User:Minhnhh/sandbox

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search


How to manage this template's initial visibility
To manage this template's visibility when it first appears, add the parameter:

|state=collapsed to show the template in its collapsed state, i.e. hidden apart from its titlebar – e.g. {{Minhnhh |state=collapsed}}
|state=expanded to show the template in its expanded state, i.e. fully visible – e.g. {{Minhnhh |state=expanded}}
|state=autocollapse to show the template in its collapsed state but only if there is another template of the same type on the page – e.g. {{Minhnhh |state=autocollapse}}

Unless set otherwise (see the |state= parameter in the template's code), the template's default state is autocollapse. Category:Michigan navigational boxes Category:United States city templates


Notice of closure attached to the door of a computer store the day after its parent company declared "bankruptcy" (strictly, put into administration) in the United Kingdom

Phá sản là tình trạng pháp lý của một cá nhân hoặc pháp nhân không có khả năng trả các khoản nợ của nó cho các chủ nợ. Trong hầu hết các khu vực pháp lý, phá sản được áp đặt bởi một trát tòa, thường được khởi xướng bởi con nợ.

Phá sản không phải là tình trạng pháp lý duy nhất mà một cá nhân hoặc pháp nhân không trả được nợ có thể có, và do đó thuật ngữ phá sản không đồng nghĩa với không trả được nợ. Ở một số nước, trong đó có Vương quốc Anh, phá sản được giới hạn cho các cá nhân, và các hình thức xử lý không trả được nợ khác (ví dụ như thanh lýquản trị) được áp dụng cho các công ty. Tại Hoa Kỳ, phá sản được áp dụng rộng rãi hơn cho các xử lý không trả được nợ chính thức.

Từ nguyên[edit]

Từ phá sản (bankruptcy) có nguồn gốc từ tiếng Ý Banca Rotta, có nghĩa là "phá bàn ghế", mà có thể xuất phát từ một phong tục phá gẫy ghế hoặc quầy của một người đổi tiền để biểu thị khả năng thanh toán của mình, hoặc có thể chỉ là một hình thức phát ngôn.[1]

Lịch sử[edit]

Trong Hy Lạp cổ đại, phá sản không tồn tại. Nếu một người đàn ông còn nợ và không thể trả tiền, ông và vợ ông, các con của ông hoặc người làm công của ông ta bị buộc phải trở thành "nô lệ nợ nần", cho đến khi chủ nợ thu lại được khoản lỗ thông qua của họ lao động chân tay. Nhiều thành bang trong Hy Lạp hạn chế chế độ nô lệ nợ nần cũ đến thời hạn năm năm; nô lệ nợ có bảo vệ cuộc sống và chân tay, mà các nô lệ bình thường không thích. Tuy nhiên, các tôi tớ của con nợ có thể bị giữ lại xa hơn thời hạn đó bởi chủ nợ và thường bị buộc phải phục vụ chúa mới của họ suốt đời, thường là trong các điều kiện khắc nghiệt hơn đáng kể. Một ngoại lệ cho quy tắc này là A-ten cổ đại, mà theo luật pháp của Solon cấm chiếm nô lệ cho các khoản nợ; như một hệ quả, nô lệ Athens hầu hết là người nước ngoài (Hy Lạp hoặc nước khác).

Trong Cựu Ước, mỗi năm thứ bảy là lệnh của Luật Môsênăm Sabbatical trong đó việc xóa tất cả các khoản nợ của các thành viên của cộng đồng (không phải là "người nước ngoài") được ủy thác.[2] Năm Sabbatical thứ bảy, hoặc năm thứ bốn mươi chín, sau đó được theo sau bởi một năm Sabbatical khác được gọi là Năm Jubilee trong đó việc xóa tất cả các khoản nợ là nhiệm vụ, cho các thành viên của cộng đồng đồng nghiệp và cũng như người nước ngoài, và việc xóa tất cả các nô lệ nợ nần cũng được ủy thác.[3] Năm Jubilee được công bố trước vào Ngày Chuộc Tội, hoặc ngày thứ mười của tháng Biblical thứ bảy, trong năm thứ bốn mươi chín bằng cách thổi kèn khắp đất Israel.

Trong giảng dạy Hồi giáo, theo Qur'an, một người không trả được nợ bị coi là được dành thời gian để có thể trả nợ của mình. Điều này được ghi lại trong chương thứ hai của Qur'an (Sura Al-Baqara), Câu 280, trong đó ghi chép: "Và nếu một người nào đó là trong khó khăn, thì hãy để có được hoãn lại cho đến một thời điểm dễ dàng. nhưng nếu bạn cho từ quyền của bạn như sự từ thiện, thì nó là tốt hơn cho bạn, nếu chỉ bạn biết."

Quy chế Phá sản năm 1542 là quy chế đầu tiên dưới luật pháp Anh đối phó với phá sản hoặc không trả được nợ.[4] Phá sản cũng được ghi nhận tại Đông Á. Theo al-Maqrizi, Yassa của Thành Cát Tư Hãn có một điều khoản mà bắt buộc án tử hình cho bất cứ ai bị phá sản ba ​​lần.

Thất bại của một quốc gia để đáp ứng hoàn trả trái phiếu đã được thấy nhiều lần. Philip II của Tây Ban Nha đã phải tuyên bố bốn phá sản nhà nước vào các năm 1557, 1560, 1575 và 1596. Theo Kenneth S. Rogoff, "Mặc dù sự phát triển của thị trường vốn quốc tế là khá hạn chế trước năm 1800, tuy nhiên chúng ta vẫn có danh mục cho rất nhiều vụ phá sản của Pháp, Bồ Đào Nha, Phổ, Tây Ban Nha, và các thành bang Ý thời kỳ đầu. Ở rìa của châu Âu, Ai Cập, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cũng có các lịch sử của vỡ nợ mãn tính."[5]

Pháp luật hiện đại và tái cơ cấu nợ[edit]

Tập trung có tính nguyên tắc của pháp lý không trả được nợ hiện đại và các thực hành tái cơ cấu nợ kinh doanh không còn dựa trên việc loại bỏ các thực thể không trả được nợ mà vào việc lập lại mô hình cơ cấu tài chính và tổ chức của các con nợ đang trải qua khủng hoảng tài chính để cho phép phục hồi chức năng và tiếp tục kinh doanh của họ.

Đối với hộ gia đình, nó được lập luận là không đủ để chỉ đơn thuần là bỏ nợ sau một thời gian nhất định. Điều quan trọng là đánh giá những vấn đề cơ bản và để giảm thiểu nguy cơ khủng hoảng tài chính lại xảy ra. Nó đã được nhấn mạnh rằng tư vấn nợ, một thời gian phục hồi chức năng được giám sát, giáo dục tài chính và trợ giúp xã hội để tìm kiếm các nguồn thu nhập và quản lý chi tiêu hộ gia đình tốt hơn cần phải được cung cấp bình đẳng trong giai đoạn phục hồi khả năng này (Reifner et al., 2003 ; Gerhardt, 2009; Frade, 2010). Trong hầu hết các nước thành viên EU, xả nợ bị quy định bởi một nghĩa vụ thanh toán một phần và một số yêu cầu liên quan đến hành vi của con nợ. Tại Hoa Kỳ (Mỹ), xả nợ có điều kiện tới một mức độ thấp hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phổ rộng trong EU, với Anh đến gần nhất với hệ thống của Mỹ (Reifner et al., 2003; Gerhardt, 2009; Frade, 2010). Các nước thành viên khác không cung cấp tùy chọn của một xả nợ. Tây Ban Nha, ví dụ, đã thông qua luật phá sản (ley concursal) vào năm 2003, cung cấp cho các kế hoạch giải quyết nợ có thể dẫn đến việc giảm nợ (tối đa một nửa số tiền) hoặc gia hạn thời gian thanh toán tối đa năm năm (Gerhardt, 2009), tuy nhiên, nó không lường trước được xả nợ.[6]

Gian lận[edit]

Gian lận phá sản là một tội phạm cổ trắng. Mặc dù khó có thể khái quát trên toàn khu vực pháp lý, hành vi phạm tội thông thường theo quy chế phá sản thường liên quan đến việc che giấu tài sản, che giấu hoặc tiêu huỷ tài liệu, xung đột lợi ích, tuyên bố gian lận, báo cáo hoặc khai báo sai, và phí sửa chữa hoặc các sắp xếp phân phối lại. Bịa đặt về hình thức phá sản thường được coi khai man. Nhiều người nộp đơn xin phá sản bản thân họ không phải tội phạm, nhưng họ có thể vi phạm các quy định của pháp luật phá sản. Tại Mỹ, quy chế chống gian lận phá sản đặc biệt tập trung vào trạng thái tinh thần của các hành động cụ thể.[7][8] Gian lận phá sản là một federal crime tại Hoa Kỳ.

Gian lận phá sản phải được phân biệt với phá sản chiến lược, không phải là một hành động tội phạm, mà có thể làm việc chống lại người nộp đơn.

Tất cả các tài sản phải được công bố trong lịch trình phá sản cho dù con nợ có tin tài sản có một giá trị thuần hay không. Điều này là bởi vì một khi đơn phá sản được nộp, nó là dành cho các chủ nợ, không phải là cho con nợ, để quyết định xem một liệu một tài sản cụ thể có giá trị hay không. Các hệ lụy tương lai của việc bỏ qua các tài sản trong lịch trình có thể khá nghiêm trọng đối với con nợ vi phạm. Tại Hoa Kỳ, một phá sản đã đóng có thể được mở lại bằng động tác của một chủ nợ hoặc người được ủy thác Hoa Kỳ nếu con nợ cố gắng để sau đó khẳng định quyền sở hữu như một "tài sản đột xuất" sau khi được giũ bỏ tất cả các khoản nợ trong cuộc phá sản. Người được ủy thác sau đó có thể tịch thu tài sản và thanh lý nó vì lợi ích của các chủ nợ (trước đây đã xả). Cho dù có hay không che giấu một tài sản như vậy cũng cần được xem xét để truy tố là gian lận và/hoặc khai man sau đó sẽ theo quyết định của thẩm phán và/hoặc Trustee Hoa Kỳ.

Theo quốc gia[edit]

Ác-hen-ti-na[edit]

Tại Ác-hen-ti-na Đạo luật quốc gia "24.522 de Concursos y Quiebras" điều chỉnh việc phá sản các cá nhân và tổ chức lại các công ty, các thực thể công cộng không được bao gồm.

Úc[edit]

Luật Phá sản 1966 (Khối thịnh vượng chung) là luật điều chỉnh việc phá sản tại Úc. Chỉ các cá nhân mới có thể được phá sản, các công ty vỡ nợ bị thanh lý hay quản trị. Có ba "bộ phận" của đạo luật này mà theo đó phần lớn các "hành vi phá sản" thất bại. Phần IV (Phá sản hoàn toàn), Phần IX (Các thỏa thuận nợ) và Phần X (Các thỏa thuận không trả được nợ cá nhân). Các thỏa thuận liên quan đặc biệt tới các thỏa thuận giữa chủ nợ và con nợ, trong khi Phần IV liên quan đến phá sản hoàn toàn và nói chung là đồng nghĩa với "phá sản".

Một cá nhân hay con nợ có thể tự tuyên bố bằng cách nộp đơn xin phá sản của một con nợ với Người nhận chính thức, đó là Dịch vụ mất khả năng thanh toán và Người ủy thác Úc (ITSA). Một cá nhân cũng có thể được thực hiện phá sản sau khi kết quả kiến ​​nghị của chủ nợ trong việc tạo ra một sequestration order tại Tòa án Sơ thẩm Liên bang. Để tuyên bố phá sản hoặc cho một kiến ​​nghị chủ nợ được nộp, nợ tối thiểu là 5000 đô-la là cần thiết.

Tất cả các phá sản được yêu cầu phải nộp một tài liệu Tuyên bố vụ việc với ITSA, trong đó bao gồm các thông tin quan trọng về tài sản và nợ phải trả của họ. Một phá sản không thể được bãi bỏ cho đến khi tài liệu này đã được nộp.

Thông thường, một phá sản Phần IV kéo dài ba năm kể từ ngày nộp Báo cáo vụ việc với ITSA. Trong trường hợp kiến ​​nghị của một con nợ, Báo cáo vụ việc đã nộp đơn khởi kiện, thời gian ba năm bắt đầu ngay lập tức. Tuy nhiên, trong trường hợp kiến ​​nghị của chủ nợ, Báo cáo vụ việc hiếm khi được nộp vào cùng một ngày lệnh của tòa án được thực hiện. Nếu người phá sản không nộp tài liệu này trong một thời gian nhất định, họ có thể bị truy tố và bị phạt.

Một Người ủy thác phá sản (trong hầu hết các trường hợp đây là Người nhận chính thức) được bổ nhiệm để đối phó với tất cả các vấn đề liên quan đến sự quản lý của bất động sản phá sản. Công việc của Người được ủy thác bao gồm thông báo cho các chủ nợ của bất động sản và xử lý các yêu cầu chủ nợ, đảm bảo rằng phá sản phù hợp với nghĩa vụ của mình theo Luật Phá sản; điều tra các vấn đề tài chính của phá sản; nhận tiền mà bất động sản được hưởng theo Luật Phá sản và phân phối cổ tức cho các chủ nợ nếu có đủ ngân quỹ.

Trong thời gian phá sản, những người phá sản bị những hạn chế nhất định được áp đặt theo Luật. Ví dụ, một người phá sản phải được sự cho phép của Người được ủy thác của mình để đi ra nước ngoài. Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến việc người phá sản bị chặn lại tại sân bay của Cảnh Sát Liên Bang Úc. Ngoài ra, người phá sản cần cung cấp cho Người được ủy thác của mình các chi tiết về thu nhập và tài sản. Nếu người phá sản không tuân thủ yêu cầu của Người được ủy thác cung cấp chi tiết thu nhập, Người được ủy thác có thể có căn cứ để nộp Phản đối xả nợ, trong đó có tác động của việc mở rộng hơn nữa phá sản cho năm năm tiếp theo.

Việc thực hiện các quỹ thường xuất phát từ hai nguồn chính: tài sản của người bị phá sản, tiền công của người phá sản. Có những tài sản nhất định không bị đụng chạm, gọi là "tài sản được bảo vệ". Chúng bao gồm đồ gỗ và các thiết bị gia dụng, trang thiết bị thương mại và phương tiện giao thông đến một giá trị nhất định. Tất cả các tài sản khác có giá trị sẽ được bán. Nếu một ngôi nhà hoặc xe hơi là trên một giá trị nhất định, Người bị phá sản có thể mua lại lợi ích từ thực sản để giữ tài sản này. Nếu Người bị phá sản không làm được điều này, các người quan tâm đến thực sản và Người được ủy thác có thể chiếm hữu tài sản và bán nó.

Người bị phá sản sẽ phải nộp các đóng góp thu nhập nếu thu nhập của họ cao hơn một ngưỡng nhất định. Ngưỡng được lập chỉ mục định kỳ sáu tháng vào tháng Ba và tháng Chín, và thay đổi tùy theo số người phụ thuộc mà người bị phá sản có. Trách nhiệm đóng góp thu nhập được tính bằng cách chia đôi số tiền thu nhập vượt quá ngưỡng. Nếu Người bị phá sản không thanh toán các khoản đóng góp đó, Người được ủy thác có thể ra thông báo sai áp tiền lương của Người bị phá sản. Nếu điều đó là không thể, Người được ủy thác có thể nộp Phản đối giải phóng, mở rộng có hiệu quả vụ phá sản thêm năm năm nữa.

Các vụ phá sản có thể được bãi bỏ trước khi kết thúc thời hạn ba năm bình thường nếu tất cả các khoản nợ được thanh toán đầy đủ. Đôi khi một Người bị phá sản có thể trả đủ tiền để thực hiện một Đề nghị of Composition cho các Chủ nợ, trong đó sẽ có tác dụng trả nợ một số tiền họ đang nợ. Nếu các Chủ nợ chấp nhận đề nghị này, vụ phá sản có thể được bãi bỏ sau khi nhận được tiền.

Sau khi phá sản được bãi bỏ hoặc phá sản đã được tự động giải phóng, tình trạng báo cáo tín dụng của Người bị phá sản sẽ được hiển thị như "Người bị phá sản được giải phóng" đối với một số năm. Số năm này thay đổi tùy theo công ty phát hành báo cáo, nhưng báo cáo cuối cùng sẽ chấm dứt để ghi lại thông tin đó.

Thông tin hạn chế nhất định về Luật Phá sản ở Úc có thể được tìm thấy tại trang web ITSA.[9]

Bra-xin[edit]

Ở Brazil, Luật Phá sản (11.101/05) điều chỉnh việc tiếp quản và phá sản theo lệnh tòa án hoặc ngoài tòa án, và chỉ áp dụng đối với công ty đại chúng (công ty giao dịch công khai) với ngoại lệ của tổ chức tài chính, hợp tác xã tín dụng, các tập đoàn, tổ chức chương trình bổ sung, các công ty quản lý kế hoạch chăm sóc sức khỏe, công ty cổ phần và một số pháp nhân khác. Nó không áp dụng cho các công ty nhà nước.

Pháp luật hiện hành bao gồm ba thủ tục tố tụng pháp lý. Đầu tiên là chính nó ("Falência") phá sản. Phá sản là một lệnh của tòa án thủ tục thanh lý cho một doanh nghiệp phá sản. Mục tiêu cuối cùng của phá sản là để thanh lý tài sản công ty và trả nợ của mình. Current law covers three legal proceedings. The first one is bankruptcy itself ("Falência"). Bankruptcy is a court-ordered liquidation procedure for an insolvent business. The final goal of bankruptcy is to liquidate company assets and pay its creditors.

Điều thứ hai là tái cơ cấu tòa án theo lệnh ( Recuperação tư pháp). Mục đích là để khắc phục tình trạng khủng hoảng kinh doanh của người phải thi hành để cho phép việc tiếp tục sản xuất, việc làm của người lao động và lợi ích của chủ nợ, hàng đầu, do đó, để bảo quản công ty, chức năng doanh nghiệp và phát triển hoạt động kinh tế. Đó là một thủ tục tòa án theo yêu cầu của các con nợ đã được kinh doanh trong hơn hai năm và đòi hỏi sự chấp thuận của một thẩm phán. The second one is Court-ordered Restructuring (Recuperação Judicial). The goal is to overcome the business crisis situation of the debtor in order to allow the continuation of the producer, the employment of workers and the interests of creditors, leading, thus, to preserving company, its corporate function and develop economic activity. It's a court procedure required by the debtor which has been in business for more than two years and requires approval by a judge.

Tái cơ cấu ngoài vòng pháp luật (Recuperação Extrajudicial) là một cuộc đàm phán riêng tư có liên quan đến các chủ nợ và con nợ và, như với tái cơ cấu theo lệnh của tòa án, cũng phải được sự chấp thuận của tòa án. [10]

Ca-na-đa[edit]

Phá sản cũng được xem là Mất khả năng thanh toán ở Canada được điều chỉnh bởi Luật Phá sản và Mất khả năng thanh toán được áp dụng cho các doanh nghiệp và cá nhân. Văn phòng của Tổng Giám sát phá sản, một cơ quan liên bang, chịu trách nhiệm giám sát các phá sản đó được quản lý một cách công bằng và trật tự bởi tất cả các Người ủy quyền được cấp phép ở Ca-na-đa.

Những người ủy thác phá sản, 1.041 cá nhân được phép quản trị các mất khả năng thanh toán, phá sản và thực sản đề nghị và được điều chỉnh bởi Luật phá sản và Mất khả năng thanh toán của Canada.

Phá sản được đệ trình khi một người hay một công ty trở nên mất khả năng thanh toán và không thể trả được nợ khi đến hạn và nếu họ có ít nhất 1.000 đô-la tiền nợ.

Trong năm 2011, Tổng Giám sát phá sản báo cáo rằng các người ủy thác ở Canada nộp 127.774 thực sản vỡ nợ. Bất động sản của người tiêu dùng chiếm phần lớn, với 122.999 bất động sản.[11] Phần tiêu dùng của khối lượng năm 2011 được chia thành 77.993 phá sản và 45,006 đề nghị người tiêu dùng. Con số này đại diện cho một giảm 8,9% so với năm 2010. Các thực sản thương mại được đệ trình bởi người được ủy thác của Canada trong năm 2011 gồm 4775 bất động sản, 3643 phá sản và 1132 đề xuất Khoản 1.[12] This represents an reduction of 8.6% over 2010.

Nhiệm vụ của Người được ủy thác[edit]

Một số nhiệm vụ của Người được ủy thác phá sản là:

 • Xem lại hồ sơ cho bất kỳ tham chiếu hoặc nghiệp vụ có thể xem xét gian lận
 • Chủ tọa cuộc họp của chủ nợ
 • Bán các tài sản không được miễn
 • Đối tượng để giải phóng phá sản
 • Phân phối tiền cho các Chủ nợ

Cuộc họp của chủ nợ[edit]

Chủ nợ tham gia bằng cách tham dự các cuộc họp chủ nợ. Các người được ủy thác kêu gọi cuộc họp đầu tiên của các chủ nợ cho các mục đích sau:

 • Xem xét các công việc của phá sản
 • Khẳng định việc bổ nhiệm của người được ủy thác hoặc thay thế khác tại chỗ của nó
 • Bổ nhiệm thanh tra viên
 • Cung cấp các định hướng cho người được ủy thác như các chủ nợ có thể thấy phù hợp với tham khảo cho việc quản lý thực sản.

Đề xuất người tiêu dùng[edit]

Tại Canada, một người có thể nộp đơn đề nghị của người tiêu dùng như một thay thế cho phá sản. Một đề nghị người tiêu dùng là một giải pháp được thương thảo giữa con nợ và chủ nợ của họ.

Một đề xuất điển hình sẽ bao gồm các thanh toán hàng tháng của con nợ cho tối đa là năm năm, với số tiền được phân phối cho các chủ nợ của họ. Mặc dù hầu hết các đề xuất kêu gọi thanh toán ít hơn toàn bộ số tiền của do nợ, trong hầu hết trường hợp, các chủ nợ sẽ chấp nhận thỏa thuận này, bởi vì nếu không, sự lựa chọn tiếp theo có thể là phá sản cá nhân, mà chủ nợ sẽ nhận được thậm chí còn ít tiền hơn. Các chủ nợ có 45 ngày để chấp nhận hoặc từ chối đề nghị của người tiêu dùng. Sau khi đề nghị được chấp nhận bởi cả các chủ nợ và Tòa án, con nợ làm các thanh toán cho Người quản trị đề xuất mỗi tháng (hoặc theo quy định trong đề nghị của họ), và các chủ nợ chung bị ngăn cản thực hiện bất kỳ hành động pháp lý hoặc thu thập nào hơn nữa. Nếu đề nghị này bị từ chối, con nợ trở về trạng thái vỡ nợ trước đây của ông ta và có thể không có thay thế nào ngoài tuyên bố phá sản cá nhân.

Một đề nghị người tiêu dùng chỉ có thể được thực hiện bởi một con nợ với các khoản nợ đến tối đa là 250.000 đô-la (không bao gồm vay thế chấp nơi cư trú chính của họ). Nếu các khoản nợ lớn hơn 250.000 đô-la, đề nghị phải được đệ trình theo Khoản 1 Phần III của Luật Phá sản và Mất khả năng thanh toán. Một quản trị viên là cần thiết trong đề xuất người tiêu dùng, và một người ủy thác trong đề xuất Khoản 1 (đây là hầu như giống nhau mặc dù các điều khoản không được hoán đổi). Một Người quản trị đề xuất gần như luôn luôn là một người ủy thác có giấy phép trong phá sản, mặc dù Tổng Giám sát phá sản có thể chỉ định người khác để làm Người quản trị.

Trong năm 2006, có 98.450 hồ sơ phá sản cá nhân ở Canada: 79.218 phá sản và 19.232 đề nghị người tiêu dùng.[13]

China[edit]

Ai-len[edit]

Phá sản tại Cộng hòa Ai-len chỉ áp dụng cho người tự nhiên. Các quy trình mất khả năng thanh toán khác bao gồm thanh lýexaminership được sử dụng để đối phó với mất khả năng thanh toán của công ty.

Luật phá sản Ailen đã là chủ đề của bình luận quan trọng gần đây, từ cả các nguồn tin chính phủ và các phương tiện truyền thông, như là cần cải cách. Phần 7 của Bộ luật Dân sự (quy định khác) Đạo luật 2011[14] đã bắt đầu quá trình này và chính phủ đã cam kết tiếp tục cải cách.

Ấn Độ[edit]

Ấn Độ không có pháp luật rõ ràng về phá sản doanh nghiệp mặc dù luật phá sản cá nhân đã tồn tại từ năm 1874. Pháp luật hiện hành có hiệu lực được ban hành vào năm 1920 gọi là Đạo luật phá sản cấp tỉnh.

Các định nghĩa pháp lý của các thuật ngữ phá sản, mất khả năng thanh toán, thanh lý, giải thể được tranh cãi trong hệ thống luật pháp Ấn Độ. Chưa có quy định hoặc quy chế luật hóa khi phá sản biểu thị một điều kiện không có khả năng đáp ứng nhu cầu của chủ nợ như phổ biến ở nhiều nước khác.

Quanh co lên của các công ty là trong thẩm quyền của Toà án có thể mất một thập kỷ thậm chí sau khi các công ty đã thực sự tuyên bố phá sản. Mặt khác, tái cơ cấu có giám sát theo lệnh của Hội đồng tái cơ cấu công nghiệp và tài chính thường được thực hiện bằng cách sử dụng việc tiếp nhận bởi một thực thể đại chúng.

Hà Lan[edit]

Dutch bankruptcy law is governed by the Dutch Bankruptcy Code (Faillissementswet). The code covers three separate legal proceedings. The first is the bankruptcy (Faillissement). The goal of the bankruptcy is the liquidation of the assets of the company. The bankruptcy applies to individuals and companies. The second legal proceeding in the Faillissementswet is the Surseance. The Surseance only applies to companies. Its goal is to reach an agreement with the creditors of the company. The third proceeding is the Schuldsanering. This proceeding is designed for individuals only. Person can travel out of country freely after judge desion was taken. Person can buy and sell any property and article.

Thụy Sỹ[edit]

Bankruptcy according to Salvation Army, Switzerland.

Under Swiss law, bankruptcy can be a consequence of insolvency. It is a court-ordered form of debt enforcement proceedings that applies, in general, to registered commercial entities only. In a bankruptcy, all assets of the debtor are liquidated under the administration of the creditors, although the law provides for debt restructuring options similar to those under Chapter 11 of the U.S. Bankruptcy code.

Thụy Điển[edit]

In Sweden, bankruptcy (Swedish: konkurs) is a process that may involve a company or individual. A creditor or the company itself can apply for bankruptcy. An external bankruptcy manager will take over the company or the assets of the person, trying to sell as much as possible. A person or a company in bankruptcy can not access its assets (with some exceptions).

The formal bankruptcy process is rarely carried out for individuals.[15] Creditors can claim money through the Enforcement Administration anyway, and creditors do not usually benefit from the bankruptcy of individuals because there are costs of a bankruptcy manager which has priority. Unpaid debts remain after bankruptcy for individuals. People who are deeply in debt can obtain a debt arrangement procedure (Swedish: skuldsanering). On application, they obtain a payment plan under which they pay as much as they can for five years, and then all remaining debts are cancelled. Debts that are derived from being subjected to a ban on business operations (issued by court, commonly for tax fraud and/or fraudulent business practices) or owed to a crime victim as compensation for damages are exempted from this and like before this process was introduced in 2006 will remain lifelong.[16] The most common reasons for personal insolvency in Sweden are illness, unemployment, divorce or company bankruptcy, not the reckless spending claimed by politicians and debt collection agencies when they describe the problem with deep personal debts.[17]

Vương quốc Anh[edit]

Phá sản ở Vương quốc Anh (theo nghĩa pháp lý chặt chẽ) chỉ liên quan đến cá nhân (bao gồm cả chủ sở hữu duy nhất) và quan hệ đối tác. Các công ty và các công ty tham gia vào thủ tục phá sản quy phạm pháp luật khác có tên: thanhquản lý (để quản lýtiếp quản hành chính). Tuy nhiên, thuật ngữ "phá sản" thường được sử dụng khi đề cập đến các công ty trong các phương tiện truyền thông và trong cuộc trò chuyện chung. Phá sản ở Scotland được gọi là cô lập. Để nộp đơn xin phá sản của riêng bạn trong Scotland bạn phải có nhiều hơn £ 1500 của nợ. Bankruptcy in the United Kingdom (in a strict legal sense) relates only to individuals (including sole proprietors) and partnerships. Companies and other corporations enter into differently-named legal insolvency procedures: liquidation and administration (administration order and administrative receivership). However, the term 'bankruptcy' is often used when referring to companies in the media and in general conversation. Bankruptcy in Scotland is referred to as sequestration. To apply for your own bankruptcy in Scotland you must have more than £1500 of debt.

Một người ủy thác phá sản phải là một người đảm nhận chính thức (một công chức) hoặc người thi hành việc mất khả năng thanh toán có giấy phép. Pháp luật hiện hành ở Anh và xứ U-ên xuất phát phần lớn từ Luật Mất khả năng thanh toán năm 1986. Sau sự ra đời của Luật Doanh nghiệp năm 2002, một phá sản Vương quốc Anh bây giờ sẽ thường kéo dài không quá 12 tháng và có thể ít hơn, nếu các hồ sơ của Người đảm nhận chính thức tại tòa án một giấy chứng nhận rằng nghiên cứu của ông đã hoàn tất. Dự kiến ​​tự do hóa của Chính phủ Vương quốc Anh của chế độ phá sản Vương quốc Anh sẽ tăng số lượng các trường hợp phá sản, số liệu thống kê dịch vụ phá sản xuất hiện để chịu này ra: A trustee in bankruptcy must be either an Official Receiver (a civil servant) or a licensed insolvency practitioner. Current law in England and Wales derives in large part from the Insolvency Act 1986. Following the introduction of the Enterprise Act 2002, a UK bankruptcy will now normally last no longer than 12 months and may be less, if the Official Receiver files in court a certificate that his investigations are complete. It was expected that the UK Government's liberalisation of the UK bankruptcy regime would increase the number of bankruptcy cases; the Insolvency Service statistics appear to bear this out:

Thống kê phá sản Vương quốc Anh
Năm Số vụ phá sản Các IVA Tổng só
2004 35,989 10,752 46,741
2005 47,291 20,293 67,584
2006 62,956 44,332 107,288
2007 64,480 42,165 106,645
2008 67,428 39,116 106,544

After the increase in 2005 and 2006 the figures have remained stable.

Lương hưu[edit]

Luật phá sản Vương quốc Anh đã được thay đổi tháng 5 năm 2000, có hiệu lực ngày 29 tháng 5 2000.[citation needed] Các con nợ bây giờ có thể giữ lại lương hưu lao động trong khi phá sản, trừ trường hợp hiếm.[citation needed]

Cải cách được đề xuất[edit]

Chính phủ hiện đang xem xét dự luật "hợp lý hóa" quá trình phá sản ở Anh. Theo các đề xuất mới, người vay tiền gặp khó khăn có thể nộp đơn xin phá sản mà không nhất thiết phải đi đến tòa án, trừ trường hợp tồn tại những bất đồng giữa con nợ và chủ nợ của họ.[18]

Hoa Kỳ[edit]

Phá sản tại Hoa Kỳ là một vấn đề được đặt dưới thẩm quyền liên bang của Hoa Kỳ Hiến pháp (trong Điều 1, Mục 8, khoản 4), cho phép [ [Hoa Kỳ Quốc hội | Quốc hội]] ban hành "luật thống nhất về vấn đề phá sản trên toàn nước Mỹ". Quốc hội đã ban hành quy chế Governing phá sản, chủ yếu là trong các hình thức của luật pháp, nằm ở Tiêu đề 11 của Bộ Luật Hoa Kỳ. Pháp luật liên bang được khuếch đại của pháp luật nhà nước ở một số nơi mà pháp luật liên bang không nói chuyện hay chỉ được trì hoãn của pháp luật nhà nước. Bankruptcy in the United States is a matter placed under federal jurisdiction by the United States Constitution (in Article 1, Section 8, Clause 4), which allows Congress to enact "uniform laws on the subject of bankruptcies throughout the United States". The Congress has enacted statutes governing bankruptcy, primarily in the form of the Bankruptcy Code, located at Title 11 of the United States Code. Federal law is amplified by state law in some places where Federal law fails to speak or expressly defers to state law.

Trong khi các trường hợp phá sản luôn được nộp trong Hoa Kỳ phá sản Tòa án (một thuốc hỗ trợ cho các Tòa án Quận Hoa Kỳ), trường hợp phá sản, đặc biệt là liên quan đến tính hợp lệ của khiếu nại và miễn trừ với, thường phụ thuộc vào pháp luật của Nhà nước. Do đó pháp luật nhà nước đóng một vai trò quan trọng trong nhiều trường hợp phá sản, và nó thường là không thể khái quát luật phá sản trên khắp các tiểu bang. While bankruptcy cases are always filed in United States Bankruptcy Court (an adjunct to the U.S. District Courts), bankruptcy cases, particularly with respect to the validity of claims and exemptions, are often dependent upon State law. State law therefore plays a major role in many bankruptcy cases, and it is often not possible to generalise bankruptcy law across state lines.

