User:Piotrus/List of Poles/Przyalgowski-Retke

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
 1. Wincenty Przyałgowski 1818 - 1878 ksiądz; historyk
 2. Hieronim Przybiński d. 1613 bernardyn; prowincjał; kaznodzieja
 3. Adam Kazimierz Przyborowski 1858 - 1936 lekarz; właściciel lecznicy chirurgicznej
 4. Henryk Witold Przyborowski 1879 - 1978 oficer; rolnik; literat
 5. Józef Jakub Przyborowski 1895 - 1939 profesor hodowli roślin
 6. Józef Tomasz Przyborowski 1823 - 1896 filozof; historyk; bibliotekarz; profesor
 7. Karol Przyborowski 1824 - 1879 chirurg; działacz społeczny
 8. Walery Zygmunt Przyborowski 1845 - 1913 dziennikarz; literat; historyk powstania 1863
 9. Julian Przyboś 1901 - 1970 poeta; eseista; krytyk; pedagog
 10. Stefan Roman Przyboś 1900 - 1940 pedagog; polonista; działacz oświatowy organizator teatrów amatorskich
 11. Janina Anna Przybylska 1888 - 1975 okulista
 12. Adam Przybylski 1896 - 1945 podpułkownik dyplomowany autor prac z zakresu wojskowości
 13. Apolinary Przybylski 1878 - 1960 historyk inżynierii; przedsiębiorca drogowy
 14. Bernard Przybylski 1907 - 1979 dominikanin; duszpasterz; teolog
 15. Czesław Przybylski 1880 - 1936 architekt; profesor
 16. Jacek Idzi Przybylski 1756 - 1819 filolog klasyczny; tłumacz; poeta
 17. Jakub Przybylski 1876 - 1949 robotnik; działacz polonijny
 18. Jakub Przybylski 1898 - 1944 ślusarz; działacz ruchu robotniczego
 19. Jan Stanisław Przybylski 1798 - 1840 profesor UJ; kanonik kapituły krakowskiej; proboszcz
 20. Józef Przybylski 1776 - 1820 lekarz wojskowy
 21. Maciej Przybylski 1794 - 1867 litograf; malarz; pedagog
 22. Wacław Przybylski 1828 - 1872 przyrodnik; literat; agent Rządu Narodowego w powstaniu 1863
 23. Zygmunt Przybylski 1856 - 1909 komediopisarz; recenzent teatralny; dyrektor wielu teatrów
 24. Zygmunt Felicjan Przybylski (ur. 1876) prawnik; działacz gospodarczy; senator
 25. Zygmunt Ignacy Przybylski 1891 - 1916 działacz młodzieżowego ruchu postępowo niepodległościowego; legionista
 26. Alfons Edward Przybyła 1907 - 1976 ksiądz; kapelan AK; kanclerz kurii
 27. Jan Przybyła 1884 - 1942 działacz niepodległościowy; społeczno-kulturalny; redaktor; poeta
 28. Kazimierz Przybyła 1887 - 1971 mistrz rzeźnicki; przemysłowiec; działacz społeczny
 29. Wiktor Przybyła 1893 - 1977 powstaniec śląski; poseł; urzędnik brytyjski
 30. Zygmunt Bronisław Przybyłkiewicz 1905 - 1967 konsul; publicysta; poeta
 31. Maria Henryka Przybyłko-potocka 1873 - 1944 aktorka
 32. Bartłomiej Przybyło 1518 - 1597 kupiec; rajca w Kazimierzu Dolnym
 33. Grzegorz Przybyło d. 1547 złotnik
 34. Krzysztof Przybyło d. 1635 kupiec; ławnik
 35. Maciej Przybyło d. 1543 lekarz; fizyk Wrocławia; humanista
 36. Mikołaj Przybyło d. 1627 kupiec i rajca; dzierżawca włości janowieckiej Firlejów
 37. Eufemia Ewa Przybyłowa 1911 - 1979 działaczka społeczna; kapitan AK
