User:Peter Isotalo/Referensmaterial/Plan

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Marinhistoria[edit]

Jag har sen en längre tid tillbaka arbetat med marinhistoria från antiken fram till tidigmodern tid. Galärer var en av de viktigaste fartygstyperna ända in på 1500-talet och jag har för avsikt att skildra flera aspekter av dem i olika artiklar på engelska Wikipedia (översättning till svenska följer eventuellt):

Svenska[edit]

Swedish language är en FA sedan 2005, men behöver en hel del förbättring. Jag avser också att förbättra följande relaterade artiklar: