User:Isofox/Unicode

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Near Eastern / European[edit]

  • Ancient Near East
Cuneiform[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+1200x 𒀀 𒀁 𒀂 𒀃 𒀄 𒀅 𒀆 𒀇 𒀈 𒀉 𒀊 𒀋 𒀌 𒀍 𒀎 𒀏
U+1201x 𒀐 𒀑 𒀒 𒀓 𒀔 𒀕 𒀖 𒀗 𒀘 𒀙 𒀚 𒀛 𒀜 𒀝 𒀞 𒀟
U+1202x 𒀠 𒀡 𒀢 𒀣 𒀤 𒀥 𒀦 𒀧 𒀨 𒀩 𒀪 𒀫 𒀬 𒀭 𒀮 𒀯
U+1203x 𒀰 𒀱 𒀲 𒀳 𒀴 𒀵 𒀶 𒀷 𒀸 𒀹 𒀺 𒀻 𒀼 𒀽 𒀾 𒀿
U+1204x 𒁀 𒁁 𒁂 𒁃 𒁄 𒁅 𒁆 𒁇 𒁈 𒁉 𒁊 𒁋 𒁌 𒁍 𒁎 𒁏
U+1205x 𒁐 𒁑 𒁒 𒁓 𒁔 𒁕 𒁖 𒁗 𒁘 𒁙 𒁚 𒁛 𒁜 𒁝 𒁞 𒁟
U+1206x 𒁠 𒁡 𒁢 𒁣 𒁤 𒁥 𒁦 𒁧 𒁨 𒁩 𒁪 𒁫 𒁬 𒁭 𒁮 𒁯
U+1207x 𒁰 𒁱 𒁲 𒁳 𒁴 𒁵 𒁶 𒁷 𒁸 𒁹 𒁺 𒁻 𒁼 𒁽 𒁾 𒁿
U+1208x 𒂀 𒂁 𒂂 𒂃 𒂄 𒂅 𒂆 𒂇 𒂈 𒂉 𒂊 𒂋 𒂌 𒂍 𒂎 𒂏
U+1209x 𒂐 𒂑 𒂒 𒂓 𒂔 𒂕 𒂖 𒂗 𒂘 𒂙 𒂚 𒂛 𒂜 𒂝 𒂞 𒂟
U+120Ax 𒂠 𒂡 𒂢 𒂣 𒂤 𒂥 𒂦 𒂧 𒂨 𒂩 𒂪 𒂫 𒂬 𒂭 𒂮 𒂯
U+120Bx 𒂰 𒂱 𒂲 𒂳 𒂴 𒂵 𒂶 𒂷 𒂸 𒂹 𒂺 𒂻 𒂼 𒂽 𒂾 𒂿
U+120Cx 𒃀 𒃁 𒃂 𒃃 𒃄 𒃅 𒃆 𒃇 𒃈 𒃉 𒃊 𒃋 𒃌 𒃍 𒃎 𒃏
U+120Dx 𒃐 𒃑 𒃒 𒃓 𒃔 𒃕 𒃖 𒃗 𒃘 𒃙 𒃚 𒃛 𒃜 𒃝 𒃞 𒃟
U+120Ex 𒃠 𒃡 𒃢 𒃣 𒃤 𒃥 𒃦 𒃧 𒃨 𒃩 𒃪 𒃫 𒃬 𒃭 𒃮 𒃯
U+120Fx 𒃰 𒃱 𒃲 𒃳 𒃴 𒃵 𒃶 𒃷 𒃸 𒃹 𒃺 𒃻 𒃼 𒃽 𒃾 𒃿
U+1210x 𒄀 𒄁 𒄂 𒄃 𒄄 𒄅 𒄆 𒄇 𒄈 𒄉 𒄊 𒄋 𒄌 𒄍 𒄎 𒄏
U+1211x 𒄐 𒄑 𒄒 𒄓 𒄔 𒄕 𒄖 𒄗 𒄘 𒄙 𒄚 𒄛 𒄜 𒄝 𒄞 𒄟
U+1212x 𒄠 𒄡 𒄢 𒄣 𒄤 𒄥 𒄦 𒄧 𒄨 𒄩 𒄪 𒄫 𒄬 𒄭 𒄮 𒄯
U+1213x 𒄰 𒄱 𒄲 𒄳 𒄴 𒄵 𒄶 𒄷 𒄸 𒄹 𒄺 𒄻 𒄼 𒄽 𒄾 𒄿
U+1214x 𒅀 𒅁 𒅂 𒅃 𒅄 𒅅 𒅆 𒅇 𒅈 𒅉 𒅊 𒅋 𒅌 𒅍 𒅎 𒅏
U+1215x 𒅐 𒅑 𒅒 𒅓 𒅔 𒅕 𒅖 𒅗 𒅘 𒅙 𒅚 𒅛 𒅜 𒅝 𒅞 𒅟
U+1216x 𒅠 𒅡 𒅢 𒅣 𒅤 𒅥 𒅦 𒅧 𒅨 𒅩 𒅪 𒅫 𒅬 𒅭 𒅮 𒅯
U+1217x 𒅰 𒅱 𒅲 𒅳 𒅴 𒅵 𒅶 𒅷 𒅸 𒅹 𒅺 𒅻 𒅼 𒅽 𒅾 𒅿
U+1218x 𒆀 𒆁 𒆂 𒆃 𒆄 𒆅 𒆆 𒆇 𒆈 𒆉 𒆊 𒆋 𒆌 𒆍 𒆎 𒆏
U+1219x 𒆐 𒆑 𒆒 𒆓 𒆔 𒆕 𒆖 𒆗 𒆘 𒆙 𒆚 𒆛 𒆜 𒆝 𒆞 𒆟
U+121Ax 𒆠 𒆡 𒆢 𒆣 𒆤 𒆥 𒆦 𒆧 𒆨 𒆩 𒆪 𒆫 𒆬 𒆭 𒆮 𒆯
U+121Bx 𒆰 𒆱 𒆲 𒆳 𒆴 𒆵 𒆶 𒆷 𒆸 𒆹 𒆺 𒆻 𒆼 𒆽 𒆾 𒆿
U+121Cx 𒇀 𒇁 𒇂 𒇃 𒇄 𒇅 𒇆 𒇇 𒇈 𒇉 𒇊 𒇋 𒇌 𒇍 𒇎 𒇏
U+121Dx 𒇐 𒇑 𒇒 𒇓 𒇔 𒇕 𒇖 𒇗 𒇘 𒇙 𒇚 𒇛 𒇜 𒇝 𒇞 𒇟
U+121Ex 𒇠 𒇡 𒇢 𒇣 𒇤 𒇥 𒇦 𒇧 𒇨 𒇩 𒇪 𒇫 𒇬 𒇭 𒇮 𒇯
U+121Fx 𒇰 𒇱 𒇲 𒇳 𒇴 𒇵 𒇶 𒇷 𒇸 𒇹 𒇺 𒇻 𒇼 𒇽 𒇾 𒇿
U+1220x 𒈀 𒈁 𒈂 𒈃 𒈄 𒈅 𒈆 𒈇 𒈈 𒈉 𒈊 𒈋 𒈌 𒈍 𒈎 𒈏
U+1221x 𒈐 𒈑 𒈒 𒈓 𒈔 𒈕 𒈖 𒈗 𒈘 𒈙 𒈚 𒈛 𒈜 𒈝 𒈞 𒈟
U+1222x 𒈠 𒈡 𒈢 𒈣 𒈤 𒈥 𒈦 𒈧 𒈨 𒈩 𒈪 𒈫 𒈬 𒈭 𒈮 𒈯
U+1223x 𒈰 𒈱 𒈲 𒈳 𒈴 𒈵 𒈶 𒈷 𒈸 𒈹 𒈺 𒈻 𒈼 𒈽 𒈾 𒈿
U+1224x 𒉀 𒉁 𒉂 𒉃 𒉄 𒉅 𒉆 𒉇 𒉈 𒉉 𒉊 𒉋 𒉌 𒉍 𒉎 𒉏
U+1225x 𒉐 𒉑 𒉒 𒉓 𒉔 𒉕 𒉖 𒉗 𒉘 𒉙 𒉚 𒉛 𒉜 𒉝 𒉞 𒉟
U+1226x 𒉠 𒉡 𒉢 𒉣 𒉤 𒉥 𒉦 𒉧 𒉨 𒉩 𒉪 𒉫 𒉬 𒉭 𒉮 𒉯
U+1227x 𒉰 𒉱 𒉲 𒉳 𒉴 𒉵 𒉶 𒉷 𒉸 𒉹 𒉺 𒉻 𒉼 𒉽 𒉾 𒉿
U+1228x 𒊀 𒊁 𒊂 𒊃 𒊄 𒊅 𒊆 𒊇 𒊈 𒊉 𒊊 𒊋 𒊌 𒊍 𒊎 𒊏
U+1229x 𒊐 𒊑 𒊒 𒊓 𒊔 𒊕 𒊖 𒊗 𒊘 𒊙 𒊚 𒊛 𒊜 𒊝 𒊞 𒊟
U+122Ax 𒊠 𒊡 𒊢 𒊣 𒊤 𒊥 𒊦 𒊧 𒊨 𒊩 𒊪 𒊫 𒊬 𒊭 𒊮 𒊯
U+122Bx 𒊰 𒊱 𒊲 𒊳 𒊴 𒊵 𒊶 𒊷 𒊸 𒊹 𒊺 𒊻 𒊼 𒊽 𒊾 𒊿
U+122Cx 𒋀 𒋁 𒋂 𒋃 𒋄 𒋅 𒋆 𒋇 𒋈 𒋉 𒋊 𒋋 𒋌 𒋍 𒋎 𒋏
U+122Dx 𒋐 𒋑 𒋒 𒋓 𒋔 𒋕 𒋖 𒋗 𒋘 𒋙 𒋚 𒋛 𒋜 𒋝 𒋞 𒋟
