User:Peter Isotalo/Referensmaterial/Plan

    From Wikipedia, the free encyclopedia

    Marinhistoria[edit]

    Jag har sen en längre tid tillbaka arbetat med marinhistoria från antiken fram till tidigmodern tid. Galärer var en av de viktigaste fartygstyperna ända in på 1500-talet och jag har för avsikt att skildra flera aspekter av dem i olika artiklar på engelska Wikipedia (översättning till svenska följer eventuellt):

    Svenska[edit]

    Swedish language är en FA sedan 2005, men behöver en hel del förbättring. Jag avser också att förbättra följande relaterade artiklar: