User:MarcusBritish/SSSIs/Wales

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
England Scotland Wales N.Ireland Discuss

The following is a list of Sites of Special Scientific Interest, grouped by Area of Search.

Key
No Not done.
Yes Complete.
NoRed XN A–Z sub-headings "not required", articles with fewer than ~50 rows shouldn't need splitting up for easier navigation.
YesGreen tickY A–Z sorted using {{CompactTOC}} instead of splitting the list into sub-headers.
New Areas tables for Wales
Area of Search wikitable
format
A–Z
subheads
map links small checks
Green tickY
Sites list Complete?
Blaenau Gwent No List of Sites of Special Scientific Interest in Blaenau Gwent No
Bridgend County Borough No List of Sites of Special Scientific Interest in Bridgend No
Caerphilly County Borough No List of Sites of Special Scientific Interest in Caerphilly No
Cardiff No List of Sites of Special Scientific Interest in Cardiff No
Carmarthenshire No List of Sites of Special Scientific Interest in Carmarthenshire No
Ceredigion No List of Sites of Special Scientific Interest in Ceredigion No
Conwy County Borough No List of Sites of Special Scientific Interest in Conwy No
Denbighshire No List of Sites of Special Scientific Interest in Denbighshire No
Flintshire No List of Sites of Special Scientific Interest in Flintshire No
Gwynedd No List of Sites of Special Scientific Interest in Gwynedd No
Isle of Anglesey No List of Sites of Special Scientific Interest in Isle of Anglesey No
Merthyr Tydfil No List of Sites of Special Scientific Interest in Merthyr Tydfil No
Monmouthshire No List of Sites of Special Scientific Interest in Monmouthshire No
Neath Port Talbot No List of Sites of Special Scientific Interest in Neath Port Talbot No
Newport No List of Sites of Special Scientific Interest in Newport No
Pembrokeshire No List of Sites of Special Scientific Interest in Pembrokeshire No
Powys No List of Sites of Special Scientific Interest in Powys No
Rhondda Cynon Taf No List of Sites of Special Scientific Interest in Rhondda Cynon Taf No
Swansea No List of Sites of Special Scientific Interest in Swansea No
Torfaen No List of Sites of Special Scientific Interest in Torfaen No
Vale of Glamorgan No List of Sites of Special Scientific Interest in Vale of Glamorgan No
Wrexham County Borough No List of Sites of Special Scientific Interest in Wrexham No


Data retrieved from: http://www.ccw.gov.uk/landscape--wildlife/protecting-our-landscape/special-landscapes--sites/sites-search-results.aspx — highlight "Site Of Special Scientific Interest" in "Designation Type" list box, then click "Search" for results.

SSSIs by County

Blaenau Gwent[edit]

 • Brynmawr Sections
 • Cwm Clydach
 • Cwm Merddog Woodlands
 • Mynydd Llangatwg (Mynydd Llangattock)

Bridgend[edit]

 • Blackmill Woodlands
 • Bryn-bach, Cefn Cribwr
 • Brynna a Wern Tarw
 • Caeau Cefn Cribwr
 • Coedymwstwr Woodland
 • Cwm Cyffog
 • Cwm Du Woodlands
 • Cwm Risca Meadow
 • Cynffig-Kenfig
 • Daren y Dimbath
 • Merthyr Mawr
 • Penycastell, Cefn Cribwr
 • Stormy Down
 • Waun Cimla
 • Waun-fawr, Cefn Cribwr

Caerphilly (county borough)[edit]

 • Aberbargoed Grasslands
 • Cefn Onn
 • Cefn y Brithdir
 • Coed-y-darren
 • Dan y Graig Quarry, Risca
 • Gwaun Gledyr
 • Llanbradach Quarry
 • Lower House Stream Section
 • Memorial Park Meadows
 • Nelson Bog
 • Penllwyn Grasslands
 • Ruperra Castle and Woodlands
 • Wern Ddu Claypits

Cardiff[edit]

 • Caeau Blaen-bielly
 • Castell Coch Woodland and road section
 • Coed y Bedw
 • Ely Valley
 • Fforest Ganol a Chwm Nofydd
 • Flat Holm
 • Garth Wood
 • Glamorgan Canal - Long Wood
 • Gwent Levels - Rumney
 • Lisvane Reservoir
 • Llanishen and Lisvane Reservoir Embankments
 • Penylan Quarry
 • Rhymney River Section
 • Rumney Quarry
 • Severn Estuary
 • Ty Du Moor

Carmarthenshire[edit]