U+122Ex 𒋠 𒋡 𒋢 𒋣 𒋤 𒋥 𒋦 𒋧 𒋨 𒋩 𒋪 𒋫 𒋬 𒋭 𒋮 𒋯
U+122Fx 𒋰 𒋱 𒋲 𒋳 𒋴 𒋵 𒋶 𒋷 𒋸 𒋹 𒋺 𒋻 𒋼 𒋽 𒋾 𒋿
U+1230x 𒌀 𒌁 𒌂 𒌃 𒌄 𒌅 𒌆 𒌇 𒌈 𒌉 𒌊 𒌋 𒌌 𒌍 𒌎 𒌏
U+1231x 𒌐 𒌑 𒌒 𒌓 𒌔 𒌕 𒌖 𒌗 𒌘 𒌙 𒌚 𒌛 𒌜 𒌝 𒌞 𒌟
U+1232x 𒌠 𒌡 𒌢 𒌣 𒌤 𒌥 𒌦 𒌧 𒌨 𒌩 𒌪 𒌫 𒌬 𒌭 𒌮 𒌯
U+1233x 𒌰 𒌱 𒌲 𒌳 𒌴 𒌵 𒌶 𒌷 𒌸 𒌹 𒌺 𒌻 𒌼 𒌽 𒌾 𒌿
U+1234x 𒍀 𒍁 𒍂 𒍃 𒍄 𒍅 𒍆 𒍇 𒍈 𒍉 𒍊 𒍋 𒍌 𒍍 𒍎 𒍏
U+1235x 𒍐 𒍑 𒍒 𒍓 𒍔 𒍕 𒍖 𒍗 𒍘 𒍙 𒍚 𒍛 𒍜 𒍝 𒍞 𒍟
U+1236x 𒍠 𒍡 𒍢 𒍣 𒍤 𒍥 𒍦 𒍧 𒍨 𒍩 𒍪 𒍫 𒍬 𒍭 𒍮 𒍯
U+1237x 𒍰 𒍱 𒍲 𒍳 𒍴 𒍵 𒍶 𒍷 𒍸 𒍹 𒍺 𒍻 𒍼 𒍽 𒍾 𒍿
U+1238x 𒎀 𒎁 𒎂 𒎃 𒎄 𒎅 𒎆 𒎇 𒎈 𒎉 𒎊 𒎋 𒎌 𒎍 𒎎 𒎏
U+1239x 𒎐 𒎑 𒎒 𒎓 𒎔 𒎕 𒎖 𒎗 𒎘 𒎙
U+123Ax
U+123Bx
U+123Cx
U+123Dx
U+123Ex
U+123Fx
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
Cuneiform Numbers and Punctuation[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+1240x 𒐀 𒐁 𒐂 𒐃 𒐄 𒐅 𒐆 𒐇 𒐈 𒐉 𒐊 𒐋 𒐌 𒐍 𒐎 𒐏
U+1241x 𒐐 𒐑 𒐒 𒐓 𒐔 𒐕 𒐖 𒐗 𒐘 𒐙 𒐚 𒐛 𒐜 𒐝 𒐞 𒐟
U+1242x 𒐠 𒐡 𒐢 𒐣 𒐤 𒐥 𒐦 𒐧 𒐨 𒐩 𒐪 𒐫 𒐬 𒐭 𒐮 𒐯
U+1243x 𒐰 𒐱 𒐲 𒐳 𒐴 𒐵 𒐶 𒐷 𒐸 𒐹 𒐺 𒐻 𒐼 𒐽 𒐾 𒐿
U+1244x 𒑀 𒑁 𒑂 𒑃 𒑄 𒑅 𒑆 𒑇 𒑈 𒑉 𒑊 𒑋 𒑌 𒑍 𒑎 𒑏
U+1245x 𒑐 𒑑 𒑒 𒑓 𒑔 𒑕 𒑖 𒑗 𒑘 𒑙 𒑚 𒑛 𒑜 𒑝 𒑞 𒑟
U+1246x 𒑠 𒑡 𒑢 𒑣 𒑤 𒑥 𒑦 𒑧 𒑨 𒑩 𒑪 𒑫 𒑬 𒑭 𒑮
U+1247x 𒑰 𒑱 𒑲 𒑳 𒑴
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
    • Linear B
Linear B Syllabary[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+1000x 𐀀 𐀁 𐀂 𐀃 𐀄 𐀅 𐀆 𐀇 𐀈 𐀉 𐀊 𐀋 𐀍 𐀎 𐀏
U+1001x 𐀐 𐀑 𐀒 𐀓 𐀔 𐀕 𐀖 𐀗 𐀘 𐀙 𐀚 𐀛 𐀜 𐀝 𐀞 𐀟
U+1002x 𐀠 𐀡 𐀢 𐀣 𐀤 𐀥 𐀦 𐀨 𐀩 𐀪 𐀫 𐀬 𐀭 𐀮 𐀯
U+1003x 𐀰 𐀱 𐀲 𐀳 𐀴 𐀵 𐀶 𐀷 𐀸 𐀹 𐀺 𐀼 𐀽 𐀿
U+1004x 𐁀 𐁁 𐁂 𐁃 𐁄 𐁅 𐁆 𐁇 𐁈 𐁉 𐁊 𐁋 𐁌 𐁍
U+1005x 𐁐 𐁑 𐁒 𐁓 𐁔 𐁕 𐁖 𐁗 𐁘 𐁙 𐁚 𐁛 𐁜 𐁝
U+1006x
U+1007x
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
Linear B Ideograms[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+1008x 𐂀 𐂁 𐂂 𐂃 𐂄 𐂅 𐂆 𐂇 𐂈 𐂉 𐂊 𐂋 𐂌 𐂍 𐂎 𐂏
U+1009x 𐂐 𐂑 𐂒 𐂓 𐂔 𐂕 𐂖 𐂗 𐂘 𐂙 𐂚 𐂛 𐂜 𐂝 𐂞 𐂟
U+100Ax 𐂠 𐂡 𐂢 𐂣 𐂤 𐂥 𐂦 𐂧 𐂨 𐂩 𐂪 𐂫 𐂬 𐂭 𐂮 𐂯
U+100Bx 𐂰 𐂱 𐂲 𐂳 𐂴 𐂵 𐂶 𐂷 𐂸 𐂹 𐂺 𐂻 𐂼 𐂽 𐂾 𐂿
U+100Cx 𐃀 𐃁 𐃂 𐃃 𐃄 𐃅 𐃆 𐃇 𐃈 𐃉 𐃊 𐃋 𐃌 𐃍 𐃎 𐃏
U+100Dx 𐃐 𐃑 𐃒 𐃓 𐃔 𐃕 𐃖 𐃗 𐃘 𐃙 𐃚 𐃛 𐃜 𐃝 𐃞 𐃟
U+100Ex 𐃠 𐃡 𐃢 𐃣 𐃤 𐃥 𐃦 𐃧 𐃨 𐃩 𐃪 𐃫 𐃬 𐃭 𐃮 𐃯
U+100Fx 𐃰 𐃱 𐃲 𐃳 𐃴 𐃵 𐃶 𐃷 𐃸 𐃹 𐃺
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
Aegean Numbers[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+1010x 𐄀 𐄁 𐄂 𐄇 𐄈 𐄉 𐄊 𐄋 𐄌 𐄍 𐄎 𐄏
U+1011x 𐄐 𐄑 𐄒 𐄓 𐄔 𐄕 𐄖 𐄗 𐄘 𐄙 𐄚 𐄛 𐄜 𐄝 𐄞 𐄟
U+1012x 𐄠 𐄡 𐄢 𐄣 𐄤 𐄥 𐄦 𐄧 𐄨 𐄩 𐄪 𐄫 𐄬 𐄭 𐄮 𐄯
U+1013x 𐄰 𐄱 𐄲 𐄳 𐄷 𐄸 𐄹 𐄺 𐄻 𐄼 𐄽 𐄾 𐄿