Thông thường, một con nợ tuyên bố phá sản để có được cứu trợ từ nợ, và điều này được thực hiện hoặc thông qua một xả của các khoản nợ hoặc thông qua một cơ cấu lại các khoản nợ. Nói chung, khi một con nợ nộp đơn tự nguyện, trường hợp phá sản của mình bắt đầu. Generally, a debtor declares bankruptcy to obtain relief from debt, and this is accomplished either through a discharge of the debt or through a restructuring of the debt. Generally, when a debtor files a voluntary petition, his or her bankruptcy case commences.

Các chương[edit]

Có sáu loại phá sản theo Quy chuẩn Phá sản, nằm ở Tiêu đề 11 của Quy chuẩn Hoa Kỳ:

 • Chương 7: thanh lý cơ bản cho các cá nhân và doanh nghiệp; cũng được gọi là phá sản ngay, mà nó là hình thức đơn giản nhất và nhanh nhất của phá sản có sẵn
 • Chương 9: phá sản đô thị; một cơ chế liên bang cho việc giải quyết các khoản nợ đô thị
 • Chương 11: phục hồi chức năng hoặc tổ chức lại, được sử dụng chủ yếu bởi con nợ kinh doanh, nhưng đôi khi cho các cá nhân với các khoản nợ và tài sản đáng kể; được biết đến như phá sản công ty, nó là một hình thức tổ chức lại tài chính công ty mà thường cho phép các công ty tiếp tục hoạt động trong khi họ thực hiện theo kế hoạch trả nợ
 • Chương 12: phục hồi chức năng cho các gia đình nông dân và ngư dân;
 • Chương 13: phục hồi chức năng với một kế hoạch thanh toán cho các cá nhân với một nguồn thu nhập thường xuyên; cho phép các cá nhân có thu nhập thường xuyên phát triển một kế hoạch trả lại tất cả hoặc một phần khoản nợ của họ; còn được gọi là Phá sản của người có thu nhập từ lương
 • Chương 15: các trường hợp phụ và quốc tế khác; cung cấp một cơ chế để đối phó với các con nợ phá sản và giúp các con nợ nước ngoài thanh toán các khoản nợ.

Các loại phổ biến nhất của phá sản cá nhân cho các cá nhân là Chương 7 và Chương 13. Đến 65% hồ sơ phá sản tiêu dùng Mỹ là các trường hợp Chương 7. Các công ty và các hình thức kinh doanh khác nộp theo Chương 7 hoặc 11.

Trong Chương 7, một con nợ giao nộp tài sản không được miễn của mình cho người được ủy thác phá sản, người mà sau đó thanh lý tài sản và phân phối số tiền thu được cho các chủ nợ không có bảo đảm của con nợ. Đổi lại, con nợ có quyền được hưởng xả một số nợ; tuy nhiên, con nợ sẽ không được cấp xả nếu người đó phạm tội của một số loại hành vi không thích hợp (ví dụ như hồ sơ che giấu liên quan đến tình hình tài chính) và các khoản nợ nhất định (ví dụ: trợ cấp vợ (chồng) và nuôi con, hầu hết các khoản vay sinh viên,[19] some taxes[20]) sẽ không được xả mặc dù con nợ thường được xả nợ của mình. Nhiều cá nhân trong khủng hoảng tài chính sở hữu tài sản chỉ được miễn (ví dụ như quần áo, hàng gia dụng, một chiếc xe cũ) và sẽ không phải trả lại tài sản nào để người được ủy thác. Số lượng tài sản mà con nợ có thể miễn thay đổi từ tiểu bang. Chương 7 cứu trợ chỉ có một lần trong bất kỳ khoảng thời gian tám năm. Nói chung, các quyền của chủ nợ được bảo đảm để tài sản thế chấp của họ vẫn tiếp tục mặc dù nợ của họ được xuất viện. Ví dụ, vắng mặt một số sắp xếp bởi một con nợ để đầu hàng một chiếc xe hơi hoặc "tái khẳng định" một món nợ, các chủ nợ với một an ninh quan tâm trong xe của con nợ có thể thu hồi chiếc xe ngay cả khi các khoản nợ cho chủ nợ được thải ra. will not be discharged even though the debtor is generally discharged from his or her debt. Many individuals in financial distress own only exempt property (e.g. clothes, household goods, an older car) and will not have to surrender any property to the trustee. The amount of property that a debtor may exempt varies from state to state. Chapter 7 relief is available only once in any eight-year period. Generally, the rights of secured creditors to their collateral continues even though their debt is discharged. For example, absent some arrangement by a debtor to surrender a car or "reaffirm" a debt, the creditor with a security interest in the debtor's car may repossess the car even if the debt to the creditor is discharged.

Các sửa đổi năm 2005 đối với Quy chuẩn Phá sản đã giới thiệu "kiểm tra phương tiện" để hội đủ điều kiện cho chương 7. Một cá nhân thất bại kiểm tra phương tiện sẽ có trường hợp chương 7 của mình bị sa thải hoặc có thể phải chuyển đổi trường hợp của mình cho một trường hợp thuộc chương 13.

Nói chung, người được ủy thác sẽ bán hầu hết tài sản của con nợ để trả nợ. Tuy nhiên, một số tài sản của con nợ được bảo vệ ở một mức độ. Ví dụ, các khoản thanh toán an sinh xã hội, trợ cấp thất nghiệp, và các giá trị hạn chế về vốn chủ sở hữu trong ngôi nhà, xe hơi, xe tải, hàng hóa và các thiết bị gia dụng, công cụ thương mại, và cuốn sách được bảo vệ. Tuy nhiên, những ngoại lệ này khác nhau giữa các tiểu bang.

Trong chương 13, con nợ giữ lại quyền sở hữu và sở hữu tất cả của mình hoặc tài sản của mình, nhưng phải dành một phần thu nhập tương lai của mình để trả cho các chủ nợ, thường trong khoảng thời gian 3-5 năm. Số tiền thanh toán và thời gian của kế hoạch trả nợ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm giá trị tài sản của con nợ và số tiền thu nhập và chi phí của một con nợ. Các chủ nợ có bảo đảm có thể được hưởng thanh toán lớn hơn các chủ nợ không có bảo đảm.

Cứu trợ theo Chương 13 chỉ dành cho cá nhân có thu nhập thường xuyên có khoản nợ không vượt quá giới hạn quy định. Nếu bạn là một cá nhân hoặc một chủ duy nhất, bạn được phép nộp đơn xin phá sản Chương 13 để trả tất cả hay một phần của khoản nợ của bạn. Trong chương này, bạn có thể đề xuất một kế hoạch trả nợ, trong đó để trả cho chủ nợ của bạn trong 3-5 năm. Nếu thu nhập hàng tháng của bạn là ít hơn so với thu nhập trung bình của nhà nước, kế hoạch của bạn sẽ được trong ba năm trừ khi tòa án thấy "lý do chính đáng" để mở rộng kế hoạch cho một khoảng thời gian dài. Nếu thu nhập hàng tháng của bạn là lớn hơn thu nhập trung bình của tiểu bang, kế hoạch nói chung phải trong năm năm. Một kế hoạch không thể vượt quá giới hạn năm năm. Relief under Chapter 13 is available only to individuals with regular income whose debts do not exceed prescribed limits. If you are an individual or a sole proprietor, you are allowed to file for a Chapter 13 bankruptcy to repay all or part of your debts. Under this chapter, you can propose a repayment plan in which to pay your creditors over three to five years. If your monthly income is less than the state's median income, your plan will be for three years unless the court finds "just cause" to extend the plan for a longer period. If your monthly income is greater than your state's median income, the plan must generally be for five years. A plan cannot exceed the five-year limitation.

Trái ngược với Chương 7, con nợ trong Chương 13 có thể giữ tất cả các tài sản của mình, cho dù được miễn hay không. Nếu kế hoạch khả thi và nếu con nợ tuân thủ tất cả các yêu cầu khác, tòa án phá sản thường sẽ xác nhận kế hoạch và con nợ và chủ nợ sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản của nó. Các chủ nợ không có tiếng nói trong việc xây dựng các kế hoạch khác ngoài việc phản đối kế hoạch, nếu thích hợp, với lý do nó không phù hợp với một trong những quy định pháp lý của luật. Nói chung, các khoản thanh toán được thực hiện cho một người được ủy thác lần lượt giải ngân các quỹ phù hợp với các điều khoản của kế hoạch được xác nhận.

Khi con nợ hoàn tất thanh toán theo các điều khoản của kế hoạch, tòa án sẽ chính thức cấp chứng nhận xả nợ của các khoản nợ quy định trong kế hoạch. Tuy nhiên, nếu con nợ không thực hiện các thoả thuận thanh toán hoặc không tìm kiếm hoặc được tòa án chấp thuận một kế hoạch sửa đổi, một tòa án phá sản sẽ thường bỏ qua những trường hợp trên chuyển động của người được ủy thác. Căn cứ sa thải, các chủ nợ thường sẽ tiếp tục theo đuổi các biện pháp pháp luật tiểu bang trong phạm vi món nợ vẫn chưa được thanh toán.

Trong chương 11, con nợ giữ lại quyền sở hữu và kiểm soát tài sản và được gọi lại là con nợ sở hữu (DIP). Con nợ sở hữu điều hành hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp trong khi các chủ nợ và con nợ làm việc với Tòa án Phá sản để đàm phán và hoàn tất kế hoạch. Sau khi đáp ứng các yêu cầu nhất định (ví dụ như công bằng giữa các chủ nợ, ưu tiên của các chủ nợ nhất định) các chủ nợ được phép bỏ phiếu về kế hoạch đề ra. Nếu kế hoạch được xác nhận con nợ sẽ tiếp tục hoạt động và trả nợ của mình theo các điều khoản của kế hoạch xác nhận. Nếu đa số theo quy định các chủ nợ không bỏ phiếu để xác nhận kế hoạch, các yêu cầu bổ sung có thể được áp đặt bởi các tòa án để xác nhận kế hoạch. Con nợ nộp đơn cho bảo vệ Chương 11 lần thứ hai được gọi không chính thức là người nộp đơn "Chương 22".[21]

Chương 7 và Chương 13 là chương phá sản hiệu quả thường được sử dụng bởi hầu hết các cá nhân. Các chương mà hầu như luôn luôn áp dụng đối với con nợ của người tiêu dùng là chương 7, được biết đến như một "phá sản thẳng", và chương 13, trong đó bao gồm một kế hoạch hợp lý trả nợ. Một tính năng quan trọng đối với tất cả các loại hồ sơ phá sản là nghỉ tự động. Thời gian lưu lại tự động có nghĩa là yêu cầu chỉ bảo hộ phá sản sẽ tự động dừng lại và mang đến ngừng hẳn hầu hết các vụ kiện, bị tịch thu nhà, nhà bị tịch thu, trục xuất, sai áp, file đính kèm, tiện ích đóng-off, và hoạt động thu hồi nợ. Chapter 7 and Chapter 13 are the efficient bankruptcy chapters often used by most individuals. The chapters which almost always apply to consumer debtors are chapter 7, known as a "straight bankruptcy", and chapter 13, which involves an affordable plan of repayment. An important feature applicable to all types of bankruptcy filings is the automatic stay. The automatic stay means that the mere request for bankruptcy protection automatically stops and brings to a grinding halt most lawsuits, repossessions, foreclosures, evictions, garnishments, attachments, utility shut-offs, and debt collection activity.

Miễn trừ[edit]

Miễn trừ phá sản xác định tài sản của một con nợ có thể duy trì và bảo tồn qua phá sản. Một số thực sản và tài sản cá nhân có thể được miễn trừ vào "Lịch trình C"

[22] của các hình thức phá sản nợ, và có hiệu quả được thực hiện bên ngoài bất động sản phá sản của một con nợ. Miễn trừ phá sản chỉ có sẵn cho các cá nhân nộp đơn phá sản.[23] Có hai hệ thống thay thế có thể được sử dụng để "miễn trừ" một tài sản khỏi tài sản phá sản, miễn trừ liên bang[24] (có sẵn trong một số bang nhưng không phải tất cả), và các miễn trừ tiểu bang (rất khác nhau giữa các bang).

Các cá nhân nộp hồ sơ phá sản yêu cầu miễn trừ phải có tất cả miễn trừ thoả thuận của quan toà phá sản của họ (và/hoặc tòa án) và các chủ nợ của họ. Bước này thường đòi hỏi sự giúp đỡ của luật sư, trong đó lĩnh vực Luật Phá sản đã phát triển để trở thành một khu vực lớn các lĩnh vực pháp luật. Lĩnh vực này, kết hợp của pháp luật và tài chính, đã thu hút một số lượng lớn sinh viên trong những năm gần đây, và đã được trao cho một chủ trương lớn cho việc phát triển lĩnh vực pháp luật này.

Luật phòng chống lạm dụng Phá sản và Bảo vệ người tiêu dùng[edit]

Luật phòng chống lạm dụng phá sản và Bảo vệ người tiêu dùng (BAPCPA) năm 2005, Pub. L. số 109-8, 119 Stat. 23 (20 tháng 4 năm 2005) ("BAPCPA"), đã sửa đổi đáng kể Quy chuẩn Phá sản. Nhiều quy định của BAPCPA đã được ủng hộ mạnh mẽ của những người cho vay tiêu dùng và cũng đã bị phản đối một cách mạnh mẽ bởi nhiều người ủng hộ người tiêu dùng, các học giả phá sản, thẩm phán phá sản, và luật sư phá sản.

[25] Việc ban hành BAPCPA sau gần tám năm tranh luận trong Quốc hội. Hầu hết các quy định của luật có hiệu lực vào ngày 17 tháng 10 năm 2005. Sau khi ký vào dự luật, Tổng thống Bush nói:

Theo luật mới, người Mỹ có khả năng chi trả sẽ phải trả lại ít nhất một phần các khoản nợ của họ. Những người rơi đằng sau thu nhập trung bình tiểu bang sẽ không phải trả các khoản nợ của họ. Luật mới cũng sẽ làm cho nó khó khăn hơn cho người đệ đơn khai nối tiếp lợi dụng các bảo vệ phá sản hào phóng nhất. Các con nợ tìm cách xóa các khoản nợ bây giờ sẽ phải chờ tám năm kể từ phá sản cuối cùng của họ trước khi họ có thể nộp một lần nữa. Luật cũng cho phép chúng ta kiểm soát chặt chẽ trên các nhà máy phá sản mà làm ra tiền của họ bằng cách tư vấn cho người nghiện làm thế nào để chơi trò chơi hệ thống.

— [26]

Nó đã được tuyên bố rộng rãi bởi những người ủng hộ BAPCPA đó được thông qua sẽ làm giảm thiệt hại cho các chủ nợ như các công ty thẻ tín dụng, và các chủ nợ sau đó sẽ thông qua các khoản tiết kiệm cho các người vay khác trong các hình thức lãi suất thấp hơn. Những tuyên bố này hóa ra là sai. Sau khi BAPCPA được thông qua, mặc dù tổn thất công ty thẻ tín dụng giảm, giá phí cho khách hàng vẫn tăng lên, và lợi nhuận công ty thẻ tín dụng tăng mạnh.[27]

Trong số rất nhiều những thay đổi của nó đối với pháp luật phá sản tiêu dùng, BAPCPA ban hành một "thử nghiệm phương tiện", được dùng để làm cho nó khó khăn hơn cho một số lượng đáng kể những người mắc nợ cá nhân đau khổ về tài chính có khoản nợ là các khoản nợ tiêu dùng là chủ yếu để đủ điều kiện cho cứu trợ theo Chương 7 của Quy chuẩn phá sản. "kiểm tra Phương tiện" này được sử dụng trong trường hợp một cá nhân với chủ yếu là các khoản nợ tiêu dùng nhiều hơn thu nhập hàng năm trung bình đối với một hộ gia đình có quy mô tương đương, tính trong khoảng thời gian 180 ngày trước khi nộp đơn. Nếu cá nhân phải "lấy" "thử nghiệm phương tiện" này, thu nhập trung bình hàng tháng của họ trong khoảng thời gian 180 ngày này được giảm một loạt các khoản phụ cấp cho chi phí sinh hoạt và các khoản nợ có bảo đảm trong một tính toán rất phức tạp có thể có hoặc không có thể phản ánh chính xác mà cá nhân ngân sách hàng tháng thực tế. Nếu kết quả của thử nghiệm phương tiện cho thấy không có thu nhập (hoặc trong một số trường hợp một số lượng rất nhỏ) thì cá nhân đủ điều kiện cho cứu trợ Chương 7. Nếu con nợ không đủ điều kiện cho cứu trợ theo Chương 7 của Luật phá sản, hoặc là vì các thử nghiệm phương tiện hoặc do Chương 7 không cung cấp một giải pháp lâu dài để thanh toán nợ trễ hạn được bảo đảm, như thế chấp, vay xe, con nợ có thể vẫn còn tìm kiếm cứu trợ theo Chương 13 của Quy chuẩn. Một kế hoạch Chương 13 thường không yêu cầu trả nợ cho các khoản nợ không có bảo đảm nói chung, chẳng hạn như thẻ tín dụng hoặc hóa đơn y tế.

BAPCPA cũng yêu cầu các cá nhân tìm kiếm cứu trợ phá sản để thực hiện tư vấn tín dụng với các cơ quan tư vấn đã được phê duyệt trước khi nộp đơn xin phá sản và thực hiện giáo dục trong quản lý tài chính cá nhân từ cơ quan phê duyệt trước khi được cấp xả nợ theo chương 7 hoặc chương 13. Một số nghiên cứu về hoạt động của các yêu cầu tư vấn tín dụng cho thấy rằng nó cung cấp rất ít lợi ích cho người nợ nhận được tư vấn bởi vì lựa chọn thực tế duy nhất cho nhiều người chỉ là để tìm kiếm cứu trợ theo Quy chuẩn Phá sản.

Châu Âu[edit]

Trong năm 2004, số lượng các vụ mất khả năng thanh toán đạt đỉnh cao mọi thời đại ở nhiều nước châu Âu. Tại Pháp, các mất khả năng thanh toán công ty đã tăng hơn 4%, tại Áo hơn 10%, và tại Hy Lạp hơn 20%. Sự gia tăng trong số lượng các vụ mất khả năng thanh toán, tuy nhiên, không chỉ báo tổng tác động tài chính của các mất khả năng thanh toán trong mỗi quốc gia vì không có dấu hiệu cho thấy quy mô của mỗi vụ. Sự gia tăng về số lượng các vụ phá sản không nhất thiết đòi hỏi sự gia tăng trong tỷ lệ nợ xấu xoá sổ đối với nền kinh tế nói chung.

Các thống kê phá sản cũng là một chỉ dấu. Có một thời gian trễ giữa gặp khó khăn tài chính và phá sản. Trong hầu hết các trường hợp, vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm trôi qua giữa gặp khó khăn tài chính và bắt đầu thủ tục phá sản. Các vấn đề pháp lý, thuế, và văn hóa có thể tiếp tục bóp méo con số phá sản, đặc biệt là khi so sánh trên cơ sở quốc tế. Hai ví dụ:

 • Tại Áo, hơn một nửa của tất cả các thủ tục phá sản tiềm năng trong năm 2004 đã không được mở, do kinh phí không đủ.
 • Tại Tây Ban Nha, nó không phải là lợi ích kinh tế để mở thủ tục tố tụng mất khả năng thanh toán/phá sản chống lại một số loại doanh nghiệp, và do đó số lượng các mất khả năng thanh toán là khá thấp. Để so sánh: Tại Pháp, hơn 40.000 thủ tục phá sản được mở vào năm 2004, nhưng dưới 600 được mở ở Tây Ban Nha. Đồng thời tỷ lệ nợ xấu mất trắng trung bình ở Pháp là 1,3% so với Tây Ban Nha với 2,6%.

Những con số mất khả năng thanh toán đối với các cá thể tư nhân cũng không thể hiện toàn bộ hình ảnh. Chỉ một phần nhỏ của các hộ gia đình mắc nợ lớn sẽ quyết định nộp đơn xin phá sản. Hai trong những lý do chính của việc này là sự kỳ thị của việc tuyên bố họ là mất khả năng chi trả và những bất lợi kinh doanh tiềm năng.

Việt Nam[edit]

Xem thêm[edit]

Tham khảo[edit]

 1. ^ Books.google.com. Books.google.com. 2010-12-23. Retrieved 2012-04-17. 
 2. ^ "Deuteronomy 15:1–3". Mechon-mamre.org. Retrieved 2012-04-17. 
 3. ^ "Leviticus 25:8–54". Mechon-mamre.org. Retrieved 2012-04-17. 
 4. ^ "Bankruptcy". 1911 Encyclopædia Britannica
 5. ^ Carmen M. Reinhart, Kenneth S. Rogoff (2009). "This time is different: eight centuries of financial folly". Princeton University Press. p.30. ISBN 0-691-14216-5
 6. ^ Dubois & Anderson (2010) Managing household debts: Social service provision in the EU. Working paper. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. eurofound.europa.eu
 7. ^ See 140 Cong. Rec. S14, 461 (daily ed. Oct. 6, 1994).
 8. ^ See 18 U.S.C. sec 152. trac.syr.edu.
 9. ^ "ITSA". ITSA. 2011-12-31. Retrieved 2012-04-17. 
 10. ^ "Brazil. Law 11,105/05". Planalto.gov.br. 2005-02-09. Retrieved 2012-04-17. 
 11. ^ "Insolvency Statistics in Canada—2011 (Table 2) - Office of the Superintendent of Bankruptcy Canada". Ic.gc.ca. Retrieved 2013-07-20. 
 12. ^ "Insolvency Statistics in Canada—2011 (Table 3) - Office of the Superintendent of Bankruptcy Canada". Ic.gc.ca. Retrieved 2013-07-20. 
 13. ^ "Insolvency in Canada in 2006": Office of the Superintendent of Bankruptcy (Industry Canada). Retrieved 2007-05-30.
 14. ^ "Part 7 of the Civil Law Miscellaneous Provisions Act 2011". Retrieved 21 September 2011. 
 15. ^ "Konkurs – Vad är konkurs?" (in (Swedish)). Skatteverket.se. 2009-05-28. Retrieved 2012-04-17. 
 16. ^ "Evighetsgäldenärer, synpunkter från Skatteverket 2004 Skatteverkets skrivelse 041229" (in (Swedish)). Fattiga.se. Retrieved 2012-04-17. 
 17. ^ "Insolvens.se". Insolvens.se. Retrieved 2012-04-17. 
 18. ^ "New streamlined application process proposed for bankruptcy and compulsory winding up": The Insolvency Service. 07 November 2011 14:31. Retrieved 2011-11-10.
 19. ^ Wiki Law Database - Student Loan - Bankruptcy
 20. ^ Wiki Law Database - Taxes Not Discharged In Bankruptcy
 21. ^ Spector, Mike; Jargon, Julie (January 10, 2012). "Twinkies Maker Preparing for Chapter 11 Filing". The Wall Street Journal. 
 22. ^ "Schedule C- Property Claimed as Exempt"
 23. ^ "Bankruptcy Exemptions Available to Individuals"
 24. ^ "Federal Bankruptcy Exemptions: 11 USC § 522"
 25. ^ "Hearing before the Senate Judiciary Committee on Bankruptcy Reform", 109th Cong. February 10, 2005. Retrieved July 30, 2007.
 26. ^ Press Release, White House, "President Signs Bankruptcy Abuse Prevention, Consumer Protection Act" (April 20, 2005). Retrieved July 30, 2007.
 27. ^ Michael Simkovic, "The Effect of BAPCPA on Credit Card Industry Profits and Prices" Berkeley Business Law Journal, Vol. 6, No. 1, Spring 2009

Đọc thêm[edit]

 • Balleisen, Edward (2001). Navigating Failure: Bankruptcy and Commercial Society in Antebellum America. Chapel Hill: University of North Carolina Press. p. 322. ISBN 0-8078-2600-6. 
 • DePamphilis, Donald M. (2009). Mergers, Acquisitions, and Other Restructurings, 5th Edition. Elsevier, Academic Press. ISBN 978-0-12-374878-2. 
 • Sandage, Scott A. (2006). Born Losers: A History of Failure in America. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. ISBN 0-674-02107-X. 
 • Mańko, Rafał. "Cross-border insolvency law in the EU" (PDF). Library Briefing. Library of the European Parliament. Retrieved 21 February 2013. 

Liên kết ngoài[edit]

Template:Nợ

Category:Vấn đề kinh tế Category:Không trả được nợ Category:Vấn đề tài chính cá nhân Category:Vấn đề pháp luật


Trong phân tích kỹ thuật giao dịch chứng khoán, dao động ngẫu nhiên là một chỉ báo xung lượng sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự. Tiến sỹ George Lane promoted chỉ báo này trong những năm 1950. Thuật ngữ ngẫu nhiên đề cập đến vị trí của giá hiện thời so với phạm vi giá của nó qua một thời kỳ.[1] Phương pháp này cố gắng dự đoán các điểm đổi chiều giá bằng cách so sánh giá đóng cửa của một chứng khoán với phạm vi giá của nó.

Định nghĩa[edit]

Chỉ báo này được định nghĩa như sau:

Failed to parse (syntax error): {\displaystyle %K = 100 \frac{\text{Price} - \{LOW_N}}{\{HIGH_N} - \{LOW_N}},}
Ở đây
là giá đóng cửa cuối cùng
là giá thấp nhất qua N thời kỳ gần đây
là giá cao nhất qua N thời kỳ gần đây
trung bình động hàm mũ 3 thời kỳ của %K, .
trung bình động hàm mũ 3 thời kỳ của %D, .

Chỉ có một tín hiệu hợp lệ khi làm việc với %D — một phân kỳ giữa %D và chứng khoán phân tích.[2]

Tính toán ở trên thấy phạm vi giữa giá cao và giá thấp của một tài sản trong một thời kỳ nhất định. Giá chứng khoán hiện tại sau đó được tính theo tỷ lệ của phạm vi này với 0% cho thấy phía dưới của phạm vi và 100% chỉ các giới hạn trên của phạm vi trong thời kỳ xem xét. Ý tưởng đằng sau chỉ số này là giá cả có xu hướng đóng cửa gần các cực của phạm vi gần đây trước các điểm quay đầu. Dao động ngẫu nhiên được tính toán:

Một Dao động ngẫu nhiên 3 đường sẽ đưa ra một tín hiệu trước thời trong %K, một tín hiệu quay vòng của %D tại hoặc trước một đáy, và một xác nhận quay vòng trong %D-chậm.[3] Các giá trị tiêu biểu cho N là 5, 9, hoặc 14 thời kỳ. Việc làm mịn dao động qua 3 thời kỳ là tiêu chuẩn.

Tiến sỹ George Lane, một nhà phân tích tài chính, là một trong những người đầu tiên công bố về việc sử dụng dao động ngẫu nhiên để dự báo giá. Theo Lane, chỉ báo Dao động ngẫu nhiên là để được sử dụng với các chu kỳ, Lý thuyết sóng ElliotFibonacci để phối thời. Trong biên thấp, các lây lan hợp đồng tương lai theo lịch, người ta có thể sử dụng parabol của Wilders như một kéo lê điểm dừng sau một gia nhập ngẫu nhiên. Một trung tâm giảng dạy của ông là sự phân kỳ và hội tụ của đường xu hướng được vẽ trên các dao động ngẫu nhiên, như phân kỳ/hội tụ đối với các đường xu hướng được vẽ trên các chu kỳ giá. Dao động ngẫu nhiên dự đoán các đỉnh và đáy.

Giải thích[edit]

Tín hiệu hành động là khi có một sự phân kỳ-hội tụ, trong một khu vực cực đoan, với một cắt chéo ở phía bên tay phải, của một chu kỳ phía dưới.[2] Do cắt chéo ngang bằng có thể xảy ra thường xuyên, người ta thường chờ đợi các cắt chéo xảy ra cùng với một pullback cực đoan, sau một đỉnh hoặc đáy trong đường %D. Nếu biến động giá là cao, một trung bình động hàm mũ của chỉ báo %D có thể được thực hiện, mà có xu hướng để mịn các biến động nhanh trong giá cả.

Dao động ngẫu nhiên cố gắng dự đoán các điểm quay đầu bằng cách so sánh giá đóng cửa của chứng khoán với phạm vi giá của nó. Giá có xu hướng đóng cửa gần các cực đoan của phạm vi gần đây ngay trước các điểm quay đầu. Trong trường hợp của một xu hướng tăng, giá cả có xu hướng làm các mức cao cao hơn, và giá trú ngụ thường có xu hướng trong cuối phần trên của phạm vi giao dịch của thời kỳ. Khi xung lượng bắt đầu chậm lại, giá trú ngụ sẽ bắt đầu rút lui khỏi ranh giới trên của phạm vi, làm cho chỉ báo ngẫu nhiên chuyển xuống tại hoặc trước mức giá cao cuối cùng.[4]

Phân kỳ của Dao động ngẫu nhiên.

Một cảnh báo hoặc thiết lập hiện diện khi đường %D là trong một khu vực cực đoan và phân tách khỏi hành động giá. Tín hiệu thực tế diễn ra khi đường %K nhanh hơn cắt đường %D.[5]

Phân kỳ-hội tụ là một dấu hiệu cho thấy xung lượng trên thị trường đang suy yếu và sự đảo chiều có thể đang thực hiện. Biểu đồ dưới đây minh họa một ví dụ về nơi mà một phân kỳ trong Dao động ngẫu nhiên, liên quan đến giá cả, dự báo một sự đảo ngược trong hướng giá.

Một sự kiện được gọi là "pop ngẫu nhiên" xảy ra khi giá vượt ra ngoài và tiếp tục đi. Điều này được xem như một tín hiệu tăng vị trí hiện tại, hoặc thanh lý nếu hướng là chống lại vị trí hiện tại.[6]

Xem thêm[edit]

Tham khảo[edit]

 1. ^ Murphy, John J. (1999). "John Murphy's Ten Laws of Technical Trading".
 2. ^ a b Lane, George M.D. (May/June 1984) “Lane’s Stochastics,” second issue of Technical Analysis of Stocks and Commodities magazine. pp 87-90.
 3. ^ Lane, George C. & Caire (1998) "Getting Started With Stochastics" pg 3
 4. ^ Person, John L (2004). A Complete Guide to Technical Trading Tactics: How to Profit Using Pivot Points, Candlesticks & Other Indicators. Hoboken, NJ: Wiley. pp. 144–145. ISBN 0-471-58455-X. 
 5. ^ [[John Murphy[disambiguation needed]|Murphy, John J]] (1999). Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. New York: New York Institute of Finance. p. 247. ISBN 0-7352-0066-1.  Check |author-link1= value (help)
 6. ^ Bernstein, Jake (1995). The Complete Day Trader. New York: McGraw Hill. ISBN 0-07-009251-6. 

Liên kết ngoài[edit]

Template:Phân tích kỹ thuật

DEFAULTSORT:Dao động ngẫu nhiên Category:Chỉ báo kỹ thuật


This page is about sóng trong ý nghĩa khoa học. For sóng trên mặt hồ hoặc mặt biển, see Sóng gió. For các sử dụng khác của sóng, see Sóng (định hướng).

Trong vật lý sóng là một sự xáo trộn hoặc dao động di chuyển qua không gian và vật chất, kèm theo chuyển giao năng lượng. Chuyển động sóng chuyển năng lượng từ điểm này đến điểm khác, thường không có chuyển thường xuyên các hạt của môi trường - có nghĩa là, với ít hoặc không có chuyển giao khối lượng kèm theo. Chúng bao gồm, thay vào đó, các dao động hoặc rung động xung quanh các vị trí gần như cố định. Sóng được mô tả bởi một phương trình sóng đặt ra cách xáo trộn diễn biến theo thời gian. Hình thức toán học của phương trình này khác nhau tùy thuộc vào loại sóng.

Có hai loại sóng chính. Loại thứ nhất, sóng cơ học truyền qua môi trường, và bản chất của vật mang này bị biến dạng. Sự biến dạng đàn hồi do lực đàn hồi do biến dạng của nó. Ví dụ, các sóng âm truyền qua các phân tử khí va chạm với các láng giềng của chúng. Khi các phân tử khí va chạm, chúng cũng trả lại xa nhau (một lực đàn hồi). Lực này sẽ giữ các phân tử khỏi tiếp tục đi theo hướng của sóng. There are two main types of waves. Mechanical waves propagate through a medium, and the substance of this medium is deformed. The deformation reverses itself owing to restoring forces resulting from its deformation. For example, sound waves propagate via air molecules colliding with their neighbors. When air molecules collide, they also bounce away from each other (a restoring force). This keeps the molecules from continuing to travel in the direction of the wave.

Loại sóng chính thứ hai, sóng điện từ, không đòi hỏi một vật mang. Thay vào đó, chúng bao gồm các dao động định kỳ của các lĩnh vực điện và từ trường được tạo ra bởi các hạt tích điện, và do đó có thể đi du lịch thông qua chân không. Các loại sóng này khác nhau về bước sóng, và bao gồm sóng phát thanh, sóng vi ba, bức xạ hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, bức xạ cực tím, tia X, và tia gamma.

Hơn nữa, hành vi của các hạt trong cơ học lượng tử được mô tả bởi sóng và các nhà nghiên cứu tin rằng các sóng hấp dẫn đó cũng đi qua không gian, mặc dù sóng hấp dẫn chưa bao giờ được phát hiện trực tiếp.

Sóng có thể là ngang hay dọc tùy thuộc vào hướng của dao động của nó. Sóng ngang xảy ra khi một xáo trộn tạo ra các dao động vuông góc (vuông góc) với hướng truyền (hướng truyền năng lượng). Sóng dọc xảy ra khi các dao động là song song với hướng truyền. Trong khi sóng cơ học có thể có cả sóng ngang và sóng dọc, tất cả các sóng điện từ đều là sóng ngang.

Đặc tính chung[edit]

Một định nghĩa duy nhất, bao gồm tất cả cho thuật ngữ sóng là không đơn giản. Một dao động có thể được định nghĩa là một chuyển động trở lại và ra khỏi quanh một giá trị tham chiếu. Tuy nhiên, một dao động không nhất thiết phải một sóng. Nỗ lực để xác định những đặc điểm cần và đủ thỏa mãn một hiện tượng được gọi là sóng kết quả trong một đường biên mờ.

The term wave is often intuitively understood as referring to a transport of spatial disturbances that are generally not accompanied by a motion of the medium occupying this space as a whole. In a wave, the energy of a vibration is moving away from the source in the form of a disturbance within the surrounding medium (Hall 1980, p. 8). However, this notion is problematic for a standing wave (for example, a wave on a string), where energy is moving in both directions equally, or for electromagnetic (e.g., light) waves in a vacuum, where the concept of medium does not apply and interaction with a target is the key to wave detection and practical applications. There are water waves on the ocean surface; gamma waves and light waves emitted by the Sun; microwaves used in microwave ovens and in radar equipment; radio waves broadcast by radio stations; and sound waves generated by radio receivers, telephone handsets and living creatures (as voices), to mention only a few wave phenomena. Thuật ngữ sóng thường được hiểu một cách trực giác là đề cập đến một rối loạn vận chuyển không gian mà thường không được kèm theo một chuyển động của môi trường chiếm không gian này như một toàn thể. Trong một làn sóng, năng lượng của một sự rung động đang chuyển dần từ các nguồn trong các hình thức của một sự xáo trộn trong môi trường xung quanh (Hall 1980, tr. 8). Tuy nhiên, khái niệm này là vấn đề đối với một làn sóng đứng (ví dụ, một làn sóng trên một sợi dây), trong đó năng lượng đang chuyển động theo cả hai hướng như nhau, hoặc cho điện (ví dụ, ánh sáng) sóng trong chân không, nơi mà khái niệm trung bình không áp dụng và tương tác với một mục tiêu là chìa khóa để phát hiện sóng và ứng dụng thực tế. Có sóng nước trên bề mặt đại dương, sóng gamma và sóng ánh sáng phát ra từ mặt trời, lò vi sóng được sử dụng trong lò vi sóng và các thiết bị radar, sóng phát thanh của các đài phát thanh và sóng âm thanh được tạo ra bởi máy thu radio, điện thoại cầm tay và các sinh vật sống (như tiếng nói), đề cập đến chỉ có một vài hiện tượng sóng.

It may appear that the description of waves is closely related to their physical origin for each specific instance of a wave process. For example, acoustics is distinguished from optics in that sound waves are related to a mechanical rather than an electromagnetic wave transfer caused by vibration. Concepts such as mass, momentum, inertia, or elasticity, become therefore crucial in describing acoustic (as distinct from optic) wave processes. This difference in origin introduces certain wave characteristics particular to the properties of the medium involved. For example, in the case of air: vortices, radiation pressure, shock waves etc.; in the case of solids: Rayleigh waves, dispersion; and so on. Có vẻ như sự mô tả của sóng là liên quan chặt chẽ đến nguồn gốc vật lý của họ cho mỗi trường hợp cụ thể của một quá trình sóng. Ví dụ, âm thanh được phân biệt với quang học trong đó các sóng âm thanh có liên quan đến cơ học chứ không phải là chuyển sóng điện từ gây ra bởi các rung động. Những khái niệm như khối lượng, động lượng, quán tính, hoặc độ đàn hồi, do đó trở thành rất quan trọng trong việc mô tả âm thanh (để phân biệt với quang) các quá trình sóng. Sự khác biệt về nguồn gốc giới thiệu đặc điểm sóng nhất định đặc biệt đối với các tính chất của môi trường có liên quan. Ví dụ, trong trường hợp của không khí: xoáy, áp suất bức xạ, sóng xung kích vv; trong trường hợp của các chất rắn: sóng Rayleigh, phân tán, và như vậy. Các tài sản khác, tuy nhiên, mặc dù thường được mô tả về nguồn gốc, có thể được tổng quát cho tất cả các sóng. Vì lý do đó, lý thuyết sóng đại diện cho một chi nhánh đặc biệt của vật lý là có liên quan với các thuộc tính của các quá trình sóng độc lập với nguồn gốc vật lý của họ.[1] Các thuộc tính khác, tuy nhiên, mặc dù thường được mô tả trong các thuật ngữ về nguồn gốc, có thể được tổng quát hóa cho tất cả các sóng. Vì lý do đó, lý thuyết sóng đại diện cho một chi nhánh đặc biệt của vật lý có liên quan với các thuộc tính của các quá trình sóng độc lập với nguồn gốc vật lý của chúng.[2]

Mô tả toán học của sóng một chiều[edit]

Phương trình sóng[edit]

Consider a traveling transverse wave (which may be a pulse) on a string (the medium). Consider the string to have a single spatial dimension. Consider this wave as traveling

Wavelength λ, can be measured between any two corresponding points on a waveform
 • in the direction in space. E.g., let the positive direction be to the right, and the negative direction be to the left.
 • with constant amplitude
 • with constant velocity , where is
 • with constant waveform, or shape

This wave can then be described by the two-dimensional functions

(waveform traveling to the right)
(waveform traveling to the left)

or, more generally, by d'Alembert's formula:[4]

representing two component waveforms and traveling through the medium in opposite directions. A generalized representation of this wave can be obtained[5] as the partial differential equation

General solutions are based upon Duhamel's principle.[6]

Dạng sóng[edit]

Các dạng sóng hình sin, hình vuông, tam giácrăng cưa.

Dạng hay hình dạng của F trong công thức d'Alembert liên quan đến đối số x - vt. Giá trị hằng số của đối số này tương ứng với giá trị hằng số của F, và các giá trị hằng số này xảy ra nếu x tăng ở mức tương tự mà vt tăng. Có nghĩa là, sóng hình dạng như hàm F sẽ di chuyển trong hướng x dương với vận tốc v (và G sẽ lan truyền với tốc độ tương tự trong hướng x âm).[7]

Trong trường hợp của một hàm tuần hoàn F với thời gian λ, mà là F(x + λ - vt) = F(x - vt), các chu kỳ của F trong không gian có nghĩa là một bản chụp của sóng tại một thời gian nhất định t phát sóng định kỳ khác nhau trong không gian với thời gian λ (các bước sóng của sóng). Trong một thời trang tương tự, chu kỳ này của F có nghĩa một chu kỳ trong thời gian sau đây: F (x - v(t + T)) = F (x - vt) cung cấp vT = λ, do đó, một quan sát của sóng tại một địa điểm cố định x thấy làn sóng nhấp nhô định kỳ trong thời gian với thời gian T = λ/v. In the case of a periodic function F with period λ, that is, F(x + λvt) = F(xvt), the periodicity of F in space means that a snapshot of the wave at a given time t finds the wave varying periodically in space with period λ (the wavelength of the wave). In a similar fashion, this periodicity of F implies a periodicity in time as well: F(xv(t + T)) = F(xvt) provided vT = λ, so an observation of the wave at a fixed location x finds the wave undulating periodically in time with period T = λ/v.[8]

Biên độ và điều chế[edit]

Illustration of the envelope (the slowly varying red curve) of an amplitude-modulated wave. The fast varying blue curve is the carrier wave, which is being modulated.
Main article: Điều biên

The amplitude of a wave may be constant (in which case the wave is a c.w. or continuous wave), or may be modulated so as to vary with time and/or position. The outline of the variation in amplitude is called the envelope of the wave. Mathematically, the modulated wave can be written in the form:[9][10][11]

where is the amplitude envelope of the wave, is the wavenumber and is the phase. If the group velocity (see below) is wavelength-independent, this equation can be simplified as:[12]

showing that the envelope moves with the group velocity and retains its shape. Otherwise, in cases where the group velocity varies with wavelength, the pulse shape changes in a manner often described using an envelope equation.[12][13]

Vận tốc pha và vận tốc nhóm[edit]

Frequency dispersion in groups of gravity waves on the surface of deep water. The red dot moves with the phase velocity, and the green dots propagate with the group velocity.
Main articles: Phase velocity and Group velocity

There are two velocities that are associated with waves, the phase velocity and the group velocity. To understand them, one must consider several types of waveform. For simplification, examination is restricted to one dimension.

This shows a wave with the Group velocity and Phase velocity going in different directions.

The most basic wave (a form of plane wave) may be expressed in the form:

which can be related to the usual sine and cosine forms using Euler's formula. Rewriting the argument, , makes clear that this expression describes a vibration of wavelength traveling in the x-direction with a constant phase velocity .[14]

The other type of wave to be considered is one with localized structure described by an envelope, which may be expressed mathematically as, for example:

where now A(k1) (the integral is the inverse fourier transform of A(k1)) is a function exhibiting a sharp peak in a region of wave vectors Δk surrounding the point k1 = k. In exponential form:

with Ao the magnitude of A. For example, a common choice for Ao is a Gaussian wave packet:[15]

where σ determines the spread of k1-values about k, and N is the amplitude of the wave.

The exponential function inside the integral for ψ oscillates rapidly with its argument, say φ(k1), and where it varies rapidly, the exponentials cancel each other out, interfere destructively, contributing little to ψ.[14] However, an exception occurs at the location where the argument φ of the exponential varies slowly. (This observation is the basis for the method of stationary phase for evaluation of such integrals.[16]) The condition for φ to vary slowly is that its rate of change with k1 be small; this rate of variation is:[14]

where the evaluation is made at k1 = k because A(k1) is centered there. This result shows that the position x where the phase changes slowly, the position where ψ is appreciable, moves with time at a speed called the group velocity:

The group velocity therefore depends upon the dispersion relation connecting ω and k. For example, in quantum mechanics the energy of a particle represented as a wave packet is E = ħω = (ħk)2/(2m). Consequently, for that wave situation, the group velocity is

showing that the velocity of a localized particle in quantum mechanics is its group velocity.[14] Because the group velocity varies with k, the shape of the wave packet broadens with time, and the particle becomes less localized.[17] In other words, the velocity of the constituent waves of the wave packet travel at a rate that varies with their wavelength, so some move faster than others, and they cannot maintain the same interference pattern as the wave propagates.

Sóng hình sin[edit]

Sinusoidal waves correspond to simple harmonic motion.

Mathematically, the most basic wave is the (spatially) one-dimensional sine wave (or harmonic wave or sinusoid) with an amplitude described by the equation:

where

 • is the maximum amplitude of the wave, maximum distance from the highest point of the disturbance in the medium (the crest) to the equilibrium point during one wave cycle. In the illustration to the right, this is the maximum vertical distance between the baseline and the wave.
 • is the space coordinate
 • is the time coordinate
 • is the wavenumber
 • is the angular frequency
 • is the phase constant.

The units of the amplitude depend on the type of wave. Transverse mechanical waves (e.g., a wave on a string) have an amplitude expressed as a distance (e.g., meters), longitudinal mechanical waves (e.g., sound waves) use units of pressure (e.g., pascals), and electromagnetic waves (a form of transverse vacuum wave) express the amplitude in terms of its electric field (e.g., volts/meter).

The wavelength is the distance between two sequential crests or troughs (or other equivalent points), generally is measured in meters. A wavenumber , the spatial frequency of the wave in radians per unit distance (typically per meter), can be associated with the wavelength by the relation

The period is the time for one complete cycle of an oscillation of a wave. The frequency is the number of periods per unit time (per second) and is typically measured in hertz. These are related by:

In other words, the frequency and period of a wave are reciprocals.

The angular frequency represents the frequency in radians per second. It is related to the frequency or period by

The wavelength of a sinusoidal waveform traveling at constant speed is given by:[18]

where is called the phase speed (magnitude of the phase velocity) of the wave and is the wave's frequency.

Wavelength can be a useful concept even if the wave is not periodic in space. For example, in an ocean wave approaching shore, the incoming wave undulates with a varying local wavelength that depends in part on the depth of the sea floor compared to the wave height. The analysis of the wave can be based upon comparison of the local wavelength with the local water depth.[19]

Although arbitrary wave shapes will propagate unchanged in lossless linear time-invariant systems, in the presence of dispersion the sine wave is the unique shape that will propagate unchanged but for phase and amplitude, making it easy to analyze.[20] Due to the Kramers–Kronig relations, a linear medium with dispersion also exhibits loss, so the sine wave propagating in a dispersive medium is attenuated in certain frequency ranges that depend upon the medium.[21] The sine function is periodic, so the sine wave or sinusoid has a wavelength in space and a period in time.[22][23]

The sinusoid is defined for all times and distances, whereas in physical situations we usually deal with waves that exist for a limited span in space and duration in time. Fortunately, an arbitrary wave shape can be decomposed into an infinite set of sinusoidal waves by the use of Fourier analysis. As a result, the simple case of a single sinusoidal wave can be applied to more general cases.[24][25] In particular, many media are linear, or nearly so, so the calculation of arbitrary wave behavior can be found by adding up responses to individual sinusoidal waves using the superposition principle to find the solution for a general waveform.[26] When a medium is nonlinear, the response to complex waves cannot be determined from a sine-wave decomposition.

Plane waves[edit]

Main article: Plane wave

Sóng đứng[edit]

Standing wave in stationary medium. The red dots represent the wave nodes

A standing wave, also known as a stationary wave, is a wave that remains in a constant position. This phenomenon can occur because the medium is moving in the opposite direction to the wave, or it can arise in a stationary medium as a result of interference between two waves traveling in opposite directions.

The sum of two counter-propagating waves (of equal amplitude and frequency) creates a standing wave. Standing waves commonly arise when a boundary blocks further propagation of the wave, thus causing wave reflection, and therefore introducing a counter-propagating wave. For example when a violin string is displaced, transverse waves propagate out to where the string is held in place at the bridge and the nut, where the waves are reflected back. At the bridge and nut, the two opposed waves are in antiphase and cancel each other, producing a node. Halfway between two nodes there is an antinode, where the two counter-propagating waves enhance each other maximally. There is no net propagation of energy over time.

Tính chất vật lý[edit]

Light beam exhibiting reflection, refraction, transmission and dispersion when encountering a prism

Waves exhibit common behaviors under a number of standard situations, e. g.

Truyền tải và vật mang[edit]

Waves normally move in a straight line (i.e. rectilinearly) through a transmission medium. Such media can be classified into one or more of the following categories:

 • A bounded medium if it is finite in extent, otherwise an unbounded medium
 • A linear medium if the amplitudes of different waves at any particular point in the medium can be added
 • A uniform medium or homogeneous medium if its physical properties are unchanged at different locations in space
 • An anisotropic medium if one or more of its physical properties differ in one or more directions
 • An isotropic medium if its physical properties are the same in all directions

Hấp thụ[edit]

Hấp thụ sóng có nghĩa là, nếu một loại sóng tấn công một vấn đề, nó sẽ được hấp thụ bởi vấn đề này. Khi một làn sóng với tần số tự nhiên tương tự có ảnh hưởng tới một nguyên tử, sau đó các electron của nguyên tử đó sẽ được đưa vào chuyển động rung động. Nếu một làn sóng của một tần số nhất định tấn công một vật liệu với các điện tử có tần số rung động tương tự, sau đó các electron sẽ hấp thụ năng lượng của sóng và biến nó thành chuyển động rung động. Absorption of waves mean, if a kind of wave strikes a matter, it will be absorbed by the matter. When a wave with that same natural frequency impinges upon an atom, then the electrons of that atom will be set into vibrational motion. If a wave of a given frequency strikes a material with electrons having the same vibrational frequencies, then those electrons will absorb the energy of the wave and transform it into vibrational motion.

Phản xạ[edit]

Main article: Reflection (physics)

When a wave strikes a reflective surface, it changes direction, such that the angle made by the incident wave and line normal to the surface equals the angle made by the reflected wave and the same normal line.

Giao thoa[edit]

Waves that encounter each other combine through superposition to create a new wave called an interference pattern. Important interference patterns occur for waves that are in phase.

Khúc xạ[edit]

Main article: Refraction
Sinusoidal traveling plane wave entering a region of lower wave velocity at an angle, illustrating the decrease in wavelength and change of direction (refraction) that results.

Refraction is the phenomenon of a wave changing its speed. Mathematically, this means that the size of the phase velocity changes. Typically, refraction occurs when a wave passes from one medium into another. The amount by which a wave is refracted by a material is given by the refractive index of the material. The directions of incidence and refraction are related to the refractive indices of the two materials by Snell's law.

Nhiễu xạ[edit]

Main article: Diffraction

A wave exhibits diffraction when it encounters an obstacle that bends the wave or when it spreads after emerging from an opening. Diffraction effects are more pronounced when the size of the obstacle or opening is comparable to the wavelength of the wave.

Phân cực[edit]

Main article: Polarization (waves)
Circular.Polarization.Circularly.Polarized.Light Circular.Polarizer Creating.Left.Handed.Helix.View.svg

A wave is polarized if it oscillates in one direction or plane. A wave can be polarized by the use of a polarizing filter. The polarization of a transverse wave describes the direction of oscillation in the plane perpendicular to the direction of travel.

Longitudinal waves such as sound waves do not exhibit polarization. For these waves the direction of oscillation is along the direction of travel.

Phân tán[edit]

Schematic of light being dispersed by a prism. Click to see animation.

A wave undergoes dispersion when either the phase velocity or the group velocity depends on the wave frequency. Dispersion is most easily seen by letting white light pass through a prism, the result of which is to produce the spectrum of colours of the rainbow. Isaac Newton performed experiments with light and prisms, presenting his findings in the Opticks (1704) that white light consists of several colours and that these colours cannot be decomposed any further.[27]

Sóng cơ học[edit]

Main article: Mechanical wave

Sóng trên dây[edit]

Main article: Vibrating string

The speed of a transverse wave traveling along a vibrating string ( v ) is directly proportional to the square root of the tension of the string ( T ) over the linear mass density ( μ ):

where the linear density μ is the mass per unit length of the string.

Sóng âm[edit]

Acoustic or sound waves travel at speed given by

or the square root of the adiabatic bulk modulus divided by the ambient fluid density (see speed of sound).

Sóng nước[edit]

Shallow water wave.gif
Main article: Water waves
 • Ripples on the surface of a pond are actually a combination of transverse and longitudinal waves; therefore, the points on the surface follow orbital paths.
 • Sound—a mechanical wave that propagates through gases, liquids, solids and plasmas;
 • Inertial waves, which occur in rotating fluids and are restored by the Coriolis effect;
 • Ocean surface waves, which are perturbations that propagate through water.

Sóng địa chấn[edit]

Main article: Seismic waves

Sóng xung kích[edit]

Formation of a shock wave by a plane.
Main article: Shock wave

Khác[edit]

 • Waves of traffic, that is, propagation of different densities of motor vehicles, and so forth, which can be modeled as kinematic waves[28]
 • Metachronal wave refers to the appearance of a traveling wave produced by coordinated sequential actions.
 • It is worth noting that the mass-energy equivalence equation can be solved for this form: .

Sóng điện từ[edit]

Onde electromagnétique.png

(radio, micro, infrared, visible, uv)

An electromagnetic wave consists of two waves that are oscillations of the electric and magnetic fields. An electromagnetic wave travels in a direction that is at right angles to the oscillation direction of both fields. In the 19th century, James Clerk Maxwell showed that, in vacuum, the electric and magnetic fields satisfy the wave equation both with speed equal to that of the speed of light. From this emerged the idea that light is an electromagnetic wave. Electromagnetic waves can have different frequencies (and thus wavelengths), giving rise to various types of radiation such as radio waves, microwaves, infrared, visible light, ultraviolet and X-rays.

Sóng cơ học lượng tử[edit]

Main article: Schrödinger equation
See also: Wave function

The Schrödinger equation describes the wave-like behavior of particles in quantum mechanics. Solutions of this equation are wave functions which can be used to describe the probability density of a particle.

A propagating wave packet; in general, the envelope of the wave packet moves at a different speed than the constituent waves.[29]

Sóng de Broglie[edit]

Main articles: Wave packet and Matter wave

Louis de Broglie postulated that all particles with momentum have a wavelength

where h is Planck's constant, and p is the magnitude of the momentum of the particle. This hypothesis was at the basis of quantum mechanics. Nowadays, this wavelength is called the de Broglie wavelength. For example, the electrons in a CRT display have a de Broglie wavelength of about 10−13 m.

A wave representing such a particle traveling in the k-direction is expressed by the wave function as follows:

where the wavelength is determined by the wave vector k as:

and the momentum by:

However, a wave like this with definite wavelength is not localized in space, and so cannot represent a particle localized in space. To localize a particle, de Broglie proposed a superposition of different wavelengths ranging around a central value in a wave packet,[30] a waveform often used in quantum mechanics to describe the wave function of a particle. In a wave packet, the wavelength of the particle is not precise, and the local wavelength deviates on either side of the main wavelength value.

In representing the wave function of a localized particle, the wave packet is often taken to have a Gaussian shape and is called a Gaussian wave packet.[31] Gaussian wave packets also are used to analyze water waves.[32]

For example, a Gaussian wavefunction ψ might take the form:[33]

at some initial time t = 0, where the central wavelength is related to the central wave vector k0 as λ0 = 2π / k0. It is well known from the theory of Fourier analysis,[34] or from the Heisenberg uncertainty principle (in the case of quantum mechanics) that a narrow range of wavelengths is necessary to produce a localized wave packet, and the more localized the envelope, the larger the spread in required wavelengths. The Fourier transform of a Gaussian is itself a Gaussian.[35] Given the Gaussian:

the Fourier transform is:

The Gaussian in space therefore is made up of waves:

that is, a number of waves of wavelengths λ such that kλ = 2 π.

The parameter σ decides the spatial spread of the Gaussian along the x-axis, while the Fourier transform shows a spread in wave vector k determined by 1/σ. That is, the smaller the extent in space, the larger the extent in k, and hence in λ = 2π/k.

Animation showing the effect of a cross-polarized gravitational wave on a ring of test particles

Sóng hấp dẫn[edit]

Main article: Gravitational wave

Researchers believe that gravitational waves also travel through space, although gravitational waves have never been directly detected. Not to be confused with gravity waves, gravitational waves are disturbances in the curvature of spacetime, predicted by Einstein's theory of general relativity.

Phương pháp WKB method[edit]

Main article: WKB method

In a nonuniform medium, in which the wavenumber k can depend on the location as well as the frequency, the phase term kx is typically replaced by the integral of k(x)dx, according to the WKB method. Such nonuniform traveling waves are common in many physical problems, including the mechanics of the cochlea and waves on hanging ropes.

Xem thêm[edit]

Tham khảo[edit]

 1. ^ Ví dụ, dựa trên nguồn gốc cơ học của sóng âm, một rối loạn di chuyển trong không thời gian có thể tồn tại khi và chỉ khi phương tiện tham gia không phải là vô hạn cứng cũng vô cùng mềm dẻo. Nếu tất cả các phần tạo nên một phương tiện là ràng buộc cứng nhắc, thì tất cả chúng sẽ rung như một, không có sự chậm trễ trong việc truyền tải rung động và do đó không có chuyển động sóng. Mặt khác, nếu tất cả các phần là độc lập, thì sẽ không có bất kỳ truyền sự rung động nào và vì vậy, cũng không có chuyển động sóng. Mặc dù các tuyên bố trên là vô nghĩa trong trường hợp của sóng mà không yêu cầu một phương tiện, chúng tiết lộ một đặc điểm có liên quan đến tất cả các sóng bất kể nguồn gốc: trong một sóng, pha của một rung động (có nghĩa là, vị trí của nó trong sự chu kỳ rung động) là khác nhau đối vói các điểm lân cận trong không gian vì rung động đạt đến những điểm này tại các thời điểm khác nhau. Lev A. Ostrovsky & Alexander I. Potapov (2002). Modulated waves: theory and application. Johns Hopkins University Press. ISBN 0-8018-7325-8. 
 2. ^ Tương tự như vậy, quá trình sóng cho thấy từ việc nghiên cứu sóng khác sóng âm có thể là đáng kể cho sự hiểu biết về hiện tượng âm thanh. Một ví dụ liên quan là nguyên lý giao thoa của Thomas Young (Young, 1802, trong Hunt 1992, p. 132). Nguyên lý này lần đầu tiên được giới thiệu trong nghiên cứu về ánh sáng của Young và, trong một số hoàn cảnh cụ thể (ví dụ, sự tán xạ âm thanh bởi âm thanh), còn là một khu vực khảo nghiệm trong nghiên cứu về âm thanh.
 3. ^ Michael A. Slawinski (2003). "Wave equations". Seismic waves and rays in elastic media. Elsevier. pp. 131 ff. ISBN 0-08-043930-6. 
 4. ^ Karl F Graaf (1991). Wave motion in elastic solids (Reprint of Oxford 1975 ed.). Dover. pp. 13–14. ISBN 978-0-486-66745-4. 
 5. ^ For an example derivation, see the steps leading up to eq. (17) in Francis Redfern. "Kinematic Derivation of the Wave Equation". Physics Journal. 
 6. ^ Jalal M. Ihsan Shatah, Michael Struwe (2000). "The linear wave equation". Geometric wave equations. American Mathematical Society Bookstore. pp. 37 ff. ISBN 0-8218-2749-9. 
 7. ^ Louis Lyons (1998). All you wanted to know about mathematics but were afraid to ask. Cambridge University Press. pp. 128 ff. ISBN 0-521-43601-X. 
 8. ^ Alexander McPherson (2009). "Waves and their properties". Introduction to Macromolecular Crystallography (2 ed.). Wiley. p. 77. ISBN 0-470-18590-2. 
 9. ^ Christian Jirauschek (2005). FEW-cycle Laser Dynamics and Carrier-envelope Phase Detection. Cuvillier Verlag. p. 9. ISBN 3-86537-419-0. 
 10. ^ Fritz Kurt Kneubühl (1997). Oscillations and waves. Springer. p. 365. ISBN 3-540-62001-X. 
 11. ^ Mark Lundstrom (2000). Fundamentals of carrier transport. Cambridge University Press. p. 33. ISBN 0-521-63134-3. 
 12. ^ a b Chin-Lin Chen (2006). "§13.7.3 Pulse envelope in nondispersive media". Foundations for guided-wave optics. Wiley. p. 363. ISBN 0-471-75687-3. 
 13. ^ Stefano Longhi, Davide Janner (2008). "Localization and Wannier wave packets in photonic crystals". In Hugo E. Hernández-Figueroa, Michel Zamboni-Rached, Erasmo Recami. Localized Waves. Wiley-Interscience. p. 329. ISBN 0-470-10885-1. 
 14. ^ a b c d Albert Messiah (1999). Quantum Mechanics (Reprint of two-volume Wiley 1958 ed.). Courier Dover. pp. 50–52. ISBN 978-0-486-40924-5. 
 15. ^ See, for example, Eq. 2(a) in Walter Greiner, D. Allan Bromley (2007). Quantum Mechanics: An introduction (2nd ed.). Springer. pp. 60–61. ISBN 3-540-67458-6. 
 16. ^ John W. Negele, Henri Orland (1998). Quantum many-particle systems (Reprint in Advanced Book Classics ed.). Westview Press. p. 121. ISBN 0-7382-0052-2. 
 17. ^ Donald D. Fitts (1999). Principles of quantum mechanics: as applied to chemistry and chemical physics. Cambridge University Press. pp. 15 ff. ISBN 0-521-65841-1. 
 18. ^ David C. Cassidy, Gerald James Holton, Floyd James Rutherford (2002). Understanding physics. Birkhäuser. pp. 339 ff. ISBN 0-387-98756-8. 
 19. ^ Paul R Pinet (2009). op. cit. p. 242. ISBN 0-7637-5993-7. 
 20. ^ Mischa Schwartz, William R. Bennett, and Seymour Stein (1995). Communication Systems and Techniques. John Wiley and Sons. p. 208. ISBN 978-0-7803-4715-1. 
 21. ^ See Eq. 5.10 and discussion in A. G. G. M. Tielens (2005). The physics and chemistry of the interstellar medium. Cambridge University Press. pp. 119 ff. ISBN 0-521-82634-9. ; Eq. 6.36 and associated discussion in Otfried Madelung (1996). Introduction to solid-state theory (3rd ed.). Springer. pp. 261 ff. ISBN 3-540-60443-X. ; and Eq. 3.5 in F Mainardi (1996). "Transient waves in linear viscoelastic media". In Ardéshir Guran, A. Bostrom, Herbert Überall, O. Leroy. Acoustic Interactions with Submerged Elastic Structures: Nondestructive testing, acoustic wave propagation and scattering. World Scientific. p. 134. ISBN 981-02-4271-9. 
 22. ^ Aleksandr Tikhonovich Filippov (2000). The versatile soliton. Springer. p. 106. ISBN 0-8176-3635-8. 
 23. ^ Seth Stein, Michael E. Wysession (2003). An introduction to seismology, earthquakes, and earth structure. Wiley-Blackwell. p. 31. ISBN 0-86542-078-5. 
 24. ^ Seth Stein, Michael E. Wysession (2003). op. cit.. p. 32. ISBN 0-86542-078-5. 
 25. ^ Kimball A. Milton, Julian Seymour Schwinger (2006). Electromagnetic Radiation: Variational Methods, Waveguides and Accelerators. Springer. p. 16. ISBN 3-540-29304-3. Thus, an arbitrary function f(r, t) can be synthesized by a proper superposition of the functions exp[i (k·r−ωt)]... 
 26. ^ Raymond A. Serway and John W. Jewett (2005). "§14.1 The Principle of Superposition". Principles of physics (4th ed.). Cengage Learning. p. 433. ISBN 0-534-49143-X. 
 27. ^ Newton, Isaac (1704). "Prop VII Theor V". Opticks: Or, A treatise of the Reflections, Refractions, Inflexions and Colours of Light. Also Two treatises of the Species and Magnitude of Curvilinear Figures. 1. London. p. 118. All the Colours in the Universe which are made by Light... are either the Colours of homogeneal Lights, or compounded of these... 
 28. ^ M. J. Lighthill; G. B. Whitham (1955). "On kinematic waves. II. A theory of traffic flow on long crowded roads". Proceedings of the Royal Society of London. Series A. 229: 281–345. Bibcode:1955RSPSA.229..281L. doi:10.1098/rspa.1955.0088.  And: P. I. Richards (1956). "Shockwaves on the highway". Operations Research. 4 (1): 42–51. doi:10.1287/opre.4.1.42. 
 29. ^ A. T. Fromhold (1991). "Wave packet solutions". Quantum Mechanics for Applied Physics and Engineering (Reprint of Academic Press 1981 ed.). Courier Dover Publications. pp. 59 ff. ISBN 0-486-66741-3. (p. 61) ...the individual waves move more slowly than the packet and therefore pass back through the packet as it advances 
 30. ^ Ming Chiang Li (1980). "Electron Interference". In L. Marton & Claire Marton. Advances in Electronics and Electron Physics. 53. Academic Press. p. 271. ISBN 0-12-014653-3. 
 31. ^ See for example Walter Greiner, D. Allan Bromley (2007). Quantum Mechanics (2 ed.). Springer. p. 60. ISBN 3-540-67458-6.  and John Joseph Gilman (2003). Electronic basis of the strength of materials. Cambridge University Press. p. 57. ISBN 0-521-62005-8. ,Donald D. Fitts (1999). Principles of quantum mechanics. Cambridge University Press. p. 17. ISBN 0-521-65841-1. .
 32. ^ Chiang C. Mei (1989). The applied dynamics of ocean surface waves (2nd ed.). World Scientific. p. 47. ISBN 9971-5-0789-7. 
 33. ^ Walter Greiner, D. Allan Bromley (2007). Quantum Mechanics (2nd ed.). Springer. p. 60. ISBN 3-540-67458-6. 
 34. ^ Siegmund Brandt, Hans Dieter Dahmen (2001). The picture book of quantum mechanics (3rd ed.). Springer. p. 23. ISBN 0-387-95141-5. 
 35. ^ Cyrus D. Cantrell (2000). Modern mathematical methods for physicists and engineers. Cambridge University Press. p. 677. ISBN 0-521-59827-3. 

Thư viện[edit]

 • Campbell, M. and Greated, C. (1987). The Musician’s Guide to Acoustics. New York: Schirmer Books.
 • French, A.P. (1971). Vibrations and Waves (M.I.T. Introductory physics series). Nelson Thornes. ISBN 0-393-09936-9. OCLC 163810889. 
 • Hall, D. E. (1980). Musical Acoustics: An Introduction. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company. ISBN 0-534-00758-9. .
 • Hunt, F. V. (1992) [1966]. "Origins in Acoustics". New York: Acoustical Society of America Press.  [dead link].
 • Ostrovsky, L. A.; Potapov, A. S. (1999). Modulated Waves, Theory and Applications. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. ISBN 0-8018-5870-4. .
 • Vassilakis, P.N. (2001). Perceptual and Physical Properties of Amplitude Fluctuation and their Musical Significance. Doctoral Dissertation. University of California, Los Angeles.

Liên kết ngoài[edit]

Template:Vận tốc sóng

Category:Khái niệm vật lý Category:Phương trình vi phân riêng phần


Trứng Benedict
Eggs benedict.jpg
Trứng Benedict với một lát thịt xông khói bên cạnh.
Course Bữa sáng
Main ingredients Trứng, Bánh muffin, Giăm-bông hoặc Thịt xông khói, Nước sốt Hà Lan
Variations Multiple
Cookbook: Trứng Benedict  Media: Trứng Benedict

Trứng Benedict là một món ăn Mỹ mà bao gồm hai nửa của một bánh Muffin, đặt bên trên với giăm-bông hay thịt xông khói, trứng chần, và nước sốt Hà Lan.

