User:12log/sandbox

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Med lokal mat avses såväl råvaruproduktion som förädling och distribution. När man pratar om lokal mat är det ofta det geografiska avståendet mellan producent och konsument som står i fokus. Vad som menas med lokal mat varierar en hel del från koncept till koncept, det vill säga organisationer och företag gör ofta sina egna definitioner av begreppet. Det finns inte en konsensus i Sverige eller i världen om vilket avstånd i km som gäller för produktion, förädling, distribution och konsumtion. För ”Bondens egen marknad” gäller att avståndet mellan producent och marknad får vara högst 250 km. Ett annat sätt att se på frågan är att kartlägga hur och på vilka avstånd producenterna själva säljer sina produkter.

Försäljningskanaler för lokal mat[edit]

I Sverige har bönder sålt sina produkter på marknader i hundratals år (Wallgren, 2006; Nilsson, 2009). Även om utomhusmarknaderna har sina sociala, kulturella och ekonomiska fördelar blir logistiken splittrad och ineffektiv vilket påverkar kostnader och miljöpåverkan (Wallgren, 2006; Nilsson, 2009; Coley et al, 2009). Idag finns ett flertal alternativa distributionskedjor för lokal mat alltifrån att konsumenten själv hämtar produkterna på gården, genom att handla i en gårdsbutik eller till och med själv skördar (självplock), till att producenten levererar varorna hem till konsumenten (t ex i form av en grönsakslåda). Distributionsalternativen kan indelas i tre grupper efter vilken typ av kunder man levererar till: direkt till konsument, till butik eller restaurang/storkök. Vid försäljning till restauranger och storkök är det även stor skillnad mellan försäljning till privata och offentlig sektor, då den offentliga sektorns inköp är styrda av upphandlingsregler. Därutöver kan varorna vidareförädlas på gården eller på någon annan plats, och levereras direkt eller via någon grossist. Bland djuruppfödare sker ofta återtag, vilket innebär att djuren körs till slakteri men att man tar tillbaka köttet för egen förädling och distribution.


File:Alternativa distributionskedjor för lokal mat.png
Alternativa distributionskedjor för lokal mat