The Overcoat (1959 film)

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
The Overcoat
Overcoat (1959 film).jpg
Film poster
Directed by Aleksey Batalov
Screenplay by Leonid Solovyov
Story by Nikolai Gogol
Starring Rolan Bykov
Music by Nikolai Sidelnikov
Cinematography Genrikh Marandzhyan
Production
company
Release dates
 • 2 February 1959 (1959-02-02)
Running time
75 minutes
Country Soviet Union
Language Russian

The Overcoat (Russian: Шинель) is a 1959 Soviet film directed by Aleksey Batalov, based on Nikolai Gogol's story The Overcoat.

Cast[edit]

 • Rolan Bykov - Akaki Akakiyevich
 • Yuri Tolubeyev - Petrovich
 • Aleksandra Yozhkina - Petrovich's Wife
 • Elena Ponsova - Landlady
 • Georgi Tejkh - Important Person
 • Nina Urgant - lady of easy virtue
 • Aleksandr Sokolov - undertaker
 • Rem Lebedev - assistant chief clerk, birthday
 • Aleksey Batalov
 • Georgii Kolosov - private bailiff
 • Nikolai Kuzmin - robber
 • Mikhail Ladygin - usurer
 • Pyotr Lobanov - quarterly warden
 • Vladimir Maksimov - director
 • Gennadi Voropayev - officer
 • Gennady Nilov
 • Kira Kreylis-Petrova - servant

External links[edit]