Nguồn gốc[edit]

Trứng Benedict với thịt xông khói.

Có các giả thuyết trái ngược nhau về nguồn gốc của trứng Benedict, bao gồm:

 • Trong một cuộc phỏng vấn được ghi lại trong cột "Talk of the Town" của The New Yorker trong năm 1942, năm trước khi qua đời, [1] Lemuel Benedict, một nhà môi giới chứng khoán phố U-ôn đã nghỉ hưu, tuyên bố rằng ông đã đi lang thang vào khách sạn Waldorf vào năm 1894 và, hy vọng tìm được cách chữa trị nôn nao vào buổi sáng của mình, ra lệnh "bánh mì nướng bơ, trứng chần, thịt xông khói rán giòn, và hooker của nước sốt Hà Lan. "Oscar Tschirky, Maître d'hôtel nổi tiếng, rất ấn tượng với các món ăn mà ông đặt nó trong thực đơn bữa ăn sáng và ăn trưa nhưng thay giăm bông cho thịt xông khói và bánh mì Muffin nướng cho phần nướng [2]
 • Vào đầu thế kỷ thứ mười tám Giáo hoàng Benedict XIII rất thích một món trứng đặc biệt, ông đã yêu cầu nó rất thường xuyên. [3] Người ta cũng tin rằng Đức Thánh Cha Benedict XIII đã có một bệnh mà đã góp phần vào đam mê của ông đối với các món trứng. [4]

Các biến thể[edit]

Eggs Benedict with smoked salmon
 • Huevos Benedictos substitutes either sliced avocado or Mexican chorizo for the ham, and is topped with both a salsa (such as salsa roja or salsa brava ) and hollandaise sauce.
 • Eggs Sardou is a complex dish from Antoine's Restaurant in New Orleans which originally replaced the English muffin and ham with artichoke bottoms topped with crossed anchovy fillets, and then, atop the egg and its hollandaise sauce was a dollop of chopped ham and a slice of truffle.[15][16][17] A more widespread version of the dish starts with a base of creamed spinach, substitutes artichoke bottoms for the English muffin, and eliminates the ham.[12][18][19]
 • Americano Benedict replaces the English muffin with a pancake. Three strips of crispy bacon replaces the ham, the eggs are cooked to order, and the hollandaise sauce is omitted. Americano Benedict is served disassembled.
 • Campfire Benedict replaces the English muffin, ham and hollandaise sauce with cornbread, bacon and barbecue baked beans. The poached eggs are replaced with eggs fried to choice.
 • Eggs Chaucer founded at Tiny Tim's Tearoom in Canterbury UK adds portobello mushrooms and replaces the Hollandaise sauce with a homemade rarebit.
 • Eggs John Scott replaces the Hollandaise sauce with HP Sauce.
 • Oscar Benedict, also known as Eggs Oscar, replaces the ham with asparagus and lump crab meat.
 • Russian Easter Benedict replaces the Hollandaise sauce with a lemon juice and mustard flavored Béchamel Sauce, and is topped with black caviar.
 • Eggs Chesapeake substitutes Crab cake for the ham.
 • Eggs Leopold substitutes caramelized leeks, tarragon and smoked back bacon for the ham; a variant introduced in 2013 at Dreyfus, a cafe in Clapton, London.

Chế biến[edit]

Chuẩn bị trứng Benedict

Trứng Benedict được chuẩn bị với một bánh muffin nướng nhẹ sử dụng lò, lò nướng hoặc lò nướng bánh truyền thống. Nếu nướng quá lâu, Muffin có thể khó khăn để cắt. Điều này sau đó đứng đầu với thịt xông khói Canada làm chín trong lò hoặc trên vỉ nướng. Bên trên, một quả trứng chần được thêm vào. Việc chần trứng chỉ đơn giản là thả trứng vào chảo nước sôi cho đến khi nấu chín (tốt hơn là với lòng đỏ vẫn còn mềm). Trứng này sau đó được phủ kín bởi nước sốt Hà Lan đòi hỏi một số thực hành cho hoàn hảo. Cho hai phần ăn hai trứng của món ăn này, tám trứng được sử dụng: bốn quả cho hai phần trứng chần riêng lẻ và bốn lòng đỏ cho nước sốt.

Sử dụng một nồi luộc kép, từ từ làm nóng bốn lòng đỏ trứng với khoảng một muỗng canh hoặc nhiều hơn nước cốt chanh (hương vị) và khoảng 3/4 chén bơ tan chảy, bắt đầu với chỉ một nửa số tiền trong các nồi hơi đôi để bắt đầu. Đánh trứng này cùng với khoảng một muỗng canh nước và một chút hạt tiêu trắng cho đến khi nó bắt đầu dày lên một chút, sau đó thêm gần như tất cả các phần bơ còn lại trong khi tiếp tục đánh trứng. Nếu nước sốt bắt đầu tách hoặc là dày, chỉ cần thêm một muỗng canh (hoặc nhiều hơn, khi cần thiết) nước ấm, hoặc dùng nước cốt chanh. Using a double boiler, slowly heat up the four egg yolks with about a tablespoon or more of lemon juice (to taste) and about 3/4 cup of melted butter, beginning with only half the amount in the double boiler to begin. Whisk this together with about a tablespoon of water and a dash of white pepper until it begins to thicken slightly, then add almost all of the rest of the butter while continuing to whisk. If the sauce begins to separate or is to thick, simply add a tablespoon (or more, as needed) of warm water or use lemon juice.

Một cách chuẩn bị sốt Hà Lan khác, nhanh hơn và sử dụng ít bơ: hai lòng đỏ trứng, một muỗng cà phê nước cốt chanh và một chút muối, nhẹ nhàng pha trộn. Thêm 1/4 chén bơ tan chảy và pha trộn một lần nữa. Tabasco có thể được thêm vào để thêm hương vị.

Xem thêm[edit]

Chú thích[edit]

 1. ^ Benedict, Cutts. "Eggs Benedict New York: Feedback". Archived from the original on December 1, 1998. Retrieved February 23, 2007. 
 2. ^ "Talk of the Town". The New Yorker. December 19, 1942.  Ghi chú: Giả thuyết này chưa được xác minh tại nguồn, nhưng thay vì lấy từ thư cho Karpf viết bởi Cutts Benedict và trang của JJ Schnebel.
 3. ^ Marchant, Piers. "2." How to Be Pope: What to Do and Where to Go Once You're in the Vatican. San Francisco, CA: Chronicle, 2005. 43. Print.
 4. ^ Pope Benedict XIII
 5. ^ Rombauer, Irma S.; Marion Rombauer Becker (1995) [1975]. "Egg Dishes". The Joy of Cooking. Illustrated by Ginnie Hofmann and Ikki Matsumoto (1st Scribner Edition 1995 ed.). New York, NY: Scribner. p. 222. ISBN 0-02-604570-2.  Cite uses deprecated parameter |coauthors= (help) Notes: Title of recipe is poached eggs Blackstone. Uses fried slice of flour dipped tomato, minced bacon, poached eggs, and hollandaise. No bread for base.
 6. ^ "The Heritage House – Menu". Archived from the original on May 1, 2006. Retrieved February 26, 2007. Eggs Blackstone, poached eggs served with house made English muffin, apple smoked bacon, tomatoes and hollandaise.  Notes: Located in Mendocino, California.
 7. ^ "Rulloff's – Sunday Brunch Menu". Archived from the original on November 9, 2005. Retrieved February 26, 2007. Eggs Blackstone poached eggs over crispy bacon and thin sliced tomatoes on a toasted English muffin, with hollandaise sauce  Notes: Located in Ithaca, New York.
 8. ^ "Rich mix of patrons makes Moto's special". The Atlanta Journal and The Atlanta Constitution. December 18, 1986. pp. A/6.  “eggs Florentine ($3.95), eggs poached and topped with Hollandaise sauce, served on spinach and English muffin” Notes: Not directly verified. Viewed through Google News Archive snippet view.
 9. ^ "Good Stuff Hermosa Beach – Menu". Good Stuff Restaurants. Archived from the original on April 18, 2006. Retrieved March 8, 2007. Eggs Florentine The same good stuff as the benedict, only with fresh spinach instead of ham  Notes: Located in Hermosa Beach, California.
 10. ^ "The Buff Restaurant – Menu". The Buff Restaurant. Archived from the original on April 20, 2006. Retrieved March 8, 2007. EGGS FLORENTINE – SPINACH, CREAM CHEESE, TOMATO, AND MUSHROOMS TOPPED WITH HOLLANDAISE ON A MUFFIN  Notes: Located in Boulder, Colorado.
 11. ^ Claiborne, Craig (May 26, 1960). "Maligned Vegetable Has Loyal Fans". The New York Times. p. 28. 
 12. ^ a b DeMers, John (1998). Food of New Orleans: Authentic Recipes from the Big Easy. Food photography by John Hay (1st ed.). Boston: Periplus Editions. p. 44. ISBN 962-593-227-5. 
 13. ^ "Recipes – Eggs Hussarde". Brennan's Restaurant. Archived from the original on February 6, 2006. Retrieved February 26, 2007.  Notes: Located in New Orleans, Louisiana.
 14. ^ "Brunch & Lunch Menu". Mara's Homemade Restaurant. Archived from the original on January 7, 2006. Retrieved February 26, 2007. Eggs Hussarde Toasted English muffin, Canadian bacon, Marchand de Vin sauce, poached eggs and Mara's Homemade hollandaise sauce  Notes: Located in New York, New York.
 15. ^ Guste, Roy (2005). "Eggs and Omelettes". Antoine's Restaurant Cookbook. New Orleans, Louisiana: Guste Publishing. p. 88. ISBN 978-0-9765924-0-2. This dish was created by Antoine on the occasion of a dinner he hosted for the French playwright Victorien Sardou.  Notes: Antoine Alciatore left the U.S. in 1874 so that he could die and be buried in France. If the quote be true and the recipe unchanged since inception, eggs Sardou predates eggs Benedict by a good twenty years. First reference returned by a search of the NYT archive for eggs-Sardou/oeufs-Sardou occurs in 1960. First reference returned by a search of Google Books occurs in 1927. First reference returned by a search of the Google News Archive occurs in 1958.
 16. ^ "Sunday "Jazz" Brunch Menu". Antoine's Restaurant. Archived from the original on April 22, 2006. Retrieved March 9, 2007. Oeufs Sardou $17.25 Poached eggs over steamed artichoke bottoms with Hollandaise Sauce  Notes: Located in New Orleans, Louisiana. Page viewed differs from archived page in URL and price, but the description was unchanged.
 17. ^ Claiborne, Craig; Franey, Pierre (November 3, 1985). "EGGS SARDOU". The New York Times. Section 6, p. 87.  “It consists of poached eggs served in artichoke bottoms crossed with anchovy fillets. The eggs are then served with a bit of hollandaise sauce spooned on top, along with a garnish of truffles and/or finely chopped ham. Some recipes call for creamed spinach as a base on which to place the artichokes; a nice idea, but not, I believe, a part of the original.”
 18. ^ Claiborne, Craig (October 9, 1960). "The Art Of Serving Artichokes". The New York Times Magazine. pp. SM96.  “BRENNAN'S EGGS SARDOU”
 19. ^ "Brunch Menu". Louisiana Express Company. Archived from the original on May 4, 2006. Retrieved March 9, 2007. Poached Eggs ‘Sardou’ Two poached eggs on artichoke bottoms, creamed spinach, sauce hollandaise  Notes: Located in Bethesda, Maryland.
 20. ^ "Artichoke Recipes". California Artichoke Advisory Board. Archived from the original on May 23, 2006. Retrieved February 28, 2007. 
 21. ^ California Artichoke Advisory Board (1998). "Brunch, Lunch and Dinner, Too". The California Artichoke Cookbook. edited and compiled by Mary Comfort, Noreen Griffee, Charlene Walker. Berkeley, California: Celestial Arts. p. 70. ISBN 0-89087-855-2. 
 22. ^ "Recipes". Custom Culinary. Retrieved February 28, 2007.  Notes: Archive.org doesn't have a copy of the page. The recipe is a near copy of the one provided by the California Artichoke Advisory Board, but scaled up by a factor of twelve and substitutes the company's hollandaise sauce base.
 23. ^ "All-Star Southern Breakfasts". The Atlanta Journal and The Atlanta Constitution. February 16, 1986. pp. M/10.  "There is Country Benedict, which is two fried eggs with country sausage on biscuits topped with hollandaise sauce." Notes: This was viewed through a Google News Archive keyhole, rather than directly verified with its source.
 24. ^ "Courtyard Cafe Menu". The Orleans Hotel and Casino. Archived from the original on December 23, 2005. Retrieved February 27, 2007. Country Benedict Buttermilk biscuit and sausage patty, topped with poached eggs and country gravy  Notes: Located in Las Vegas, Nevada. Archived page doesn't match current one. The archived menu item is "Country Biscuit Benedict" and the description is slightly different.
 25. ^ "Breakfast Menu". The Big Biscuit Restaurant. Archived from the original on April 30, 2006. Retrieved February 27, 2007. Country Benedict scrambled eggs on a biscuit and sausage patty covered with sausage gravy, served with potatoes  Notes: Both Big Biscuit restaurants are located in Missouri.
 26. ^ Townsend, Elisabeth (July 24, 2005). "Dining Out". The Boston Globe.  “Irish Benedict ($7.50): two poached Eggs and corned beef hash on an English muffin covered with hollandaise sauce” Notes: Not directly verified. Viewed through Google News Archive snippet view.
 27. ^ "Breakfast Menu". The Field Irish Pub. Retrieved March 30, 2007. Toasted muffin topped with Irish bacon & poached eggs finished with Hollandaise sauce.  Notes: Located in San Diego, California.
 28. ^ "Breakfast Menu". Strafford Farms Restaurant. Archived from the original on May 12, 2006. Retrieved March 30, 2007. IRISH BENEDICT 3.95 two poached eggs on an English muffin with corn beef hash topped with a hollandaise sauce  Notes: Located in Dover, New Hampshire.

Liên kết ngoài[edit]

 • Who Cooked That Up? page on origin of the dish with a recipe
 • Was He the Eggman?” An account in The New York Times about Lemuel Benedict and the efforts of Jack Benedict, the son of Lemuel's first cousin, to promote Lemuel's story. Article includes link to an audio slide show.

Category:Món trứng Category:Ẩm thực Mỹ


Nước sốt Hà Lan phục vụ cùng măng tây.

Nước sốt Hà Lan là một nhũ tương của lòng đỏ trứngbơ lỏng, thường được làm dày với nước cốt chanh, muối, và một ít tiêu trắng hay cayenne pepper. Khi xuất hiện, nó có màu vàng sáng và đục, mịn màng và mượt. Hương vị phong phú và ngậy, với một vị nhẹ được thêm vào bởi một thành phần có tính axit như nước cốt chanh, nhưng không quá mạnh làm chế ngự các thực phẩm có hương vị nhẹ nhàng.

Sốt Hà Lan là một trong năm nước sốt trong tiết mục nước sốt mẹ ẩm thực cao cấp Pháp[1]. Nó được đặt tên như vậy bởi vì nó được cho là đã bắt chước một nước sốt Hà Lan cho chuyến thăm chính thức Pháp của vua Hà Lan. Nước sốt Hà Lan được biết đến như một thành phần quan trọng của trứng Benedict, và thường được kết hợp với các loại rau như măng tây hấp.


Samosa đi kèm bốn loại nước sốt.
Một đầu bếp đang whisking nước sốt

Trong nấu ăn, nước sốt, nước tương, nước chấm, nước mắm là thực phẩm lỏng, nhão hoặc hơi đặc được phục vụ khi ăn hoặc được sử dụng khi chế biến các thực phẩm khác. Nước sốt thường không được sử dụng trực tiếp; chúng bổ sung hương vị, độ ẩm và cảm quan cho món ăn khác. Sốt là một từ tiếng Pháp được lấy từ tiếng La tinh salsa,[2] có nghĩa là được muối. Nước sốt cổ xưa nhất được ghi nhận là garum, nước mắm cá được người La Mã cổ đại sử dụng.

Sauces need a liquid component, but some sauces (for example, pico de gallo salsa or chutney) may contain more solid elements than liquid. Sauces are an essential element in cuisines all over the world.

Sauces may be used for savory dishes or for desserts. They can be prepared and served cold, like mayonnaise, prepared cold but served lukewarm like pesto, or can be cooked like bechamel and served warm or again cooked and served cold like apple sauce. Some sauces are industrial inventions like Worcestershire sauce, HP sauce, or nowadays mostly bought ready-made like soy sauce or ketchup, others still are freshly prepared by the cook. Sauces for salads are called salad dressing. Sauces made by deglazing a pan are called pan sauces.

A cook who specializes in making sauces is a saucier.

Cuisines[edit]

French cuisine[edit]

"Sauces are the splendor and the glory of French cooking" ~ Julia Child

Sauces in French cuisine date back to the Middle Ages. There were many hundreds of sauces in the culinary repertoire. In 'classical' French cooking (19th and 20th century until nouvelle cuisine), sauces were a major defining characteristic of French cuisine.

In the early 19th century, the chef Antonin Carême created an extensive list of sauces, many of which were original recipes. It is unknown how many sauces Carême is responsible for, but it is estimated to be in the hundreds. The cream sauce, in its most popular form around the world, was concurrently created by another chef, Dennis Leblanc, working in the same kitchen as Carême.

In the late 19th century, and early 20th century, the chef Auguste Escoffier consolidated Carême's list to five mother sauces. They are:

A sauce which is derived from one of the mother sauces by augmenting with additional ingredients is sometimes called a "daughter sauce" or "secondary sauce."[3] Most sauces commonly used in classical cuisine are daughter sauces. For example, Bechamel can be made into Mornay by the addition of grated cheese, and Espagnole becomes Bordelaise with the addition of reduction of red wine, shallots, and poached beef marrow.

In the mid-20th century a specialized implement, the French sauce spoon, was introduced to aid in eating sauce in French cuisine and now enjoys some popularity at high-end restaurants.

In the European traditions, sauces are often served in a sauce boat.

Italian cuisine[edit]

Italian sauces reflect the rich variety of the Italian cuisine and can be divided in several categories:

Savory sauces used for dressing meats, fish and vegetables[edit]

Examples are:

Savory sauces used to dress pasta dishes[edit]

There are thousands of such sauces, and many towns have traditional sauces. Among the internationally well-known are:

Dessert sauces[edit]

Asian cuisines[edit]

Sauce being brushed on satay in the hawker food court at in Tanjung Aru beach, Sabah, Borneo, Malaysia.

Hispanic cuisines[edit]

 • Salsas ("sauces" in Spanish) such as pico de gallo (salsa tricolor), salsa cocida, salsa verde, and salsa roja are a crucial part of many Latino cuisines in the Americas and Europe. Typical ingredients include tomato, onion, and spices; thicker sauces often contain avocado. Mexican cuisine uses a sauce based on chocolate and chillies known as mole. Argentine cooking uses more Italian-derived sauces, such as tomato sauce, cream sauce, or pink sauce (the two mixed).
 • Peruvian cuisine uses sauces based mostly in different varieties of ají combined with several ingredients most notably salsa huancaína based on fresh cheese and salsa de ocopa based on peanuts or nuts.

Món ăn của Anh[edit]

Gravy là một nước sốt truyền thống được sử dụng trong bữa tối nướng, mà theo truyền thống bao gồm khoai tây nướng, thịt nướng, rau luộc, hấp hoặc nướng và, tùy chọn, bánh pudding Yorkshire, mà thường chỉ được ăn kèm với thịt bò. Người sống sót duy nhất của nước sốt được làm dày bằng bánh mì thời trung cổ, nước sốt bánh mì là một trong những nước sốt lâu đời nhất trong nấu ăn của Anh, pha thêm hương vị các loại gia vị mang lại trong thời gian trở lại đầu tiên của cơ quan đại diện gia vị trên toàn cầu và dày lên với bánh mì khô. nước sốt táo, sốt bạc hànước sốt cải ngựa cũng được sử dụng trên thịt ( lợn, cừu). Kem sa-lát đôi khi được sử dụng trên sa lát. Nước sốt nấmnước sốt nâu được sử dụng trên các món ăn loại thức ăn nhanh. Mù tạt Anh mạnh mẽ (cũng như mù tạt Pháp hay Mỹ) cũng được sử dụng trên các loại thực phẩm khác nhau, như là nước sốt Worcestershire. Na là một nước sốt món tráng miệng phổ biến. Một số trong những truyền thống nước đã được xuất khẩu sang các thuộc địa cũ như Hoa Kỳ Template:Citation cần thiết. Nước sốt phổ biến khác bao gồm nước sốt nấm, marie nước hoa hồng (như được sử dụng trong một loại cocktail tôm), whisky nước sốt (phục vụ với Haggis) và cheddar nước sốt (như được sử dụng trong súp lơ và mì ống pho mát]].

British cuisine[edit]

Gravy is a traditional sauce used on roast dinner, which traditionally comprises roast potatoes, roast meat, boiled, steamed or roasted vegetables and, optionally, Yorkshire pudding, which are usually only eaten with beef. The sole survivor of the medieval bread-thickened sauces, bread sauce is one of the oldest sauces in British cooking, flavored with spices brought in during the first returns of the spice missions across the globe and thickened with dried bread. Apple sauce, mint sauce and horseradish sauce are also used on meat (pork, lamb and beef respectively). Salad cream is sometimes used on salads. Ketchup and brown sauce are used on fast-food type dishes. Strong English mustard (as well as French or American mustard) are also used on various foods, as is Worcestershire sauce. Custard is a popular dessert sauce. Some of these sauce traditions have been exported to former colonies such as the USA[citation needed]. Other popular sauces include mushroom sauce, marie rose sauce (as used in a prawn cocktail), whiskey sauce (for serving with Haggis) and cheddar sauce (as used in cauliflower and macaroni cheese]].

Các biến thể của nước sốt[edit]

Nước sốt Ca-ra-men

Ngoài ra còn có nhiều loại nước sốt dựa trên cà chua (như nước sốt nấm cà chua và nước sốt cà chua), các thực vật khác và các loại gia vị khác nhau. Mặc dù chính bản thân từ "nước sốt nấm" thường dùng để chỉ nước sốt nấm cà chua, nó cũng có thể được sử dụng để mô tả các loại nước sốt các loại rau hoặc trái cây khác.

Nước sốt cũng có thể ngọt, được sử dụng nóng hoặc lạnh để đi cùng và trang trí một món tráng miệng.

Một loại nước sốt khác được làm từ quả hầm, thường căng thẳng để loại bỏ da và chất xơ và thường có đường. Nước sốt như vậy, bao gồm nước sốt táonước sốt nam việt quất, thường được ăn kèm với các thực phẩm cụ thể khác (nước sốt táo với thịt lợn, giăm bông hay bánh khoai tây; nước sốt nam việt quất với gia cầm) hoặc được phục vụ như là món tráng miệng.

Ví dụ[edit]


Xem thêm[edit]

References[edit]

Chú thích[edit]

 1. ^ Họ nước sốt này đôi khi được gọi là "nước sốt may-on-ne" vì chúng giống như may-on-ne, dựa trên nhũ tương của dầu ăn trong lòng đỏ trứng
 2. ^ "sauce", Wiktionary
 3. ^ Small sauce, definition

Tham khảo[edit]

Đọc thêm[edit]

Liên kết ngoài[edit]

Template:Sách dạy nấu ăn

Template:Ẩm thực

Lịch sử[edit]

There is debate as to who originally developed Hollandaise sauce. Some historians believe that it was invented in the Netherlands then taken to France by the Huguenots. A recipe for Hollandaise sauce appears in a Dutch cookbook by Carel Baten, which dates from 1593. In 1651, François Pierre La Varenne describes a sauce similar to Hollandaise in his groundbreaking cookbook Le Cuisinier François: "avec du bon beurre frais, un peu de vinaigre, sel et muscade, et un jaune d’œuf pour lier la sauce" ("with good fresh butter, a little vinegar, salt, and nutmeg, and an egg yolk to bind the sauce"). Alan Davidson notes a "sauce à la hollandoise" from François Marin's Les Dons de Comus (1758), but since that sauce included flour, bouillon, herbs, and omitted egg yolks, it may not be related to the modern Hollandaise.[1] However, Larousse Gastronomique states that, in former times fish 'à la hollandaise' was served with melted butter (implying that at one time egg yolks were not a part of the designation, Hollandaise).[2] Davidson also quotes from Harold McGee (1990), who explains that eggs are not needed at all and proper emulsification can simply be created with butter. He also states that if one does wish to use eggs they are not needed in so great a quantity as normally called for in traditional recipes.

The sauce using egg yolks and butter appeared in the 19th century. Although various sources say it was first known as "sauce Isigny" (a town in Normandy said to have been renowned for the quality of its butter), Isabella Beeton's Household Management had recipes in the first edition (1861) for "Dutch sauce, for fish" (p. 405) and its variant on the following page, "Green sauce, or Hollandaise verte". Her directions for hollandaise seem somewhat fearless:

"Put all the ingredients, except the lemon-juice, into a stew-pan; set it over the fire, and keep continually stirring. When it is sufficiently thick, take it off, as it should not boil..."

Robert Farrar Capon suggests that Hollandaise is "not one bit less a marvel than the Gothic arch, the computer chip, or a Bach Fugue."[3]

Chế biến[edit]

Sốt Hà Lan đòi hỏi một số kỹ năng và kiến ​​thức để chuẩn bị và tổ chức. Thực hiện đúng, nó sẽ được mịn màng và mượt không có dấu hiệu của phân rã. Hương vị sẽ được phong phú và bơ, với một tang nhẹ từ nước cốt chanh. Nó được chuẩn bị tốt nhất và phục vụ ấm áp, nhưng không nóng. Có một số phương pháp để chuẩn bị nước sốt Hà Lan. Tất cả các phương pháp đòi hỏi kích động gần như liên tục, thường là với một dây đánh trứng. Hollandaise requires some skill and knowledge to prepare and hold. Properly made, it will be smooth and creamy with no hint of separation. The flavor will be rich and buttery, with a mild tang from the lemon juice. It is best prepared and served warm, but not hot. There are several methods for preparing a Hollandaise sauce. All methods require near-constant agitation, usually with a wire whisk.

Một gia đình của các phương pháp liên quan đến axit hóa lòng đỏ trứng để hỗ trợ trong sự hình thành của một nhũ tương, hoặc bằng nước chanh hoặc giấm. Escoffier [4] sử dụng một giảm giấm và nước. Những người khác [5] [6] sử dụng nước chanh hoặc sherry [7] Các lòng đỏ axit hóa được gạt nhẹ nhàng hơn [8] cho đến khi họ dày lên và làm sáng trong màu (144 °! F/62 °C). Sau đó, như với một mayonnaise, [9] nhũ tương được hình thành bởi đánh long rất chậm bơ tan chảy vào đó. Sử dụng làm rõ bơ là phổ biến. Một số loại sản phẩm này sử dụng nước của khối lượng khác nhau và nhiệt độ. [10] One family of methods involves acidifying the egg yolks to aid in the formation of an emulsion, either with lemon juice or vinegar. Escoffier[11] uses a reduction of vinegar and water. Others[12][6] use lemon juice or sherry.[7] The acidified yolks are whisked gently over simmering water[13] until they thicken and lighten in color (144 °F/62°C). Then, as with a mayonnaise,[14] the emulsion is formed by very slowly whisking melted butter into it. Use of clarified butter is common. Some varieties of this preparation use water of various volumes and temperatures.[7]

Alton Brown tán thành một phương pháp khá khác nhau [15] Các lòng đỏ, không có acid, được nấu như trên. Sau đó chảo trên được lấy ra từ nhiệt và lạnh cắt hạt lựu bơ (unclarified) được gạt trong, một vài khối tại một thời điểm. Nhũ tương tạo thành các khối như tan chảy. Chảo được trả lại chỉ nóng khi nhũ tương làm mát quá nhiều để làm tan chảy khối hơn. Chanh được sử dụng như một hương vị hoàn thiện. Phương pháp này mất nhiều thời gian hơn so với phương pháp truyền thống, nhưng là đáng tin cậy hơn ở chỗ nó là khó khăn trở nên quá nóng nhũ tương tạo thành [16] [17] Alton Brown espouses quite a different method. The yolks, without acid, are cooked as above. Then the upper pan is removed from heat and cold cubed butter (unclarified) is whisked in, a few cubes at a time. The emulsion forms as the cubes melt. The pan is returned to heat only when the emulsion cools too much to melt more cubes. Lemon is used as a finishing flavor. This method takes more time than traditional methods, but is more reliable in that it is difficult to overheat the forming emulsion.[18][19]

Các phương pháp trên được gọi là "phương pháp bain marie". Một họ phương pháp khác sử dụng một máy xay sinh tố.[6][20] Lòng đỏ được đặt trong một máy xay, sau đó - ở nhiệt độ cao hơn phù hợp cho phương pháp bain marie - bơ được drizzled vào máy xay. Nhiệt từ bơ nấu chín lòng đỏ. Phương pháp máy xay là nhanh hơn nhiều, mặc dù kiểm soát nhiệt độ là khó khăn. Các sản phẩm của phương pháp máy xay có thể chấp nhận được, nhưng thường được coi là kém hơn so với các sản phẩm của phương pháp bain marie.

Joy of Cooking [7] mô tả một sự chuẩn bị không giống như tất cả ở trên, sử dụng toàn bộ trứng, và từ từ thêm hỗn hợp trứng vào bơ tan chảy được đun nóng trực tiếp. Nó cũng bao gồm các biến thể kết hợp với kem chua và paprika, hoặc kem và hạt nhục đậu khấu. [7]

Lưu ý rằng trong tất cả các phương pháp nhiệt độ phải được kiểm soát chặt chẽ. Quá nhiều nhiệt và lòng đỏ sẽ đông lại (180 °F/82°C) hoặc hỏng nhũ tương (riêng biệt).[21] Quá ít nhiệt và nhũ tương sẽ không hình thành, hoặc (khi đã hình thành), sẽ bị đặc.[21] Một khi lòng đỏ đã được chuẩn bị, nước sốt nên là không ấm hơn nhiều so với yêu cầu duy trì bơ trong một trạng thái lỏng, đó là, một chút ấm hơn so với nhiệt độ cơ thể. Một nước sốt hoàn thành có thể được "giữ" trong trạng thái nhũ tương của nó cho vài giờ bằng cách giữ cho nó ấm áp. Thành công với sốt Hà Lan đóng băng đã được báo cáo,[22][23] nhưng nó không được thực hiện rộng rãi.

Một tỷ lệ bình thường của các thành phần là 1 lòng đỏ trứng: 4-6 muỗng (55g-85g) bơ. Hương liệu có thể bao gồm nước cốt chanh và muối vừa ăn. [24].

Derivatives[edit]

Being a mother sauce, Hollandaise sauce is the foundation for many derivatives created by adding or changing ingredients. The following is a non-exhaustive listing of such minor sauces.