 38. Janina Maria Przybyłowa 1892 - 1975 nauczycielka; dyrektor Książnicy Miejskiej w Toruniu
 39. Michał Przybyłowicz 1864 - 1927 aktor; pedagog
 40. Przybysław (poł. XIII w.) kasztelan sądowelski i lubelski
 41. Przybysław d. "po 1276" wychowawca ks. Bolesława Wstydliwego; podstoli i wojski krakowski
 42. Przybysław d. 1280 opat benedyktynów w Mogilnie
 43. Przybysław d. "po 1316" pan ziemi dobrej i białogardzkiej
 44. Przybysław d. "po 1362" notariusz królewski; kanonik poznański i gnieźnieński
 45. Borkowic Przybysław d. 1328 wojewoda poznański; starosta wielkopolski
 46. Kania Przybysław d. 1351 sędzia ziemski krakowski
 47. Trojanowic Przybysław d. "1327/30" kasztelan kowalski
 48. Wyszelic Przybysław d. "1284?" wojewoda świecki
 49. Przybysław z Irządz / Przybysław of Irządz d. "1392/3" wojewoda sieradzki
 50. Dagny Przybyszewska 1867 - 1901 inspiratorka artystów; pisarka
 51. Stanisława Aniela Przybyszewska 1901 - 1935 pisarka
 52. Zofia Przybyszewska 1901 - 1966 ceramiczka
 53. Bolesław Przybyszewski d. "1937?" muzyk; muzykolog; literat; działacz komunistyczny
 54. Eugeniusz Tytus Przybyszewski 1889 - 1940 historyk; działacz socjalistyczny; komunistyczny
 55. Eugeniusz Tytus Przybyszewski Ignacy 1755 - 1810 oficer WP; generał-lejtnant w służbie rosyjskiej
 56. Józef Przybyszewski 1906 - 1972 dziennikarz; działacz Narodowej Demokracji
 57. Stanisław Feliks Przybyszewski 1868 - 1927 pisarz
 58. Stefan Przybyszewski 1903 - 1943 robotnik; działacz komunistyczny
 59. Zbigniew Przybyszewski 1907 - 1952 komandor porucznik; obrońca Helu
 60. Kazimierz Przybyś 1898 - 1981 robotnik krawiecki; działacz związkowy i socjalistyczny
 61. Stanisław Przybytek 1852 - 1927 lekarz chemik; profesor; generał brygady
 62. Gustaw Edward Przychocki 1884 - 1947 filolog klasyczny; profesor UW i UJ
 63. Emil Michał Przychodzki 1864 - 1911 neurolog psychiatra; autor utworów literackich
 64. Jerzy Przygodzki 1920 - 1979 architekt wnętrz; autor plakatów
 65. Józef Przygodzki 1840 - 1885 inżynier mechanik; propagator przemysłu tkackiego
 66. Wincenty Przygodzki 1870 - 1947 ksiądz; działacz społeczny
 67. Zdzisław Wincenty Przyjałkowski 1892 - 1971 generał brygady
 68. Maria Przyjemska 1861 - 1927 działaczka oświatowa i społeczna
 69. Adam Wojciech Przyjemski d. 1644 oboźny koronny; poseł; kasztelan gnieźnieński
 70. Aleksander Przyjemski d. 1694 podstoli koronny; poseł
 71. Andrzej Przyjemski d. 1618 kasztelan gnieźnieński; marszałek nadworny koronny
 72. Andrzej Przyjemski d. 1663 poseł; podstoli koronny kasztelan łęczycki; chełmiński
 73. Andrzej Przyjemski d. 1782 konsyliarz wielkopolski konfederacji barskiej; stolnik wschowski
 74. Feliks Przyjemski 1881 - 1956 pedagog; działacz społeczny
 75. Feliks Przyjemski Ignacy d. 1787 poseł; marszałek konfederacji ziemi łomżyńskiej
 76. Krzysztof Przyjemski d. 1663 pułkownik JKM; kustosz wiślicki; prepozyt wrocławski
