The Duke of Mount Deer (1984 Taiwanese TV series)

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from The Duke of Mount Deer (CTV))
Jump to: navigation, search
The Duke of Mount Deer
Genre Wuxia, comedy, historical fiction
Written by Louis Cha (original story)
Chang Hsin-yi
Directed by Chou Yu
Starring Li Hsiao-fei
Chou Shao-tung
Opening theme Xiaobao Waizhuan (小寶外傳) performed by Chin Pei-shan
Ending theme Muye Yingchang (牧野鷹揚) performed by Chin Pei-shan
Country of origin Taiwan
Original language(s) Mandarin
No. of episodes 17
Production
Producer(s) Chou Yu
Location(s) Taiwan
Running time 45 minutes per episode
Production company(s) CTV
Release
Original network CTV
First shown in 1984
The Duke of Mount Deer
Traditional Chinese 鹿鼎記
Simplified Chinese 鹿鼎记

The Duke of Mount Deer is a Taiwanese television series adapted from Louis Cha's novel The Deer and the Cauldron. It was first aired on CTV in Taiwan in 1984.

Cast[edit]

 • Li Hsiao-fei as Wei Xiaobao
 • Chou Shao-tung as Kangxi Emperor
 • Chen Yu-mei as A'ke
 • Chou Ming-hui as Fang Yi
 • Ying Hsiao-wei as Mu Jianping
 • Lam Sau-kwan as Su Quan
 • Pei Hsin-yu as Shuang'er
 • Cheng Hsueh-lin as Princess Jianning
 • Hsieh Ping-nan as Chen Jinnan
 • Yu Wen-hui as Jiunan
 • Huang Yong-kuang as Wu Sangui
 • Lin Chao-hsiung as Oboi
 • Chen Hui-lo as Hai Dafu
 • Tang Fu-hsiung as Songgotu
 • Kuan Hung as Hong Antong
 • Liu Lin as Mao Shiba
 • Sung Hsian-hung as Wu Yingxiong
 • Chang Han-po as Liu Yizhou
 • Wang Hsieh as Liu Dahong
 • Wang Chi-sheng as Feng Xifan
 • Hu Chin as Empress Dowager
 • Hsu Wen-chuan as Prince Kang
 • Lin Yao-chung as Zhao Qixian
 • Huang Kuan-hsiung as Zhao Liangdong
 • Hsieh Wen-to as Wen Youdao
 • Sun Shu-pei as Gui Xinshu
 • Lin Feng-chin as Gui Erniang
 • Pai Yi-che as Gui Zhong

External links[edit]