Unsan County, South Pyongan

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Ŭnsan County
은산군
County
Korean transcription(s)
 • Chosŏn'gŭl
 • Hancha
 • McCune-Reischauer Ŭnsan-gun
 • Revised Romanization Eunsan-gun
Location of Ŭnsan County
Country North Korea
Province South P'yŏngan
Administrative divisions 1 ŭp, 5 workers' districts, 16 ri

Ŭnsan County is a kun (county) in South P'yŏngan province, North Korea.[1]

Administrative divisions[edit]

Ŭnsan county is divided into 1 ŭp (town), 5 rodongjagu (workers' districts) and 16 ri (villages):

 • Ŭnsan-ŭp (은산읍)
 • Chaedong-rodongjagu (재동로동자구)
 • Ch'ŏnsŏng-rodongjagu (천성로동자구)
 • Haksal-lodongjagu (학산로동자구)
 • Kubong-rodongjagu (구봉로동자구)
 • Sŏngsal-lodongjagu (성산로동자구)
 • Chehyŏl-li (제현리)
 • Mang'il-li (망일리)
 • Mirjŏl-li (밀전리)
 • Nam'ong-ri (남옥리)
 • Namwŏl-li (남원리)
 • Sinch'ang-ri (신창리)
 • Sudŏng-ri (수덕리)
 • Sunghwa-ri (숭화리)
 • Suwŏl-li (수원리)
 • Suyang-ri (수양리)
 • Taeyang-ri (대양리)
 • Tongsam-ri (동삼리)
 • Yonghwa-ri (용화리)
 • Yŏnham-ri (연합리)
 • Yudong-ri (유동리)
 • Yujŏng-ri (유정리)

Transportation[edit]

Ŭnsan County is served by the P'yŏngra and Ŭnsan lines of the Korean State Railway.

References[edit]

 1. ^ Road map of Korea, North and South, published December 2010 by Freytag and Berndt, Vienna, Austria, ISBN 978-3-7079-0974-6