 77. Piotr Przyjemski d. 1676 kasztelan Śremski
 78. Rafał Przyjemski d. 1576 patron braci czeskich; kasztelan lędzki
 79. Stanisław Przyjemski d. 1595 poseł; marszałek nadworny i koronny
 80. Stanisław Przyjemski d. 1642 starosta generalny wielkopolski; marszałek nadworny koronny
 81. Tomasz Przyjemski 1749 - 1802 poseł; uczestnik insurekcji kościuszkowskiej
 82. Władysław Przyjemski d. 1627 poseł; podkomorzy kaliski
 83. Władysław Przyjemski d. 1699 wojewoda kaliski
 84. Wojciech Przyjemski d. "1571/2" poseł; pisarz ziemski kaliski; kasztelan lędzki
 85. Zygmunt Przyjemski d. 1652 pisarz polny koronny; generał artylerii
 86. Achacy Przyłęcki d. 1656 stolnik krakowski; kasztelan oświęcimski
 87. Franciszek Przyłęcki d. 1785 bernardyn; teolog moralista
 88. Hieronim Przyłęcki d. 1637 działacz sejmikowy; stolnik krakowski; poseł; kasztelan sądecki
 89. Marian Przyłęcki d. 1583 sędzia grodzki; burgrabia krakowski; poseł
 90. Stanisław Przyłęcki 1805 - 1866 bibliotekarz; bibliograf; edytor; historyk
 91. Stanisław Jan Przyłęcki 1891 - 1944 profesor i kierownik Zakładu Chemii Fizjologicznej UW
 92. Wacław Przyłubski d. "1775?" sędzia ziemski brzeski kujawski; poseł
 93. Bronisław Jan Przyłuski 1905 - 1980 poeta; dramaturg; publicysta
 94. Jakub Przyłuski d. 1554 poeta; prawnik; pisarz polityczny
 95. Jean Przyłuski 1885 - 1944 orientalista; profesor College de France
 96. Leon Michał Przyłuski 1789 - 1865 arcybiskup gnieźnieński i poznański
 97. Tadeusz Przyłuski (XVIII w.) marszałek czernihowski konfederacji barskiej
 98. Franciszek August Przymusiński 1889 - 1945 oficer Policji Państwowej; muzyk
 99. Franciszek Ksawery Przyniczyński 1844 - 1896 ksiądz; dziennikarz; działacz społeczny i narodowy
 100. Stanisław Przyniczyński 1846 - 1898 agronom; dziennikarz; działacz społeczny i narodowy
 101. Aleksander Przypkowski d. 1639 dyplomata; działacz kalwiński; dworzanin
 102. Feliks Antoni Przypkowski 1872 - 1951 lekarz; astronom amator; kolekcjoner
 103. Jan Przypkowski d. "ok. 1606" działacz ariański
 104. Jan Przypkowski d. "1631/2" podsędek ziemski zatorski; działacz kalwiński
 105. Jan Józef Przypkowski 1707 - 1758 astronom; matematyk; wydawca kalendarzy
 106. Krzysztof Przypkowski d. "ok. 1661" działacz ariański
 107. Mikołaj Przypkowski d. 1672 działacz ariański
 108. Mikołaj Przypkowski d. "po 1668" działacz ariański; polityczny i zborowy
 109. Samuel Przypkowski d. 1670 pisarz religijny i polityczny; działacz ariański; poeta
 110. Tadeusz Konrad Przypkowski 1905 - 1977 historyk sztuki i nauki; gnomonik; grafik; fotografik
 111. Zygmunt Przyrembel 1874 - 1943 chemik; historyk cukiernictwa
 112. Feliks Przysiecki 1883 - 1935 poeta; dziennikarz
 113. Marian Przysiecki 1905 - 1943 ekonomista; agronom; oficer AK
 114. Aleksander Przystański 1817 - 1895 lekarz
 115. Stanisław Przystański 1785 - 1852 lekarz wojskowy
