Tiên Sơn Bridge

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Tuyen Son Bridge)
Jump to: navigation, search

Tiên Sơn Bridge (Vietnamese: cầu Tiên Sơn) is a bridge spanning the Han River in the city of Da Nang, Vietnam.[1]

References[edit]

  1. ^ Đà Nã̆ng xây dựng và phát triẻ̂n đời só̂ng văn hóa - Đảng cộng sản Việt Nam. Thành ủy Đà Nã̆ng. Ban tuyên giáo - 2004 - Page 216 "kiên cường" một thời đánh Mỹ như: Cẩu qua Sông Hàn, cầu Tuyên Sơn... "

Coordinates: 16°01′55″N 108°14′06″E / 16.03194°N 108.23500°E / 16.03194; 108.23500