Ukukhanya Kwelanga

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Ukukhanya Kwelanga
Studio album by Ladysmith Black Mambazo
Released December 1974
Recorded 1974
Genre Isicathamiya, Mbube
Length 45:00 approx.
Label Gallo Record Company
Producer West Nkosi
Ladysmith Black Mambazo chronology
Isitimela
(1974)
Ukukhanya Kwelanga
(1974)
Amaqhawe
(1976)

Ukukhanya Kwelanga was the fifth studio release by the South African isicathamiya group Ladysmith Black Mambazo. It is notable as being the first religious album recorded by the group, following leader and director Joseph Shabalala's conversion to Christianity.

Track listing[edit]

  1. "Ngxa Ngimbona Umsindisi" ("Who Will Be Our Saviour?")
  2. "Wazithwal' Izono Jesu" ("You Bore Our Sins, Jesus")
  3. "Uphi Umhlobo Onjengo Jesu" ("Where is a Friend like Jesus?")
  4. "Ngingahlazwa Ngani Na?" ("What Will Purify Me?")
  5. "Baba Wethu Singenile" ("Our Father, We Are Here")
  6. "Vuka Jona Sithandaze" ("Wake Up Jonah, We Must Pray")
  7. "Uboyekinyanga Yakho"
  8. "Uhambho lwaMambazo" ("The Journey of Mambazo")
  9. "Jabula Mfana" ("Rejoice, Boy")
  10. "Isimanga Salomhlaba" ("The Wonder of this World")