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
Ugaritic[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+1038x 𐎀 𐎁 𐎂 𐎃 𐎄 𐎅 𐎆 𐎇 𐎈 𐎉 𐎊 𐎋 𐎌 𐎍 𐎎 𐎏
U+1039x 𐎐 𐎑 𐎒 𐎓 𐎔 𐎕 𐎖 𐎗 𐎘 𐎙 𐎚 𐎛 𐎜 𐎝 𐎟
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey area indicates non-assigned code point
Old Persian[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+103Ax 𐎠 𐎡 𐎢 𐎣 𐎤 𐎥 𐎦 𐎧 𐎨 𐎩 𐎪 𐎫 𐎬 𐎭 𐎮 𐎯
U+103Bx 𐎰 𐎱 𐎲 𐎳 𐎴 𐎵 𐎶 𐎷 𐎸 𐎹 𐎺 𐎻 𐎼 𐎽 𐎾 𐎿
U+103Cx 𐏀 𐏁 𐏂 𐏃 𐏈 𐏉 𐏊 𐏋 𐏌 𐏍 𐏎 𐏏
U+103Dx 𐏐 𐏑 𐏒 𐏓 𐏔 𐏕
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
Cypriot Syllabary[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+1080x 𐠀 𐠁 𐠂 𐠃 𐠄 𐠅 𐠈 𐠊 𐠋 𐠌 𐠍 𐠎 𐠏
U+1081x 𐠐 𐠑 𐠒 𐠓 𐠔 𐠕 𐠖 𐠗 𐠘 𐠙 𐠚 𐠛 𐠜 𐠝 𐠞 𐠟
U+1082x 𐠠 𐠡 𐠢 𐠣 𐠤 𐠥 𐠦 𐠧 𐠨 𐠩 𐠪 𐠫 𐠬 𐠭 𐠮 𐠯
U+1083x 𐠰 𐠱 𐠲 𐠳 𐠴 𐠵 𐠷 𐠸 𐠼 𐠿
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
  • Semitic abjads
Arabic[1][2][3]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+060x  ؀   ؁   ؂   ؃   ؄   ؅  ؆ ؇ ؈ ؉ ؊ ؋ ، ؍ ؎ ؏
U+061x ؐ ؑ ؒ ؓ ؔ ؕ ؖ ؗ ؘ ؙ ؚ ؛  ALM  ؞ ؟
U+062x ؠ ء آ أ ؤ إ ئ ا ب ة ت ث ج ح خ د
U+063x ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ػ ؼ ؽ ؾ ؿ
U+064x ـ ف ق ك ل م ن ه و ى ي ً ٌ ٍ َ ُ
U+065x ِ ّ ْ ٓ ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ ٙ ٚ ٛ ٜ ٝ ٞ ٟ
U+066x ٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ٪ ٫ ٬ ٭ ٮ ٯ
U+067x ٰ ٱ ٲ ٳ ٴ ٵ ٶ ٷ ٸ ٹ ٺ ٻ ټ ٽ پ ٿ
U+068x ڀ ځ ڂ ڃ ڄ څ چ ڇ ڈ ډ ڊ ڋ ڌ ڍ ڎ ڏ
U+069x ڐ ڑ ڒ ړ ڔ ڕ ږ ڗ ژ ڙ ښ ڛ ڜ ڝ ڞ ڟ
U+06Ax ڠ ڡ ڢ ڣ ڤ ڥ ڦ ڧ ڨ ک ڪ ګ ڬ ڭ ڮ گ
U+06Bx ڰ ڱ ڲ ڳ ڴ ڵ ڶ ڷ ڸ ڹ ں ڻ ڼ ڽ ھ ڿ
U+06Cx ۀ ہ ۂ ۃ ۄ ۅ ۆ ۇ ۈ ۉ ۊ ۋ ی ۍ ێ ۏ
U+06Dx ې ۑ ے ۓ ۔ ە ۖ ۗ ۘ ۙ ۚ ۛ ۜ  ۝  ۞ ۟
U+06Ex ۠ ۡ ۢ ۣ ۤ ۥ ۦ ۧ ۨ ۩ ۪ ۫ ۬ ۭ ۮ ۯ
U+06Fx ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۺ ۻ ۼ ۽ ۾ ۿ
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey area indicates non-assigned code point
3.^ Unicode code point U+0673 is deprecated as of Unicode version 6.0
Arabic Presentation Forms-A[1][2][3]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+FB5x
U+FB6x
U+FB7x ﭿ
U+FB8x
U+FB9x
U+FBAx
U+FBBx ﮿
U+FBCx
U+FBDx
U+FBEx
U+FBFx ﯿ
U+FC0x
