Tiếng Gọi Công Dân

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Thanh Niên Hành Khúc)
Jump to navigation Jump to search
Tiếng Gọi Công Dân
English: "March of the Youths"
Thanh Nien Hanh Khuc
A sheet music notation of "March of the Youths", with the South Vietnamese flag in the background.
A sheet music notation of "March of the Youths", with the South Vietnamese flag in the background.

Former national anthem of
 South Vietnam
State of Vietnam

Also known as "Tiếng Gọi Công Dân"
English: "Call to the Citizens"
"National Anthem of the Republic of Vietnam"
Lyrics Lưu Hữu Phước
Music Lưu Hữu Phước
Adopted 1939 (by the State of Vietnam)
1955 (by South Vietnam)
Relinquished 1955 (by the State of Vietnam)
1975 (by South Vietnam)
Audio sample
Instrumental rendition of the South Vietnamese national anthem

"Thanh Niên Hành Khúc" (Saigon: [tʰan niəŋ hân xúk],Chữ Nôm:青年行曲, March of the Youths), later known as "Call to the Citizens" (Vietnamese: Tiếng Gọi Công Dân), Chữ Nôm:㗂噲公民,and before that "March of the Students" (Vietnamese: Sinh Viên Hành Khúc), Chữ Nôm:生員行曲,was the national anthem of South Vietnam from 1948 to 1975.

After the end of the Vietnam War in 1975, the anthem was discontinued and replaced with "Tiến Quân Ca". However, the song is still used by Vietnamese expatriates living in the United States, among those in other countries where South Vietnamese refugees consequently resided after the war, as the "Anthem of Free Vietnam".

History[edit]

The anthem was written and composed by Lưu Hữu Phước (1921-1989).[1] Phước was a well-known Vietnamese musician and songwriter, and a communist.[2] The song was later modified with the name changed to "Call to the Citizens" (Vietnamese: "Tiếng Gọi Công Dân"), and became the official national anthem of South Vietnam.[3]

Thanh Niên Hành Khúc (1948–1956)[edit]

"Thanh niên Hành Khúc" was first adopted as the national anthem by the Provisional Central Government of Vietnam (Pre-government of the State of Vietnam. 1948 - 1949) on 14 June 1948, and it was inherited as a national anthem by the State of Vietnam (1949–1955) and the Republic of Vietnam (1955–1975). The words of "Thanh Niên Hành Khúc" were revised by former President Ngo Dinh Diem in 1956.

Tiếng Gọi Công Dân (1956–1975)[edit]

"Tiếng Gọi Công Dân" was used as the third and final official national anthem of the Republic of Vietnam from 1956 until the Fall of Saigon in 1975. This anthem is still sung by overseas Vietnamese as the "Anthem of Free Vietnam".

Legacy (1975–present)[edit]

The anthem is still used by some Vietnamese expatriates residing in the United States, Canada, Australia, western Germany and other countries where South Vietnamese refugees consequently moved to after the Vietnam War, where it is dubbed the "Anthem of Free Vietnam".

Some Vietnamese expatriates use a version of "Tiếng Gọi Công Dân", with the lyrics of the first row slightly altered into using: "Này Công Dân ơi! Ðứng lên đáp lời sông núi." ["Oh Citizens! Stand up [and] answer the call [of the] rivers and mountains"], meaning to answer the call of the homeland.

Lyrics[edit]

Sinh Viên Hành Khúc - Song of the Students[edit]

Verse I.
Này sinh viên ơi ! Ðứng lên đáp lời sông núi.
Ðồng lòng cùng đi, đi đi mở đường khai lối.
Vì non sông nước xưa, truyền muôn năm chớ quên.
Nào anh em Bắc Nam, cùng nhau ta kết đoàn.
Hồn thanh xuân như gương trong sáng.
Ðừng tiếc máu nóng, tài xin ráng.
Dầu bao chông gai vững lòng chi sá.
Ðường mới kíp phóng mắt nhìn xa bốn phương.
Tung cánh hồn thiếu niên ai đó can trường.
Chorus
Sinh viên ơi! Ta quyết đi đến cùng.
Sinh viên ơi! Ta thề đem hết lòng.
Tiến lên đồng tiến, vẻ vang đời sống.
Chớ quên rằng ta là giống Lạc Hồng.
Verse II.
Này sinh viên ơi! Dấu xưa vết còn chưa xóa.
Hùng cường trời Nam, ghi trên bản vàng bia đá.
Lùa quân Chiêm nát tan, thành công Nam tiến luôn
Bình bao phen Tống Nguyên, từng ca câu khải hoàn.
Hồ Tây tranh phong oai son phấn.
Lừng tiếng sát thát Trần Quốc Tuấn.
Mài kiếm cứu nước nhớ người núi Lam.
Trừ Thanh, Quang Trung giết hằng bao đám.
Nòi giống có khí phách từ xưa chớ quên.
Mong đến ngày vẻ vang, ta thắp hương nguyền.
Chorus
Sinh viên ơi, ta quyết đi đến cùng.
Sinh viên ơi, ta thề đem hết lòng.
Tiến lên đồng tiến, vẻ vang đời sống.
Chớ quên rằng ta là giống Lạc Hồng.
Verse III.
Này sinh viên ơi, muốn đi đến ngày tươi sáng.
Hành trình còn xa, chúng ta hãy cùng nhau gắng.
Ngày xưa ai biết đem tài cao cho núi sông.
Ngày nay ta cũng đem lòng son cho giống dòng.
Là sinh viên vun cây văn hóa.
Từ trước sẵn có nhiều hoa lá.
Ðời kiến thiết đáp lòng những ai.
Bền chí quyết cố gắng làm cho khắp nơi.
Vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời.
Chorus 
Sinh viên ơi, ta quyết đi đến cùng.
Sinh viên ơi, ta thề đem hết lòng.
Tiến lên đồng tiến, vẻ vang đời sống.
Chớ quên rằng ta là giống lạc Hồng.