 • Aber Taf - Taf Estuary
 • Afon Cleddau Dwyreiniol - Eastern Cleddau River
 • Afon Teifi
 • Afon Tywi
 • Allt Penycoed Stream Section
 • Allt y Gaer
 • Allt y wern
 • Angle Peninsula Coast
 • Arfordir Marros-Pentywyn - Marros-Pendine Coast
 • Arfordir Pen-Bre - Pembray Coast
 • Arfordir Saundersfoot - Telpyn Coast
 • Beacon Bog
 • Birdshill Quarry
 • Bishops Pond
 • Broad Oak and Thornhill Meadows
 • Burry Inlet and Loughor Estuary
 • Cae Blaen-dyffryn
 • Cae Cilmaenllwyd
 • Cae Cwm-tywyll
 • Cae Gwynfryn
 • Cae Maes-y-ffynnon
 • Caeau Afon Gwili
 • Caeau Blaenau-mawr
 • Caeau Blaen-bydernyn
 • Caeau Blaen-yr-Orfa
 • Caeau Bryn Ifor
 • Caeau Capel Hendre
 • Caeau Caradog
 • Caeau Ffos Fach
 • Caeau Heol y Llidiart Coch
 • Caeau Lotwen
 • Caeau Nant Garenig
 • Caeau Nantsais
 • Caeau Pant-y-Bryn
 • Caeau Rhyd-y-gwiail
 • Caeau Tir mawr
 • Carreg Cennan
 • Cefn Blaenau
 • Cernydd Carmel
 • Chwarel Talar Wen - Talar Wen Quarry
 • Coed Cochion Quarry
 • Coed Gwempa
 • Coed Llandyfan
 • Coedydd Capel Dyddgen
 • Coedydd Tregyb-Tregyb Woodlands
 • Coedydd y Garn
 • Cors Farlais
 • Cors Goch, Llanllwch
 • Corsydd a Rwyth Cilyblaidd
 • Craig Ddu-Wharley Point Cliffs
 • Creigiau Llansteffan - Llanstephan Cliffs
 • Crûg Farm Quarry
 • Crychan Forest Tracks
 • Cwar Glas Quarry and Sawdde Gorge
 • Cwm Clydach, Cydweli
 • Cwm Crymlyn Road Section
 • Cwm Doethie - Mynydd Mallaen
 • Cwm Twrch
 • Cwm yr Abbey Stream Section
 • Dan-Lan-Y-Castell Quarry
 • Derwen-fach Meadow
 • Dinefwr Estate
 • Dolaucothi Gold Mines
 • Felin Fach Meadows, Cwmgwili
 • Ffair Fach Railway Cutting and River Section
 • Glan Pibwr Stream Section
 • Gwernydd Penbre
 • Gweunydd a Choed Pen Ty - Pen Ty Patures and Wood
 • Gweunydd Glan-y-glasnant
 • Llanfallteg Track Section
 • Llety - Wen
 • Llyn Llech Owain
 • Llyn Pencarreg
 • Llynoedd Tal-y-llechau, (Talley Lakes)
 • Maesyprior
 • Mandinam a Coed Deri
 • Meidrim Road Section
 • Mylett Road Section
 • Mynydd Du (Black Mountain)
 • Mynydd Llangyndeyrn
 • Mynydd Ystyfflau-Carn
 • Pen y Graig Goch
 • Pine Lodge Meadow
 • Pont y Fenni Quarry and Road Cutting
 • Pwll Lagoon
 • Pyllau Machynys (Machynys Ponds)
 • Rhos Cruglas
 • Rhos Dolau-Bran
 • Rhos Pwllygawnen
 • Rhosydd Castell-du and Plas-y-bettws
 • Rhosydd Llanpumsaint
 • Smarts Quarry
 • Twyni Lacharn-Pentywyn - Laugharne-Pendine Burrows
 • Waun-Ddu
 • Waun-fawr
 • Wernbongam Stream Section and Quarry
 • Whitehill Down
 • Ydw Valley and Fron Road Geological Exposures
 • Ynys Uchaf

Ceredigion[edit]

 • Aber Arth - Carreg Wylan
 • Afon Rheidol ger Capel Bangor
 • Afon Teifi
 • Allt Wen a Traeth Tanybwlch
 • Banc Llety-spence
 • Banc y Mwldan
 • Banc-y-warren
 • Borth - Clarach
 • Bron Aberanerch
 • Bryn Bras
 • Cae Ffos-yr-odyn
 • Cae Ty-hen
 • Caeau Ardwyn
 • Caeau Crug Bychan, Ty Gwyn a Llwyn Ysgaw
 • Caeau Llety-cybi
 • Caer Meirch
 • Chwarel Ponterwyd
 • Coed a Gweunydd Gilfach Gwyddil
 • Coed Allt Craig Arth
 • Coed Allt Lan-las
 • Coed Cwm Cletwr
 • Coed Cwm Einion
 • Coed Mynachlog-fawr
 • Coed Nant Llolwyn
 • Coed Tyddyn-du
 • Coed y Crychydd
 • Coedydd a Cheunant Rheidol Woods and Gorge
 • Coedydd a Chorsydd Aber Teifi
 • Comin Esgairmaen
 • Comin Silian
 • Comins Capel Betws
 • Cors Bwlch-y-baedd
 • Cors Caranod
 • Cors Caron
 • Cors Gorsgoch
 • Cors Llyn Farch a Llyn Fanod
 • Cors Nantcwnlle
 • Cors Penbwlch
 • Cors y Sychnant
 • Craigyfulfran and Clarach
 • Craig-y-pistyll
 • Creigiau Aberarth-Morfa
 • Creigiau Cwm-Ceirw a Ffos-las
 • Creigiau Pen y graig
 • Cwm Doethie - Mynydd Mallaen
 • Cwm Llyfnant
 • Cwmsymlog
 • Dolau Hafod a Winllan
 • Dyfi
 • Elenydd
 • Ffordd Coed Dol-Fawr
 • Figyn Blaen-Brefi
 • Glanfedw
 • Glanrhocca
 • Gro Tyn yr Helyg
 • Gro Ystwyth
 • Gwaun Garthenor a Llanio-isaf
 • Gwaun Pen-lan
 • Gwaun Troed-rhiw-sieri
 • Gwaun Ystrad Caron
 • Gweunydd Pendinas
 • Hen Berth Fron-Badarn
 • Llyn Eiddwen
 • Llynoedd Ieuan
 • Mwyngloddfa Brynrarf
 • Mwyngloddfa Castell
 • Mwyngloddfa Cwmbrwyno
 • Mwyngloddfa Cwmystwyth
 • Mwyngloddfa Darren
 • Mwyngloddfa Erglodd
 • Mwyngloddfa Frongoch
 • Mwyngloddfa Llechweddhelyg
 • Mwyngloddfa Llety Ifan (Vaughan Mine)
 • Mwyngloddfa Nant-y-cagl (Eaglebrook Mine)
 • Nant Cledlyn Pingos
 • Old Cilgwyn and Cae Heslop
 • Parc Pont-faen
 • Parc-y-rhos
 • Pencarreg-gopa a Moel Hyrddod
 • Pencreigiaur Llan
 • Pumlumon (Plynlimon)
 • Rheidol Shingles and Backwater
 • Rhos Blaen Carrog
 • Rhos Blaenclettwr
 • Rhos Bron-yr-helem
 • Rhos Bryn Hir
 • Rhos Bryn-wichell
 • Rhos Bwlch-y-rhandir
 • Rhos Cilcennin
 • Rhos Cross Inn
 • Rhos Cwmsaeson
 • Rhos Esgairwen-fawr
 • Rhos Fullbrook
 • Rhos Gargoed
 • Rhos Gellie
 • Rhos Glwydwern
 • Rhos Glyn-yr-helyg
 • Rhos Llawr Cwrt
 • Rhos Pil-bach a Pennar-fawr
 • Rhos Talglas a Chors yr Hafod
 • Rhos-rydd
 • River Wye (Upper Wye) - Afon Gwy (Gwy Uchaf)
 • Traeth Llanon