U+FC1x
U+FC2x
U+FC3x ﰿ
U+FC4x
U+FC5x
U+FC6x
U+FC7x ﱿ
U+FC8x
U+FC9x
U+FCAx
U+FCBx ﲿ
U+FCCx
U+FCDx
U+FCEx
U+FCFx ﳿ
U+FD0x
U+FD1x
U+FD2x
U+FD3x ﴿
U+FD4x
U+FD5x
U+FD6x
U+FD7x ﵿ
U+FD8x
U+FD9x
U+FDAx
U+FDBx ﶿ
U+FDCx
U+FDDx
U+FDEx
U+FDFx
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
3.^ Black areas indicate noncharacters - Unicode will never use these codepoints for encoding characters
Arabic Presentation Forms-B[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+FE7x ﹿ
U+FE8x
U+FE9x
U+FEAx
U+FEBx ﺿ
U+FECx
U+FEDx
U+FEEx
U+FEFx ZWN
 BSP 
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
Arabic Supplement[1]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+075x ݐ ݑ ݒ ݓ ݔ ݕ ݖ ݗ ݘ ݙ ݚ ݛ ݜ ݝ ݞ ݟ
U+076x ݠ ݡ ݢ ݣ ݤ ݥ ݦ ݧ ݨ ݩ ݪ ݫ ݬ ݭ ݮ ݯ
U+077x ݰ ݱ ݲ ݳ ݴ ݵ ݶ ݷ ݸ ݹ ݺ ݻ ݼ ݽ ݾ ݿ
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
Hebrew[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+059x ֑  ֒  ֓  ֔  ֕  ֖  ֗  ֘  ֙  ֚  ֛  ֜  ֝  ֞  ֟ 
U+05Ax ֠  ֡  ֢  ֣  ֤  ֥  ֦  ֧  ֨  ֩  ֪  ֫  ֬  ֭  ֮  ֯ 
U+05Bx ְ  ֱ  ֲ  ֳ  ִ  ֵ  ֶ  ַ  ָ  ֹ  ֺ  ֻ  ּ  ֽ  ־ ֿ 
U+05Cx ׀ ׁ  ׂ  ׃ ׄ  ׅ  ׆ ׇ 
U+05Dx א ב ג ד ה ו ז ח ט י ך כ ל ם מ ן
U+05Ex נ ס ע ף פ ץ צ ק ר ש ת
U+05Fx װ ױ ײ ׳ ״
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
Syriac[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+070x ܀ ܁ ܂ ܃ ܄ ܅ ܆ ܇ ܈ ܉ ܊ ܋ ܌ ܍ ܏
 SAM 
U+071x ܐ ܑ ܒ ܓ ܔ ܕ ܖ ܗ ܘ ܙ ܚ ܛ ܜ ܝ ܞ ܟ
U+072x ܠ ܡ ܢ ܣ ܤ ܥ ܦ ܧ ܨ ܩ ܪ ܫ ܬ ܭ ܮ ܯ
U+073x ܰ ܱ ܲ ܳ ܴ ܵ ܶ ܷ ܸ ܹ ܺ ܻ ܼ ܽ ܾ ܿ
U+074x ݀ ݁ ݂ ݃ ݄ ݅ ݆ ݇ ݈ ݉ ݊ ݍ ݎ ݏ
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
Thaana[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+078x ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ
U+079x ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ
U+07Ax ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ ަ ާ ި ީ ު ޫ ެ ޭ ޮ ޯ
U+07Bx ް ޱ
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
Phoenician[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+1090x 𐤀 𐤁 𐤂 𐤃 𐤄 𐤅 𐤆 𐤇 𐤈 𐤉 𐤊 𐤋 𐤌 𐤍 𐤎 𐤏
U+1091x 𐤐 𐤑 𐤒 𐤓 𐤔 𐤕 𐤖 𐤗 𐤘 𐤙 𐤚 𐤛 𐤟
