Template:Did you know nominations/Zdeňka Wiedermannová-Motyčková

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Zdeňka Wiedermannová-Motyčková

  • ... that Zdeňka Wiedermannová-Motyčková established the first girls' secondary school in Brno? Source: "...založila se svou sestrou Ludmilou 'Dívčí akademii v Brně'"... "Přestože se Dívčí akademii podařilo přežít první krušná léta, kdy musely její zakladatelky bojovat s nedostatkem studentek, složením profesorstva i se zázemím, stále se Zdeňce nedařil prosadit její největší sen. Tím bylo získání maturity pro dívky a možnost pro akademii používat název „gymnázium“. V roce 1907 se však vše podařilo a studentky dokonce získaly možnost skládat maturitu přímo na škole, což byla velká výsada oproti jiným dívčím školám. Škola však nesměla používat název gymnázium až do roku 1910." ["...founded with her sister Ludmila 'Girls' Academy' in Brno" ... "Although the Girls' Academy managed to survive the first hard years when its founders had to fight the lack of students, professorship and background, she still failed to enforce her greatest dream. This was to acquire a school-leaving exam for girls and the possibility of using the name 'gymnasium' for the academy, but in 1907 the students were able to take the school-leaving exam, which was a great privilege compared to other girls' schools. However, the school was not allowed to use the name 'gymnasium' until 1910."]
    • ALT1:... that in the early 20th-century, Czech school teacher, Zdeňka Wiedermannová-Motyčková, became a suffragette and cohabitated with a man with whom she was not married? Source: "Vmateriálech spolku lze nalézt taktéţ dokument snázvem Program politický zpera Zdeňky Wiedermannové –Motyčkové. Jeho obsahem je nejen jasně formulovaný cíl boje za občanskézrovnoprávnění a konání manifestačních akcí, ale i počátky úsilí o rovný přístup ţen do podniků a veřejných ústavů. Naznačena je taktéţ intenzívní spolupráce sVýborem pro volební právo ţen. „Budeme si dobývati plné občanské rovnoprávnosti smužem vobci,zemi, státě. Jako důsledek toho žádáme změnu spolčovacího zákona vten smysl, aby měla žena stejné spolčovací právo jako muž a aby měla sním stejné aktivní a pasivní právo volební do obcí a zákonodárných sborů“"["The material of the association can also be found a document called the Political Program by Zdeňka Wiedermannová-Motyčková. Its content is not only a clearly formulated objective of the struggle for civic equalization and demonstration events, but also the beginnings of efforts for equal access of women to businesses and public institutions. Intensive cooperation with the Committee on Women's Electoral Rights is also indicated: 'We will conquer full civil equality with men, country, state. As a consequence, we call for an amendment to the Law on Associations, so that a woman has the same right to associate as a man, and that she has the same active and passive right to vote in municipalities and legislatures'."p. 28 and "Od roku 1908 žila s pokrokovým učitelským pracovníkem Vincencem Motyčkou. Protože byl rozvedený, konzistoř mu nedovolila druhý sňatek. Wiedermannová si přidala po svém partnerovi jméno Motyčková, i když nebyli oddáni; vychovávala s ním jeho dvě děti." [From 1908 she lived with a teacher, Vincenc Motyčka. Since he was divorced, the council of cardinals wouldn't allow him to get married again. Wiedermannová added the name Motyčková after her partner, although they were not married; raised his two children with him.][1]
    • ALT1a:... that in the early 20th-century, Czech school teacher, Zdeňka Wiedermannová-Motyčková, became a suffragette and caused scandal by cohabitating with a man to whom she was not married?

Improved to Good Article status by SusunW (talk) and Ipigott (talk). Nominated by SusunW (talk) at 18:05, 3 October 2019 (UTC).

  • Symbol question.svg This article is a newly promoted GA and is new enough and long enough. The article is neutral and I detected no copyright or plagiarism issues. A QPQ has been done. The hook facts are mentioned in the article but do not have specific inline citations for the actual sentence in which they appear, as required for DYK. I have added ALT1a. Cwmhiraeth (talk) 06:23, 4 October 2019 (UTC)
  • Comment (I was the GA reviewer) if you swap "Brno" for "Moravia" in the first hook then it's cited directly in the "death and legacy" section - "She is remembered for her work to establish the first girls' gymnasium in Moravia", which is stated in the first paragraph of the obituary cited, Právě před 100 lety zemřela učitelka, redaktorka a propagátorka ženského vzdělávání, zakladatelka prvního Dívčího gymnázia na Moravě, Zdeňka Wiedermannová Motyčková - Today is 100 years since the death of the teacher, journalist and women's education advocate and the founder of the first girls' gymnasium in Moravia, Zdenka W-M. – filelakeshoe (t / c) 🐱 08:28, 4 October 2019 (UTC)
  • Cwmhiraeth Thanks for the review :) . Thank you Filelakeshoe, I really have enjoyed working with you on this. I have added direct in-line sourcing to the statement about her relationship, though it is a redundancy to repeat a source for every single line if one is using the same source. Far be it from me to break a rule... (and it doesn't matter to me if the first hook is says Brno or Moravia, both are clearly documented.) SusunW (talk) 14:02, 4 October 2019 (UTC)
  • Symbol voting keep.svg Thank you. This is now good to go with either hook. Cwmhiraeth (talk) 17:40, 4 October 2019 (UTC)