Conwy[edit]

 • Aber Afon Conwy
 • Afon Conwy Pastures
 • Benarth Wood
 • Blaen y Wergloedd Bog
 • Bryn Euryn
 • Bwlch Mine
 • Cadnant
 • Cae’r Felin
 • Ceunant Dulyn
 • Chwythlyn
 • Coed Cae Awr
 • Coed Dolgarrog
 • Coed Ffordd-las
 • Coed Gorswen
 • Coed Llys-Aled
 • Coed Merchlyn
 • Coed Nant-y-Merddyn-uchaf
 • Coed y Gopa
 • Coedydd Aber
 • Coedydd ac Ogofau Elwy a Meirchion
 • Coedydd Derw Elwy
 • Coedydd Dyffryn Alwen
 • Cors Geuallt
 • Corsydd Nug a Merddwr
 • Creigiau Rhiwledyn-Little Orme Head
 • Creuddyn
 • Deganwy Quarries and Grassland
 • Eidda Pastures
 • Eryri
 • Fairy Glen Woods
 • Llanddulas Limestone and Gwrych Castle wood
 • Llyn Bychan
 • Llyn Creiniog
 • Llyn Goddionduon
 • Llyn Tyn y Llyn
 • Llyn Tyn y Mynydd
 • Llyn y Fawnog
 • Llynnau Bodgynydd
 • Migneint - Arenig - Dduallt
 • Morfa Uchaf, Dyffryn Conwy
 • Mosshill
 • Mwyngloddiau a chreigiau Gwydyr
 • Mynydd Hiraethog
 • Mynydd Marian
 • Pandora Reservoirs
 • Pen y Gogarth-Great Ormes Head
 • Plas Iolyn Bog
 • Plas Maenan
 • Pont Bancog
 • Sychnant Pass
 • Traeth Lafan
 • Traeth Pensarn
 • Ty’n-y-ffordd Quarry
 • Y Glyn Diffwys

Denbighshire[edit]

 • Afon Dyfrdwy (River Dee)
 • Alyn Valley Woods and Alyn
 • Berwyn
 • Bryn Alyn
 • Caeau Pen-y-coed
 • Cefn Rofft
 • Chwarel Cambrian Cambrian Quarry Gwernymynydd
 • Chwarel Pant Glas
 • Clogau Quarry
 • Coed Nant Mawr
 • Coedydd ac Ogofau Elwy a Meirchion
 • Coedydd Dyffryn Alwen
 • Craig Adwy-wynt a Choed Eyarth
 • Crest Mawr Wood
 • Cynwyd Forest Quarry
 • Dee Estuary
 • Dinas Bran
 • Ffynnon Beuno and Cae Gwyn caves
 • Graig Fawr
 • Graig Quarry
 • Graig, Llanarmon-yn-ial
 • Gronant Dunes and Talacre Warren
 • Hendre Bach
 • Llandegla Moor
 • Llwyn
 • Maes Hiraddug
 • Moel Hiraddug Quarries
 • Mwyngloddfa Pennant
 • Mynydd Hiraethog
 • Penarth Quarry
 • Prestatyn Hillside
 • Ruabon-Llantysilio Mountains

Flintshire[edit]

 • Afon Dyfrdwy (River Dee)
 • Alyn Valley Woods and Alyn
 • Buckley Claypits and Commons
 • Caerwys Tufa
 • Cefn Meadow
 • Chwarel Cambrian Cambrian Quarry Gwernymynydd
 • Coed Talon Marsh
 • Coed Trefraith
 • Comin Helygain
 • Connah’s Quay Ponds
 • Ddol Uchaf
 • Dee Estuary
 • Gronant Dunes and Talacre Warren
 • Hendre Bach
 • Herward Smithy
 • Inner Marsh Farm
 • Llandegla Moor
 • Maes y Grug
 • Mynydd y Fflint Flint Mountain
 • Parc Bodlondeb a Gwenallt Parc, Lixwm
 • Parc Linden, Lixwm
 • Pen-y-cefn Pasture
 • Shotton Lagoons and Reedbeds
 • Teilia Quarry
 • Tyddyn-y-barcut

Gwynedd[edit]

