Te slăvim, Românie

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Te slăvim, Românie
English: We glorify thee, Romania
Coat of arms of the Popular Republic of Romania (1952-1965).svg

anthem of Romanian People's Republic(1953-1965)
Socialist Republic of Romania(1965-1977)

Lyrics Eugen Frunză, Dan Deşliu
Music Matei Socor
Adopted 1953
Relinquished 1977

Te slăvim, Românie ("We glorify thee, Romania") was the national anthem of the Romanian People's Republic/Socialist Republic of Romania between 1953 and 1977. The lyrics were written by Eugen Frunză and Dan Deşliu, the music by Matei Socor. It mentions Romania's brotherhood with the Soviet Union and praises the Leninist ideology.

Lyrics[edit]

Te slăvim, Românie, pământ părintesc
Mândre plaiuri sub cerul tău paşnic rodesc
E zdrobit al trecutului jug blestemat
Nu zadarnic, străbunii eroi au luptat
Astăzi noi împlinim visul lor minunat.
Puternică, liberă,
Pe soartă stăpână
Trăiască Republica
Populară Română
Înfrăţit fi-va veşnic al nostru popor
Cu poporul sovietic eliberator.
Leninismul ni-e far şi tărie si avânt
Noi urmăm cu credinţă Partidul ne-nfrânt,
Făurim socialismul pe-al ţării pământ.
Puternică, liberă,
Pe soartă stăpână
Trăiască Republica
Populară Română
Noi uzine clădim, rodul holdei sporim
Vrem în pace cu orice popor să trăim
Dar duşmanii de-ar fi să ne calce în prag
Îi vom frânge în numele a tot ce ni-e drag
Înălţa-vom spre glorie al patriei steag
Puternică, liberă,
Pe soartă stăpână
Trăiască Republica
Populară Română

Unofficial English translation[edit]

We glorify you, Romania, our Fatherland
Proud lands under your peaceful sky are yielding
The cursed yoke of the past is smashed
It was not in vain that our heroic ancestors fought;
Today we're fulfilling their wonderful dream
Powerful, free,
Master of your fate
Long live the Romanian
People's Republic!
May our people be forever brothers
With the liberator Soviet people
May Leninism be our lighthouse and force and momentum
We're following with faith our invincible Party
We're creating socialism on our country's land.
Powerful, free,
Master of your fate
Long live the Romanian
People's Republic!
We're building new factories, we're increasing the yield of the land
We want to live in peace with all peoples
But if our enemies come to trample us
We will defeat them in the name of everything we love
And we will rise to glorify our Fatherland's flag
Powerful, free,
Master of your fate
Long live the Romanian
People's Republic!

External links[edit]