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
  • Phoenician-derived
Greek and Coptic[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+037x Ͱ ͱ Ͳ ͳ ʹ ͵ Ͷ ͷ ͺ ͻ ͼ ͽ ; Ϳ
U+038x ΄ ΅ Ά · Έ Ή Ί Ό Ύ Ώ
U+039x ΐ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο
U+03Ax Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ϊ Ϋ ά έ ή ί
U+03Bx ΰ α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο
U+03Cx π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω ϊ ϋ ό ύ ώ Ϗ
U+03Dx ϐ ϑ ϒ ϓ ϔ ϕ ϖ ϗ Ϙ ϙ Ϛ ϛ Ϝ ϝ Ϟ ϟ
U+03Ex Ϡ ϡ Ϣ ϣ Ϥ ϥ Ϧ ϧ Ϩ ϩ Ϫ ϫ Ϭ ϭ Ϯ ϯ
U+03Fx ϰ ϱ ϲ ϳ ϴ ϵ ϶ Ϸ ϸ Ϲ Ϻ ϻ ϼ Ͻ Ͼ Ͽ
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
Greek Extended[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+1F0x
U+1F1x
U+1F2x
U+1F3x Ἷ
U+1F4x
U+1F5x
U+1F6x
U+1F7x
U+1F8x
U+1F9x
U+1FAx
U+1FBx ᾿
U+1FCx
U+1FDx
U+1FEx
U+1FFx
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
Coptic[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+2C8x
U+2C9x
U+2CAx
U+2CBx ⲿ
U+2CCx
U+2CDx
U+2CEx
U+2CFx ⳿
Notes
1. ^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
Gothic[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+1033x 𐌰 𐌱 𐌲 𐌳 𐌴 𐌵 𐌶 𐌷 𐌸 𐌹 𐌺 𐌻 𐌼 𐌽 𐌾 𐌿
U+1034x 𐍀 𐍁 𐍂 𐍃 𐍄 𐍅 𐍆 𐍇 𐍈 𐍉 𐍊
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
Old Italic[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+1030x 𐌀 𐌁 𐌂 𐌃 𐌄 𐌅 𐌆 𐌇 𐌈 𐌉 𐌊 𐌋 𐌌 𐌍 𐌎 𐌏
U+1031x 𐌐 𐌑 𐌒 𐌓 𐌔 𐌕 𐌖 𐌗 𐌘 𐌙 𐌚 𐌛 𐌜 𐌝 𐌞 𐌟
U+1032x 𐌠 𐌡 𐌢 𐌣
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
Runic[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+16Ax
U+16Bx
U+16Cx
U+16Dx
U+16Ex
U+16Fx
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
C0 Controls and Basic Latin[1]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+000x  NUL   SOH   STX   ETX   EOT   ENQ   ACK   BEL    BS     HT     LF     VT     FF     CR     SO     SI  
U+001x  DLE   DC1   DC2   DC3   DC4   NAK   SYN   ETB   CAN    EM    SUB   ESC    FS     GS     RS     US  
U+002x   SP    ! " # $  % & ' ( ) * + , - . /
U+003x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  :  ; < = >  ?