 • Aber Mawddach-Mawddach Estuary
 • Aberdunant
 • Abergeirch
 • Afon Ddu
 • Afon Dyfi ger Mallwyd
 • Afon Dyfrdwy (River Dee)
 • Afon Eden - Cors Goch Trawsfynydd
 • Afon Gwyrfai a Llyn Cwellyn
 • Afon Seiont
 • Amnodd-Bwll Stream Section
 • Arthog Hall Woods
 • Barmouth Hillside
 • Benallt Mine and Nant y Gadwen
 • Berwyn
 • Broadwater
 • Bryn Coch a Chapel Hermon
 • Bryn Glas Quarry
 • Bryn y Gwin Isaf
 • Bryn-llin-fawr
 • Cadair Idris
 • Caeau Bwlch
 • Caeau Tan y Bwlch
 • Caeau Tyddyn Dicwm
 • Caerau Uchaf
 • Cappas Lwyd
 • Carreg y Llam
 • Castell Prysor
 • Cefndeuddwr
 • Ceunant Aberderfel
 • Ceunant Cynfal
 • Chwarel Cwm Hirnant
 • Chwarel Gwenithfaen Madoc
 • Chwareli Gelli-grin
 • Clogwynygarreg
 • Coed Aber Artro
 • Coed Afon Pumryd
 • Coed Cors y Gedol
 • Coed Cwmgwared
 • Coed Dinorwig
 • Coed Elernion
 • Coed Graig Uchaf
 • Coed Llechwedd
 • Coed Lletywalter
 • Coed Tremadog
 • Coed y Gofer
 • Coed y Rhygen
 • Coedydd Aber
 • Coedydd Abergwynant
 • Coedydd Afon Menai
 • Coedydd Beddgelert a Cheunant Aberglaslyn
 • Coedydd De Dyffryn Maentwrog
 • Coedydd Dyffryn Ffestiniog (Gogleddol)
 • Coedydd Dyffryn Wnion
 • Coedydd Nanmor
 • Coedydd Nantgwynant
 • Cors Barfog
 • Cors Geirch
 • Cors Graianog
 • Cors Gyfelog
 • Cors Hirdre
 • Cors Llanllyfni
 • Cors Llyferin
 • Cors y Sarnau
 • Cors y Wlad
 • Craig y Benglog
 • Craig yr Aderyn (Birds rock)
 • Craig-y-don
 • Craig-y-Garn
 • Cregennen a Pared y Cefn Hir
 • Cutiau
 • Cwm Cynfal
 • Cwm Dwythwch
 • Dinas Dinlle
 • Dol-cyn-afon
 • Dolorgan Barn
 • Dyfi
 • Eithinog
 • Eryri
 • Ffriddoedd Garndolbenmaen
 • Foel Gron a Thir Comin Mynytho
 • Foel Gron Stream Sections
 • Foel Ispri
 • Gallt y Bwlch
 • Ganllwyd
 • Glanllynnau a Glannau Pen-ychain i Gricieth
 • Glannau Aberdaron
 • Glannau Tonfanau i Friog
 • Glaslyn
 • Glyn Cywarch
 • Glynllifon
 • Gwydir Bay
 • Gwynfynydd
 • Hermon Copper Bog
 • Llafar River Sections Trychiad Afon Llafar
 • Llwyn iarth
 • Llwyn y Coed
 • Llyn Glasfryn
 • Llyn Gwernan
 • Llyn Padarn
 • Llyn Peris
 • Llyn Tegid
 • Llystyn Isaf
 • Maes Meillion a Gefail y cwm
 • Migneint - Arenig - Dduallt
 • Moel Hebog
 • Moel Tryfan
 • Moelwyn Mawr
 • Moelypenmaen
 • Morfa Abererch
 • Morfa Dinlle
 • Morfa Dyffryn
 • Morfa Harlech
 • Mountain Cottage Quarry
 • Muriau Gwyddelod
 • Mwyngloddiau Llanfrothen
 • Mwyngloddiau Wnion a Eglwys Sant Marc
 • Mynydd Penarfynydd
 • Mynydd Tir y Cwmwd ar Glannau at Garreg Imbill
 • Nant y Graean a Nant Ganol
 • Ogof Ddu
 • Pant Cae Haidd
 • Pant y Panel
 • Pen Benar
 • Penmaen
 • Penmaenuchaf Hall
 • Porth Ceiriad Porth Neigwl ac Ynysoedd Sant Tudwal
 • Porth Dinllaen i Borth Pistyll
 • Porth Towyn i Borth Wen
 • Rhinog
 • Rhiw-for-fawr
 • Rhosgyll Fawr
 • Rhyllech Uchaf
 • Talhenbont
 • Tan y Grisiau
 • Tiroedd a Glannau Rhwng Cricieth ac Afon Glaslyn
 • Traeth Lafan
 • Trum y Ddysgl
 • Trychiad Ffordd Coed Llyn y Garnedd
 • Trychiad Ffordd Craig Fach
 • Trychiad ffordd Moel Hafod Owen
 • Tryweryn River Sections
 • Ty Bach Ystlumod
 • Tyllau Mwn
 • Tyn-Llan
 • Wern Road Section
 • Wig Bach ar Glannau i Borth Alwm
 • Y Foryd
 • Ynys Enlli
 • Ynysoedd y Gwylanod - Gwylan Islands
 • Yr Arddu
 • Yr Eifl

Isle of Anglesey[edit]