 • The most common derivative is Sauce Béarnaise. It can be produced by replacing the acidifying agent (vinegar reduction or lemon juice) in a preparation with a strained reduction of vinegar, shallots, fresh chervil, fresh tarragon and (if to taste) crushed peppercorns.[25][26][27] Alternatively, the flavorings may be added to a standard Hollandaise. Béarnaise and its children are often used on steak or other "assertive" grilled meats and fish.
  • Sauce Choron is a variation of béarnaise without tarragon or chervil, plus added tomato purée.[27][28]
  • Sauce Foyot (a.k.a. Valois) is béarnaise with meat glaze (Glace de Viande) added.[27][29]
  • Sauce Colbert is Sauce Foyot with the addition of reduced white wine.[30]
  • Sauce Café de Paris is béarnaise with curry powder added.
  • Sauce Paloise is a version of béarnaise with mint substituted for tarragon.[31]
 • Sauce Bavaroise is hollandaise with added cream, horseradish, and thyme.[32]
 • Sauce Crème Fleurette is hollandaise with crème fraîche added.
 • Sauce Dijon, also known as Sauce Moutarde or Sauce Girondine, is hollandaise with Dijon mustard.
 • Sauce Maltaise is hollandaise to which blanched orange zest and the juice of blood orange is added.[27][33]
 • Sauce Mousseline, also known as Sauce Chantilly, is produced by folding whipped cream into hollandaise.[27][34]
  • If reduced sherry is first folded into the whipped cream, the result is Sauce Divine.
  • Madame Benoit's recipe for Mousseline uses whipped egg whites instead of whipped cream.
 • Sauce Noisette is a hollandaise variation made with browned butter (beurre noisette).[35]

Chú thích[edit]

 1. ^ [1] François Marin, Les Dons de camus, ou l'art de la cuisine, reduit en pratique, Paris (1750) Online copy at the Internet Archive
 2. ^ Larousse Gastronomique, Crown Publishers (1961)
 3. ^ Capon, Robert Farrar (2002). The Supper of the Lamb. The Modern Library. p. xxvii. 
 4. ^ Escoffier: 119
 5. ^ Carême
 6. ^ a b c Julia Childs Cite error: Invalid <ref> tag; name "Julia_Childs" defined multiple times with different content (see the help page).
 7. ^ a b c d e Joy of Cooking p.358 Cite error: Invalid <ref> tag; name "Joy_of_Cooking_p.358" defined multiple times with different content (see the help page).
 8. ^ nước đang sôi sục Đó là, trong chảo trên của một đôi nồi hơi hoặc bain marie. Chảo nên hơn, nhưng không tiếp xúc, các nước đang sôi sục. Nhiệt độ phòng quá thấp, ổ ghi bếp và thậm chí cả nồi hơi đôi nhất là quá nóng, mặc dù có kỹ năng saucier s có thể để chuẩn bị hỗn hợp của chúng trên một ổ ghi mở
 9. ^ Các phương pháp tương tự, không có lò sưởi, thay thế bơ với dầu, và thêm một số mặt đất mustard-được sử dụng để làm cho mayonnaise.
 10. ^ Cite error: The named reference Joy_c.E1.BB.A7a_N.E1.BA.A5u_.C4.83n_p.358 was invoked but never defined (see the help page).
 11. ^ Escoffier: 119
 12. ^ Carême
 13. ^ That is, in the upper pan of a double boiler or bain marie. The pan should be over, but not in contact with, the simmering water. Room temperature is too low; stovetop burners and even most double boilers are too hot, though skilled sauciers are able to prepare their mixtures over an open burner!
 14. ^ The same method—with no heat, replacing the butter with oil, and adding some ground mustard—is used to make mayonnaise.
 15. ^ Hittin' the Sauce
 16. ^ Trong Trứng Benedict., AB cho thấy một biến thể của phương pháp, làm việc trực tiếp trong một ổ ghi
 17. ^ Phương pháp này thường được ưa thích trong nhà bếp cao cấp, đặc biệt là với sự ra đời và sử dụng rộng rãi của súng hút, như các chất rắn sữa trong toàn bộ bơ cho vay một hương vị đầy đủ hơn và tròn với nước sốt đã hoàn thành.. - Cần dẫn nguồn-
 18. ^ In Eggs Benedict, AB demonstrates a variation of the method, working directly over a burner.
 19. ^ This method is often preferred in high-end kitchens, especially with the advent and widespread use of siphon guns, as the milk solids in whole butter lend a fuller and rounder flavor to the finished sauce. - citation needed-
 20. ^ Cookwise, pp.302-3
 21. ^ a b Một khi bị đặc, nước sốt gần như không thể phục hồi hoàn toàn. Hãy thử thêm nhiệt và một chút nước ấm. Một nước sốt bị hỏng đôi khi có thể được phục hồi bằng cách làm lạnh nước sốt, thêm một hoặc hai muỗng cà phê nước mát, và đánh long mạnh mẽ
 22. ^ Cookwise, p.301
 23. ^ Joy of Cooking p.357
 24. ^ Dù cho quá trình axit hóa của hương vị, tổng lượng nước ép chanh có thể thay đổi theo sở thích, nhưng 1 muỗng cà phê nước ép chanh cho mỗi lòng đỏ là một giới hạn hợp lý - nhiều hơn thế (ví dụ như Cookwise, p.301) có xu hướng tạo ra nước sốt với một vị chanh rõ rệt
 25. ^ Escoffier: 89
 26. ^ Cookwise, pp.304-5
 27. ^ a b c d e Joy of Cooking p.359
 28. ^ Escoffier: 90
 29. ^ Escoffier: 91
 30. ^ Escoffier: 41
 31. ^ Escoffier: 141
 32. ^ Escoffier: 88
 33. ^ Escoffier: 128
 34. ^ Escoffier: 132
 35. ^ Escoffier: 138

Đọc thêm[edit]

 • Host: Alton Brown (16 June 2004). "Hittin' the Sauce". Good Eats. Season 8. Episode 1. 12:15 minutes in. Food Network. 
 • Host: Alton Brown (17 June 2010). "Little Big Lunch: Eggs Benedict". Good Eats. Season 14. Episode 4. Food Network. 
 • Carême, Marie-Antoine (1833–1847). L'Art de la cuisine française au XIXe siècle. completed by Armand Plumerey. Paris. 
 • Child, Julia; Louisette Bertholle, Simone Beck (1961). Mastering the Art of French Cooking. New York: Knopf.  Cite uses deprecated parameter |coauthors= (help)
 • Corriher, Shirley (1997). "Ch. 4: sauce sense". Cookwise, the Hows and Whys of Successful Cooking (1st ed.). New York: William Morrow & Company, Inc. ISBN 0688102298.  Invalid |nopp=524 (help)
 • Escoffier, Auguste (1982) [Trans. fm 4th French (Flammarion) ed. 1921]. "Ch. 1: Sauces". Le Guide Culinaire [The Complete Guide to the Art of Modern Cookery] (in French). English translation by H.L. Cracknell and R.J. Kaufmann (First American ed.). New York: Mayflower Books. ISBN 0-8317-5478-8.  Invalid |nopp=646 (help)
 • Rombauer, Irma S.; Rombauer Becker, Marion (1975). Joy of Cooking. New York: The Bobbs-Merrill Company, Inc. (MacMillan). ISBN 0-02-604570-2.  Invalid |nopp=915 (help)

Liên kết ngoài[edit]

Category:Nước sốt Category:Nước sốt họ mayonnaise Category:Nước sốt mẹ Category:Ẩm thực Pháp


Đầu tư có ý nghĩa khác nhau trong tài chính và kinh tế học. Trong Kinh tế học, đầu tư là sự tích tụ của các thực thể vật lý sản xuất mới, chẳng hạn như nhà máy, máy móc, nhà cửa, và tồn kho hàng hóa. Về tài chính, đầu tư là việc đặt tiền vào một tài sản với kỳ vọng của vốn đánh giá cao , cổ tức, và/hoặc lãi suất thu nhập. Điều này có thể hoặc có thể không được hỗ trợ bởi nghiên cứu và phân tích. Hầu hết hoặc tất cả các hình thức đầu tư liên quan đến một số hình thức rủi ro, chẳng hạn như đầu tư vào chứng khoán, bất động sản, chứng khoán và lãi suất thậm chí cố định mà có thể, trong số những thứ khác, lạm phát có nguy cơ .

In economics, investment is the accumulation of newly produced physical entities, such as factories, machinery, houses, and goods inventories.

In finance, investment is putting money into an asset with the expectation of capital appreciation, dividends, and/or interest earnings. This may or may not be backed by research and analysis. Most or all forms of investment involve some form of risk, such as investment in equities, property, and even fixed interest securities which are subject, among other things, to inflation risk.

Trong Kinh tế hoặc kinh tế vĩ mô[edit]

Trong lý thuyết kinh tế hay trong kinh tế vĩ mô , đầu tư cố định không dùng để ở là số tiền mua một đơn vị thời gian của hàng hóa mà không được tiêu thụ nhưng sẽ được sử dụng cho sản xuất trong tương lai (ví dụ vốn ). Ví dụ như đường xe lửa hoặc nhà máy xây dựng. Đầu tư vào nguồn nhân lực bao gồm chi phí học bổ sung hoặc đào tạo trên trong công việc. đầu tư hàng tồn kho là sự tích tụ của hàng hóa tồn kho , nó có thể là tích cực hay tiêu cực, và nó có thể được dùng hoặc không mong muốn. Trongcác biện pháp thu nhập và sản lượng quốc gia , "tổng đầu tư" (đại diện bởi các biếntôi ) là một thành phần của tổng sản phẩm trong nước ( GDP ), được đưa ra trong công thức GDP = C + I + G + NX , nơi C là tiêu thụ, G là chi tiêu chính phủ , và NX làxuất khẩu ròng , do chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu, X - M . Do đó đầu tư là tất cả những gì còn lại của tổng chi phí sau khi tiêu thụ, chi tiêu chính phủ, và xuất khẩu ròng được trừ (tức là tôi = GDP - C - G - NX ). Đầu tư đầu tư cố định không dùng để ở (như nhà máy mới) và khu dân cư (nhà mới) kết hợp với đầu tư hàng tồn kho để chiếm tôi . "Đầu tư thuần" sẽ khấu trừ khấu haođầu tư gộp. Đầu tư cố định ròng là giá trị của sự gia tăng ròng trong vốn cổ phần cho mỗi năm. Đầu tư cố định, như chi tiêu trong một khoảng thời gian (ví dụ, "mỗi năm"), không phải là vốn mà là dẫn đến những thay đổi về số vốn. Kích thước thời gian đầu tư làm cho nó một dòng chảy . Ngược lại, vốn là một cổ phiếu - đó là, tích lũy đầu tư ròng vào một điểm trong thời gian (chẳng hạn như ngày 31 tháng 12). Đầu tư thường được mô hình hóa như một chức năng của thu nhập và lãi suất, đưa ra bởi các mối quan hệ tôi = f ( Y , r ). Tăng thu nhập khuyến khích đầu tư cao hơn, trong khi mức lãi suất cao hơn có thể khuyến khích đầu tư như nó trở nên tốn kém hơn để vay tiền. Ngay cả khi một công ty lựa chọn để sử dụng quỹ riêng của mình trong một khoản đầu tư, lãi suất đại diện cho một chi phí cơ hội của các quỹ đầu tư chứ không phải cho vay ra rằng số tiền đã quan tâm.

In economic theory or in macroeconomics, non-residential fixed investment is the amount purchased per unit time of goods which are not consumed but are to be used for future production (i.e. capital). Examples include railroad or factory construction. Investment in human capital includes costs of additional schooling or on-the-job training. Inventory investment is the accumulation of goods inventories; it can be positive or negative, and it can be intended or unintended. In measures of national income and output, "gross investment" ( represented by the variable I ) is a component of gross domestic product (GDP), given in the formula GDP = C + I + G + NX, where C is consumption, G is government spending, and NX is net exports, given by the difference between the exports and imports, XM. Thus investment is everything that remains of total expenditure after consumption, government spending, and net exports are subtracted (i.e. I = GDPCGNX).

Non-residential fixed investment (such as new factories) and residential investment (new houses) combine with inventory investment to make up I. "Net investment" deducts depreciation from gross investment. Net fixed investment is the value of the net increase in the capital stock per year.

Fixed investment, as expenditure over a period of time (e.g., "per year"), is not capital but rather leads to changes in the amount of capital. The time dimension of investment makes it a flow. By contrast, capital is a stock— that is, accumulated net investment to a point in time (such as December 31).

Investment is often modeled as a function of income and interest rates, given by the relation I = f(Y, r). An increase in income encourages higher investment, whereas a higher interest rate may discourage investment as it becomes more costly to borrow money. Even if a firm chooses to use its own funds in an investment, the interest rate represents an opportunity cost of investing those funds rather than lending out that amount of money for interest.[1]

Trong tài chính[edit]

Trong tài chính, đầu tư là việc mua một tài sản hoặc sản phẩm với hy vọng rằng nó sẽ tạo ra thu nhập và đánh giá cao trong tương lai và được bán với giá cao hơn.[2] Nó thường không bao gồm tiền gửi tại ngân hàng hay tổ chức tương tự. Các đầu tư dài hạn thường được sử dụng khi đề cập đến một triển vọng dài hạn. Đây là đối diện mua bán, đầu cơ , đó là thực hành ngắn hạn liên quan đến một mức độ cao hơn rất nhiều rủi ro. Tài sản tài chính có nhiều hình thức và có thể từ sự trở lại thấp an toàn siêu trái phiếu chính phủ để có nguy cơ cao hơn quốc tế thưởng cao hơn nhiều cổ phiếu . Một chiến lược đầu tư tốt sẽ đa dạng hóa danh mục đầu tư theo nhu cầu cụ thể. Các nhà đầu tư nổi tiếng và thành công nhất của mọi thời đại là Warren Buffett . Trong tháng 3 năm 2013 của Forbes tạp chí có Warren Buffett xếp hạng là số 2 trong của Forbes 400 danh sách.[3] Buffett đã tư vấn trong rất nhiều bài báo và các cuộc phỏng vấn là một chiến lược đầu tư tốt là dài hạn và lựa chọn các tài sản phải đầu tư yêu cầu thẩm định . Edward O. Thorp là một rất thành công quỹ phòng hộ quản lý trong các năm 1970 và 1980 mà nói về một cách tiếp cận tương tự.[4] Một điều cả hai đều có điểm chung là một cách tiếp cận tương tự như quản lý tiền bạc đầu tư. Không có vấn đề như thế nào thành công các lựa chọn cơ bản là, không có một chiến lược quản lý tiền đúng đắn, đầy đủ tiềm năng của tài sản không thể đạt được. Các nhà đầu tư đã được chứng minh là sử dụng nguyên tắc từ các tiêu chuẩn Kelly để quản lý tiền bạc.[5] Nhiều máy tính tương tác mà sử dụng tiêu chuẩn Kelly có thể được tìm thấy trực tuyến.[6]

In finance, investment is the purchase of an asset or item with the hope that it will generate income or appreciate in the future and be sold at the higher price. It generally does not include deposits with a bank or similar institution. The term investment is usually used when referring to a long-term outlook. This is the opposite of trading or speculation, which are short-term practices involving a much higher degree of risk. Financial assets take many forms and can range from the ultra safe low return government bonds to much higher risk higher reward international stocks. A good investment strategy will diversify the portfolio according to the specified needs. The most famous and successful investor of all time is Warren Buffett. In March 2013 Forbes magazine had Warren Buffett ranked as number 2 in their Forbes 400 list. Buffett has advised in numerous articles and interviews that a good investment strategy is long term and choosing the right assets to invest in requires due diligence. Edward O. Thorp was a very successful hedge fund manager in the 1970s and 1980s that spoke of a similar approach. Another thing they both have in common is a similar approach to managing investment money. No matter how successful the fundamental pick is, without a proper money management strategy, full potential of the asset can’t be reached. Both investors have been shown to use principles from the Kelly criterion for money management. Numerous interactive calculators which use the kelly criterion can be found online.

Ngược lại, trung bình chi phí đô la (hoặc bảng Anh, vv) và phối hợp thị trường là những cụm từ thường được sử dụng trong tiếp thị đầu tư tập thể và có thể được cho là liên quan với đầu cơ.

Các đầu tư thường được thực hiện gián tiếp thông qua các trung gian, chẳng hạn như các quỹ hưu tríngân hànghãng môi giới, và công ty bảo hiểm. Các tổ chức này có thể hồ tiền nhận được từ một số lượng lớn các cá nhân vào các quỹ như các tín thác đầu tư, tín thác đơn vị, SICAV, vv để thực hiện các đầu tư quy mô lớn. Mỗi nhà đầu tư cá nhân sau đó có yêu cầu gián tiếp hoặc trực tiếp đến tài sản đã mua, chịu các khoản phí áp bởi các trung gian, có thể là lớn và đa dạng. Nói chung, không bao gồm tiền gửi tại ngân hàng hay tổ chức tương tự. Đầu tư thường liên quan đến đa dạng hóa tài sản để tránh rủi ro không cần thiết và không hiệu quả.

Lịch sử[edit]

Bộ luật Hammurabi (khoảng năm 1700 trước Công nguyên) cung cấp một khuôn khổ pháp lý cho đầu tư, thiết lập một phương tiện để cầm cố tài sản thế chấp bằng việc hệ thống hóa quyền con nợ và chủ nợ liên quan đến đất hứa. Hình phạt đối với vi phạm nghĩa vụ tài chính là không nghiêm trọng như những hình phạt vì những tội ác liên quan đến chấn thương hoặc tử vong. Trong những năm 1900 người mua cổ phiếu, trái phiếu và các chứng khoán khác được mô tả trong phương tiện truyền thông, các học viện, và thương mại như các nhà đầu cơ. Đến những năm 1950, thuật ngữ đầu tư đã đến để biểu thị đoạn cuối có thể chuyển đổi hơn của phổ chứng khoán, trong khi đầu cơ được áp dụng bởi các nhà môi giới tài chính và các cơ quan quảng cáo của họ cho các chứng khoán rủi ro cao hơn thịnh hành vào thời điểm đó. Kể từ nửa cuối của thế kỷ 20, các thuật ngữ đầu cơ và nhà đầu cơ dùng đặc biệt để gọi các mạo hiểm rủi ro cao hơn.

Hình thức đầu tư[edit]

Các loại đầu tư bao gồm:

Xem thêm[edit]

Chú thích[edit]

 1. ^ Hassett, Kevin A. (2008). "Investment". In David R. Henderson (ed.). Concise Encyclopedia of Economics (2nd ed.). Indianapolis: Library of Economics and Liberty. ISBN 978-0865976658. OCLC 237794267. 
 2. ^ Editor. "Investment Definition". Investopedia. Retrieved 31 March 2013. 
 3. ^ Editor. "Forbes 400: Warren Buffett". Forbes Magazine. Retrieved 1 March 2013. 
 4. ^ Thorp, Edward (2010). Kelly Capital Growth Investment Criterion. World Scientific. ISBN 9789814293495. Retrieved 2010.  Check date values in: |access-date= (help)
 5. ^ "The Kelly Formula: Growth Optimized Money Management". Seeking Alpha. Healthy Wealthy Wise Project. 
 6. ^ Jacques, Ryan. "Kelly Calculator Investment Tool". Retrieved 7 October 2008. 

Liên kết ngoài[edit]

Template:Kinh tế học

Category:Kinh tế vĩ mô


Chỉ số nhiệt (HI) hoặc humiture hoặc humidex (không nên nhầm lẫn với humidex Canada) là một chỉ số kết hợp nhiệt độ không khíđộ ẩm tương đối trong một nỗ lực để xác định tương đương con người cảm nhận nhiệt độ nóng như thế nào nó cảm thấy. Kết quả này cũng được gọi là "nhiệt độ không khí cảm thấy" hay "nhiệt độ rõ ràng". Ví dụ, khi nhiệt độ 90 °F (32 °C) có độ ẩm rất cao, chỉ số nhiệt có thể được về 105 °F (41 °C). The heat index (HI) or humiture or humidex (not to be confused with the Canadian humidex) is an index that combines air temperature and relative humidity in an attempt to determine the human-perceived equivalent temperature—how hot it feels. The result is also known as the "felt air temperature" or "apparent temperature". For example, when the temperature is 90 °F (32 °C) with very high humidity, the heat index can be about 105 °F (41 °C).

Cơ thể con người bình thường làm mát chính nó bằng mồ hôi hay ra mồ hôi. Nhiệt được lấy ra khỏi cơ thể bằng bay hơi mồ hôi. Tuy nhiên, độ ẩm tương đối làm giảm tỷ lệ bay hơi vì hơi cao hơn nội dung của không khí xung quanh không cho phép số tiền tối đa bốc hơi khỏi cơ thể xảy ra. Kết quả là tỷ lệ thấp hơn của loại bỏ nhiệt từ cơ thể, do đó cảm giác bị quá nóng. Hiệu ứng này là chủ quan, đo lường của nó đã được dựa trên mô tả chủ quan như thế nào đối tượng cảm thấy nóng cho nhiệt độ và độ ẩm. Kết quả là chỉ số nhiệt có liên quan một sự kết hợp của nhiệt độ và độ ẩm với nhau ở nhiệt độ cao và độ ẩm thấp.

The human body normally cools itself by perspiration, or sweating. Heat is removed from the body by evaporation of that sweat. However, relative humidity reduces the evaporation rate because the higher vapor content of the surrounding air does not allow the maximum amount of evaporation from the body to occur. This results in a lower rate of heat removal from the body, hence the sensation of being overheated. This effect is subjective; its measurement has been based on subjective descriptions of how hot subjects feel for a given temperature and humidity. This results in a heat index that relates one combination of temperature and humidity to another one at higher temperature and lower humidity.

Lịch sử[edit]

The heat index was developed in 1978 by George Winterling as the "humiture" and was adopted by the USA's National Weather Service a year later.[1] It is derived from work carried out by Robert G. Steadman.[2][3] Like the wind chill index, the heat index contains assumptions about the human body mass and height, clothing, amount of physical activity, thickness of blood, sunlight and ultraviolet radiation exposure, and the wind speed. Significant deviations from these will result in heat index values which do not accurately reflect the perceived temperature.[4]

In Canada, the similar humidex is used in place of the heat index. While both the humidex and the heat index are calculated using dew point, the humidex uses a dew point of 45 °F (7 °C) as a base, whereas the heat index uses a dew point base of 57 °F (14 °C). Further, the heat index uses heat balance equations which account for many variables other than vapor pressure, which is used exclusively in the humidex calculation. A joint committee formed by the United States and Canada to resolve differences has since been disbanded.

The heat index is defined so as to equal the actual air temperature when the partial pressure of water vapor is equal to a baseline value of 1.6 kPa. At standard atmospheric pressure (101.325 kPa), this baseline corresponds to a dew point of 14 °C (57 °F) and a mixing ratio of 0.01 (10 g of water vapor per kilogram of dry air).[2] This corresponds to an air temperature of 25 °C (77 °F) and relative humidity of 50% in the sea-level psychrometric chart.

At high temperatures, the level of relative humidity needed to make the heat index higher, than the actual temperature, is lower than at cooler temperatures. For example, at approximately 27 °C (80 °F), the heat index will agree with the actual temperature if the relative humidity is 45%, but at about 43 °C (110 °F), any relative-humidity reading above 17% will make the heat index higher than 43 °C.

The formula described is considered valid only if the actual temperature is above 27 °C (80 °F), dew point temperatures greater than 12 °C (54 °F), and relative humidities higher than 40%.[5] The heat index and humidex figures are based on temperature measurements taken in the shade and not the sun, so extra care must be taken while in the sun. The heat index also does not factor in the effects of wind, which lowers the apparent temperature.

Sometimes the heat index and the wind chill are denoted collectively by the single term "apparent temperature", "relative outdoor temperature", or "feels like".

Meteorological considerations[edit]

Outdoors in open conditions, as the relative humidity increases, first haze and ultimately a thicker cloud cover develops, reducing the amount of direct sunlight reaching the surface. Thus, there is an inverse relationship between maximum potential temperature and maximum potential relative humidity. Because of this factor, it was once believed that the highest heat index reading actually attainable anywhere on Earth is approximately 71 °C (160 °F). However, in Dhahran, Saudi Arabia on July 8, 2003, the dew point was 35 °C (95 °F) while the temperature was 42 °C (108 °F), resulting in a heat index of 78 °C (172 °F). This is comparable to the temperatures that are recommended to kill bacteria in many meat products, and it is common in a sauna. High heat-index values also indicate that intense thunderstorms are approaching, depending on the intensity of the cold front, causing more violent storms.[6]

Bảng giá trị Chỉ số nhiệt[edit]

This table is from the U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration.

NOAA national weather service: heat index
  Temperature
80 °F (27 °C) 82 °F (28 °C) 84 °F (29 °C) 86 °F (30 °C) 88 °F (31 °C) 90 °F (32 °C) 92 °F (33 °C) 94 °F (34 °C) 96 °F (36 °C) 98 °F (37 °C) 100 °F (38 °C) 102 °F (39 °C) 104 °F (40 °C) 106 °F (41 °C) 108 °F (42 °C) 110 °F (43 °C)
Relative humidity (%)
40 80 °F (27 °C) 81 °F (27 °C) 83 °F (28 °C) 85 °F (29 °C) 88 °F (31 °C) 91 °F (33 °C) 94 °F (34 °C) 97 °F (36 °C) 101 °F (38 °C) 105 °F (41 °C) 109 °F (43 °C) 114 °F (46 °C) 119 °F (48 °C) 124 °F (51 °C) 130 °F (54 °C) 136 °F (58 °C)
45 80 °F (27 °C) 82 °F (28 °C) 84 °F (29 °C) 87 °F (31 °C) 89 °F (32 °C) 93 °F (34 °C) 96 °F (36 °C) 100 °F (38 °C) 104 °F (40 °C) 109 °F (43 °C) 114 °F (46 °C) 119 °F (48 °C) 124 °F (51 °C) 130 °F (54 °C) 137 °F (58 °C)
50 81 °F (27 °C) 83 °F (28 °C) 85 °F (29 °C) 88 °F (31 °C) 91 °F (33 °C) 95 °F (35 °C) 99 °F (37 °C) 103 °F (39 °C) 108 °F (42 °C) 113 °F (45 °C) 118 °F (48 °C) 124 °F (51 °C) 131 °F (55 °C) 137 °F (58 °C)
55 81 °F (27 °C) 84 °F (29 °C) 86 °F (30 °C) 89 °F (32 °C) 93 °F (34 °C) 97 °F (36 °C) 101 °F (38 °C) 106 °F (41 °C) 112 °F (44 °C) 117 °F (47 °C) 124 °F (51 °C) 130 °F (54 °C) 137 °F (58 °C)
60 82 °F (28 °C) 84 °F (29 °C) 88 °F (31 °C) 91 °F (33 °C) 95 °F (35 °C) 100 °F (38 °C) 105 °F (41 °C) 110 °F (43 °C) 116 °F (47 °C) 123 °F (51 °C) 129 °F (54 °C) 137 °F (58 °C)
65 82 °F (28 °C) 85 °F (29 °C) 89 °F (32 °C) 93 °F (34 °C) 98 °F (37 °C) 103 °F (39 °C) 108 °F (42 °C) 114 °F (46 °C) 121 °F (49 °C) 128 °F (53 °C) 136 °F (58 °C)
70 83 °F (28 °C) 86 °F (30 °C) 90 °F (32 °C) 95 °F (35 °C) 100 °F (38 °C) 105 °F (41 °C) 112 °F (44 °C) 119 °F (48 °C) 126 °F (52 °C) 134 °F (57 °C)
75 84 °F (29 °C) 88 °F (31 °C) 92 °F (33 °C) 97 °F (36 °C) 103 °F (39 °C) 109 °F (43 °C) 116 °F (47 °C) 124 °F (51 °C) 132 °F (56 °C)
80 84 °F (29 °C) 89 °F (32 °C) 94 °F (34 °C) 100 °F (38 °C) 106 °F (41 °C) 113 °F (45 °C) 121 °F (49 °C) 129 °F (54 °C)
85 85 °F (29 °C) 90 °F (32 °C) 96 °F (36 °C) 102 °F (39 °C) 110 °F (43 °C) 117 °F (47 °C) 126 °F (52 °C) 135 °F (57 °C)
90 86 °F (30 °C) 91 °F (33 °C) 98 °F (37 °C) 105 °F (41 °C) 113 °F (45 °C) 122 °F (50 °C) 131 °F (55 °C)
95 86 °F (30 °C) 93 °F (34 °C) 100 °F (38 °C) 108 °F (42 °C) 117 °F (47 °C) 127 °F (53 °C)
100 87 °F (31 °C) 95 °F (35 °C) 103 °F (39 °C) 112 °F (44 °C) 121 °F (49 °C) 132 °F (56 °C)
  Caution
  Extreme caution
  Danger
  Extreme danger

To find the Heat Index temperature, look at the Heat Index chart above. For example, if the air temperature is 96°F and the relative humidity is 65%, the heat index—how hot it feels—is 121°F.

This table is an approximation of the Heat Index, using the formula and first set of constants below, converted to Celsius.

Metrication of Template:HeatTable
  temperature (°C)
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Relative Humidity (%)
40 27 28 29 30 31 32 34 35 37 39 41 43 46 48 51 54 57
45 27 28 29 30 32 33 35 37 39 41 43 46 49 51 54 57
50 27 28 30 31 33 34 36 38 41 43 46 49 52 55 58
55 28 29 30 32 34 36 38 40 43 46 48 52 55 59
60 28 29 31 33 35 37 40 42 45 48 51 55 59
65 28 30 32 34 36 39 41 44 48 51 55 59
70 29 31 33 35 38 40 43 47 50 54 58
75 29 31 34 36 39 42 46 49 53 58
80 30 32 35 38 41 44 48 52 57
85 30 33 36 39 43 47 51 55
90 31 34 37 41 45 49 54
95 31 35 38 42 47 51 57
100 32 36 40 44 49 54
  Caution
  Extreme Caution
  Danger
  Extreme Danger

Các hiệu ứng của chỉ số nhiệt (shade values)[edit]

Celsius Fahrenheit Chú thích
27–32 °C 80–90 °F Khó chịu: fatigue is possible with prolonged exposure and activity. Continuing activity could result in heat cramps.
32–41 °C 90–105 °F Cực kỳ khó chịu: heat cramps and heat exhaustion are possible. Continuing activity could result in heat stroke.
41–54 °C 105–130 °F Nguy hiểm: heat cramps and heat exhaustion are likely; heat stroke is probable with continued activity.
over 54 °C over 130 °F Cực kỳ nguy hiểm: heat stroke is imminent.

Phơi nắng hoàn toàn có thể làm tăng các giá trị của chỉ số nhiệt lên đến 8 °C (14 °F).[7]

Công thức[edit]

The formula below approximates the heat index in degrees Fahrenheit, to within ±1.3 °F. It is the result of a multivariate fit (temperature equal to or greater than 80°F and relative humidity equal to or greater than 40%) to a model of the human body.[8][9] This equation reproduces the above NOAA National Weather Service table (except the values at 90°F & 45%/70% relative humidity vary unrounded by less than -1/+1, respectively).

where

= heat index (in degrees Fahrenheit)
= ambient dry-bulb temperature (in degrees Fahrenheit)
= relative humidity (percentage value between 0 and 100)

An alternative set of constants for this equation that is within 3 degrees of the NWS master table for all humidities from 0 to 80% and all temperatures between 70 and 115 °F and all heat indexes < 150 °F is

A further alternate is this:[10]

where

For example, using this last formula, with temperature 90 °F (32 °C) and relative humidity (RH) of 85%, the result would be: Heat index for 90 °F, RH 85% = 114.9.

Xem thêm[edit]

Tham khảo[edit]

 1. ^ George Winterling: A Lifelong Passion For Weather WJXT, April 23, 2009
 2. ^ a b The Assessment of Sultriness. Part I: A Temperature-Humidity Index Based on Human Physiology and Clothing Science, R. G. Steadman, Journal of Applied Meteorology, July 1979, Vol 18 No7, pp861-873 doi:10.1175/1520-0450(1979)018<0861:TAOSPI>2.0.CO;2 [2]
 3. ^ The Assessment of Sultriness. Part II: Effects of Wind, Extra Radiation and Barometric Pressure on Apparent Temperature Journal of Applied Meteorology, R. G. Steadman, July 1979, Vol 18 No7, pp874-885
 4. ^ How do they figure the heat index? - By Daniel Engber - Slate Magazine
 5. ^ Heat Index Campbell Scientific Inc. (PDF file), CampbellSci.com.
 6. ^ Burt, Christopher C. (2004). Extreme Weather: A Guide & Record Book. W. W. Norton & Company. p. 28. ISBN 0-393-32658-6. 
 7. ^ Heat Index on the website of the Pueblo, CO United States National Weather Service.
 8. ^ Lans P. Rothfusz. "The Heat Index 'Equation' (or, More Than You Ever Wanted to Know About Heat Index)", Scientific Services Division (NWS Southern Region Headquarters), 1 July 1990 [3]
 9. ^ R.G. Steadman, 1979. "The assessment of sultriness. Part I: A temperature-humidity index based on human physiology and clothing science," J. Appl. Meteor., 18, 861-873
 10. ^ Stull, Richard (2000). Meteorology for Scientists and Engineers, Second Edition. Brooks/Cole. p. 60. ISBN 9780534372149. 

Liên kết ngoài[edit]

DEFAULTSORT:Chỉ số nhiệt Category:Atmospheric thermodynamics Category:Thời tiết


Xe hơi nhiên liệu nước là một chiếc ô tô giả thuyết có nguồn gốc năng lượng trực tiếp từ nước. Xe hơi nhiên liệu nước đã là chủ đề của rất nhiều bằng sáng chế quốc tế, báo, tạp chí khoa học nổi tiếng, tin tức truyền hình địa phương và Internet. Những tuyên bố cho các thiết bị này được thấy là không chính xác và một số được thấy gắn với các gian lận đầu tư.[1][2][3][4] Những chiếc xe này có thể được tuyên bố sản xuất nhiên liệu từ nước tại chỗ không có đầu vào năng lượng khác, hoặc có thể là một xe lai của các loại tuyên bố có được năng lượng từ nước và một nguồn thông thường (như xăng).

Bài viết này tập trung vào các xe yêu cầu phải lấy năng lượng tiềm năng hóa học trực tiếp từ nước. Nước là hydro được oxy hóa hoàn toàn. Bản thân hydro là một chất năng lượng cao, dễ cháy, nhưng năng lượng hữu ích của nó được giải phóng khi nước được tạo thành nước sẽ không cháy. Quá trình điện phân, được thảo luận dưới đây, sẽ tách nước thành hydro và oxy, nhưng phải mất nhiều năng lượng để tháo rời một phân tử nước như đã được giải phóng khi hydro được oxy hóa để tạo thành nước. Trong thực tế, một số năng lượng sẽ bị mất trong chuyển đổi nước thành hydro và sau đó đốt cháy hydro này bởi vì một số nhiệt thải luôn luôn sẽ được tạo ra trong việc chuyển đổi. Việc giải phóng năng lượng hóa học từ nước, vượt quá hoặc theo tỷ lệ tương đương với năng lượng cần thiết để tạo ra như vậy, do đó sẽ vi phạm các Định luật của nhiệt động lực học thứ nhất và/hoặc thứ hai.[5][6][7][8]

Xe hơi nhiên liệu nước không phải là gì?[edit]

Một chiếc xe hơi sử dụng nhiên liệu nước không phải là những thứ sau đây:

 • phun nước là một phương pháp làm mát buồng đốt của động cơ bằng cách thêm nước vào hỗn hợp nhiên liệu-khí vào, cho phép tỉ số nén lớn hơn và giảm gõ động cơ (nổ).
 • xe hydro, mặc dù nó thường kết hợp một số yếu tố như nhau. Nhiên liệu một chiếc xe hydro từ nước, điện được sử dụng để tạo ra hydro từ điện phân. Kết quả hydro sau đó hoặc bị đốt cháy trong động cơ của xe hoặc sáp nhập với oxy để tạo ra nước thông qua một pin nhiên liệu. Chiếc xe cuối cùng nhận được năng lượng từ điện mà có thể đến từ mạng lưới điện, với hydro hoạt động như một vật mang năng lượng.
 • Tăng cường nhiên liệu hydro, trong đó một hỗn hợp hydro và nhiên liệu hydrocarbon thường được đốt cháy trong động cơ đốt trong, thường là trong một nỗ lực để cải thiện tiết kiệm nhiên liệu hoặc giảm lượng khí thải.