U+004x @ A B C D E F G H I J K L M N O
U+005x P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
U+006x ` a b c d e f g h i j k l m n o
U+007x p q r s t u v w x y z { | } ~  DEL 
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
C1 Controls and Latin-1 Supplement[1]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+008x  XXX   XXX   BPH   NBH   IND   NEL   SSA   ESA   HTS   HTJ   VTS   PLD   PLU    RI    SS2   SS3 
U+009x  DCS   PU1   PU2   STS   CCH    MW    SPA   EPA   SOS   XXX   SCI   CSI    ST    OSC    PM    APC 
U+00Ax NB
  SP  
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬  SHY 
­
® ¯
U+00Bx ° ± ² ³ ´ µ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿
U+00Cx À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï
U+00Dx Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß
U+00Ex à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï
U+00Fx ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
Latin Extended Additional[1]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+1E0x
U+1E1x
U+1E2x
U+1E3x ḿ
U+1E4x
U+1E5x
U+1E6x
U+1E7x ṿ
U+1E8x
U+1E9x
U+1EAx
U+1EBx ế
U+1ECx
U+1EDx
U+1EEx
U+1EFx ỿ
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
Latin Extended-A[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+010x Ā ā Ă ă Ą ą Ć ć Ĉ ĉ Ċ ċ Č č Ď ď
U+011x Đ đ Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě Ĝ ĝ Ğ ğ
U+012x Ġ ġ Ģ ģ Ĥ ĥ Ħ ħ Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į
U+013x İ ı IJ ij Ĵ ĵ Ķ ķ ĸ Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ
U+014x ŀ Ł ł Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋ Ō ō Ŏ ŏ
U+015x Ő ő Œ œ Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř Ś ś Ŝ ŝ Ş ş
U+016x Š š Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů
U+017x Ű ű Ų ų Ŵ ŵ Ŷ ŷ Ÿ Ź ź Ż ż Ž ž ſ
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Unicode code point U+0149 is deprecated as of Unicode version 5.2
Latin Extended-B[1]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+018x ƀ Ɓ Ƃ ƃ Ƅ ƅ Ɔ Ƈ ƈ Ɖ Ɗ Ƌ ƌ ƍ Ǝ Ə
U+019x Ɛ Ƒ ƒ Ɠ Ɣ ƕ Ɩ Ɨ Ƙ ƙ ƚ ƛ Ɯ Ɲ ƞ Ɵ
U+01Ax Ơ ơ Ƣ ƣ Ƥ ƥ Ʀ Ƨ ƨ Ʃ ƪ ƫ Ƭ ƭ Ʈ Ư
U+01Bx ư Ʊ Ʋ Ƴ ƴ Ƶ ƶ Ʒ Ƹ ƹ ƺ ƻ Ƽ ƽ ƾ ƿ
U+01Cx ǀ ǁ ǂ ǃ DŽ Dž dž LJ Lj lj NJ Nj nj Ǎ ǎ Ǐ
U+01Dx ǐ Ǒ ǒ Ǔ ǔ Ǖ ǖ Ǘ ǘ Ǚ ǚ Ǜ ǜ ǝ Ǟ ǟ
U+01Ex Ǡ ǡ Ǣ ǣ Ǥ ǥ Ǧ ǧ Ǩ ǩ Ǫ ǫ Ǭ ǭ Ǯ ǯ
U+01Fx ǰ DZ Dz dz Ǵ ǵ Ƕ Ƿ Ǹ ǹ Ǻ ǻ Ǽ ǽ Ǿ ǿ
U+020x Ȁ ȁ Ȃ ȃ Ȅ ȅ Ȇ ȇ Ȉ ȉ Ȋ ȋ Ȍ ȍ Ȏ ȏ
U+021x Ȑ ȑ Ȓ ȓ Ȕ ȕ Ȗ ȗ Ș ș Ț ț Ȝ ȝ Ȟ ȟ
U+022x Ƞ ȡ Ȣ ȣ Ȥ ȥ Ȧ ȧ Ȩ ȩ Ȫ ȫ Ȭ ȭ Ȯ ȯ
U+023x Ȱ ȱ Ȳ ȳ ȴ ȵ ȶ ȷ ȸ ȹ Ⱥ Ȼ ȼ Ƚ Ⱦ ȿ
U+024x ɀ Ɂ ɂ Ƀ Ʉ Ʌ Ɇ ɇ Ɉ ɉ Ɋ ɋ Ɍ ɍ Ɏ ɏ
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
Cyrillic[1]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+040x Ѐ Ё Ђ Ѓ Є Ѕ І Ї Ј Љ Њ Ћ Ќ Ѝ Ў Џ
U+041x А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П
U+042x Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
U+043x а б в г д е ж з и й к л м н о п
U+044x р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
U+045x ѐ ё ђ ѓ є ѕ і ї ј љ њ ћ ќ ѝ ў џ
U+046x Ѡ ѡ Ѣ ѣ Ѥ ѥ Ѧ ѧ Ѩ ѩ Ѫ ѫ Ѭ ѭ Ѯ ѯ
U+047x Ѱ ѱ Ѳ ѳ Ѵ ѵ Ѷ ѷ Ѹ ѹ Ѻ ѻ Ѽ ѽ Ѿ ѿ
U+048x Ҁ ҁ ҂  ҃  ҄  ҅  ҆  ҇  ҈  ҉ Ҋ ҋ Ҍ ҍ Ҏ ҏ
U+049x Ґ ґ Ғ ғ Ҕ ҕ Җ җ Ҙ ҙ Қ қ Ҝ ҝ Ҟ ҟ
U+04Ax Ҡ ҡ Ң ң Ҥ ҥ Ҧ ҧ Ҩ ҩ Ҫ ҫ Ҭ ҭ Ү ү
U+04Bx Ұ ұ Ҳ ҳ Ҵ ҵ Ҷ ҷ Ҹ ҹ Һ һ Ҽ ҽ Ҿ ҿ
U+04Cx Ӏ Ӂ ӂ Ӄ ӄ Ӆ ӆ Ӈ ӈ Ӊ ӊ Ӌ ӌ Ӎ ӎ ӏ
U+04Dx Ӑ ӑ Ӓ ӓ Ӕ ӕ Ӗ ӗ Ә ә Ӛ ӛ Ӝ ӝ Ӟ ӟ
U+04Ex Ӡ ӡ Ӣ ӣ Ӥ ӥ Ӧ ӧ Ө ө Ӫ ӫ Ӭ ӭ Ӯ ӯ
U+04Fx Ӱ ӱ Ӳ ӳ Ӵ ӵ Ӷ ӷ Ӹ ӹ Ӻ ӻ Ӽ ӽ Ӿ ӿ
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
Cyrillic Supplement[1]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+050x Ԁ ԁ Ԃ ԃ Ԅ ԅ Ԇ ԇ Ԉ ԉ Ԋ ԋ Ԍ ԍ Ԏ ԏ
U+051x Ԑ ԑ Ԓ ԓ Ԕ ԕ Ԗ ԗ Ԙ ԙ Ԛ ԛ Ԝ ԝ Ԟ ԟ
U+052x Ԡ ԡ Ԣ ԣ Ԥ ԥ Ԧ ԧ Ԩ ԩ Ԫ ԫ Ԭ ԭ Ԯ ԯ
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
  • other European/Caucasian
Armenian[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+053x Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ
U+054x Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ
U+055x Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ ՙ ՚ ՛ ՜ ՝ ՞ ՟
U+056x ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ
U+057x հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ
U+058x ր ց ւ փ ք օ ֆ և ։ ֊ ֍ ֎ ֏
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
Georgian[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+10Ax
U+10Bx
U+10Cx
U+10Dx
U+10Ex
U+10Fx
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
Georgian Supplement[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+2D0x
U+2D1x
U+2D2x
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
Glagolitic[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+2C0x
