The Patriotic Knights

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
The Patriotic Knights
The Patriotic Knights.jpg
DVD cover art
Also known as 'Xiagu Danxin'
Genre Wuxia
Written by Liang Yusheng
(original story)
Li Xiaowei
Fan Zhizhong
Chen Jinhai
Zhang Xian
Li Changfu
Directed by Kuk Kwok-leung
Presented by Xu Yong'an
Zhou Li
Chen Jinhai
Starring Chen Long
Stephanie Hsiao
Wallace Chung
He Meitian
Opening theme Jianghu (江湖) performed by Zhang Kefan
Ending theme Ai Bu Xiangxin Yanlei (爱不相信眼泪) performed by Zhang Kefan and Wenwen
Composer(s) Ju Wenpei
Country of origin China
Original language(s) Mandarin
No. of episodes 45
Production
Executive producer(s) Wang Yong
Producer(s) Chen Jinhai
Location(s) Hengdian World Studios
Yinchuan, Ningxia
Cinematography Ma Youtai
Shao Jinghui
Editor(s) Wang Weiting
Running time 45 minutes per episode
Production company(s) Zhejiang HG Entertainment Co., Ltd.
Jiangsu Broadcast & Television Group
Release
Original network Guizhou TV
Original release 10 March 2010
The Patriotic Knights
Traditional Chinese 俠骨丹心
Simplified Chinese 侠骨丹心

The Patriotic Knights is a Chinese wuxia television series adapted from Liang Yusheng's novel Xiagu Danxin. It was directed by Kuk Kwok-leung, and starred Chen Long, Stephanie Hsiao, Wallace Chung and He Meitian. It was first shown in China in 2010 on Guizhou TV even though it already completed shooting in around 2006–2007.

Plot[edit]

The series is set in the late Ming dynasty during the reign of the Tianqi Emperor, when the government is very corrupt on all levels. The eunuch Wei Zhongxian dominates the political scene and plans to bring the wulin (martial artists' community) under his control and usurp the throne. He instigates Meng Shentong to kidnap Li Shengnan, the leader of the Heavenly Demonic Cult, and force her to hand over a highly coveted martial arts manual, the Baidu Zhenjing. The great hero Jin Shiyi interferes, rescues Li Shengnan, and combines forces with her to defeat Meng Shentong. However, Li Shengnan eventually dies from her injuries. Jin Shiyi feels deeply saddened by her death and decides to leave the mainland and settle on a remote island.

20 years later, Wei Zhongxian feels threatened by Jiang Haitian, Jin Shiyi's apprentice, who has garnered much support from the wulin and started a rebel movement against the Ming government. Shi Baidu, the chief of the Six Harmonies Sect, has secretly defected to Wei Zhongxian's side and promised to help Wei deal with the rebels. The opportunity arises when Jiang Haitian invites guests from throughout the wulin to attend his daughter's wedding during the Qixi Festival. Shi Baidu's younger sister, Shi Hongying, is a righteous and kind person, unlike her brother. She tries to advise her brother against helping Wei Zhongxian but he ignores her, so she sneaks out of the house and travels to Jiang Haitian's residence to warn him about the impending danger.

Around this time, Jin Shiyi's son, Jin Zhuliu, sets foot on the mainland and goes on a series of adventures. By chance, he encounters Li Nanxing, Li Shengnan's nephew, and becomes sworn brothers with him.

Cast[edit]

 • Chen Long as Jin Zhuliu
 • Stephanie Hsiao as Shi Hongying
 • Wallace Chung as Li Nanxing
 • He Meitian as Zhong Yanyan
 • Jing Gangshan as Jin Shiyi
 • He Jiayi as Gu Zhihua
 • Niu Mengmeng as Li Shengnan
 • Eddy Ko as Jiang Haitian
 • Shen Junyi as Shi Baidu
 • Jewel Lee as He Daniang
 • Norman Chu as Meng Shentong
 • Siqin Gaoli as Feng Miaochang
 • Akina Hong as Dong Shisanniang
 • Ji Chunhua as Shuai Mengxiong
 • Wang Deshun as Zhong Changtong
 • Li Donghan as Qin Yuanhao
 • Wang Jianxin as Yang Hao
 • Liu Weihua as Ouyang Jian
 • Li Guohua as Wei Zhongxian
 • Chen Zhihui as Yuanhai
 • Bai Zhicheng as Taoist Shushi
 • Tan Jianchang as Li Dun
 • Wang Li as Jiao Lei
 • Li Kelong as Qingfu
 • Wang Shuo as Ye Muhua
 • Han Zhenhua as Feng Zichao
 • Ma Ji as Wen Daozhuang
 • Cheng Wu as Wen Shengzhong
 • Li Hong as Gu Zhonglian
 • Xu Yena as Jiang Xiaofu
 • Yuan Wenqing as Yuwen Xiong
 • Wang Qun as Yuchi Jiong
 • He Sirong as Qi Shengyin
 • Xie Jiaqi as Sha Qianfeng
 • Tan Xinrou as Mudan
 • Zhang Ying as Shaoyao
 • Xu Xiangdong as Chen Tianyu
 • Feng Jing as Chen Guangzhao

External links[edit]