 • Arfordir Gogleddol Penmon
 • Baron Hill Park
 • Beddmanarch-Cymyran
 • Bwrdd Arthur
 • Cadnant Dingle
 • Cae Gwyn
 • Caeau Talwrn
 • Carmel Head
 • Cemlyn Bay
 • Clegir Mawr
 • Coed y Gell and Morfa Dulas
 • Cors Bodeilio
 • Cors Bodwrog
 • Cors Erddreiniog
 • Cors Goch
 • Cors y Farl
 • Craig Wen/Cors Castell
 • Fferam Uchaf
 • Glannau Penmon - Biwmares
 • Glannau Porthaethwy
 • Glannau Rhoscolyn
 • Glannau Ynys Gybi - Holy Island Coast
 • Glan-traeth
 • Gwenfro and Rhos y Gad
 • Henborth
 • Llanbadrig - Dinas Gynfor
 • Llyn Alaw
 • Llyn Bodgylched
 • Llyn Garreg-lwyd
 • Llyn Hafodol and Cors Clegyrog
 • Llyn Llygeirian
 • Llyn Llywenan
 • Llyn Maelog
 • Llyn Padrig
 • Llyn Traffwll
 • Llynnau y Fali - Valley Lakes
 • Malltraeth Marsh - Cors Ddyga
 • Mariandyrys
 • Mynydd Parys
 • Nantannog
 • Newborough Warren - Ynys Llanddwyn
 • Penrhos Lligwy
 • Penrhynoedd Llangadwaladr
 • Porth Diana
 • Puffin Island - Ynys Seiriol
 • Rhoscolyn Reedbeds
 • Rhosneigr
 • Rhosneigr Reefs
 • Rhosydd Llanddona
 • Salbri
 • Sgistau Glas Ynys Môn
 • The Skerries
 • Traeth Lligwy
 • Tre r Gof
 • Tre Wilmot
 • Trwyn Dwlban
 • Ty Croes
 • Tyddyn y Waen
 • Tywyn Aberffraw
 • Waun Eurad
 • Y Werthyr
 • Ynys Feurig

Merthyr Tydfil[edit]

 • Baltic and Tyler-bont Quarries
 • Brecon Beacons
 • Cwm Glo a Glyndyrys
 • Cwm Taf Fechan Woodlands
 • Daren Fach
 • Nant Glais caves

Monmouthshire[edit]

 • Barbadoes Hill Meadows
 • Black Mountains
 • Blackcliff-Wyndcliff
 • Blaentrothy Meadows - Caeau Blaentroddi
 • Blorenge
 • Brockwells Meadow
 • Brook Cottage, Llangybi
 • Bushy Close
 • Caeau Fferm
 • Caer Llan Wood
 • Cilwrgi Quarry
 • Cleddon Bog
 • Cleddon Shoots Woodland
 • Cobblers Plain Meadow Devauden
 • Coed y Cerrig
 • Coed-y-Person
 • Coombe Valley Woods
 • Croes Robert Wood
 • Cwm Clydach
 • Cwm Llanwenarth Meadows
 • Cwm Mill Section, Mardy
 • Cwm Ton, Glascoed
 • Dinham Meadows
 • Fiddlers Elbow
 • Foxwood
 • Gaer House Woods
 • Gaer Wood, Llangoven
 • Gilwern Hill
 • Golden Hill Quarry, Devauden
 • Graig Wood
 • Gwent Levels - Magor and Undy
 • Gwent Levels-Redwick
 • Harpers Grove-Lords Grove
 • Livox Wood
 • Llandegfedd Reservoir
 • Llanfihangel Moraine
 • Llangovan Church
 • Llanofer Quarry
 • Llwyn y Celyn Wetland
 • Lower Ground, Penrhos
 • Lower Hael Wood
 • Lower Nex Meadows, Devauden
 • Maes-yr-Uchaf Wood
 • Magor Marsh
 • Mwyngloddfa Mynydd-bach
 • Mynydd Llangatwg (Mynydd Llangattock)
 • Nedern Brook Wetlands, Caldicot
 • Newton Court Stable Block
 • Park House Wood
 • Penarth Brook Woodlands
 • Penhow Woodlands
 • Penpergwm Pond
 • Pentwyn Farm Grasslands, Penallt
 • Pierce, Alcove and Piercefield Woods
 • Plantation Farm and the Gethley
 • Priory Wood
 • Rectory Meadow - Rogiet
 • River Usk - Lower Usk- Afon Wysg - Wysg Isaf
 • River Usk (Upper Usk) - Afon Wysg (Wysg Uchaf)
 • River Wye - Lower Wye - Afon Gwy - Gwy Isaf
 • Severn Estuary
 • Siambre Ddu
 • Strawberry Cottage Wood
 • Sugar Loaf Woodlands
 • Upper Wye Gorge
 • Wye Valley Lesser Horseshoe Bat

Neath Port Talbot[edit]

 • Cefn Gwrhyd, Rhydyfro
 • Cilybebyll
 • Coed Cwm Du, Cilmaengwyn
 • Cors Crymlyn - Crymlyn Bog
 • Craig-y-Llyn
 • Crymlyn Burrows
 • Cwm Gwrelych and Nant Llyn
 • Cynffig-Kenfig
 • Dyffrynoedd Nedd a Mellte a Moel Penderyn
 • Earlswood Road Cutting
 • Eglwys Nunydd Reservoir
 • Fforest Goch Bog
 • Frondeg
 • Gorsllwyn, Onllwyn
 • Gwrhyd Meadows
 • Hafod Wennol Grasslands
 • Margam Moors
 • Pant-y-sais
 • Tairgwaith

Newport[edit]

 • Gwent Levels - Rumney
 • Gwent Levels – St Brides
 • Gwent Levels - Whitson
 • Gwent Levels-Nash and Goldclif
 • Gwent Levels-Redwick
 • Gwlyptiroedd Casnewydd Newport Wetlands
 • Langstone-Llanmartin Meadows
 • Parc Seymour Woods
 • Penhow Woodlands
 • Plas Machen Wood
 • River Usk - Lower Usk- Afon Wysg - Wysg Isaf
 • Severn Estuary

Pembrokeshire[edit]