U+2C1x
U+2C2x
U+2C3x ⰿ
U+2C4x
U+2C5x
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
Ogham[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+168x    
U+169x
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
  • African
Ethiopic[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+120x
U+121x
U+122x
U+123x
U+124x
U+125x
U+126x
U+127x
U+128x
U+129x
U+12Ax
U+12Bx
U+12Cx
U+12Dx
U+12Ex
U+12Fx
U+130x
U+131x
U+132x
U+133x
U+134x
U+135x
U+136x
U+137x
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
Ethiopic Extended[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+2D8x
U+2D9x
U+2DAx
U+2DBx
U+2DCx
U+2DDx
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
Ethiopic Supplement[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+138x
U+139x
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
Tifinagh[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+2D3x ⴿ
U+2D4x
U+2D5x
U+2D6x
U+2D7x   ⵿  
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
Osmanya[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+1048x 𐒀 𐒁 𐒂 𐒃 𐒄 𐒅 𐒆 𐒇 𐒈 𐒉 𐒊 𐒋 𐒌 𐒍 𐒎 𐒏
U+1049x 𐒐 𐒑 𐒒 𐒓 𐒔 𐒕 𐒖 𐒗 𐒘 𐒙 𐒚 𐒛 𐒜 𐒝
U+104Ax 𐒠 𐒡 𐒢 𐒣 𐒤 𐒥 𐒦 𐒧 𐒨 𐒩
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points

South / East / Central Asian[edit]

Brahmic family[edit]

Bengali[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+098x
U+099x
U+09Ax
U+09Bx ি
U+09Cx
U+09Dx
U+09Ex
U+09Fx
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
Buhid[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+174x
U+175x
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
Devanagari[1]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+090x
U+091x
U+092x
U+093x ि
U+094x
U+095x
U+096x
U+097x ॿ
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
Gujarati[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+0A8x
U+0A9x
U+0AAx
U+0ABx િ
U+0ACx
U+0ADx
U+0AEx
U+0AFx
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
Gurmukhi[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+0A0x
U+0A1x
U+0A2x
U+0A3x ਿ
U+0A4x
U+0A5x
U+0A6x
U+0A7x
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
Kannada[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+0C8x
U+0C9x
U+0CAx
U+0CBx ಿ
U+0CCx
U+0CDx
U+0CEx
U+0CFx
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
Limbu[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+190x
U+191x
U+192x
U+193x
U+194x
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
Malayalam[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+0D0x
U+0D1x
U+0D2x
U+0D3x ി
U+0D4x     
U+0D5x
U+0D6x
U+0D7x ൿ
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
Tagalog[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+170x
U+171x
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
Tamil[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+0B8x
U+0B9x
U+0BAx
U+0BBx ி
U+0BCx
U+0BDx
U+0BEx
U+0BFx
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
Telugu[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+0C0x
U+0C1x
U+0C2x
U+0C3x ి
U+0C4x
U+0C5x
U+0C6x
U+0C7x ౿
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
Oriya[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+0B0x
U+0B1x
U+0B2x
U+0B3x ି
U+0B4x
U+0B5x
U+0B6x
U+0B7x
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
Sinhala[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+0D8x
U+0D9x
U+0DAx
U+0DBx
U+0DCx
U+0DDx
U+0DEx
U+0DFx
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
Syloti Nagri[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+A80x
U+A81x
U+A82x
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
Hanunoo[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+172x
U+173x
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
Tagbanwa[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+176x
U+177x
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points

CJK[edit]

CJK Compatibility[1]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+330x
U+331x
U+332x
U+333x
U+334x
U+335x
U+336x
U+337x
U+338x
U+339x
U+33Ax
U+33Bx
U+33Cx
U+33Dx
U+33Ex
U+33Fx
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
CJK Compatibility Forms[1]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+FE3x ︿
U+FE4x
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
CJK Compatibility Ideographs[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+F90x
U+F91x
U+F92x
U+F93x 錄
U+F94x
U+F95x
U+F96x
U+F97x 勵
U+F98x
U+F99x
U+F9Ax
U+F9Bx 樂
U+F9Cx
U+F9Dx
U+F9Ex
U+F9Fx 刺
U+FA0x
U+FA1x
U+FA2x
U+FA3x 憎
U+FA4x
U+FA5x
