Template:Vartholomio-LoutraKyllinisRailwayLine

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Vartholomio – Loutra Kyllinis Line
Line from Kavasila
0.000 Vartholomio
Line to Kyllini
1.591 Vranas
6.156 Lygia
9.650 Arkoudi
10.841 Loutra Kyllinis