 • Aber Mawr
 • Afon Cleddau Dwyreiniol - Eastern Cleddau River
 • Afon Cleddau Gorllewinol - Western Cleddau River
 • Afon Teifi
 • Allt Pontfaen-Coed Gelli-fawr
 • Angle Peninsula Coast
 • Arfordir Abereiddi
 • Arfordir Niwgwl-Aber bach-Newgale Little Haven
 • Arfordir Saundersfoot - Telpyn Coast
 • Beech Cottage, Waterwynch
 • Broomhill Burrows
 • Carew Castle
 • Carn Ingli
 • Castlemartin Corse
 • Castlemartin Range
 • Ceunant a Thyrrau Tregarn - Treffgarne Gorge Tor
 • Chwarel Bryn Banc - Bryn Bank Quarry
 • Coed Ty-canol - Ty-canol Wood
 • Coedydd a Chorsydd Aber Teifi
 • Comins Tre-rhos - Tre-rhos Common
 • Cors Penally - Penally Marsh
 • Corsydd Llangloffan
 • Creigiau Abergwaun - Fishguard Cliffs
 • Cwm Bach, Sychpant
 • Cwm Dewi
 • Dale and South Marloes Coast
 • De Porth Sain Ffraid - St Brides Bay South
 • Dowrog Common
 • Dwrhyd Pit
 • Dyffryn Gwaun
 • Esgyrn Bottom
 • Felin Llwyngwair
 • Freshwater East Cliffs to Skrinkle Haven
 • Gallt Llanerch - Coed Gelli-deg
 • Garn Wood, Kilkiffeth Wood, Dan-Deri-Cwm Felin Ban
 • Gas Works Lane Section, Haverfordwest
 • Grassholm - Ynys Gwales
 • Gweunydd Blaencleddau
 • Gweunydd Hendre Eynon (Hendre Eynon Pastures)
 • Hook Wood
 • Jeffreyston Pastures
 • Little Hoyle and Hoyles Mouth Caves and woodland
 • Lydstep Head to Tenby Burrows
 • Marloes Mere
 • Milford Haven Waterway
 • Minwear Wood
 • Mountain Meadows
 • Mynydd Preseli
 • Newport Cliffs
 • Offshore Islets of Pembroke Ynysoedd Glanau Penfro
 • Orielton Stable Block and Cellars
 • Park House Outbuildings, Stackpole
 • Pengelli Forest and Pant-teg Wood
 • Portheiddy Moor
 • Ramsey - Ynys Dewi
 • Rhosydd Yerbeston - Yerbeston Moors
 • Ritec Fen
 • Robeston Wathen Quarries
 • Shoalshook Railway Cutting and Pit
 • Skokholm
 • Skomer Island and Middleholm
 • Slebech Stable Yard Loft, Cellars and Tunnels
 • St Davids Airfield Heaths
 • St Davids Peninsula Coast
 • St Margaret’s Island
 • Stackpole
 • Stackpole Courtyard Flats and Walled Garden
 • Stackpole Quay - Trewent Point
 • Strumble Head - Llechdafad Cliffs
 • Tenby Cliffs and St Catherines Island
 • Trefeiddan Moor
 • Treffgarne Bridge Quarry
 • Treitio Common
 • Wallis Moor
 • Waterwynch Bay to Saundersfoot Harbour
 • Waun Fawr Ty Ddewi - St Davids
 • Waun Fawr, Puncheston
 • Wyndrush Pastures

Powys[edit]

