Uppländska dialect

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Uppländska is a variety of Svealand Swedish spoken in Uppland. Usage has declined in recent decades, but restoration attempts have been made by linguistic societies.[1]

References[edit]

  1. ^ Källskog, Margareta (1993). Uppländska: språkprov med kommentar. Dialekt- och folkminnesarkivet. ISBN 978-91-85540-61-7.