Template:Ranks and Insignia of NATO Armies/OF/Poland

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
NATO code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF(D) Student officer
 Poland
(Edit)
Army-POL-OF-10.svg Army-POL-OF-09.svg Army-POL-OF-08.svg Army-POL-OF-07.svg Army-POL-OF-06.svg Army-POL-OF-05.svg Army-POL-OF-04.svg Army-POL-OF-03.svg Army-POL-OF-02.svg Army-POL-OF-01a.svg Army-POL-OF-01b.svg No equivalent Pagon podchorazego zawodowej Wyższej Szkoły Oficerskiej.jpg
Marszałek Polski[1] Generał Generał broni Generał dywizji Generał brygady Pułkownik Podpułkownik Major Kapitan Porucznik Podporucznik Podchorąży
  1. ^ Title; Honorary or posthumous rank; war time rank; ceremonial rank