Extracting energy from water[edit]

According to the currently accepted laws of physics, there is no way to extract chemical energy from water alone. Its enthalpy of formation is negative, meaning energy is required to separate it into its elements, and there are no other compounds of hydrogen and oxygen with more negative enthalpies of formation, meaning no energy can be released in this manner either.

Most proposed water fuelled cars rely on some form of electrolysis to separate water into hydrogen and oxygen and then recombine them to release energy; however, because the energy required to separate the elements will always be at least as great as the useful energy released, this cannot be used to produce net energy.[6][7]

Claims of functioning water-fuelled cars[edit]

Garrett electrolytic carburetor[edit]

Charles H. Garrett allegedly demonstrated a water-fuelled car "for several minutes", which was reported on September 8, 1935, in The Dallas Morning News.[9] The car generated hydrogen by electrolysis as can be seen by examining Garrett's patent, issued that same year.[10] This patent includes drawings which show a carburetor similar to an ordinary float-type carburetor but with electrolysis plates in the lower portion, and where the float is used to maintain the level of the water. Garrett's patent fails to identify a new source of energy.

Pin nhiên liệu nước của Stanley Meyer[edit]

Pin nhiên liệu nước của Stanley Meyer[11]

At least as far back as 1980, Stanley Meyer tuyên bố rằng ông đã xây dựng được một dune buggy chạy bằng hơi nước thay cho xăng,[12] mặc dù ông đã đưa ra các giải thích không phù hợp như chế độ hoạt động của nó. Trong một số trường hợp, ông tuyên bố rằng ông đã thay thế các spark plug bằng một "bộ tách nước",[13] trong khi trong trường hợp khác, nó đã được khẳng định dựa trên một "pin nhiên liệu" mà tách nước thành hydro và oxy.[14] "Pin nhiên liệu", mà ông tuyên bố là một cộng hưởng điện, sẽ có thể tách sương mù nước thành các khí hydro và oxy, sau đó sẽ được đốt lại thành hơi nước trong một động cơ đốt trong quy ước để tạo ra năng lượng ròng. Tuyên bố của Meyer chưa bao giờ được xác nhận độc lập, và trong một tòa án Ohio vào năm 1996, ông bị kết tội "gian lận tổng thể và nghiêm trọng".[1] Ông qua đời vì một aneurysm vào năm 1998, mặc dù các lý thuyết âm mưu tồn tại trong đó đã tuyên bố rằng ông đã bị đầu độc.[15]

Dennis Klein[edit]

Năm 2002, công ty Hydrogen Technology Applications được cấp bằng sáng chế một thiết kế bình điện phân và đăng ký nhãn hiệu thuật ngữ "Aquygen" để chỉ các hỗn hợp khí hydro oxy được sản xuất bởi thiết bị này.[16][17][18] Vốn được phát triển như là một thay thế cho hàn oxy-acetylene, công ty tuyên bố có thể chạy một chiếc xe hoàn toàn bằng nước, thông qua việc sản xuất "Aquygen", và gọi một trạng thái chưa được chứng minh của vật chất gọi là "magnegases" và một lý thuyết chưa có uy tín về các magnecule để giải thích kết quả của họ.[19] Người sáng lập công ty Dennis Klein tuyên bố trong các cuộc đàm phán với một nhà sản xuất ô tô lớn của Mỹ rằng chính phủ Mỹ muốn sản xuất những chiếc Hummer được sử dụng công nghệ của mình.[20]

Hiện nay, công ty không còn tuyên bố nó có thể chạy một chiếc xe hoàn toàn vào nước, và thay vào đó là tiếp thị sản xuất "Aquygen" như một kỹ thuật để tăng hiệu quả nhiên liệu,[21] thus making it Hydrogen fuel enhancement rather than a water-fuelled car.

Genesis World Energy (GWE)[edit]

Also in 2002, Genesis World Energy announced a market ready device which would extract energy from water by separating the Hydrogen and Oxygen and then recombining them.[22] In 2003, the company announced that this technology had been adapted to power automobiles.[23] The company collected over $2.5 million from investors, but none of their devices were ever brought to market. In 2006, Patrick Kelly, the owner of Genesis World Energy was sentenced in New Jersey to five years in prison for theft and ordered to pay $400,000 in restitution.[24]

Genepax Water Energy System[edit]

In June 2008, Japanese company Genepax unveiled a car which it claims runs on only water and air,[25] and many news outlets dubbed the vehicle a "water-fuel car".[26] The company says it "cannot [reveal] the core part of this invention,” yet,[27] but it has disclosed that the system uses an onboard energy generator (a "membrane electrode assembly") to extract the hydrogen using a "mechanism which is similar to the method in which hydrogen is produced by a reaction of metal hydride and water".[28] The hydrogen is then used to generate energy to run the car. This has led to speculation that the metal hydride is consumed in the process and is the ultimate source of the car's energy, making the car a hydride-fuelled "hydrogen on demand" vehicle, rather than water-fuelled as claimed.[29][30][31] On the company's website the energy source is explained only with the words "Chemical reaction".[32] The science and technology magazine Popular Mechanics has described Genepax's claims as "Rubbish."[33] The vehicle that Genepax demonstrated to the press in 2008 was a REVAi electric car, manufactured in India and sold in the UK as the G-Wiz.

In early 2009, Genepax announced they were closing their website, citing large development costs.[34]

Thushara Priyamal Edirisinghe[edit]

Also in 2008, Sri Lankan news sources reported that Thushara Priyamal Edirisinghe claimed to drive a water-fuelled car about 300 kilometers[35] on three litres of water.[36][37] Like other alleged water-fuelled cars described above, energy for the car is supposedly produced by splitting water into hydrogen and oxygen using electrolysis, and then burning the gases in the engine. Thushara showed the technology to Prime Minister Ratnasiri Wickramanayaka, who "extended the Government’s full support to his efforts to introduce the water-powered car to the Sri Lankan market."[36]

Thushara was arrested a few months later on suspicion of investment fraud.[4]

Daniel Dingel[edit]

Daniel Dingel, a Filipino inventor, has been claiming since 1969 to have developed technology allowing water to be used as fuel. In 2000, Dingel entered into a business partnership with Formosa Plastics Group to further develop the technology. In 2008, Formosa Plastics successfully sued Dingel for fraud, with the 82-year-old Dingel being sentenced to 20 years imprisonment.[3]

Dr Ghulam Sarwar[edit]

In December 2011 a Pakistani doctor, Ghulam Sarwar claimed that he had invented a car that only runs on water.[38] At the time the invented car was claimed to use 60% water and 40% Diesel or fuel, but that the inventor was working hard to make it run on only water, probably by end of June 2012. It was further claimed that the car "emits only oxygen rather than the usual carbon".[39]

Agha Waqar Ahmad[edit]

Agha Waqar Ahmad, a Pakistani, claimed in July 2012 to have invented water-fuelled car by installing a "water kit" for all kind of automobiles.[40][41] The kit consists of a cylindrical jar, which holds the water, a bubbler, and a pipe leading to the engine. He claims that the kit uses electrolysis to convert water into "HHO", which is then used as fuel. The kit requires use of distilled water to work.[42] Ahmed claims that he has been able to achieve much higher amounts of oxyhydrogen compared to any other inventor because of "undisclosed calculations".[43] He has applied for a patent in Pakistan.[43] Some Pakistani scientists alleged that Agha's invention is nothing but a fraud as it violates the laws of thermodynamics.[44]

Hydrogen as a supplement[edit]

Ngoài các tuyên bố về những chiếc ô tô chạy hoàn toàn vào nước, cũng đã có tuyên bố rằng đốt cháy hydro hoặc oxyhydrogen ngoài chạy xăng hoặc dầu diesel tăng số dặm. Liệu các hệ thống hydro trên cầu như vậy có thực sự cải thiện phát thải hoặc hiệu quả nhiên liệu được tranh luận.[45]

Một số trang web nào thúc đẩy việc sử dụng các oxyhydrogen (mà họ thường gọi là " HHO"), bán các kế hoạch bình điện phân DIY hoặc toàn bộ dụng cụ với lời hứa cải tiến lớn trong hiệu quả nhiên liệu . Theo một phát ngôn viên của Hiệp hội ô tô Mỹ, "Tất cả những thiết bị này trông giống như chúng có thể làm việc cho bạn, nhưng hãy để tôi nói cho bạn biết chúng không."[46]

Viên xăng và các phụ gia liên quan[edit]

Main article: Viên xăng

Liên quan đến trò lừa bịp xe nước thúc đẩy những tuyên bố rằng các chất phụ gia, thường là một viên thuốc, chuyển đổi nước thành nhiên liệu có thể sử dụng, tương tự như một đèn cacbua, trong đó một phụ gia năng lượng cao sản xuất nhiên liệu dễ cháy. "Viên xăng" này đã được chứng minh bị cáo buộc trên một chiếc xe cỡ lớn, theo báo cáo năm 1980 trong Mother Earth News. Một lần nữa, nước tự nó không thể đóng góp bất kỳ năng lượng nào cho quá trình, chất phụ gia hay viên thuốc là nhiên liệu.

In popular culture[edit]

It is referred to in the pilot episode for the That '70s Show sitcom.

"Gashole" (2010), a documentary film about the history of oil prices and the future of alternative mentions multiple stories regarding engines that use water to increase mileage efficiency.

"Like Water for Octane," an episode of The Lone Gunmen,[47] is based on a "water-powered" car that character Melvin Frohike saw with his own eyes back in 1962.[48]

The Water Engine, a David Mamet play made into a television film in 1994, tells the story of Charles Lang inventing an engine that runs using water for fuel. The plot centers on the many obstacles the inventor must overcome to patent his device.[49]

The plot of the 1996 action film Chain Reaction revolves around a technology to turn water (via a type of self-sustaining bubble fusion & electrolysis) into fuel and official suppression of it.

See also[edit]

References[edit]

 1. ^ a b Edwards, Tony (December 1, 1996). "End of road for car that ran on Water". The Sunday Times. Times Newspapers Limited. p. Features 12. Retrieved May 16, 2007. 
 2. ^ State of New Jersey Department of Law and Public Safety press release, November 9, 2006
 3. ^ a b Lopez, Allison (December 20, 2008). "Inventor, 82, gets 20 years for 'estafa'". Philippine Daily Inquirer. Retrieved January 12, 2009. 
 4. ^ a b "Sri Lanka – Water car story didn't hold water". Daily Mirror. UK. October 16, 2008. Retrieved January 12, 2009. 
 5. ^ "The Truth About Water-Powered Cars: Mechanic's Diary". Popular Mechanics. July 3, 2008. Retrieved July 21, 2008. 
 6. ^ a b Professor doubts water car claims – A leading alternative fuels expert throws water on Japanese company claims that it's developed the world's first car powered by just water. Professor Theodosios Korakianitis at Queen Mary University of London says water by itself would not be enough to get your car going. [4]
 7. ^ a b Ball, Philip (September 14, 2007). "Burning water and other myths". Nature News. Retrieved September 14, 2007. 
 8. ^ Guidelines for Use of Hydrogen Fuel in Commercial Vehicles. Final Report, U.S. Department of Transportation. Federal Motor Carrier Safety Administration, November 2007, pp. 20-21
 9. ^ Garrett Water Carburetor - 01/12/98
 10. ^ US 2006676  Electrolytic carburetor – Charles H. Garrett
 11. ^ US 4936961  Method for the production of a fuel gas – Stanley A. Meyer
 12. ^ "The Car that Ran on Water", Columbus Dispatch, July 8, 2007
 13. ^ "It runs on water, Part 2"
 14. ^ http://www.waterfuelcell.org/WFCprojects/Video/NewsReport.wmv
 15. ^ NatureNews, "Burning water and other myths", September 14, 1997
 16. ^ Business Wire Hydrogen Technology Applications and UTEK Corporation Announce Strategic Alliance Agreement (April 2002)
 17. ^ EVWORLD FEATURE: Electric Cars and the Goldilocks Planet: Global Warming | Carbon Dioxide | Cold Fusion
 18. ^ Knight-Ridder/Tribune Business News: Clearwater man puts technology to work Tampa Tribune (Tampa, Florida) (November 2005)
 19. ^ J. M. Calo (November 3, 2006). "Comments on "A new gaseous and combustible form of water," by R.M. Santilli (Int. J. Hydrogen Energy 2006: 31(9), 1113–1128)" (PDF). International Journal of Hydrogen Energy. 32 (32): 1309–1312. doi:10.1016/j.ijhydene.2006.11.004. 
 20. ^ Goodbye Big Oil – Vive
 21. ^ Hydrogen Technology Applications, Inc. - Products and Markets
 22. ^ Genesis World Energy Press release, December 5, 2002
 23. ^ Genesis World Energy press release, April 21, 2003
 24. ^ State of New Jersey Department of Law and Public Safety press release, November 9, 2006
 25. ^ "New Fuel Cell System 'Generates Electricity with Only Water, Air'". Nikkei Business Publications,Inc. June 13, 2008. Retrieved June 13, 2008. 
 26. ^ "Water-fuel car unveiled in Japan". Reuters. June 13, 2008. Retrieved June 18, 2008. 
 27. ^ Ghelfi, Carli (June 18, 2008). "Water-fueled car: too good to be true?". Cleantech.com. Retrieved June 22, 2008. 
 28. ^ "Japanese company creates eco-friendly car that uses water as fuel!". India Times. June 17, 2008. Retrieved June 18, 2008. 
 29. ^ Genepax Water Car: Too Good to be True? Yeah : TreeHugger
 30. ^ "Japanese Company Says Laws of Physics Don't Apply – to Cars". Slashdot. June 14, 2008. Retrieved June 14, 2008. 
 31. ^ Rapier, Robert (June 18, 2008). "How to Run a Car on Water: The Truth About Genepax's Hydrogen Car". The Intelligence Daily. Retrieved June 22, 2008. 
 32. ^ http://www.iitk.ac.in/che/jpg/papersb/full%20papers/K-106.pdf
 33. ^ Allen, Mike (July 3, 2008). "The Truth About Water-Powered Cars: Mechanic's Diary". Retrieved July 10, 2008. 
 34. ^ No More Embarrassment for Thomson Reuters – Genepax Water Car is Dead « San Francisco Citizen
 35. ^ The news sources cited below report that the trip was from Christ King College, Pannipitiya, Thushara, to Anuradhapura and back.
 36. ^ a b Business Intelligence Middle East:The water-powered car race heats up still further
 37. ^ Dailynews Sri Lanka: In search of creativity
 38. ^ New Water Running Car Kit Launched by Dr Ghulam Sarwar Launch, The News Pakistan
 39. ^ World's first Water Car made by Pakistani PHD Dr. Ghulam Sarwar | 9To5Pakistan
 40. ^ http://www.youtube.com/watch?v=H1AspJkGoek
 41. ^ http://paktribune.com/business/news/Govt-assures-support-for-water-for-fuel-project-10125.html
 42. ^ "[Talk]". Capital Talk (in Urdu). July 30, 2012. GEO TV.  Check |episodelink= value (help);
 43. ^ a b "[[5]]". Kyun (in Urdu). July 17, 2012. Awaz Television Network.  Check |episodelink= value (help);
 44. ^ ‘Water car’: Engineer sues doctor for ‘trying to undermine’ his invention – The Express Tribune
 45. ^ newsreview: Hydrogen generators get a test drive in the search for fuel economy and lower emissions By Scott D.F. Reeves
 46. ^ Spring, Tom (July 28, 2008). "Gas Crisis Fuels Dubious Online Offers". PC World. Retrieved August 23, 2008. 
 47. ^ "The Lone Gunmen – Plot Summary." _IMDB_. 2007. Internet Movie Database Inc. Accessed November 18, 2007.
 48. ^ "The Lone Gunmen – Like Water for Octane (2001) – Overview – Plot Outline." _IMDB_. 2007. Internet Movie Database Inc. Accessed November 18, 2007.
 49. ^ "The Water Engine – Plot Summary for" _IMDB_. 2007. Internet Movie Database Inc. Accessed March 17, 2008.

DEFAULTSORT:Water-Fuelled Automobile Category:Urban legends Category:Conspiracy theoriesSolar energy, radiant light and heat from the sun, is harnessed using a range of ever-evolving technologies such as solar heating, solar photovoltaics, solar thermal electricity, solar architecture and artificial photosynthesis.[1][2]

Solar technologies are broadly characterized as either passive solar or active solar depending on the way they capture, convert and distribute solar energy. Active solar techniques include the use of photovoltaic panels and solar thermal collectors to harness the energy. Passive solar techniques include orienting a building to the Sun, selecting materials with favorable thermal mass or light dispersing properties, and designing spaces that naturally circulate air.

In 2011, the International Energy Agency said that "the development of affordable, inexhaustible and clean solar energy technologies will have huge longer-term benefits. It will increase countries’ energy security through reliance on an indigenous, inexhaustible and mostly import-independent resource, enhance sustainability, reduce pollution, lower the costs of mitigating climate change, and keep fossil fuel prices lower than otherwise. These advantages are global. Hence the additional costs of the incentives for early deployment should be considered learning investments; they must be wisely spent and need to be widely shared".[1]

Energy from the Sun[edit]

Main articles: Insolation and Solar radiation
About half the incoming solar energy reaches the Earth's surface.

The Earth receives 174 petawatts (PW) of incoming solar radiation (insolation) at the upper atmosphere.[3] Approximately 30% is reflected back to space while the rest is absorbed by clouds, oceans and land masses. The spectrum of solar light at the Earth's surface is mostly spread across the visible and near-infrared ranges with a small part in the near-ultraviolet.[4]

Earth's land surface, oceans and atmosphere absorb solar radiation, and this raises their temperature. Warm air containing evaporated water from the oceans rises, causing atmospheric circulation or convection. When the air reaches a high altitude, where the temperature is low, water vapor condenses into clouds, which rain onto the Earth's surface, completing the water cycle. The latent heat of water condensation amplifies convection, producing atmospheric phenomena such as wind, cyclones and anti-cyclones.[5] Sunlight absorbed by the oceans and land masses keeps the surface at an average temperature of 14 °C.[6] By photosynthesis green plants convert solar energy into chemical energy, which produces food, wood and the biomass from which fossil fuels are derived.[7]

Yearly Solar fluxes & Human Energy Consumption
Solar 3,850,000 EJ[8]
Wind 2,250 EJ[9]
Biomass potential 100–300 EJ[10]
Primary energy use (2010) 539 EJ[11]
Electricity (2010) 66.5 EJ[12]

The total solar energy absorbed by Earth's atmosphere, oceans and land masses is approximately 3,850,000 exajoules (EJ) per year.[8] In 2002, this was more energy in one hour than the world used in one year.[13][14] Photosynthesis captures approximately 3,000 EJ per year in biomass.[15] The technical potential available from biomass is from 100–300 EJ/year.[10] The amount of solar energy reaching the surface of the planet is so vast that in one year it is about twice as much as will ever be obtained from all of the Earth's non-renewable resources of coal, oil, natural gas, and mined uranium combined,[16]

Solar energy can be harnessed at different levels around the world, mostly depending on distance from the equator.[17]

Applications of solar technology[edit]

Average insolation showing land area (small black dots) required to replace the world primary energy supply with solar electricity (18 TW is 568 Exajoule, EJ, per year). Insolation for most people is from 150 to 300 W/m2 or 3.5 to 7.0 kWh/m2/day.

Solar energy refers primarily to the use of solar radiation for practical ends. However, all renewable energies, other than geothermal and tidal, derive their energy from the sun.

Solar technologies are broadly characterized as either passive or active depending on the way they capture, convert and distribute sunlight. Active solar techniques use photovoltaic panels, pumps, and fans to convert sunlight into useful outputs. Passive solar techniques include selecting materials with favorable thermal properties, designing spaces that naturally circulate air, and referencing the position of a building to the Sun. Active solar technologies increase the supply of energy and are considered supply side technologies, while passive solar technologies reduce the need for alternate resources and are generally considered demand side technologies.[18]

Architecture and urban planning[edit]

Darmstadt University of Technology in Germany won the 2007 Solar Decathlon in Washington, D.C. with this passive house designed specifically for the humid and hot subtropical climate.[19]

Sunlight has influenced building design since the beginning of architectural history.[20] Advanced solar architecture and urban planning methods were first employed by the Greeks and Chinese, who oriented their buildings toward the south to provide light and warmth.[21]

The common features of passive solar architecture are orientation relative to the Sun, compact proportion (a low surface area to volume ratio), selective shading (overhangs) and thermal mass.[20] When these features are tailored to the local climate and environment they can produce well-lit spaces that stay in a comfortable temperature range. Socrates' Megaron House is a classic example of passive solar design.[20] The most recent approaches to solar design use computer modeling tying together solar lighting, heating and ventilation systems in an integrated solar design package.[22] Active solar equipment such as pumps, fans and switchable windows can complement passive design and improve system performance.

Urban heat islands (UHI) are metropolitan areas with higher temperatures than that of the surrounding environment. The higher temperatures are a result of increased absorption of the Solar light by urban materials such as asphalt and concrete, which have lower albedos and higher heat capacities than those in the natural environment. A straightforward method of counteracting the UHI effect is to paint buildings and roads white and plant trees. Using these methods, a hypothetical "cool communities" program in Los Angeles has projected that urban temperatures could be reduced by approximately 3 °C at an estimated cost of US$1 billion, giving estimated total annual benefits of US$530 million from reduced air-conditioning costs and healthcare savings.[23]

Agriculture and horticulture[edit]

Greenhouses like these in the Westland municipality of the Netherlands grow vegetables, fruits and flowers.

Agriculture and horticulture seek to optimize the capture of solar energy in order to optimize the productivity of plants. Techniques such as timed planting cycles, tailored row orientation, staggered heights between rows and the mixing of plant varieties can improve crop yields.[24][25] While sunlight is generally considered a plentiful resource, the exceptions highlight the importance of solar energy to agriculture. During the short growing seasons of the Little Ice Age, French and English farmers employed fruit walls to maximize the collection of solar energy. These walls acted as thermal masses and accelerated ripening by keeping plants warm. Early fruit walls were built perpendicular to the ground and facing south, but over time, sloping walls were developed to make better use of sunlight. In 1699, Nicolas Fatio de Duillier even suggested using a tracking mechanism which could pivot to follow the Sun.[26] Applications of solar energy in agriculture aside from growing crops include pumping water, drying crops, brooding chicks and drying chicken manure.[27][28] More recently the technology has been embraced by vinters, who use the energy generated by solar panels to power grape presses.[29]

Greenhouses convert solar light to heat, enabling year-round production and the growth (in enclosed environments) of specialty crops and other plants not naturally suited to the local climate. Primitive greenhouses were first used during Roman times to produce cucumbers year-round for the Roman emperor Tiberius.[30] The first modern greenhouses were built in Europe in the 16th century to keep exotic plants brought back from explorations abroad.[31] Greenhouses remain an important part of horticulture today, and plastic transparent materials have also been used to similar effect in polytunnels and row covers.

Transport and reconnaissance[edit]

Australia hosts the World Solar Challenge where solar cars like the Nuna3 race through a 3,021 km (1,877 mi) course from Darwin to Adelaide.

Development of a solar-powered car has been an engineering goal since the 1980s. The World Solar Challenge is a biannual solar-powered car race, where teams from universities and enterprises compete over 3,021 kilometres (1,877 mi) across central Australia from Darwin to Adelaide. In 1987, when it was founded, the winner's average speed was 67 kilometres per hour (42 mph) and by 2007 the winner's average speed had improved to 90.87 kilometres per hour (56.46 mph).[32] The North American Solar Challenge and the planned South African Solar Challenge are comparable competitions that reflect an international interest in the engineering and development of solar powered vehicles.[33][34]

Some vehicles use solar panels for auxiliary power, such as for air conditioning, to keep the interior cool, thus reducing fuel consumption.[35][36]

In 1975, the first practical solar boat was constructed in England.[37] By 1995, passenger boats incorporating PV panels began appearing and are now used extensively.[38] In 1996, Kenichi Horie made the first solar powered crossing of the Pacific Ocean, and the sun21 catamaran made the first solar powered crossing of the Atlantic Ocean in the winter of 2006–2007.[39] There are plans to circumnavigate the globe in 2010.[40]

Helios UAV in solar powered flight.

In 1974, the unmanned AstroFlight Sunrise plane made the first solar flight. On 29 April 1979, the Solar Riser made the first flight in a solar-powered, fully controlled, man carrying flying machine, reaching an altitude of 40 feet (12 m). In 1980, the Gossamer Penguin made the first piloted flights powered solely by photovoltaics. This was quickly followed by the Solar Challenger which crossed the English Channel in July 1981. In 1990 Eric Scott Raymond in 21 hops flew from California to North Carolina using solar power.[41] Developments then turned back to unmanned aerial vehicles (UAV) with the Pathfinder (1997) and subsequent designs, culminating in the Helios which set the altitude record for a non-rocket-propelled aircraft at 29,524 metres (96,864 ft) in 2001.[42] The Zephyr, developed by BAE Systems, is the latest in a line of record-breaking solar aircraft, making a 54-hour flight in 2007, and month-long flights are envisioned by 2010.[43]

A solar balloon is a black balloon that is filled with ordinary air. As sunlight shines on the balloon, the air inside is heated and expands causing an upward buoyancy force, much like an artificially heated hot air balloon. Some solar balloons are large enough for human flight, but usage is generally limited to the toy market as the surface-area to payload-weight ratio is relatively high.[44]

Solar thermal[edit]

Main article: Solar thermal energy

Solar thermal technologies can be used for water heating, space heating, space cooling and process heat generation.[45]

Water heating[edit]

Solar water heaters facing the Sun to maximize gain.

Solar hot water systems use sunlight to heat water. In low geographical latitudes (below 40 degrees) from 60 to 70% of the domestic hot water use with temperatures up to 60 °C can be provided by solar heating systems.[46] The most common types of solar water heaters are evacuated tube collectors (44%) and glazed flat plate collectors (34%) generally used for domestic hot water; and unglazed plastic collectors (21%) used mainly to heat swimming pools.[47]

As of 2007, the total installed capacity of solar hot water systems is approximately 154 GW.[48] China is the world leader in their deployment with 70 GW installed as of 2006 and a long term goal of 210 GW by 2020.[49] Israel and Cyprus are the per capita leaders in the use of solar hot water systems with over 90% of homes using them.[50] In the United States, Canada and Australia heating swimming pools is the dominant application of solar hot water with an installed capacity of 18 GW as of 2005.[18]

Heating, cooling and ventilation[edit]

Solar House #1 of Massachusetts Institute of Technology in the United States, built in 1939, used Seasonal thermal energy storage for year-round heating.

In the United States, heating, ventilation and air conditioning (HVAC) systems account for 30% (4.65 EJ) of the energy used in commercial buildings and nearly 50% (10.1 EJ) of the energy used in residential buildings.[51][52] Solar heating, cooling and ventilation technologies can be used to offset a portion of this energy.

Thermal mass is any material that can be used to store heat—heat from the Sun in the case of solar energy. Common thermal mass materials include stone, cement and water. Historically they have been used in arid climates or warm temperate regions to keep buildings cool by absorbing solar energy during the day and radiating stored heat to the cooler atmosphere at night. However they can be used in cold temperate areas to maintain warmth as well. The size and placement of thermal mass depend on several factors such as climate, daylighting and shading conditions. When properly incorporated, thermal mass maintains space temperatures in a comfortable range and reduces the need for auxiliary heating and cooling equipment.[53]

A solar chimney (or thermal chimney, in this context) is a passive solar ventilation system composed of a vertical shaft connecting the interior and exterior of a building. As the chimney warms, the air inside is heated causing an updraft that pulls air through the building. Performance can be improved by using glazing and thermal mass materials[54] in a way that mimics greenhouses.

Deciduous trees and plants have been promoted as a means of controlling solar heating and cooling. When planted on the southern side of a building, their leaves provide shade during the summer, while the bare limbs allow light to pass during the winter.[55] Since bare, leafless trees shade 1/3 to 1/2 of incident solar radiation, there is a balance between the benefits of summer shading and the corresponding loss of winter heating.[56] In climates with significant heating loads, deciduous trees should not be planted on the southern side of a building because they will interfere with winter solar availability. They can, however, be used on the east and west sides to provide a degree of summer shading without appreciably affecting winter solar gain.[57]

Water treatment[edit]

Small scale solar powered sewerage treatment plant.

Solar distillation can be used to make saline or brackish water potable. The first recorded instance of this was by 16th-century Arab alchemists.[58] A large-scale solar distillation project was first constructed in 1872 in the Chilean mining town of Las Salinas.[59] The plant, which had solar collection area of 4,700 m2, could produce up to 22,700 L per day and operated for 40 years.[59] Individual still designs include single-slope, double-slope (or greenhouse type), vertical, conical, inverted absorber, multi-wick, and multiple effect.[58] These stills can operate in passive, active, or hybrid modes. Double-slope stills are the most economical for decentralized domestic purposes, while active multiple effect units are more suitable for large-scale applications.[58]

Solar water disinfection (SODIS) involves exposing water-filled plastic polyethylene terephthalate (PET) bottles to sunlight for several hours.[60] Exposure times vary depending on weather and climate from a minimum of six hours to two days during fully overcast conditions.[61] It is recommended by the World Health Organization as a viable method for household water treatment and safe storage.[62] Over two million people in developing countries use this method for their daily drinking water.[61]

Solar energy may be used in a water stabilisation pond to treat waste water without chemicals or electricity. A further environmental advantage is that algae grow in such ponds and consume carbon dioxide in photosynthesis, although algae may produce toxic chemicals that make the water unusable.[63][64]

Process heat[edit]

Solar concentrating technologies such as parabolic dish, trough and Scheffler reflectors can provide process heat for commercial and industrial applications. The first commercial system was the Solar Total Energy Project (STEP) in Shenandoah, Georgia, USA where a field of 114 parabolic dishes provided 50% of the process heating, air conditioning and electrical requirements for a clothing factory. This grid-connected cogeneration system provided 400 kW of electricity plus thermal energy in the form of 401 kW steam and 468 kW chilled water, and had a one hour peak load thermal storage.[65]

Evaporation ponds are shallow pools that concentrate dissolved solids through evaporation. The use of evaporation ponds to obtain salt from sea water is one of the oldest applications of solar energy. Modern uses include concentrating brine solutions used in leach mining and removing dissolved solids from waste streams.[66]

Clothes lines, clotheshorses, and clothes racks dry clothes through evaporation by wind and sunlight without consuming electricity or gas. In some states of the United States legislation protects the "right to dry" clothes.[67]

Unglazed transpired collectors (UTC) are perforated sun-facing walls used for preheating ventilation air. UTCs can raise the incoming air temperature up to 22 °C and deliver outlet temperatures of 45–60 °C.[68] The short payback period of transpired collectors (3 to 12 years) makes them a more cost-effective alternative than glazed collection systems.[68] As of 2003, over 80 systems with a combined collector area of 35,000 m2 had been installed worldwide, including an 860 m2 collector in Costa Rica used for drying coffee beans and a 1,300 m2 collector in Coimbatore, India used for drying marigolds.[28]

Cooking[edit]

Main article: Solar cooker
The Solar Bowl in Auroville, India, concentrates sunlight on a movable receiver to produce steam for cooking.

Solar cookers use sunlight for cooking, drying and pasteurization. They can be grouped into three broad categories: box cookers, panel cookers and reflector cookers.[69] The simplest solar cooker is the box cooker first built by Horace de Saussure in 1767.[70] A basic box cooker consists of an insulated container with a transparent lid. It can be used effectively with partially overcast skies and will typically reach temperatures of 90–150 °C.[71] Panel cookers use a reflective panel to direct sunlight onto an insulated container and reach temperatures comparable to box cookers. Reflector cookers use various concentrating geometries (dish, trough, Fresnel mirrors) to focus light on a cooking container. These cookers reach temperatures of 315 °C and above but require direct light to function properly and must be repositioned to track the Sun.[72]

Electricity production[edit]

View of Ivanpah Solar Electric Generating System from Yates Well Road, San Bernadino County, California. The Clark Mountain Range can be seen in the distance.
Main article: Solar power

Solar power is the conversion of sunlight into electricity, either directly using photovoltaics (PV), or indirectly using concentrated solar power (CSP). CSP systems use lenses or mirrors and tracking systems to focus a large area of sunlight into a small beam. PV converts light into electric current using the photoelectric effect.