U+FA6x
U+FA7x 奔
U+FA8x
U+FA9x
U+FAAx
U+FABx 謹
U+FACx
U+FADx
U+FAEx
U+FAFx
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
CJK Radicals Supplement[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+2E8x
U+2E9x
U+2EAx
U+2EBx ⺿
U+2ECx
U+2EDx
U+2EEx
U+2EFx
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
CJK Strokes[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+31Cx
U+31Dx
U+31Ex
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
CJK Symbols and Punctuation[1]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+300x ID
 SP 
U+301x
U+302x
U+303x   
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
Hiragana[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+304x
U+305x
U+306x
U+307x
U+308x
U+309x
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
Kanbun[1]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+319x
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
Kangxi Radicals[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+2F0x
U+2F1x
U+2F2x
U+2F3x ⼿
U+2F4x
U+2F5x
U+2F6x
U+2F7x ⽿
U+2F8x
U+2F9x
U+2FAx
U+2FBx ⾿
U+2FCx
U+2FDx
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
Katakana[1]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+30Ax
U+30Bx
U+30Cx
U+30Dx
U+30Ex
U+30Fx
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
Katakana Phonetic Extensions[1]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+31Fx
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
Yi Radicals[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+A49x
U+A4Ax
U+A4Bx
U+A4Cx
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
Yi Syllables[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+A00x ꀀ
U+A01x
U+A02x
U+A03x
U+A04x
U+A05x
U+A06x
U+A07x
U+A08x
U+A09x
U+A0Ax
U+A0Bx
U+A0Cx
U+A0Dx
U+A0Ex
U+A0Fx
U+A10x
U+A11x
U+A12x
U+A13x
U+A14x
U+A15x
U+A16x
U+A17x
U+A18x
U+A19x
U+A1Ax
U+A1Bx
U+A1Cx
U+A1Dx
U+A1Ex
U+A1Fx
U+A20x
U+A21x
U+A22x
U+A23x
U+A24x
U+A25x
U+A26x
U+A27x
U+A28x
U+A29x
U+A2Ax
U+A2Bx
U+A2Cx
U+A2Dx
U+A2Ex
U+A2Fx
U+A30x
U+A31x
U+A32x
U+A33x
U+A34x
U+A35x
U+A36x
U+A37x
U+A38x
U+A39x
U+A3Ax
U+A3Bx
U+A3Cx
U+A3Dx
U+A3Ex
U+A3Fx
U+A40x
U+A41x
U+A42x
U+A43x
U+A44x
U+A45x
U+A46x
U+A47x
U+A48x
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points
Yijing Hexagram Symbols[1]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+4DCx
U+4DDx
U+4DEx
U+4DFx ䷿
Notes
1.^ As of Unicode version 9.0
Hangul Syllables[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+AC0x
U+AC1x
U+AC2x
U+AC3x 갿
U+AC4x
U+AC5x
U+AC6x
U+AC7x 걿
U+AC8x
U+AC9x
U+ACAx
U+ACBx 겿
U+ACCx
U+ACDx
U+ACEx
U+ACFx 곿
U+AD0x
U+AD1x
U+AD2x
U+AD3x 괿
U+AD4x
U+AD5x
U+AD6x
U+AD7x 굿
U+AD8x
U+AD9x
U+ADAx
U+ADBx 궿
U+ADCx
U+ADDx
U+ADEx
U+ADFx 귿
U+AE0x
U+AE1x
U+AE2x
U+AE3x 긿
U+AE4x
U+AE5x
U+AE6x
U+AE7x 깿
U+AE8x
U+AE9x
U+AEAx
U+AEBx 꺿
U+AECx
U+AEDx
U+AEEx
U+AEFx 껿
U+AF0x
U+AF1x
U+AF2x
U+AF3x 꼿
U+AF4x
U+AF5x
U+AF6x
U+AF7x 꽿
U+AF8x
U+AF9x
U+AFAx
U+AFBx 꾿
U+AFCx
U+AFDx
U+AFEx
U+AFFx 꿿
U+B00x 뀀
U+B01x
U+B02x
U+B03x
U+B04x
U+B05x
U+B06x
U+B07x
U+B08x
U+B09x
U+B0Ax
U+B0Bx
U+B0Cx
U+B0Dx
U+B0Ex
U+B0Fx
U+B10x
U+B11x
U+B12x
U+B13x
U+B14x
U+B15x
U+B16x
U+B17x
U+B18x
U+B19x
U+B1Ax
U+B1Bx
U+B1Cx
U+B1Dx
U+B1Ex
U+B1Fx
U+B20x
U+B21x
U+B22x
U+B23x
U+B24x
U+B25x
U+B26x
U+B27x
U+B28x
U+B29x
U+B2Ax
U+B2Bx
U+B2Cx
U+B2Dx
U+B2Ex
U+B2Fx
U+B30x
U+B31x
U+B32x
U+B33x
U+B34x
U+B35x
U+B36x
U+B37x
U+B38x
U+B39x
U+B3Ax
U+B3Bx
U+B3Cx
U+B3Dx
U+B3Ex
U+B3Fx
U+B40x
U+B41x
U+B42x
U+B43x
U+B44x
U+B45x
U+B46x
U+B47x
U+B48x
U+B49x
U+B4Ax
U+B4Bx
U+B4Cx
U+B4Dx
U+B4Ex
U+B4Fx
U+B50x
U+B51x
U+B52x
U+B53x
U+B54x
U+B55x
U+B56x
U+B57x
U+B58x
U+B59x
U+B5Ax
U+B5Bx
U+B5Cx
U+B5Dx
U+B5Ex
U+B5Fx
U+B60x
U+B61x
U+B62x
U+B63x
U+B64x
U+B65x
U+B66x
U+B67x
U+B68x
U+B69x
U+B6Ax
U+B6Bx
U+B6Cx
U+B6Dx
U+B6Ex
U+B6Fx
U+B70x
U+B71x
U+B72x
U+B73x
U+B74x
U+B75x
U+B76x
U+B77x
U+B78x
U+B79x
U+B7Ax
U+B7Bx
U+B7Cx
U+B7Dx
U+B7Ex
U+B7Fx
U+B80x
U+B81x
U+B82x
U+B83x
U+B84x
U+B85x
U+B86x
U+B87x
U+B88x
U+B89x
U+B8Ax
U+B8Bx
U+B8Cx
U+B8Dx
U+B8Ex
U+B8Fx
U+B90x
U+B91x
U+B92x
U+B93x 뤿
U+B94x
U+B95x
U+B96x
U+B97x 륿
U+B98x
U+B99x
U+B9Ax
U+B9Bx 릿
U+B9Cx
U+B9Dx
U+B9Ex
U+B9Fx 맿
U+BA0x
U+BA1x
U+BA2x
U+BA3x 먿
U+BA4x
U+BA5x
U+BA6x
U+BA7x 멿
U+BA8x
U+BA9x
U+BAAx
U+BABx 몿
U+BACx
U+BADx
U+BAEx
U+BAFx 뫿
U+BB0x
U+BB1x
U+BB2x
U+BB3x 묿
U+BB4x
U+BB5x
U+BB6x
U+BB7x 뭿
U+BB8x
U+BB9x
U+BBAx
U+BBBx 뮿
U+BBCx
U+BBDx
U+BBEx
U+BBFx 믿
U+BC0x
U+BC1x
U+BC2x
U+BC3x 밿
U+BC4x
U+BC5x
U+BC6x
U+BC7x 뱿
U+BC8x
U+BC9x
U+BCAx
U+BCBx 벿
U+BCCx
U+BCDx
U+BCEx
U+BCFx 볿
U+BD0x
U+BD1x
U+BD2x
U+BD3x 봿
U+BD4x
U+BD5x
U+BD6x
U+BD7x