User:Mirra0123/sandbox

    From Wikipedia, the free encyclopedia

    SSD - Konfigurace[edit]

    Velikost a tvar každého zařízení je z velké části ovlivněn velikostí a tvarem součástí použitých k jeho vytvoření. Tradiční HDD a optické mechaniky jsou navrženy kolem rotující platformy (rotujících platforem) nebo optického disku spolu s vnitřním vřetenovým motorem. Pokud je SSD tvořen různými vzájemně propojenými integrovanými obvody a konektorem rozhraní, pak jeho tvar již není omezen na tvar otočných disků médií. Některá SSD se dávají do širšího podvozku, který může dokonce obsahovat více SSD uvnitř – všechny jsou připojeny ke společné sběrnici uvnitř podvozku a připojí se zvenku jedním konektorem.