Commercial CSP plants were first developed in the 1980s. Since 1985 the eventually 354 MW SEGS CSP installation, in the Mojave Desert of California, is the largest solar power plant in the world. Other large CSP plants include the 150 MW Solnova Solar Power Station and the 100 MW Andasol solar power station, both in Spain. The 250 MW Agua Caliente Solar Project, in the United States, and the 221 MW Charanka Solar Park in India, are the world’s largest photovoltaic plants. Solar projects exceeding 1 GW are being developed, but most of the deployed photovoltaics are in small rooftop arrays of less than 5 kW, which are grid connected using net metering and/or a feed-in tariff.[73]

Concentrated solar power[edit]

Concentrating Solar Power (CSP) systems use lenses or mirrors and tracking systems to focus a large area of sunlight into a small beam. The concentrated heat is then used as a heat source for a conventional power plant. A wide range of concentrating technologies exists; the most developed are the parabolic trough, the concentrating linear fresnel reflector, the Stirling dish and the solar power tower. Various techniques are used to track the Sun and focus light. In all of these systems a working fluid is heated by the concentrated sunlight, and is then used for power generation or energy storage.[74]

Quang điện[edit]

Công viên năng lượng mặt trời 19 MW tại Đức.
Diễn giải của NREL về các hiệu suất pin mặt trời nghiên cứu tốt nhất từ năm 1976 tới nay
Main article: Pin quang điện

Pin mặt trời, hay pin quang điện (PV), là một thiết bị chuyển dổi ánh sâng thành dòng điện bằng cách sử dụng hiệu ứng quang điện. Pin mặt trời đầu tiên được xây dựng bởi Charles Fritts trong những năm 1880.[75] Năm 1931 một kỹ sư người Đức, tiến sỹ Bruno Lange, đã phát triển một pin quang điện sử dụng sê-len-nua bạc trên nền ô-xít đồng.[76] Mặc dù các pin sê-len nguyên mẫu chuyển đổi ít hơn 1% ánh sáng incident thành điện năng, cả hai Ernst Werner von SiemensJames Clerk Maxwell được ghi nhận là những người quan trọng của phát kiến này.[77] Theo công trình của Russell Ohl trong những năm 1940, các nhà nghiên cứu Gerald Pearson, Calvin Fuller và Daryl Chapin đã tạo ra pin mặt trời silicon năm 1954.[78] Các pin mặt trời này ban đầu có giá 286 USD/watt và đạt hiệu suất 4.5–6%.[79] Đến năm 2012 hiệu suất phổ biến 20% và hiệu suất tối đa của các pin quang điện nghiên cứu hơn 40%.[80]

Others[edit]

Besides concentrated solar power and photovoltaics, there are some other techniques used to generated electricity using solar power. These include:

Sản xuất nhiên liệu[edit]

Các quá trình hóa học mặt trời sử dụng năng lượng mặt trời để dẫn dắt các phản ứng hóa học. Các quá trình này bù đắp năng lượng mà nếu không sẽ đến từ một nguồn nhiên liệu hóa thạch và cũng có thể chuyển đổi năng lượng mặt trời thành nhiên liệu có thể lưu trữ và vận chuyển. Các phản ứng hóa học gây ra bởi năng lượng mặt trời có thể được chia thành nhiệt hóa hoặc quang hóa.[82] Một loạt nhiên liệu có thể được tạo ra bằng quang hợp nhân tạo.[83] Hóa chất xúc tác đa điện tử tham gia vào việc tạo ra các nhiên liệu trên nền carbon (như mê-ta-non) từ giảm carbon dioxide đang là thách thức, một thay thế khả thi là Hydro sản xuất từ proton, mặc dù sử dụng nước như nguồn gốc của các điện tử (như thực vật làm) đòi hỏi phải nắm vững quá trình oxy hóa đa điện tử của hai phân tử nước và oxy phân tử.[84] Một số người dự kiến ​​làm các nhà máy nhiên liệu năng lượng mặt trời tại các khu vực đô thị ven biển vào năm 2050 - sự phân tách nước biển cung cấp hydro để chạy thông qua các nhà máy điện pin nhiên liệu lân cận và nước tinh khiết của sản phẩm sẽ đi trực tiếp vào hệ thống nước của thành phố.[85] Một tầm nhìn khác liên quan đến tất cả các cấu trúc của con người bao phủ bề mặt của trái đất (ví dụ, đường sá, phương tiện đi lại và công trình) làm quang hợp hiệu quả hơn so với thực vật.[86]

Các công nghệ sản xuất hydro là một khu vực nghiên cứu hóa học mặt trời lớn kể từ những năm 1970. Aside from electrolysis được dẫn dắt bởi pin quang điện hoặc pin quang hóa, một vài quá trình nhiệt hóa đã được khám phá. One such route sử dụng các bộ concentrator để tách nước thành oxy và hydro ở nhiệt độ cao (2300-2600 °C).[87] Một tiếp cận khác dùng nhiệt từ các bộ concentrator năng lượng mặt trời để dẫn dắt reformation hơi nước của khí thiên nhiên do đó tăng hiệu năng tổng thể của hydro so với các phương pháp reforming truyền thống khác.[88] Các chu trình nhiệt hóa được đặc trưng bởi sự decomposition và regeneration của các chất phản ứng cho một con đường khác để sản xuất hydrogen. Quá trình Solzinc được phát triển tại Viện Weizmann sử dụng furnace nhật năng 1 MW để tách ô-xít kẽm (ZnO) ở nhiệt độ trên 1200 °C. Phản ứng ban đầu này tạo ra kẽm nguyên chất, which can subsequently be reacted with water để tạo ra hydro.[89]

Các phương pháp tồn trữ năng lượng[edit]

Nhà máy điện mặt trời Andasol 150 MW là nhà máy điện nhiệt mặt trời gương parabolic, đặt tại Tây Ban Nha. Nhà máy Andasol sử dụng các bồn chứa molten salt để tồn trữ nhật năng nên nó có thể tiếp tục phát điện năng ngay cả khi không có ánh nắng.[90]

Các hệ thống nhiệt khối có thể lưu trữ năng lượng mặt trời dưới dạng nhiệt ở nhiệt độ hữu ích tại chỗ cho mỗi ngày hoặc thời hạn theo mùa. Hệ thống lưu trữ nhiệt thường sử dụng vật liệu sẵn có với khả năng nhiệt dung riêng cao như nước, đất và đá. Hệ thống được thiết kế tốt có thể làm giảm nhu cầu cao điểm, sự thay đổi thời gian của-sử dụng thành các giờ ngoài giờ cao điểm và giảm gia nhiệt tổng thể và yêu cầu làm mát.[91][92]

Các vật liệu thay đổi pha như paraffin waxmuối Glauber cũng là một phương tiện lưu trữ nhiệt. Những vật liệu này rẻ tiền, có sẵn, và có thể cung cấp nhiệt độ hữu ích nội tại (khoảng 64 °C). "Dover House" (tại Dover, Massachusetts) là người đầu tiên sử dụng hệ thống sưởi ấm muối của Glauber, vào năm 1948.[93]

Năng lượng mặt trời có thể được lưu trữ ở nhiệt độ cao sử dụng muối nóng chảy. Muối là một phương tiện lưu trữ có hiệu quả bởi vì chi phí thấp, có nhiệt dung riêng cao và có thể cung cấp nhiệt ở nhiệt độ tương thích với các hệ thống điện thông thường. Solar Two sử dụng phương pháp lưu trữ năng lượng này, cho phép nó lưu trữ 1,44  TJ trong bể chứa 68 m 3 của nó với hiệu quả lưu trữ hàng năm khoảng 99%. [94]

Các hệ thống PV ngoài lưới có truyền thống sử dụng pin sạc để lưu trữ điện dư thừa. Với hệ thống gắn lưới, điện năng dư thừa có thể được gửi đến lưới truyền tải, trong khi điện năng lưới tiêu chuẩn có thể được sử dụng để đáp ứng sự thiếu hụt. Các chương trình đo lường mạng cho các hệ thống hộ gia đình một khoản tín dụng cho bất kỳ điện năng mà chúng cung cấp cho lưới điện. Điều này được xử lý bằng cách 'cuộn lại' đồng hồ bất cứ khi nào ngôi nhà sản xuất nhiều điện hơn so với tiêu thụ. Nếu việc sử dụng điện lưới là dưới số không, các tiện ích sẽ cuộn lại tín dụng kilowatt giờ sang tháng sau.[95] Các cách tiếp cận khác liên quan đến việc sử dụng hai công tơ điện, để đo điện năng tiêu thụ so với điện năng sản xuất. Điều này ít phổ biến hơn do chi phí lắp đặt tăng của đồng hồ thứ hai. Hầu hết các công tơ mét tiêu chuẩn nhất đo chính xác trong cả hai hướng, làm cho một công tơ mét thứ hai không cần thiết.

Thủy điện tích năng lưu trữ năng lượng dưới dạng nước bơm khi năng lượng có sẵn từ một hồ chứa độ cao thấp lên một hồ chứa độ cao cao hơn. Năng lượng được phục hồi khi nhu cầu cao bằng cách giải phóng nước, với việc bơm trở thành một máy phát thủy điện.[96]

Development, deployment and economics[edit]

Participants in a workshop on sustainable development inspect solar panels at Monterrey Institute of Technology and Higher Education, Mexico City on top of a building on campus.

Beginning with the surge in coal use which accompanied the Industrial Revolution, energy consumption has steadily transitioned from wood and biomass to fossil fuels. The early development of solar technologies starting in the 1860s was driven by an expectation that coal would soon become scarce. However development of solar technologies stagnated in the early 20th century in the face of the increasing availability, economy, and utility of coal and petroleum.[97]

The 1973 oil embargo and 1979 energy crisis caused a reorganization of energy policies around the world and brought renewed attention to developing solar technologies.[98][99] Deployment strategies focused on incentive programs such as the Federal Photovoltaic Utilization Program in the US and the Sunshine Program in Japan. Other efforts included the formation of research facilities in the US (SERI, now NREL), Japan (NEDO), and Germany (Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE).[100]

Commercial solar water heaters began appearing in the United States in the 1890s.[101] These systems saw increasing use until the 1920s but were gradually replaced by cheaper and more reliable heating fuels.[102] As with photovoltaics, solar water heating attracted renewed attention as a result of the oil crises in the 1970s but interest subsided in the 1980s due to falling petroleum prices. Development in the solar water heating sector progressed steadily throughout the 1990s and growth rates have averaged 20% per year since 1999.[48] Although generally underestimated, solar water heating and cooling is by far the most widely deployed solar technology with an estimated capacity of 154 GW as of 2007.[48]

The International Energy Agency has said that solar energy can make considerable contributions to solving some of the most urgent problems the world now faces:[1]

The development of affordable, inexhaustible and clean solar energy technologies will have huge longer-term benefits. It will increase countries’ energy security through reliance on an indigenous, inexhaustible and mostly import-independent resource, enhance sustainability, reduce pollution, lower the costs of mitigating climate change, and keep fossil fuel prices lower than otherwise. These advantages are global. Hence the additional costs of the incentives for early deployment should be considered learning investments; they must be wisely spent and need to be widely shared.[1]

In 2011, the International Energy Agency said that solar energy technologies such as photovoltaic panels, solar water heaters and power stations built with mirrors could provide a third of the world’s energy by 2060 if politicians commit to limiting climate change. The energy from the sun could play a key role in de-carbonizing the global economy alongside improvements in energy efficiency and imposing costs on greenhouse gas emitters. "The strength of solar is the incredible variety and flexibility of applications, from small scale to big scale".[103]

We have proved ... that after our stores of oil and coal are exhausted the human race can receive unlimited power from the rays of the sun.

— Frank Shuman, New York Times, July 2, 1916[104]

Tiêu chuẩn ISO[edit]

Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tê (ISO) đã xác lập một số tiêu chuẩn liên quan đến thiết bị năng lượng mặt trời. Ví dụ, ISO 9050 liên quan tới kính các tòa nhà trong khi ISO 10217 liên quan tới các vật liệu được sử dụng trong các bộ đun nước năng lượng mặt trời.

Xem thêm[edit]

Chú thích[edit]

 1. ^ a b c d "Solar Energy Perspectives: Executive Summary". International Energy Agency. 2011. Archived from the original (PDF) on 2011-12-03. 
 2. ^ Solar Fuels and Artificial Photosynthesis. Royal Society of Chemistry 2012 http://www.rsc.org/ScienceAndTechnology/Policy/Documents/solar-fuels.asp (accessed 11 March 2013)
 3. ^ Smil (1991), p. 240
 4. ^ "Natural Forcing of the Climate System". Intergovernmental Panel on Climate Change. Retrieved 2007-09-29. 
 5. ^ "Radiation Budget". NASA Langley Research Center. 2006-10-17. Retrieved 2007-09-29. 
 6. ^ Somerville, Richard. "Historical Overview of Climate Change Science" (PDF). Intergovernmental Panel on Climate Change. Retrieved 2007-09-29. 
 7. ^ Vermass, Wim. "An Introduction to Photosynthesis and Its Applications". Arizona State University. Retrieved 2007-09-29. 
 8. ^ a b Smil (2006), p. 12
 9. ^ Archer, Cristina; Jacobson, Mark. "Evaluation of Global Wind Power". Stanford. Retrieved 2008-06-03.  Cite uses deprecated parameter |coauthors= (help)
 10. ^ a b "Renewable Energy Sources" (PDF). Renewable and Appropriate Energy Laboratory. p. 12. Retrieved 2012-12-06. 
 11. ^ "Total Primary Energy Consumption". Energy Information Administration. Retrieved 2013-06-30. 
 12. ^ "Total Electricity Net Consumption". Energy Information Administration. Retrieved 2013-06-30. 
 13. ^ Solar energy: A new day dawning? retrieved 7 August 2008
 14. ^ Powering the Planet: Chemical challenges in solar energy utilization retrieved 7 August 2008
 15. ^ "Energy conversion by photosynthetic organisms". Food and Agriculture Organization of the United Nations. Retrieved 2008-05-25. 
 16. ^ Exergy (available energy) Flow Charts 2.7 YJ solar energy each year for two billion years vs. 1.4 YJ non-renewable resources available once.
 17. ^ PVWatts Viewer
 18. ^ a b Philibert, Cédric (2005). "The Present and Future use of Solar Thermal Energy as a Primary Source of Energy". IEA. Archived from the original (PDF) on 2011-12-12. 
 19. ^ "Darmstadt University of Technology solar decathlon home design". Darmstadt University of Technology. Archived from the original on October 18, 2007. Retrieved 2008-04-25. 
 20. ^ a b c Schittich (2003), p. 14
 21. ^ Butti and Perlin (1981), p. 4, 159
 22. ^ Balcomb(1992)
 23. ^ Rosenfeld, Arthur; Romm, Joseph; Akbari, Hashem; Lloyd, Alan. "Painting the Town White -- and Green". Heat Island Group. Archived from the original on 2007-07-14. Retrieved 2007-09-29.  Cite uses deprecated parameter |coauthors= (help)
 24. ^ Jeffrey C. Silvertooth. "Row Spacing, Plant Population, and Yield Relationships". University of Arizona. Retrieved 2008-06-24. 
 25. ^ Kaul (2005), p. 169–174
 26. ^ Butti and Perlin (1981), p. 42–46
 27. ^ Bénard (1981), p. 347
 28. ^ a b Leon (2006), p. 62
 29. ^ "A Powerhouse Winery". News Update. Novus Vinum. 2008-10-27. Retrieved 2008-11-05. 
 30. ^ Butti and Perlin (1981), p. 19
 31. ^ Butti and Perlin (1981), p. 41
 32. ^ "The WORLD Solar Challenge - The Background" (PDF). Australian and New Zealand Solar Energy Society. Archived from the original (PDF) on July 19, 2008. Retrieved 2008-08-05. 
 33. ^ "North American Solar Challenge". New Resources Group. Retrieved 2008-07-03. 
 34. ^ "South African Solar Challenge". Advanced Energy Foundation. Archived from the original on June 12, 2008. Retrieved 2008-07-03. 
 35. ^ Vehicle auxiliary power applications for solar cells 1991 Retrieved 11 October 2008
 36. ^ systaic AG: Demand for Car Solar Roofs Skyrockets 26 June 2008 Retrieved 11 October 2008
 37. ^ Electrical Review Vol 201 No 7 12 August 1977
 38. ^ Schmidt, Theodor. "Solar Ships for the new Millennium". TO Engineering. Retrieved 2007-09-30. 
 39. ^ "The sun21 completes the first transatlantic crossing with a solar powered boat". Transatlantic 21. Retrieved 2007-09-30. 
 40. ^ "PlanetSolar, the first solar-powered round-the-world voyage". PlanetSolar. Retrieved 2008-08-19.  [dead link]
 41. ^ Sunseeker Seeks New Records
 42. ^ "Solar-Power Research and Dryden". NASA. Retrieved 2008-04-30. 
 43. ^ "The NASA ERAST HALE UAV Program". Greg Goebel. Archived from the original on 2008-02-10. Retrieved 2008-04-30. 
 44. ^ "Phenomena which affect a solar balloon". pagesperso-orange.fr. Retrieved 2008-08-19. 
 45. ^ "Solar Energy Technologies and Applications". Canadian Renewable Energy Network. Retrieved 2007-10-22. 
 46. ^ "Renewables for Heating and Cooling" (PDF). International Energy Agency. Retrieved 2008-05-26. 
 47. ^ Weiss, Werner; Bergmann, Irene; Faninger, Gerhard. "Solar Heat Worldwide (Markets and Contributions to the Energy Supply 2005)" (PDF). International Energy Agency. Retrieved 2008-05-30.  Cite uses deprecated parameter |coauthors= (help)
 48. ^ a b c Weiss, Werner; Bergmann, Irene; Faninger, Gerhard. "Solar Heat Worldwide - Markets and Contribution to the Energy Supply 2006" (PDF). International Energy Agency. Retrieved 2008-06-09.  Cite uses deprecated parameter |coauthors= (help)
 49. ^ "Renewables 2007 Global Status Report" (PDF). Worldwatch Institute. Retrieved 2008-04-30. 
 50. ^ Del Chiaro, Bernadette; Telleen-Lawton, Timothy. "Solar Water Heating (How California Can Reduce Its Dependence on Natural Gas)" (PDF). Environment California Research and Policy Center. Retrieved 2007-09-29.  Cite uses deprecated parameter |coauthors= (help)
 51. ^ Apte, J.; et al. "Future Advanced Windows for Zero-Energy Homes" (PDF). American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. Retrieved 2008-04-09. 
 52. ^ "Energy Consumption Characteristics of Commercial Building HVAC Systems Volume III: Energy Savings Potential" (PDF). United States Department of Energy. pp. 2–2. Retrieved 2008-06-24. 
 53. ^ Mazria(1979), p. 29–35
 54. ^ Bright, David (18 February 1977). "Passive solar heating simpler for the average owner.". Bangor Daily News. Retrieved 3 July 2011. 
 55. ^ Mazria(1979), p. 255
 56. ^ Balcomb(1992), p. 56
 57. ^ Balcomb(1992), p. 57
 58. ^ a b c Tiwari (2003), p. 368–371
 59. ^ a b Daniels (1964), p. 6
 60. ^ "SODIS solar water disinfection". EAWAG (The Swiss Federal Institute for Environmental Science and Technology). Retrieved 2008-05-02. 
 61. ^ a b "Household Water Treatment Options in Developing Countries: Solar Disinfection (SODIS)" (PDF). Centers for Disease Control and Prevention. Archived from the original (PDF) on 2008-05-29. Retrieved 2008-05-13. 
 62. ^ "Household Water Treatment and Safe Storage". World Health Organization. Retrieved 2008-05-02. 
 63. ^ Shilton AN, Powell N, Mara DD, Craggs R (2008). "Solar-powered aeration and disinfection, anaerobic co-digestion, biological CO(2) scrubbing and biofuel production: the energy and carbon management opportunities of waste stabilisation ponds". Water Sci. Technol. 58 (1): 253–258. doi:10.2166/wst.2008.666. PMID 18653962. 
 64. ^ Tadesse I, Isoaho SA, Green FB, Puhakka JA (2003). "Removal of organics and nutrients from tannery effluent by advanced integrated Wastewater Pond Systems technology". Water Sci. Technol. 48 (2): 307–14. PMID 14510225. 
 65. ^ Stine, W B and Harrigan, R W. "Shenandoah Solar Total Energy Project". John Wiley. Retrieved 2008-07-20.  [dead link]
 66. ^ Bartlett (1998), p.393–394
 67. ^ Thomson-Philbrook, Julia. "Right to Dry Legislation in New England and Other States". Connecticut General Assembly. Retrieved 2008-05-27. 
 68. ^ a b "Solar Buildings (Transpired Air Collectors - Ventilation Preheating)" (PDF). National Renewable Energy Laboratory. Retrieved 2007-09-29. 
 69. ^ Anderson and Palkovic (1994), p. xi
 70. ^ Butti and Perlin (1981), p. 54–59
 71. ^ Anderson and Palkovic (1994), p. xii
 72. ^ Anderson and Palkovic (1994), p. xiii
 73. ^ Grid Connected Renewable Energy: Solar Electric Technologies
 74. ^ Martin and Goswami (2005), p. 45
 75. ^ Perlin (1999), p. 147
 76. ^ "Magic Plates, Tap Sun For Power", June 1931, Popular Science. Retrieved 2011-04-19. 
 77. ^ Perlin (1999), p. 18–20
 78. ^ Perlin (1999), p. 29
 79. ^ Perlin (1999), p. 29–30, 38
 80. ^ Will we exceed 50% efficiency in photovoltaics?
 81. ^ Stanford PETE
 82. ^ Bolton (1977), p. 1
 83. ^ Wasielewski MR. Photoinduced electron transfer in supramolecular systems for artificial photosynthesis. Chem. Rev. 1992; 92: 435-461.
 84. ^ Hammarstrom L and Hammes-Schiffer S. Artificial Photosynthesis and Solar Fuels. Accounts of Chemical Research 2009; 42 (12): 1859-1860.
 85. ^ Gray HB. Powering the planet with solar fuel. Nature Chemistry 2009; 1: 7.
 86. ^ Artificial photosynthesis as a frontier technology for energy sustainability. Thomas Faunce, Stenbjorn Styring, Michael R. Wasielewski, Gary W. Brudvig, A. William Rutherford, Johannes Messinger, Adam F. Lee, Craig L. Hill, Huub deGroot, Marc Fontecave, Doug R. MacFarlane, Ben Hankamer, Daniel G. Nocera, David M. Tiede, Holger Dau, Warwick Hillier, Lianzhou Wang and Rose Amal. Energy Environ. Sci., 2013, Advance Article DOI: 10.1039/C3EE40534F http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2013/EE/C3EE40534F (accessed 11 March 2013)
 87. ^ Agrafiotis (2005), p. 409
 88. ^ Zedtwitz (2006), p. 1333
 89. ^ "Solar Energy Project at the Weizmann Institute Promises to Advance the use of Hydrogen Fuel". Weizmann Institute of Science. Retrieved 2008-06-25. 
 90. ^ Edwin Cartlidge (18 November 2011). "Saving for a rainy day". Science (Vol 334). pp. 922–924. 
 91. ^ Balcomb(1992), p. 6
 92. ^ "Request for Participation Summer 2005 Demand Shifting with Thermal Mass" (PDF). Demand Response Research Center. Retrieved 2007-11-26. 
 93. ^ Butti and Perlin (1981), p. 212–214
 94. ^ "Advantages of Using Molten Salt". Sandia National Laboratory. Retrieved 2007-09-29. 
 95. ^ "PV Systems and Net Metering". Department of Energy. Archived from the original on 2008-07-04. Retrieved 2008-07-31. 
 96. ^ "Pumped Hydro Storage". Electricity Storage Association. Archived from the original on 2008-06-21. Retrieved 2008-07-31. 
 97. ^ Butti and Perlin (1981), p. 63, 77, 101
 98. ^ Butti and Perlin (1981), p. 249
 99. ^ Yergin (1991), p. 634, 653-673
 100. ^ "Chronicle of Fraunhofer-Gesellschaft". Fraunhofer-Gesellschaft. Retrieved 2007-11-04. 
 101. ^ Butti and Perlin (1981), p. 117
 102. ^ Butti and Perlin (1981), p. 139
 103. ^ "IEA Says Solar May Provide a Third of Global Energy by 2060". Bloomberg Businessweek. December 1, 2011. 
 104. ^ American Inventor Uses Egypt's Sun for Power; Appliance Concentrates the Heat Rays and Produces Steam, Which Can Be Used to Drive Irrigation Pumps in Hot Climates

Tham khảo[edit]

 • Agrafiotis, C.; Roeb, M.; Konstandopoulos, A.G.; Nalbandian, L.; Zaspalis, V.T.; Sattler, C.; Stobbe, P.; Steele, A.M. (2005). "Solar water splitting for hydrogen production with monolithic reactors". Solar Energy. 79 (4): 409–421. doi:10.1016/j.solener.2005.02.026. 
 • Anderson, Lorraine; Palkovic, Rick (1994). Cooking with Sunshine (The Complete Guide to Solar Cuisine with 150 Easy Sun-Cooked Recipes). Marlowe & Company. ISBN 1-56924-300-X.  Cite uses deprecated parameter |coauthor= (help)
 • Balcomb, J. Douglas (1992). Passive Solar Buildings. Massachusetts Institute of Technology. ISBN 0-262-02341-5. 
 • Bénard, C.; Gobin, D.; Gutierrez, M. (1981). "Experimental Results of a Latent-Heat Solar-Roof, Used for Breeding Chickens". Solar Energy. 26 (4): 347–359. doi:10.1016/0038-092X(81)90181-X. 
 • Bolton, James (1977). Solar Power and Fuels. Academic Press, Inc. ISBN 0-12-112350-2. 
 • Bradford, Travis (2006). Solar Revolution: The Economic Transformation of the Global Energy Industry. MIT Press. ISBN 0-262-02604-X. 
 • Butti, Ken; Perlin, John (1981). A Golden Thread (2500 Years of Solar Architecture and Technology). Van Nostrand Reinhold. ISBN 0-442-24005-8.  Cite uses deprecated parameter |coauthor= (help)
 • Carr, Donald E. (1976). Energy & the Earth Machine. W. W. Norton & Company. ISBN 0-393-06407-7. 
 • Daniels, Farrington (1964). Direct Use of the Sun's Energy. Ballantine Books. ISBN 0-345-25938-6. 
 • Halacy, Daniel (1973). The Coming Age of Solar Energy. Harper and Row. ISBN 0-380-00233-7. 
 • Hunt, V. Daniel (1979). Energy Dictionary. Van Nostrand Reinhold Company. ISBN 0-442-27395-9. 
 • Karan, Kaul; Greer, Edith; Kasperbauer, Michael; Mahl, Catherine (2001). "Row Orientation Affects Fruit Yield in Field-Grown Okra". Journal of Sustainable Agriculture. 17 (2/3): 169–174. doi:10.1300/J064v17n02_14. 
 • Leon, M.; Kumar, S. (2007). "Mathematical modeling and thermal performance analysis of unglazed transpired solar collectors". Solar Energy. 81 (1): 62–75. doi:10.1016/j.solener.2006.06.017. 
 • Lieth, Helmut; Whittaker, Robert (1975). Primary Productivity of the Biosphere. Springer-Verlag1. ISBN 0-387-07083-4.  Cite uses deprecated parameter |coauthors= (help)
 • Martin, Christopher L.; Goswami, D. Yogi (2005). Solar Energy Pocket Reference. International Solar Energy Society. ISBN 0-9771282-0-2.  Cite uses deprecated parameter |coauthors= (help)
 • Mazria, Edward (1979). The Passive Solar Energy Book. Rondale Press. ISBN 0-87857-238-4. 
 • Meier, Anton; Bonaldi, Enrico; Cella, Gian Mario; Lipinski, Wojciech; Wuillemin, Daniel (2005). "Solar chemical reactor technology for industrial production of lime". Solar Energy. 80 (10): 1355–1362. doi:10.1016/j.solener.2005.05.017. 
 • Mills, David (2004). "Advances in solar thermal electricity technology". Solar Energy. 76 (1-3): 19–31. doi:10.1016/S0038-092X(03)00102-6. 
 • Müller, Reto; Steinfeld, A. (2007). "Band-approximated radiative heat transfer analysis of a solar chemical reactor for the thermal dissociation of zinc oxide". Solar Energy. 81 (10): 1285–1294. doi:10.1016/j.solener.2006.12.006. 
 • Perlin, John (1999). From Space to Earth (The Story of Solar Electricity). Harvard University Press. ISBN 0-674-01013-2. 
 • Bartlett, Robert (1998). Solution Mining: Leaching and Fluid Recovery of Materials. Routledge. ISBN 90-5699-633-9. 
 • Scheer, Hermann (2002). The Solar Economy (Renewable Energy for a Sustainable Global Future). Earthscan Publications Ltd. ISBN 1-84407-075-1. 
 • Schittich, Christian (2003). Solar Architecture (Strategies Visions Concepts). Architektur-Dokumentation GmbH & Co. KG. ISBN 3-7643-0747-1. 
 • Smil, Vaclav (1991). General Energetics: Energy in the Biosphere and Civilization. Wiley. p. 369. ISBN 0-471-62905-7. 
 • Smil, Vaclav (2003). Energy at the Crossroads: Global Perspectives and Uncertainties. MIT Press. p. 443. ISBN 0-262-19492-9. 
 • Smil, Vaclav (2006-05-17). Energy at the Crossroads (PDF). Organisation for Economic Co-operation and Development. ISBN 0-262-19492-9. Retrieved 2007-09-29. 
 • Tabor, H. Z.; Doron, B. (1990). "The Beith Ha'Arava 5 MW(e) Solar Pond Power Plant (SPPP)--Progress Report". Solar Energy. 45 (4): 247–253. doi:10.1016/0038-092X(90)90093-R. 
 • Tiwari, G. N.; Singh, H. N.; Tripathi, R. (2003). "Present status of solar distillation". Solar Energy. 75 (5): 367–373. doi:10.1016/j.solener.2003.07.005. 
 • Tritt, T.; Böttner, H.; Chen, L. (2008). "Thermoelectrics: Direct Solar Thermal Energy Conversion". MRS Bulletin. 33 (4): 355–372. 
 • Tzempelikos, Athanassios; Athienitis, Andreas K. (2007). "The impact of shading design and control on building cooling and lighting demand". Solar Energy. 81 (3): 369–382. doi:10.1016/j.solener.2006.06.015. 
 • Vecchia, A.; Formisano, W.; Rosselli, V; Ruggi, D. (1981). "Possibilities for the Application of Solar Energy in the European Community Agriculture". Solar Energy. 26 (6): 479–489. doi:10.1016/0038-092X(81)90158-4. 
 • Yergin, Daniel (1991). The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power. Simon & Schuster. p. 885. ISBN 0-671-79932-0. 
 • Zedtwitz, P.v.; Petrasch, J.; Trommer, D.; Steinfeld, A. (2006). "Hydrogen production via the solar thermal decarbonization of fossil fuels". Solar Energy. 80 (10): 1333–1337. doi:10.1016/j.solener.2005.06.007. 

Liên kết ngoài[edit]

Template:Năng lượng mặt trời Template:Năng lượng tái tạo theo quốc gia Template:Mặt trời

DEFAULTSORT:Năng lượng mặt trời Category:Chuyển đổi năng lượng Category:Năng lượng thay thế Category:Năng lượng tái tạo


The average directional movement index (ADX) was developed in 1978 by J. Welles Wilder as an indicator of trend strength in a series of prices of a financial instrument.[1] ADX has become a widely used indicator for technical analysts, and is provided as a standard in collections of indicators offered by various trading platforms.

Tính toán[edit]

ADX là một kết hợp của hai chỉ báo được phát triển bởi Wilder, chỉ báo định hướng dương (ký hiệu +DI) và chỉ báo định hướng âm (-DI).[2] ADX kết hợp chúng lại và làm trơn kết quả bằng một trung bình động hàm mũ.

Để tính toán +DI và −DI, cần dữ liệu giá bao gồm giá cao, giá thấp và giá đóng của từng thời kỳ (chẳng hạn từng ngày). Đầu tiên tính chuyển dịch có hướng (+DM và −DM):

UpMove = giá cao hôm nay − giá cao hôm qua
DownMove = giá thấp hôm qua − giá thấp hôm nay
nếu UpMove > DownMove và UpMove > 0, thì +DM = UpMove, nếu không +DM = 0
nếu DownMove > UpMove và DownMove > 0, thì −DM = DownMove, nếu không −DM = 0

Sau khi chọn số thời kỳ (Wilder sử dụng 14 ngày), +DI và −DI là:

+DI = 100 lần trung bình động hàm mũ của +DM chia cho average true range
−DI = 100 lần trung bình động hàm mũ của −DM chia cho average true range

Trung bình động hàm mũ được tính qua số thời kỳ đã chọn, và average true range là trung bình hàm mũ của các true range này. Then:

ADX = 100 lần trung bình động hàm mũ của giá trị tuyệt đối của (+DI − −DI) chia cho (+DI + −DI)

Các biến thể của tính toán này thường liên quan tới việc sử dụng các loại trung bình động khác nhau, như trung bình động gia quyền hoặc trung bình động adaptive.

Giải thích[edit]

ADX không chỉ thị hướng hoặc đà của xu hướng, chỉ sức mạnh của xu hướng.[3] Nó là một chỉ báo lagging; như vậy một xu hướng tự nó phải được thiết lập trước khi ADX tạo ra một tín hiệu rằng that a trend is under way. ADX có giá trị từ 0 đến 100. Nói chung, các giá trị ADX dưới 20 chỉ thị độ yếu của xu hướng, và các giá trị trên 40 chỉ thị độ mạnh của xu hướng. Một xu hướng cực kỳ mạnh được chỉ thị bằng các giá trị trên 50. Các giải thích thay thế have also been proposed và được chấp nhận trong các nhà phân tích kỹ thuâth. Ví dụ it has been shown how ADX is a reliable coincident indicator of classical chart pattern development, whereby ADX readings below 20 occur just prior to pattern breakouts.[4]

Tham khảo[edit]

 1. ^ J. Welles Wilder, Jr. (1978). New Concepts in Technical Trading Systems. Greensboro, NC: Trend Research. ISBN 978-0894590276.  Unknown parameter |month= ignored (help)
 2. ^ Michael D. Sheimo (1998). Cashing in on the Dow: using Dow theory to trade and determine trends in today's markets. CRC Press. p. 87. ISBN 9780910944069. 
 3. ^ Newsome, Jerremy (2013-07-25). "One of my favorite technical indicators…". Trade Smart University. Retrieved 2013-07-31. 
 4. ^ Chesler, Daniel (Winter 2000). "Volatility and Structure: Building Blocks of Classical Chart Pattern Analysis" (HTML). Market Technicians Association. 

Template:Phân tích kỹ thuật

Category:Chỉ báo kỹ thuật


Not to be confused with frame rate.
"Slow film" redirects here. For the genre of films, see slow cinema.

Film speed is the measure of a photographic film's sensitivity to light, determined by sensitometry and measured on various numerical scales, the most recent being the ISO system. A closely related ISO system is used to measure the sensitivity of digital imaging systems.

Relatively insensitive film, with a correspondingly lower speed index requires more exposure to light to produce the same image density as a more sensitive film, and is thus commonly termed a slow film. Highly sensitive films are correspondingly termed fast films. In both digital and film photography, the reduction of exposure corresponding to use of higher sensitivities generally leads to reduced image quality (via coarser film grain or higher image noise of other types). In short, the higher the sensitivity, the grainier the image will be.

Film speed measurement systems[edit]

Historical systems[edit]

Warnerke[edit]

The first known practical sensitometer, which allowed measurements of the speed of photographic materials, was invented by the Polish engineer Leon Warnerke[1] - pseudonym of Władysław Małachowski (1837–1900) - in 1880, among the achievements for which he was awarded the Progress Medal of the Photographic Society of Great Britain in 1882.[2][3] It was commercialized since 1881.

The Warnerke Standard Sensitometer consisted of a frame holding an opaque screen with an array of typically 25 numbered, gradually pigmented squares brought into contact with the photographic plate during a timed test exposure under a phosphorescent tablet excited before by the light of a burning Magnesium ribbon.[3] The speed of the emulsion was then expressed in 'degrees' Warnerke (sometimes seen as Warn. or °W.) corresponding with the last number visible on the exposed plate after development and fixation. Each number represented an increase of 1/3 in speed, typical plate speeds were between 10° and 25° Warnerke at the time.

His system saw some success but proved to be unreliable[1] due to its spectral sensitivity to light, the fading intensity of the light emitted by the phosphorescent tablet after its excitation as well as high built-tolerances.[3] The concept, however, was later built upon in 1900 by Henry Chapman Jones (1855–1932) in the development of his plate tester and modified speed system.[3][4]

Hurter & Driffield[edit]

Another early practical system for measuring the sensitivity of an emulsion was that of Hurter and Driffield (H&D), originally described in 1890, by the Swiss-born Ferdinand Hurter (1844–1898) and British Vero Charles Driffield (1848–1915). In their system, speed numbers were inversely proportional to the exposure required. For example, an emulsion rated at 250 H&D would require ten times the exposure of an emulsion rated at 2500 H&D.[5]

The methods to determine the sensitivity were later modified in 1925 (in regard to the light source used) and in 1928 (regarding light source, developer and proportional factor)—this later variant was sometimes called "H&D 10". The H&D system was officially[6] accepted as a standard in the former Soviet Union from 1928 until September 1951, when it was superseded by GOST 2817-50.

Scheiner[edit]

The Scheinergrade (Sch.) system was devised by the German astronomer Julius Scheiner (1858–1913) in 1894 originally as a method of comparing the speeds of plates used for astronomical photography. Scheiner's system rated the speed of a plate by the least exposure to produce a visible darkening upon development. Speed was expressed in degrees Scheiner, originally ranging from 1° Sch. to 20° Sch., where an increment of 19° Sch. corresponded to a hundredfold increase in sensitivity, which meant that an increment of 3° Sch. came close to a doubling of sensitivity.[5][7]

The system was later extended to cover larger ranges and some of its practical shortcomings were addressed by the Austrian scientist Josef Maria Eder (1855–1944)[1] and Flemish-born botanist Walter Hecht (de) (1896–1960), (who, in 1919/1920, jointly developed their Eder–Hecht neutral wedge sensitometer measuring emulsion speeds in Eder–Hecht grades). Still, it remained difficult for manufactures to reliably determine film speeds, often only by comparing with competing products,[1] so that an increasing number of modified semi-Scheiner-based systems started to spread, which no longer followed Scheiner's original procedures and thereby defeated the idea of comparability.[1][8]

Scheiner's system was eventually abandoned in Germany, when the standardized DIN system was introduced in 1934. In various forms, it continued to be in widespread use in other countries for some time.

DIN[edit]

The DIN system, officially DIN standard 4512 by Deutsches Institut für Normung (but still named Deutscher Normenausschuß (DNA) at this time), was published in January 1934. It grew out of drafts for a standardized method of sensitometry put forward by Deutscher Normenausschuß für Phototechnik[8] as proposed by the committee for sensitometry of the Deutsche Gesellschaft für photographische Forschung[9] since 1930[10][11] and presented by Robert Luther (de)[11][12] (1868–1945) and Emanuel Goldberg[12] (1881–1970) at the influential VIII. International Congress of Photography (German: Internationaler Kongreß für wissenschaftliche und angewandte Photographie) held in Dresden from August 3 to 8, 1931.[8][13]

The DIN system was inspired by Scheiner's system,[1] but the sensitivities were represented as the base 10 logarithm of the sensitivity multiplied by 10, similar to decibels. Thus an increase of 20° (and not 19°) represented a hundredfold increase in sensitivity, and a difference of 3° was much closer to the base 10 logarithm of 2 (0.30103…):[7]

As in the Scheiner system, speeds were expressed in 'degrees'. Originally the sensitivity was written as a fraction with 'tenths' (for example "18/10° DIN"),[14] where the resultant value 1.8 represented the relative base 10 logarithm of the speed. 'Tenths' were later abandoned with DIN 4512:1957-11, and the example above would be written as "18° DIN".[5] The degree symbol was finally dropped with DIN 4512:1961-10. This revision also saw significant changes in the definition of film speeds in order to accommodate then-recent changes in the American ASA PH2.5-1960 standard, so that film speeds of black-and-white negative film effectively would become doubled, that is, a film previously marked as "18° DIN" would now be labeled as "21 DIN" without emulsion changes.

Originally only meant for black-and-white negative film, the system was later extended and regrouped into nine parts, including DIN 4512-1:1971-04 for black-and-white negative film, DIN 4512-4:1977-06 for color reversal film and DIN 4512-5:1977-10 for color negative film.

On an international level the German DIN 4512 system has been effectively superseded in the 1980s by ISO 6:1974,[15] ISO 2240:1982,[16] and ISO 5800:1979[17] where the same sensitivity is written in linear and logarithmic form as "ISO 100/21°" (now again with degree symbol). These ISO standards were subsequently adopted by DIN as well. Finally, the latest DIN 4512 revisions were replaced by corresponding ISO standards, DIN 4512-1:1993-05 by DIN ISO 6:1996-02 in September 2000, DIN 4512-4:1985-08 by DIN ISO 2240:1998-06 and DIN 4512-5:1990-11 by DIN ISO 5800:1998-06 both in July 2002.

BSI[edit]

The film speed scale recommended by the British Standards Institution (BSI) was almost identical to the DIN system except that the BS number was 10 degrees greater than the DIN number.[citation needed]

Weston[edit]

Before the advent of the ASA system, the system of Weston film speed ratings was introduced by Edward Faraday Weston (1878–1971) and his father Dr. Edward Weston (1850–1936), a British-born electrical engineer, industrialist and founder of the US-based Weston Electrical Instrument Corporation,[18] with the Weston model 617, one of the earliest photo-electric exposure meters, in August 1932. The meter and film rating system were invented by William Nelson Goodwin, Jr.,[19][20] who worked for them[21] and later received a Howard N. Potts Medal for his contributions to engineering.

The company tested and frequently published speed ratings for most films of the time. Weston film speed ratings could since be found on most Weston exposure meters and were sometimes referred to by film manufactures and third-parties[22] in their exposure guidelines. Since manufactures were sometimes creative about film speeds, the company went as far as to warn users about unauthorized uses of their film ratings in their "Weston film ratings" booklets.[23]

The Weston Cadet (model 852 introduced in 1949), Direct Reading (model 853 introduced 1954) and Master III (models 737 and S141.3 introduced in 1956) were the first in their line of exposure meters to switch and utilize the meanwhile established ASA scale instead. Other models used the original Weston scale up until ca. 1955. The company continued to publish Weston film ratings after 1955,[24] but while their recommended values often differed slightly from the ASA film speeds found on film boxes, these newer Weston values were based on the ASA system and had to be converted for use with older Weston meters by subtracting 1/3 exposure stop as per Weston's recommendation.[24] Vice versa, "old" Weston film speed ratings could be converted into "new" Westons and the ASA scale by adding the same amount, that is, a film rating of 100 Weston (up to 1955) corresponded with 125 ASA (as per ASA PH2.5-1954 and before). This conversion was not necessary on Weston meters manufactured and Weston film ratings published since 1956 due to their inherent use of the ASA system; however the changes of the ASA PH2.5-1960 revision may be taken into account when comparing with newer ASA or ISO values.

General Electric[edit]

Prior to the establishment of the ASA scale[25] and similar to Weston film speed ratings another manufacturer of photo-electric exposure meters, General Electric, developed its own rating system of so-called General Electric film values (often abbreviated as G-E or GE) around 1937.

Film speed values for use with their meters were published in regularly updated General Electric Film Values[26] leaflets and in the General Electric Photo Data Book.[27]

General Electric switched to use the ASA scale in 1946. Meters manufactured since February 1946 were equipped with the ASA scale (labeled "Exposure Index") already. For some of the older meters with scales in "Film Speed" or "Film Value" (e.g. models DW-48, DW-49 as well as early DW-58 and GW-68 variants), replaceable hoods with ASA scales were available from the manufacturer.[26][28] The company continued to publish recommended film values after that date, however, they were now aligned to the ASA scale.

ASA[edit]

Based on earlier research work by Loyd Ancile Jones (1884–1954) of Kodak and inspired by the systems of Weston film speed ratings[24] and General Electric film values,[26] the American Standards Association (now named ANSI) defined a new method to determine and specify film speeds of black-and-white negative films in 1943. ASA Z38.2.1-1943 was revised in 1946 and 1947 before the standard grew into ASA PH2.5-1954. Originally, ASA values were frequently referred to as American standard speed numbers or ASA exposure-index numbers. (See also: Exposure Index (EI).)

The ASA scale was arithmetic, that is, a film denoted as having a film speed of 200 ASA was twice as fast as a film with 100 ASA.

The ASA standard underwent a major revision in 1960 with ASA PH2.5-1960, when the method to determine film speed was refined and previously applied safety factors against under-exposure were abandoned, effectively doubling the nominal speed of many black-and-white negative films. For example, an Ilford HP3 that has been rated at 200 ASA before 1960 was labeled 400 ASA afterwards without any change to the emulsion. Similar changes were applied to the DIN system with DIN 4512:1961-10 and the BS system with BS 1380:1963 in the following years.

In addition to the established arithmetic speed scale, ASA PH2.5-1960 also introduced logarithmic ASA grades (100 ASA = 5° ASA), where a difference of 1° ASA represented a full exposure stop and therefore the doubling of a film speed. For some while, ASA grades were also printed on film boxes, and they saw life in the form of the APEX speed value Sv (without degree symbol) as well.

ASA PH2.5-1960 was revised as ANSI PH2.5-1979, without the logarithmic speeds, and later replaced by NAPM IT2.5-1986 of the National Association of Photographic Manufacturers, which represented the US adoption of the international standard ISO 6. The latest issue of ANSI/NAPM IT2.5 was published in 1993.

The standard for color negative film was introduced as ASA PH2.27-1965 and saw a string of revisions in 1971, 1976, 1979 and 1981, before it finally became ANSI IT2.27-1988 prior to its withdrawal.

Color reversal film speeds were defined in ANSI PH2.21-1983, which was revised in 1989 before it became ANSI/NAPM IT2.21 in 1994, the US adoption of the ISO 2240 standard.

On an international level, the ASA system was superseded by the ISO film speed system between 1982 and 1987, however, the arithmetic ASA speed scale continued to live on as the linear speed value of the ISO system.

GOST[edit]

GOST (Cyrillic: ГОСТ) was an arithmetic film speed scale defined in GOST 2817-45 and GOST 2817-50.[29][30] It was used in the former Soviet Union since October 1951,[citation needed] replacing Hurter & Driffield (H&D, Cyrillic: ХиД) numbers,[29] which had been used since 1928.[citation needed]

GOST 2817-50 was similar to the ASA standard, having been based on a speed point at a density 0.2 above base plus fog, as opposed to the ASA's 0.1.[31] GOST markings are only found on pre-1987 photographic equipment (film, cameras, lightmeters, etc.) of Soviet Union manufacture.[32]

On 1 January 1987, the GOST scale was realigned to the ISO scale with GOST 10691-84,[33]

This evolved into multiple parts including GOST 10691.6-88[34] and GOST 10691.5-88,[35] which both became functional on 1 January 1991.

Current system: ISO[edit]

The ASA and DIN film speed standards have been combined into the ISO standards since 1974.

The current International Standard for measuring the speed of color negative film is ISO 5800:2001[17] (first published in 1979, revised in November 1987) from the International Organization for Standardization (ISO). Related standards ISO 6:1993[15] (first published in 1974) and ISO 2240:2003[16] (first published in July 1982, revised in September 1994, and corrected in October 2003) define scales for speeds of black-and-white negative film and color reversal film, respectively.

The determination of ISO speeds with digital still-cameras is described in ISO 12232:2006 (first published in August 1998, revised in April 2006, and corrected in October 2006).

The ISO system defines both an arithmetic and a logarithmic scale.[36] The arithmetic ISO scale corresponds to the arithmetic ASA system, where a doubling of film sensitivity is represented by a doubling of the numerical film speed value. In the logarithmic ISO scale, which corresponds to the DIN scale, adding 3° to the numerical value constitutes a doubling of sensitivity. For example, a film rated ISO 200/24° is twice as sensitive as one rated ISO 100/21°.[36]

Commonly, the logarithmic speed is omitted; for example, "ISO 100" denotes "ISO 100/21°",[37] while logarithmic ISO speeds are written as "ISO 21°" as per the standard.

Conversion between current scales[edit]

Conversion from arithmetic speed S to logarithmic speed S° is given by[15]

and rounding to the nearest integer; the log is base 10. Conversion from logarithmic speed to arithmetic speed is given by[38]

and rounding to the nearest standard arithmetic speed in Table 1 below.

Table 1. Comparison of various film speed scales
APEX Sv (1960–) ISO (1974–)
arith./log.°
Camera mfrs. (2009–) ASA (1960–1987)
arith.
DIN (1961–2002)
log.
GOST (1951–1986)
arith.
Example of film stock
with this nominal speed
−2 0.8/0°[39]   0.8 0[40]    
  1/1°   1 1 (1)  
  1.2/2°   1.2 2 (1)  
−1 1.6/3°   1.6 3 1.4  
  2/4°   2 4 (2)  
  2.5/5°   2.5 5 (2)  
0 3/6°   3 6 2.8  
  4/7°   4 7 (4)  
  5/8°   5 8 (4)  
1 6/9°   6 9 5.5 original Kodachrome
  8/10°   8 10 (8) Polaroid PolaBlue
  10/11°   10 11 (8) Kodachrome 8 mm film
2 12/12°   12 12 11 Gevacolor 8 mm reversal film, later Agfa Dia-Direct
  16/13°   16 13 (16) Agfacolor 8 mm reversal film
  20/14°   20 14 (16) Adox CMS 20
3 25/15°   25 15 22 old Agfacolor, Kodachrome II and (later) Kodachrome 25, Efke 25
  32/16°   32 16 (32) Kodak Panatomic-X
  40/17°   40 17 (32) Kodachrome 40 (movie)
4 50/18°   50 18 45 Fuji RVP (Velvia), Ilford Pan F Plus, Kodak Vision2 50D 5201 (movie), AGFA CT18, Efke 50, Polaroid type 55
  64/19°   64 19 (65) Kodachrome 64, Ektachrome-X, Polaroid type 64T
  80/20°   80 20 (65) Ilford Commercial Ortho, Polaroid type 669
5 100/21°   100 21 90 Kodacolor Gold, Kodak T-Max (TMX), Provia, Efke 100
  125/22°   125 22 (130) Ilford FP4+, Kodak Plus-X Pan
  160/23°   160 23 (130) Fujicolor Pro 160C/S, Kodak High-Speed Ektachrome, Kodak Portra 160NC and 160VC
6 200/24°   200 24 180 Fujicolor Superia 200, Agfa Scala 200x
  250/25°   250 25 (250) Tasma Foto-250
  320/26°   320 26 (250) Kodak Tri-X Pan Professional (TXP)
7 400/27°   400 27 350 Kodak T-Max (TMY), Tri-X 400, Ilford HP5+, Fujifilm Superia X-tra 400
  500/28°   500 28 (500) Kodak Vision3 500T 5219 (movie)
  640/29°   640 29 (500) Polaroid 600
8 800/30°   800 30 700 Fuji Pro 800Z, Fuji Instax
  1000/31°   1000 31 (1000) Kodak P3200 TMAX, Ilford Delta 3200 (see Marketing anomalies below)
  1250/32°   1250 32 (1000) Kodak Royal-X Panchromatic
9 1600/33°   1600 33 1400 (1440) Fujicolor 1600
  2000/34°   2000 34 (2000)  
  2500/35°   2500 35 (2000)  
10 3200/36°   3200 36 2800 (2880) Konica 3200, Polaroid type 667, Fujifilm FP-3000B
  4000/37°     37 (4000)  
  5000/38°     38 (4000)  
11 6400/39°     39 5600  
  8000/40°[39][40]          
  10000/41°[39][40]          
12 12500/42°[39] 12800[40][41][42][43][44]   12500 [45]     No ISO speeds greater than 10000 have been assigned as of July 2011.
  16000/43°          
  20000/44°         Polaroid type 612
13 25000/45° 25600[43][44]        
  32000/46°          
  40000/47°          
14 50000/48° 51200[43][44]        
  64000/49°          
  80000/50°          
15 100000/51°[39] 102400[43][44]   51[40]   First commercial digital SLR cameras with this ISO equivalent: Nikon D3s and Canon EOS-1D Mark IV (2009)
  125000/52°          
  160000/53°          
16 200000/54° 204800[46][47]       First commercial Digital SLR cameras with this ISO equivalent: Canon EOS-1D X (2011), Nikon D4 (2012)

Table notes:

 1. Speeds shown in bold under APEX, ISO and ASA are values actually assigned in speed standards from the respective agencies; other values are calculated extensions to assigned speeds using the same progressions as for the assigned speeds.
 2. APEX Sv values 1 to 10 correspond with logarithmic ASA grades 1° to 10° found in ASA PH2.5-1960.
 3. ASA arithmetic speeds from 4 to 5 are taken from ANSI PH2.21-1979 (Table 1, p. 8).
 4. ASA arithmetic speeds from 6 to 3200 are taken from ANSI PH2.5-1979 (Table 1, p. 5) and ANSI PH2.27-1979.
 5. ISO arithmetic speeds from 4 to 3200 are taken from ISO 5800:1987 (Table "ISO speed scales", p. 4).
 6. ISO arithmetic speeds from 6 to 10000 are taken from ISO 12232:1998 (Table 1, p. 9).
 7. ISO 12232:1998 does not specify speeds greater than 10000. However, the upper limit for Snoise 10000 is given as 12500, suggesting that ISO may have envisioned a progression of 12500, 25000, 50000, and 100000, similar to that from 1250 to 10000. This is consistent with ASA PH2.12-1961.[45] For digital cameras, Nikon, Canon, Sony, Pentax, and Fujifilm apparently chose to express the greater speeds in an exact power-of-2 progression from the highest previously realized speed (6400) rather than rounding to an extension of the existing progression.
 8. Most of the modern 35 mm film SLRs support an automatic film speed range from ISO 25/15° to 5000/38° with DX-coded films, or ISO 6/9° to 6400/39° manually (without utilizing exposure compensation). The film speed range with support for TTL flash is smaller, typically ISO 12/12° to 3200/36° or less.
 9. The Booster[41] accessory for the Canon Pellix QL (1965) and Canon FT QL (1966) supported film speeds from 25 to 12800 ASA.
 10. The film speed dial of the Canon A-1 (1978) supported a speed range from 6 to 12800 ASA (but already called ISO film speeds in the manual).[42] On this camera exposure compensation and extreme film speeds were mutually exclusive.
 11. The Leica R8 (1996) and R9 (2002) officially supported film speeds of 8000/40°, 10000/41° and 12800/42° (in the case of the R8) or 12500/42° (in the case of the R9), and utilizing its ±3 EV exposure compensation the range could be extended from ISO 0.8/0° to ISO 100000/51° in half exposure steps.[39][40]
 12. Digital camera manufacturers' arithmetic speeds from 12800 to 204800 are from specifications by Nikon (12800, 25600, 51200 and 102400 in 2009,[43] and 204800 in 2012[47]), Canon (12800, 25600, 51200 and 102400 in 2009,[44] and 204800 in 2011[46]), Sony (12800 in 2009,[48] 25600 in 2010[49]), Pentax (12800, 25600, 51200 in 2010[50]) and Fujifilm (12800 in 2011[51]).

Determining film speed[edit]

ISO 6:1993 method of determining speed for black-and-white film.

Film speed is found from a plot of optical density vs. log of exposure for the film, known as the D–log H curve or Hurter–Driffield curve. There typically are five regions in the curve: the base + fog, the toe, the linear region, the shoulder, and the overexposed region. For black-and-white negative film, the “speed point” m is the point on the curve where density exceeds the base + fog density by 0.1 when the negative is developed so that a point n where the log of exposure is 1.3 units greater than the exposure at point m has a density 0.8 greater than the density at point m. The exposure Hm, in lux-s, is that for point m when the specified contrast condition is satisfied. The ISO arithmetic speed is determined from:

This value is then rounded to the nearest standard speed in Table 1 of ISO 6:1993.

Determining speed for color negative film is similar in concept but more complex because it involves separate curves for blue, green, and red. The film is processed according to the film manufacturer’s recommendations rather than to a specified contrast. ISO speed for color reversal film is determined from the middle rather than the threshold of the curve; it again involves separate curves for blue, green, and red, and the film is processed according to the film manufacturer’s recommendations.

Applying film speed[edit]

Film speed is used in the exposure equations to find the appropriate exposure parameters. Four variables are available to the photographer to obtain the desired effect: lighting, film speed, f-number (aperture size), and shutter speed (exposure time). The equation may be expressed as ratios, or, by taking the logarithm (base 2) of both sides, by addition, using the APEX system, in which every increment of 1 is a doubling of exposure; this increment is commonly known as a "stop". The effective f-number is proportional to the ratio between the lens focal length and aperture diameter, the diameter itself being proportional to the square root of the aperture area. Thus, a lens set to f/1.4 allows twice as much light to strike the focal plane as a lens set to f/2. Therefore, each f-number factor of the square root of two (approximately 1.4) is also a stop, so lenses are typically marked in that progression: f/1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, etc.

The ISO arithmetic speed has a useful property for photographers without the equipment for taking a metered light reading. Correct exposure will usually be achieved for a frontlighted scene in bright sun if the aperture of the lens is set to f/16 and the shutter speed is the reciprocal of the ISO film speed (e.g. 1/100 second for 100 ISO film). This known as the sunny 16 rule.

Chỉ số phơi sáng[edit]

Exposure index, or EI, refers to speed rating assigned to a particular film and shooting situation in variance to the film's actual speed. It is used to compensate for equipment calibration inaccuracies or process variables, or to achieve certain effects. The exposure index may simply be called the speed setting, as compared to the speed rating.

For example, a photographer may rate an ISO 400 film at EI 800 and then use push processing to obtain printable negatives in low-light conditions. The film has been exposed at EI 800.

Another example occurs where a camera's shutter is miscalibrated and consistently overexposes or underexposes the film; similarly, a light meter may be inaccurate. One may adjust the EI rating accordingly in order to compensate for these defects and consistently produce correctly exposed negatives. [citation needed]

Reciprocity[edit]

Upon exposure, the amount of light energy that reaches the film determines the effect upon the emulsion. If the brightness of the light is multiplied by a factor and the exposure of the film decreased by the same factor by varying the camera's shutter speed and aperture, so that the energy received is the same, the film will be developed to the same density. This rule is called reciprocity. The systems for determining the sensitivity for an emulsion are possible because reciprocity holds. In practice, reciprocity works reasonably well for normal photographic films for the range of exposures between 1/1000 second to 1/2 second. However, this relationship breaks down outside these limits, a phenomenon known as reciprocity failure.[52]

Độ nhạy và độ hạt của phim[edit]

Grainy high speed B/W film negative

The size of silver halide grains in the emulsion affects film sensitivity; which is related to granularity because larger grains give film greater sensitivity to light. Fine-grain film, such as film designed for portraiture or copying original camera negatives, is relatively insensitive, or "slow", because it requires brighter light or a longer exposure than a "fast" film. Fast films, used for photographing in low light or capturing high-speed motion, produce comparatively grainy images.

Kodak has defined a "Print Grain Index" (PGI) to characterize film grain (color negative films only), based on perceptual just-noticeable difference of graininess in prints. They also define "granularity", a measurement of grain using an RMS measurement of density fluctuations in uniformly exposed film, measured with a microdensitometer with 48 micrometre aperture.[53] Granularity varies with exposure — underexposed film looks grainier than overexposed film.

Marketing anomalies[edit]

Some high-speed black-and-white films, such as Ilford Delta 3200 and Kodak T-MAX P3200, are marketed with film speeds in excess of their true ISO speed as determined using the ISO testing method. For example, the Ilford product is actually an ISO 1000 film, according to its data sheet. The manufacturers do not indicate that the 3200 number is an ISO rating on their packaging.[54] Kodak and Fuji also marketed E6 films designed for pushing (hence the "P" prefix), such as Ektachrome P800/1600 and Fujichrome P1600, both with a base speed of ISO 400.

Tốc độ ISO và chỉ số phơi sáng của máy ảnh kỹ thuật số[edit]

A CCD image sensor, 2/3 inch size

In digital camera systems, an arbitrary relationship between exposure and sensor data values can be achieved by setting the signal gain of the sensor. The relationship between the sensor data values and the lightness of the finished image is also arbitrary, depending on the parameters chosen for the interpretation of the sensor data into an image color space such as sRGB.

For digital photo cameras ("digital still cameras"), an exposure index (EI) rating—commonly called ISO setting—is specified by the manufacturer such that the sRGB image files produced by the camera will have a lightness similar to what would be obtained with film of the same EI rating at the same exposure. The usual design is that the camera's parameters for interpreting the sensor data values into sRGB values are fixed, and a number of different EI choices are accommodated by varying the sensor's signal gain in the analog realm, prior to conversion to digital. Some camera designs provide at least some EI choices by adjusting the sensor's signal gain in the digital realm. A few camera designs also provide EI adjustment through a choice of lightness parameters for the interpretation of sensor data values into sRGB; this variation allows different tradeoffs between the range of highlights that can be captured and the amount of noise introduced into the shadow areas of the photo.

Digital cameras have far surpassed film in terms of sensitivity to light, with ISO equivalent speeds of up to 204800, a number that is unfathomable in the realm of conventional film photography. Faster processors, as well as advances in software noise reduction techniques allow this type of processing to be executed the moment the photo is captured, allowing photographers to store images that have a higher level of refinement and would have been prohibitively time consuming to process with earlier generations of digital camera hardware.

Tiêu chuẩn ISO 12232:2006[edit]

The ISO standard ISO 12232:2006[55] gives digital still camera manufacturers a choice of five different techniques for determining the exposure index rating at each sensitivity setting provided by a particular camera model. Three of the techniques in ISO 12232:2006 are carried over from the 1998 version of the standard, while two new techniques allowing for measurement of JPEG output files are introduced from CIPA DC-004.[56] Depending on the technique selected, the exposure index rating can depend on the sensor sensitivity, the sensor noise, and the appearance of the resulting image. The standard specifies the measurement of light sensitivity of the entire digital camera system and not of individual components such as digital sensors, although Kodak has reported[57] using a variation to characterize the sensitivity of two of their sensors in 2001.

The Recommended Exposure Index (REI) technique, new in the 2006 version of the standard, allows the manufacturer to specify a camera model’s EI choices arbitrarily. The choices are based solely on the manufacturer’s opinion of what EI values produce well-exposed sRGB images at the various sensor sensitivity settings. This is the only technique available under the standard for output formats that are not in the sRGB color space. This is also the only technique available under the standard when multi-zone metering (also called pattern metering) is used.

The Standard Output Sensitivity (SOS) technique, also new in the 2006 version of the standard, effectively specifies that the average level in the sRGB image must be 18% gray plus or minus 1/3 stop when the exposure is controlled by an automatic exposure control system calibrated per ISO 2721 and set to the EI with no exposure compensation. Because the output level is measured in the sRGB output from the camera, it is only applicable to sRGB images—typically JPEG—and not to output files in raw image format. It is not applicable when multi-zone metering is used.

The CIPA DC-004 standard requires that Japanese manufacturers of digital still cameras use either the REI or SOS techniques, and DC-008[58] updates the Exif specification to differentiate between these values. Consequently, the three EI techniques carried over from ISO 12232:1998 are not widely used in recent camera models (approximately 2007 and later). As those earlier techniques did not allow for measurement from images produced with lossy compression, they cannot be used at all on cameras that produce images only in JPEG format.

The saturation-based technique is closely related to the SOS technique, with the sRGB output level being measured at 100% white rather than 18% gray. The saturation-based value is effectively 0.704 times the SOS value.[59] Because the output level is measured in the sRGB output from the camera, it is only applicable to sRGB images—typically TIFF—and not to output files in raw image format. It is not applicable when multi-zone metering is used.

The two noise-based techniques have rarely been used for consumer digital still cameras. These techniques specify the highest EI that can be used while still providing either an “excellent” picture or a “usable” picture depending on the technique chosen.

Đo lường và tính toán[edit]

ISO speed ratings of a digital camera are based on the properties of the sensor and the image processing done in the camera, and are expressed in terms of the luminous exposure H (in lux seconds) arriving at the sensor. For a typical camera lens with an effective focal length f that is much smaller than the distance between the camera and the photographed scene, H is given by

where L is the luminance of the scene (in candela per m²), t is the exposure time (in seconds), N is the aperture f-number, and

is a factor depending on the transmittance T of the lens, the vignetting factor v(θ), and the angle θ relative to the axis of the lens. A typical value is q = 0.65, based on θ = 10°, T = 0.9, and v = 0.98.[60]

Tốc độ trên cơ sở saturation[edit]

The saturation-based speed is defined as

where is the maximum possible exposure that does not lead to a clipped or bloomed camera output. Typically, the lower limit of the saturation speed is determined by the sensor itself, but with the gain of the amplifier between the sensor and the analog-to-digital converter, the saturation speed can be increased. The factor 78 is chosen such that exposure settings based on a standard light meter and an 18-percent reflective surface will result in an image with a grey level of 18%/√2 = 12.7% of saturation. The factor √2 indicates that there is half a stop of headroom to deal with specular reflections that would appear brighter than a 100% reflecting white surface.[55]

Tốc độ trên cơ sở nhiễu[edit]

Nhiễu kỹ thuật số trong 3200 ISO so với 100 ISO

The noise-based speed is defined as the exposure that will lead to a given signal-to-noise ratio on individual pixels. Two ratios are used, the 40:1 ("excellent image quality") and the 10:1 ("acceptable image quality") ratio. These ratios have been subjectively determined based on a resolution of 70 pixels per cm (180 DPI) when viewed at 25 cm (10 inch) distance. The signal-to-noise ratio is defined as the standard deviation of a weighted average of the luminance and color of individual pixels. The noise-based speed is mostly determined by the properties of the sensor and somewhat affected by the noise in the electronic gain and AD converter.[55]

Standard output sensitivity (SOS)[edit]

In addition to the above speed ratings, the standard also defines the standard output sensitivity (SOS), how the exposure is related to the digital pixel values in the output image. It is defined as

where is the exposure that will lead to values of 118 in 8-bit pixels, which is 18 percent of the saturation value in images encoded as sRGB or with gamma = 2.2.[55]

Thảo luận[edit]

The standard specifies how speed ratings should be reported by the camera. If the noise-based speed (40:1) is higher than the saturation-based speed, the noise-based speed should be reported, rounded downwards to a standard value (e.g. 200, 250, 320, or 400). The rationale is that exposure according to the lower saturation-based speed would not result in a visibly better image. In addition, an exposure latitude can be specified, ranging from the saturation-based speed to the 10:1 noise-based speed. If the noise-based speed (40:1) is lower than the saturation-based speed, or undefined because of high noise, the saturation-based speed is specified, rounded upwards to a standard value, because using the noise-based speed would lead to overexposed images. The camera may also report the SOS-based speed (explicitly as being an SOS speed), rounded to the nearest standard speed rating.[55]

For example, a camera sensor may have the following properties: , , and . According to the standard, the camera should report its sensitivity as

ISO 100 (daylight)
ISO speed latitude 50–1600
ISO 100 (SOS, daylight).

The SOS rating could be user controlled. For a different camera with a noisier sensor, the properties might be