Taman Siswa

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Classroom at a school established by the Taman Siswa movement

The Taman Siswa (literally "Garden of Students" or "Students' Garden") was a Javanese educational movement in the Dutch East Indies, founded by Raden Mas Soewardi Soerjaningrat, a Javanese nobleman, also known as Ki Hadjar Dewantara (1889–1959), in July 1922.

Sources[edit]

  • Meijers, C. H., 1973, De Taman Siswa en het regeringsonderwijs: Ontwikkelingen in het Indonesische onderwijs vanaf 1945. Amsterdam: Doctoraalscriptie.
  • Reksohadiprodjo, Mohammad Said, 1976, Taman Siswa's Gedachten Wereld. Jakarta, Indonesia: Yayasan Idayu.
  • Tsuchiya, Kenji, 1988, Democracy and Leadership: The Rise of the Taman Siswa Movement in Indonesia. Honolulu, HI: University of Hawaii Press, ISBN 0-8248-1157-7
  • Ki Hadjar Dewantara, 1935, Een en ander over Nationaal Onderwijs en het Instituut 'Taman Siswa' te Jogjakarta
  • Tuin, J. van der, 1996, Voor volk of vaderland? De intenties van de overheid aangaande het 'wilde onderwijs' in Nederlands-Indië, 1920-1940. Leiden: RU-Leiden, doctoraalscriptie pedagogiek/onderwijskunde

External links[edit]