User:Kocio

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Please contact me at polish Wikipedia () or at Meta Wiki (). Don't forget to sign or leave me a way to respond if you've got no account there.

Proszę kontaktować się ze mną przez polską Wikipedię () lub przez Meta Wiki (). Pamiętaj o podpisie lub jakimś kontakcie zwrotnym jeśli nie masz tam konta.

TODO[edit]