User:Pepo13/Sandbox

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

István Szkicsák-Klinovszky

Aluvia Jelša sivá (Alnus incana),vŕbou krehkou (Salix fragilis),čremchou strapcovitou (prunus padus subsp.padus),jaseňom štíhlym (Fraxinus excelsior),vzácne sk:jelša lepkavá (Alnus glutinosa).

V krovi vŕba purpurová (Salix purpurea), lieska obyčajná (Corylus avellana), krušina jelšová (Frangula alnus), kalina obyčajná (Viburnum opulus), vŕba päťtyčinková (Salix pentandra), vŕba sliezska (Salix silesiaca), vŕba rakyta (Salix caprea), topoľ osika (populus tremula), zemolez obyčajný (Lonicera xylosteum), lykovec jedovatý (Daphne mezereum), ostružina malinová (Rubus idaeus), slivka trnková (Prunus spinosa), hloh obyčajný (Crataegus laevigata).

Bylinný podrast krkoška chlpatá (Chaerophyllum hirsutum), krkoška voňavá (Chaerophyllum aromaticum), kozonoha hostcová (Aegopodium podagraria), trebulka lesná (Anthriscus sylvestris), pýrovník psí (Elymus caninus), škarda močiarna (Crepis paludosa), záružlie močiarne horské (Caltha palustris subsp. laeta), angelika lesná (Angelica sylvestris), deväťsil biely (petasites albus), deväťsillekársky (petasites hybridus), túžobník brestový (Filipendula ulmaria), pŕhlava dvojdomá (Urtica dioica), záraza červenožltá (Orobanche flava) - cudzopasí na deväťsiloch, kostihoj hľuznatý (Symphytum tuberosum), čistec lesný (Stachys sylvatica), valeriána lekárska (Valeriana officinalis), mäkkula vodná (Myosoton aquaticum).

splavené pichliač zelinový (Cirsium oleraceum), kokorík praslenatý (polygonatum verticillatum), prvosienka vyššia (Primula elatior), udatník lesný (Aruncus sylvestris), bodliak lopúchovitý (Carduus personata), kopytník európsky (Asarum europaeum), prilbica pestrá (Acomitum variegatum).

Odstránenáí jelšea vŕby - úzke pásy s vŕbou purpurovou (Salix purpurea) a vŕbou trojtyčinkovou (Salix triandra).

botanicky cenný segment ostrica čierna (Carex nigra), ostrica prosová (Carex panicea), ostrica žltá (Carex flava), valeriána celistvolistá (Valeriana simplicifolia), všivec močiamy (Pedicularis palust), vŕbovka močiarna (Epilobium palustre), páperník úzkolistý (Eriophorum angustifolium), páperník širokolistý (Eriophorum latifolium), bielokvet močiarny (parnassia palustris), škripinka stlačená (Blysmus compressus), sitina článkovaná (Juncus articulatus), mečík škridlicovitý (Gladiolus imbricatus).

pod Vah. sa orchideí kruštík močiarny (Epipactis palustris ), pavstavač hlavatý (Traunsteinera globosa), vstavačovec škvrnitý (Dactylorhiza maculata), vstavačovec Fuchsov (Dactylorhiza fuchsii), vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis), vemenník dvojlistý (Platanthera bifolia), bradáčik vajcovitolistý (Listera ovata), päťprstnica obyčajná (gymnadenia conopsea), kruštík širokolistý (Epipactis helleborine). Vstavačovité smrečinec plazivý (Goodyera repens) vstavačovec bazový (Dactylorhiza sambucina)