 • Abercriban Quarries
 • Aberithon and Bedw Turbaries
 • Afon Dyfi ger Mallwyd
 • Afon Irfon
 • Afon Llynfi
 • Afon Wysg (Isafonydd)- River Usk (Tributaries)
 • Alexanderstone Meadows
 • Allt Cynhelyg
 • Allt y Main Mine
 • Allt-y-gest
 • Bach Howey Gorge
 • Bach-y-graig Stream Section
 • Baltic and Tyler-bont Quarries
 • Banc Hirllwyn
 • Berwyn
 • Black Mountains
 • Blaen Cilieni
 • Blaen Nedd
 • Boxbush Meadows
 • Brechfa Pool
 • Brecon Beacons
 • Breidden Hill
 • Brithdir a Chwm Mawr
 • Bron-y-Buckley Wood
 • Bryn Coch
 • Bryn-bwch
 • Bryngwyn Hall Stables and Coach House
 • Buckland Coach House and Ice House
 • Burfa Boglands
 • Caban Lakeside Woodlands
 • Cae Aber-Glanhirin
 • Cae Bryn-tywarch
 • Cae Coed-gleision
 • Cae Comin Coch
 • Cae Cwm-bach
 • Cae Cwm-rhocas (Cwm Roches Meadow)
 • Cae Gwenllertai
 • Cae Henfron
 • Cae Llwyn
 • Cae Penmaes
 • Cae Pwll-y-bo
 • Caeau Bronydd-mawr
 • Caeau Bryn-du
 • Caeau Clochfaen-Isaf (Clochfaen-isaf Fields)
 • Caeau Cnwch a Tyn y Graig
 • Caeau Coed Mawr (Coedmawr Fields)
 • Caeau Cwmcoynant
 • Caeau Cwm-ffrwd
 • Caeau Glyn (Glyn Fields)
 • Caeau Hirnant
 • Caeau Llwyn Gwrgan
 • Caeau Nant y Llechau
 • Caeau Penglaneinon
 • Caeau Ton-y-fildre
 • Caeau Ty-mawr
 • Caeau Tyn-llwyni
 • Caeau Wern
 • Carn Gafallt
 • Cathedine Common Wood
 • Cerrig-gwalch
 • Ceunant Twymyn
 • Cilcenni Dingle
 • Ciliau
 • Coed Aberdulas
 • Coed Aberedw
 • Coed Afon Crewi
 • Coed Blaen-y-cwm (Blaen-y-cwm Wood)
 • Coed Bryn-Person
 • Coed Byrwydd
 • Coed Copir Graig
 • Coed Craig-iar
 • Coed Dyrysiog
 • Coed Hafod-fraith
 • Coed Maesmawr-Coed Esgairneiriau-Cheunant Caecenau
 • Coed Mawr
 • Coed Mawr - Blaen-Car
 • Coed Nant Menascin
 • Coed Pentre (Pentre Wood)
 • Coed Ty-mawr
 • Coed y Cefn
 • Coed y Ciliau
 • Coed y Lawnt a Coed Oli
 • Coed Ynys-Faen
 • Coed yr Allt
 • Coed yr Allt-goch
 • Coed-mawr Quarry
 • Coedydd Glannau a Cwm Coel
 • Coedydd Llawr-y-glyn
 • Coedydd y Beili, Malgwyn a Cribin
 • Colwyn Brook Marshes (North & South)
 • Corndon Hill
 • Cors Caer Neuadd
 • Cors Cefn Llwyd
 • Cors Farchwel
 • Cors Lawnt
 • Cors Llanllugan (Llanllugan Mire)
 • Cors Llyn Coethlyn
 • Cors Ty-gwyn
 • Cors Ty-Llwyd
 • Cors Y Llyn
 • Corsydd Llanbrynmair (Llanbrynmair Moors)
 • Crabtree Green Meadow
 • Craig y Rhiwarth
 • Cwar yr Ystrad a Cwar Blaen dyffryn
 • Cwm Craig-ddu Quarry
 • Cwm Gwynllyn
 • Cwm Llyfnant
 • Cwm Twrch
 • Cwm-gwanon Dingle and Pasture
 • Cwmsaise
 • Dolyhir Meadows
 • Dolyhir Quarry
 • Drostre Bank
 • Duhonw
 • Dyffrynoedd Nedd a Mellte a Moel Penderyn
 • Dyfi
 • Dylife Mine
 • Elenydd
 • Erwood Dingle
 • Far Hall Meadow
 • Ffridd Mathrafal Track Section
 • Garth Bank Quarry
 • Garth-eryr
 • Glascwm and Gladestry Hills
 • Gorsllwyn, Onllwyn
 • Graig Fawr
 • Granllyn
 • Gregynog
 • Gungrog Flash
 • Gwaith Brics Buttington-Buttington Brickworks
 • Gwaun Bryn (Bryn Pasture)
 • Gwaun Bwlch Hafod-y-gog
 • Gwaun Cilgwyn
 • Gwaun Efail Wig
 • Gwaun Efail-Llwydiarth
 • Gwaun Llan (Llan Pastures)
 • Gwaun Llwyn-gwyn
 • Gwaun Wern-y-wig
 • Gwernaffel Dingle
 • Gwern-y-brain Dingle
 • Gwern-yfed-fach Quarry
 • Gweunydd Camnant
 • Gweunydd Ceunant
 • Gweunydd Coch-y-dwst
 • Gweunydd Crychell
 • Gweunydd Dolwen
 • Gweunydd Dwfnant
 • Gweunydd Dyffryn Nedd
 • Gweunydd Dyfnant (Dyfnant Pastures)
 • Gweunydd Esgairdraenllwyn
 • Gweunydd ger Fronhaul
 • Gweunydd Llechwedd-newydd
 • Gweunydd Nant y Dernol
 • Gweunydd Penstrowed (Penstrowed Pastures)
 • Gweunydd Pen-y-coed (Pen-y-coed Pastures)
 • Gweunydd Ty-brith (Ty-brith Meadows)
 • Gweunydd Tyn y Llidiart
 • Gyfartha
 • Halfway Quarry
 • Hen-Allt Common
 • Hendre, Llangedwyn
 • Heol Senni Quarry
 • Hillington Pastures
 • Hollybush Pastures
 • Howey Brook Stream Section
 • Illtyd Pools
 • Ithon Valley Woodlands
 • Kingswood Meadow
 • Lake Wood, Llandrindod Wells
 • Leighton Bat Roosts
 • Llan Bwch-llyn Lake
 • Llandeilo, Rhulen and Llanbedr Hills
 • Llanelwedd Rocks
 • Llanfawr Quarries, Llandrindod Wells
 • Llangammarch Wells Quarry
 • Llanymynech and Llynclys Hills
 • Llofft-y-bardd
 • Llwyn-Cus
 • Llymwynt Brook Pastures
 • Llyn Mawr
 • Llyn Syfaddan (Llangorse Lake)
 • Lower Caerfaelog Pastures
 • Lower Garth Meadows
 • Maelienydd
 • Marcheini Uplands, Gilfach Farm and Gamallt
 • Mawnog Gwaunynog
 • Mochdre Dingles
 • Moel y Golfa
 • Moity and Garth Dingles and Fron Wood
 • Montgomery Canal
 • Moorlands Pastures
 • Mwyngloddfa Ceulan
 • Mwyngloddfa Nantiago
 • Mynydd Du (Black Mountain)
 • Mynydd Epynt
 • Mynydd Llangatwg (Mynydd Llangattock)
 • Nant Clydach Pastures
 • Nant Llech
 • Nant y Rhos
 • Neuadd and Tylelo Mires
 • New Castle Meadows
 • New House Meadow
 • Newmead
 • Ogof Ffynnon Ddu
 • Ogof Ffynnon Ddu-Pant Mawr
 • Pen Common, Llanbedr
 • Pen-cerrig Stream Section
 • Pencreigiaur Llan
 • Pen-Dugwm Woods
 • Penllwyn-yr-Hendy
 • Penstrowed Quarry
 • Pentregwyn
 • Pentrosfa Mire
 • Penygarnedd Mine
 • Pen-yr-hen-Allt
 • Pistyll Rhaeadr
 • Plas-y-Gors
 • Pumlumon (Plynlimon)
 • Pwll-y-wrach
 • Radnor Forest
 • Rhagnentydd Gwy Uchaf - Upper Wye Tributaries
 • Rhos Dwfnant
 • Rhos Garth-fawr
 • Rhos Goch (Rhos Goch Common)
 • Rhos Hen-Glyn-Isaf
 • Rhos Pant-tyle
 • Rhos Penrhiw
 • Rhos Rhyd-y-ceir
 • Rhos yr Hafod
 • Rhosydd Llanwrthwl
 • Rhosydd Nant Eithrim
 • Rhosydd Nant-yr-henfron
 • River Ithon
 • River Lugg
 • River Teme
 • River Usk (Upper Usk) - Afon Wysg (Wysg Uchaf)
 • River Wye - Lower Wye - Afon Gwy - Gwy Isaf
 • River Wye (Tributaries) - Afon Gwy (Isafonydd)
 • River Wye (Upper Wye) - Afon Gwy (Gwy Uchaf)
 • Roundton Hill
 • Spy Wood and Aldress Dingle
 • Stanner Rocks
 • Talybont Reservoir
 • The Wern, Rhosgoch
 • Trecoed - Castle Crab
 • Trewern Brook
 • Troed Rhiw Drain Meadows
 • Twenty-five Acre Wood
 • Tyncoed Pasture
 • Upper Chapel Pastures
 • Upper Nantserth Pasture
 • Vicarage Meadows
 • Waen Rydd
 • Waun Cwm Calch
 • Waun Ton-y-spyddaden
 • Waun-Ddu
 • West Llangynog Slate Mine
 • White Grit Meadows
 • Y Gors

