User:Nnn1czech

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

<div="do-not-modify warning" style="background-color: #E0FFFF; margin: 1; padding: 0; border: 3px solid #D1EEEE">

Babel user information
cs-N Tento uživatel je rodilý mluvčí češtiny.
en-0 This user has no knowledge of English (or understands it with considerable difficulty).
sk-3 Tento redaktor má pokročilé znalosti slovenčiny.
Users by language
Wikimedia logo family complete-2013.svg This user has created a global account. Nnn1czech's main account is on Wikipedia (Czech).
Ty Této uživatelce klidně tykejte.
Flag of the Czech Republic.svg The user comes
of the Czech Republic,
an Member State EU.
Flag of Europe.svg
Flag of the Czech Republic.svg Tato uživatelka pochází
z České republiky,
členského státu EU.
Flag of Europe.svg
No smoking symbol.svg The user not smoke before, do not smoke now and will not be.
No smoking symbol.svg Tato uživatelka nekouří, nikdy nekouřila a ani nebude.
Crystal Clear app clock.svg It is approximately 1:20 PM where this user lives. (Prague)
MedCom laurel.png This user believes in civility and assuming good faith.
Crystal Clear app warehause.png This user has many userboxes..
Crystal Clear app warehause.png Tato uživatelka má mnoho nálepek.

INTRODUCTION - ÚVOD
Jsem Češka (žena) a tak je skoro vše jak v angličtině, tak v češtině. Jazyk poznáte podle barvy.
I'm Czech (woman) and it is almost everything in both English also in Czech. Language can be identified by color.

I do not know English, everything is translated from Google translate and try to adjust to the most understandable form. (unless it is userboxes, which I found somewhere - mainly from this list). I be to precise - I know a little English - but really only a little.
Neumím anglicky a proto vše co je v angličtině (a nejsou to nálepky, které jsem někde našla - hlavně z tohoto seznamu) je přeloženo v Google překladači. Abych byla přesnější - trochu anglicky umím - ale opravdu jenom trochu.

So for any unintelligibly written text, or text that should be written (more/less) differently so sorry. (In Czech, the text is different)
Pro Čecha (nebo Slováka), který neumí anglicky není tato věta v AJ (anglickém jazyce) důležitá. Píšu tam: "Takže za případné nesrozumitelně napsané texty, nebo text který by měl být napsán jinak se omlouvám.(V češtině je text jiný.)"


PS. In both languages ​​it is written something a little different (eg. what is in the second sentence in the Czech language, means in English: "I can not English and therefore everything is in English (and they are not the userboxes that I found somewhere - especially from this list)is translated in Google Translate").
PS. V obou jazycích je psáno něco trochu jinak (např. to co je v druhé větě v anglickém jazyce, v češtině znamená: "Neumím anglicky, proto je vše přeloženo z Google překladače a snažím se to přizpůsobit co nejvíce srozumitelné formě (pokud to nejsou nálepky, které jsem někde našla - především z tohoto seznamu).").


CS WIKIPEDIA - CS WIKIPEDIE
The Czech Wikipedia of course I have a lot more editing and created pages.
Na české Wikipedii mám samozřejmě mnohem více editací a vytvořených stránek.

I created eg.:
Vytvořila jsem např.:
Aichmofobie (Aichmophobia)
Androfobie (Androphobia)
Decidofobie (Decidophobia)
Nevolnost (Nausea)
Zoofobie (Zoophobia)


USERBOXES - NÁLEPKY
Here is a list of labels that I created on en Wikipedia. And here userboxes created on en Wikipedia.
Zde naleznete seznam nálepek, které jsem vytvořila na cs Wikipedii. A tady nálepky vytvořené na en Wikipedii.

Userboxes can be found below. It can make about me learn something - like what are my favorite animals, about I'm interested, what I do not like...
Nálepky (anglicky userboxes) naleznete níže. Můžete se z nich o mně něco dozvědět - jako třeba jaké jsou má nejoblíbenější zvířata, o co se zajímám, co nemám ráda...


Logo Google 2013 Official.svg This user uses Google as a primary search engine.
Crystal package.png This user needs more userboxes. MORE, I tell you, more!!! Muhahaha!