User:Loosmark/decorations

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

decorations in the II.Polish Republic

english polish introduced
Order of the White Eagle Order Orła Białego 1 November 1705
Order of Virtuti Militari Order Virtuti Militari 22 June 1792
Order of Polonia Restituta Order Odrodzenia Polski 4 February 1921
Cross of Independence Krzyż i Medal Niepodległości 29 October 1930
Cross of Valour Krzyż Walecznych 11 August 1920
Volunteer Cross for War 1918-1921 Krzyz Ochotniczy za Wojne 1918-1921 15 June 1939*
Cross of Merit Krzyż Zasługi 23 June 1923
Cross of Merit for Bravery Krzyż Zasługi za Dzielność 7 March 1928
Cross of Merit with Swords Krzyż Zasługi z Mieczami 19 October 1942
Army of Central Lithuania Cross of Merit Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej 25 February 1922*
Cross on Silesian Ribbon of the Valor and Merit Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi 30 May 1921
Cross of the Polish soldiers from America Krzyż Żołnierzy Polskich z Ameryki
Commemorative Medal for the War 1918-1921 Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921 21 September 1928*
Army Medal Medal Wojska 3 July 1945
Air Force Medal (Poland) Medal Lotniczy 3 July 1945
Sea Medal Medal Morski 3 July 1945
Medal of the Polish Merchant Marine Medal Morski Polskiej Marynarki Handlowej 3 July 1945
Monte Cassino Commemorative Cross Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino 26 July 1944
Home Army Cross Krzyż Armii Krajowej 1 August 1966
Cross of the September 1939 Campaign Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939 1 September 1984