Thanh Niên Hành Khúc - Song of the Youths (1948-1956)[edit]

Tiếng Gọi Công Dân (Thanh Niên Hành Khúc)

Vietnamese lyrics[edit]

Này thanh niên ơi! Tiến lên đến ngày giải phóng.
Đồng lòng cùng đi đi đi mở đường khai lối.
Vì non sông nước xưa truyền muôn năm chớ quên.
Nào anh em Bắc Nam cùng nhau ta kết đoàn.
Hồn thanh xuân như gương trong sáng.
Đừng tiếc máu nóng tài xỉn ráng.
Thời khó thế khó khó làm yếu ta.
Dầu muôn chông gai vững lòng chi sá.
Đường mới kiếp phóng mắt nhìn xa bốn phương.
Tung cánh hồn thiếu niên ai đó can trường.
Thanh niên ơi! Ta quyết đi đến cùng.

Thanh niên ơi! Ta nguyền đem hết lòng.
Tiến lên, đồng tiến, vẻ vang đời sống.
Chớ quên rằng ta là giống Lạc Hồng.

English translation[edit]

Youth of Vietnam, arise! And at our Country's call
Single in heart let us open the way; let us keep in mind
Our millenary history. From North to South, brothers,
Let us unite. Our young hearts are crystal pure;
Unsparing of our ardent blood, let our efforts increase.
No danger, no obstacle can hold us back.
Despite a thousand trials our courage is unshaken.
On this new road our eyes embrace the horizon,
Our soaring youthful spirit is undauntable.
Youth of Vietnam, to the very end! This we resolve.
To give ourselves completely, this we vow!
Forward together for a glorious life,
Remember, we are the generation of the Lac-Hong.

  • Quoted from:National Anthems of the World (2nd and revised ed.), 1963.

Tiếng Gọi Công Dân - Call of the Citizens (1956–1975)[edit]

National anthem "Tiếng Gọi Công Dân" on South Vietnamese national radio, Radio Vietnam.

Vietnamese lyrics[edit]

Này Công Dân ơi! Quốc gia đến ngày giải phóng.[4]
Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống.
Vì tương lai Quốc Dân, cùng xông pha khói tên,
Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền.
Dù cho thây phơi trên gươm giáo,
Thù nước, lấy máu đào đem báo.
Nòi giống lúc biến phải cần giải nguy,
Người Công Dân luôn vững bền tâm trí.
Hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi
Vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời!
Công Dân ơi! Mau hiến thân dưới cờ!
Công Dân ơi! Mau làm cho cõi bờ
Thoát cơn tàn phá, vẻ vang nòi giống
Xứng danh nghìn năm dòng giống Lạc Hồng!

English translation[edit]

Oh citizens! Our country has reached the day of liberation.
Of one heart we go forth, sacrificing ourselves with no regrets.
For the future of the people, advance into battle,
Let us make this land eternally strong.
Should our bodies be left on the battlefields,
The nation will be avenged with our crimson blood
In troublesome times, the Race will be rescued,
We the People remain resolute in our hearts and minds.
Courageously we will fight such that everywhere,
The Glory of the Vietnamese forever resounds!
Oh citizens! Hasten to offer yourselves under the flag!
Oh citizens! Hasten to defend this land,
Escape from destruction, and bask our race in glory,
Make its name shine, forever worthy of our forebears!

See also[edit]

References[edit]

  1. ^ Mai Nguyễn Đọc hồi ký của các tướng tá Sàigon xuất bản ở nứơc ngòai (Reading the memoirs of generals of Saigon published abroad) 2000 Page 324 "..tượng trưng dòng máu dân của ba liền và lây bài "Thanh niên hành khúc" cúa Lưu Hũu Phước làm quôc ca vì lời ca"
  2. ^ Robert Trando Letters of a Vietnamese Émigrê - Page 32 2010 "[1945] The Cochin-Chinese musicians, Lưu Hữu Phước, Mai Văn Bộ, and Nguyễn Thành Nguyên, composed patriotic songs chanting the victories of Bạch-Đằng and Chi-Lăng ... Then the Vietnamese version of the "March of Students" was written. ... President Hòa raised his conductor stick for the "March of Students." Nonetheless, instead of the usual opening in French language, "É-tu-di-ants," the Vietnamese words were heard, "Này-sinh-viên-ơi," followed by the Vietnamese text calling "
  3. ^ Đình Hoà Nguyễn From the City Inside the Red River: A Cultural Memoir of ... 1999 Page 100 "Lưu Hữu-Phước, Mai Văn-Bộ, and Nguyễn Thành-Nguyên, the three medical students who shared living quarters on Wiele ... The first of these songs, composed in 1943, had a stirring rhythm and was quickly adopted as the official march of ..."
  4. ^ nationalanthems.info http://www.nationalanthems.info/svn-75.htm. Retrieved 9 January 2015.  Missing or empty |title= (help)

External links[edit]