User:DarioTW/Bernard Pretwicz

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Bernard Pretwicz - famous Polish soldier and nobleman, remebered for his exploits against the Crimean Tatars and Ottoman Turks, and because of his victories known as Murus Podoliae, Pogromca Tatarów (Tatar Slayer), Terror Tartarorum. Born around the 1500, whether in Kingdom of Poland or Silesia is under debate, he died in Trembowla circa 1563.

Early Career[edit]

Military Exploits[edit]

Apologia Prethwicz lecta publice[edit]

Family and Legacy[edit]

Bibliography[edit]

  • Apologia Prethwicz lecta publice in Senatu Regni consensu per Mag. Dom. Regni Vicecancel. dominie, in crastino sanctae Luciae 1550. De damnis illarum. Prethwicz se iustifiat lecta per Do. Przezzewski (Przerąbski?) dnica in Crastino s. Luciae (Biblj. Warsz. 1886, Tom III, str. 47-59, edited by J. T. Lubomirski).
  • Marcin Bielski, Kronika Marcina Bielskiego., tom III, Nakł. i druk K. Pollaka, 1856.
  • Lubomirski J. T., Bernard Pretwicz i jego apologia na sejmie 1550 r. Biblioteka Warszawska.— 1866.— T. 3
  • Bartosz Paprocki, Herby Rycerstwa Polskiego., Nakładem Wydawnictwa Biblioteki Polskiej, 1584.
  • Marek Plewczyński, Żołnierz jazdy obrony potocznej za czasów Zygmunta Augusta : studia nad zawodem wojskowym w XVI w. Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1985.
  • Marek Plewczyński, W służbie polskiego króla : z zagadnień struktury narodowościowej armii koronnej w latach 1500-1574., Siedlce : Wydawnictwa Uczelniane WSRP, 1995.
  • Kazimierz Pułaski, Szkice i poszukiwania historyczne., Nakł. J. K. Żupańskiego & K. J. Heumanna, 1906.
  • Andrzej Tomczak, Memoriał Bernarda Pretwicza do króla z 1550 r., Studia i materiały z historii wojskowości.Warszawa, 1960.T. 6, zesz 2.S. 328—357.