Rhondda Cynon Taf[edit]

 • Blaenrhondda Road Cutting
 • Brofiscin Quarry, Groes Faen
 • Bryncarnau Grasslands
 • Brynna a Wern Tarw
 • Castell Coch Woodland and road section
 • Cors Bryn-y-Gaer
 • Craig Pont Rhondda
 • Craig-y-Llyn
 • Cwm Cadlan
 • Dyffrynoedd Nedd a Mellte a Moel Penderyn
 • Ely Valley
 • Llantrisant Common and Pasture
 • Mynydd Ty-Isaf, Rhondda
 • Nant Gelliwion Woodland
 • Penmoelallt
 • Rhos Tonyrefail
 • Woodland Park and Pontpren

Swansea[edit]

 • Barland Common Stream Section
 • Berry Wood
 • Bishop’s Wood
 • Blackpill, Swansea
 • Bracelet Bay
 • Burry Inlet and Loughor Estuary
 • Caswell Bay
 • Cefn Bryn Common
 • Coedydd Parkmill a Cwm Llethrid
 • Cors Crymlyn - Crymlyn Bog
 • Courthouse Grasslands
 • Fairwood, Pengwern and Welshmoor Commons
 • Glais Moraine
 • Gower Coast - Rhossili to Port Eynon
 • Graig Fawr, Pontardulais
 • Horton, Eastern and Western Slade
 • Ilston Quarry
 • Langland Bay (Rotherslade)
 • Minchin Hole
 • Morfa a Chraig Cwm Ivy-Cwm Ivy marsh and Tor
 • Nant y Crimp
 • Nicholaston Wood
 • Oxwich Bay
 • Oystermouth Old Quarry
 • Penllergaer Railway Cutting
 • Pennard Valley
 • Penplas Grasslands
 • Penrice Stables and Underhill Cottage
 • Pwll Du Head and Bishopston Valley
 • Rhossili Down
 • Rose Cottage, Llethrid
 • Sluxton Marsh, Whitemoor
 • Whiteford Burrows, Landimore marsh, Broughton bay

Torfaen[edit]

 • Blorenge
 • Henllys Bog
 • Llandegfedd Reservoir
 • Tyr Hen Forwyn

Vale of Glamorgan[edit]

 • Barry Island
 • Breigam Moor
 • Clemenstone Meadows, Wick
 • Cliff Wood - Golden Stairs
 • Cnap Twt
 • Coed y Bwl
 • Coedydd y Barri/Barry Woodlands
 • Cog Moors
 • Cors Aberthin
 • Cwm Cydfin, Lecwith
 • East Aberthaw Coast
 • Ely Valley
 • Ewenny and Pant Quarries
 • Hayes Point to Bendrick Rock
 • Larks Meadows
 • Llynnoedd Cosmeston/Cosmeston Lakes
 • Monknash Coast
 • Nant Whitton Woodlands
 • Nash Lighthouse Meadow
 • Old Castle Down
 • Penarth Coast
 • Pysgodlyn Mawr
 • Severn Estuary
 • Southerndown Coast
 • Sully Island
 • The Parish Field Cae r Rhedyn

Wrexham[edit]

 • Afon Dyfrdwy (River Dee)
 • Berwyn
 • Chirk Castle and Parkland
 • Chwarel Singret
 • Cloy Brook Pastures
 • Fenns, Whixall, Bettisfield, Wem and Cadney Mosses
 • Gatewen Marsh
 • Hanmer Mere
 • Llay Bog
 • Llyn Bedydd
 • Marford Quarry
 • Nant-y-belan and Prynela Woods
 • Old Pulford Brook Meadows
 • Pandy Quarries
 • Ruabon-Llantysilio Mountains
 • Shell Brook Pastures
 • Sontley Marsh
 • Stryt Las ar Hafod
 • Vicarage Moss

External links[edit]