 116. Stanisław Przystański 1820 - 1887 fizyk; nauczyciel; profesor i dziekan
 117. Abram Zygmunt Przysuski 1905 - 1941 działacz komunistyczny
 118. Salomon Ludwik Przysuski 1901 - 1970 internista; działacz komunistyczny
 119. Feliks Przyszychowski d. "po 1816" kapitan w insurekcji kościuszkowskiej i Legionach
 120. Kazimierz Konstanty Przyszychowski 1838 - 1917 malarz
 121. Michał Przytarski 1844 - 1919 reformat; działacz polonijny
 122. Michał Przywara 1867 - 1906 ksiądz; dialektolog; folklorysta
 123. Andrzej Psarski d. 1474 profesor uniwersytetu wiedeńskiego; doktor medycyny
 124. Fryderyk Jakub Psarski d. 1805 poseł; przywódca powstania 1794 w Wieluńskim
 125. Jakub Psarski (XVIII w.) rezydent przy dworze petersburskim
 126. Stanisław Psarski 1810 - 1875 ziemianin; działacz gospodarczy; redaktor
 127. Stanisław Psarski 1888 - 1966 chemik; działacz gospodarczy
 128. Wiktor Psarski 1813 - 1871 działacz gospodarczy; ziemianin
 129. Władysław Psarski 1888 - 1944 inżynier cukrownik; działacz gospodarczy
 130. Wojciech Psarski d. 1567 kanonik; oficjał i wikariusz generalny gnieźnieński
 131. Maciej Stanisław Psojecki d. 1705 profesor teologii i rektor UJ
 132. Aleksander Adam Pstrokoński 1859 - 1951 inżynier; budowniczy mostów
 133. Antoni Pstrokoński 1773 - 1843 deputowany na sejm Księstwa Warszawskiego; notariusz; archiwista
 134. Baltazar Pstrokoński 1713 - 1796 kanonik gnieźnieński; łowicki i kaliski; pamiętnikarz
 135. Józef Pstrokoński 1870 - 1913 anatomopatolog i dermatolog; ordynator
 136. Maciej Pstrokoński d. 1609 biskup przemyski; podkanclerzy; kanclerz koronny; biskup włocławski
 137. Maciej Pstrokoński d. 1707 kasztelan spicymierski; wojewoda brzeski kujawski
 138. Spytek-Rogacjan Pstrokoński d. 1687 poseł; regent kancelarii wielkiej koronnej; kasztelan brzeski kujawski
 139. Stanisław Pstrokoński d. 1657 biskup chełmski; opat tyniecki
 140. Stanisław Władysław Pstrokoński 1897 - 1952 podpułkownik piechoty
 141. Wojciech Pstrokoński 1673 - 1716 stolnik sieradzki; poseł
 142. Wincenty Pstrowski 1904 - 1948 górnik; inicjator socjalistycznego współzawodnictwa pracy
 143. Andrzej Pszenicki 1869 - 1941 inżynier; budowniczy mostów; profesor i rektor
 144. Adam Pszonka 1608 - 1677 podkomorzy lubelski; ostatni przywódca Rzeczypospolitej Babińskiej
 145. Jakub Pszonka 1562 - 1622 senior świecki kalwiński; przywódca Rzeczypospolitej Babińskiej
 146. Stanisław Pszonka d. 1580 współzałożyciel Rzeczypospolitej Babińskiej
 147. Bolesław Ludwik Pszorn 1856 - 1909 inżynier górniczy i hutniczy
 148. Franciszek Ptak 1859 - 1936 działacz ruchu ludowego; poseł
 149. Antoni Emil Ptaszek 1878 - 1951 ksiądz; założyciel gminy wyznaniowej starokatolickiej
 150. Anna Jadwiga Ptaszycka 1911 - 1967 inżynier architekt i urbanista
 151. Antonina Ptaszycka 1888 - 1964 fizyk; pedagog
 152. Jan Ptaszycki 1854 - 1912 matematyk; profesor uniwersytetu petersburskiego
 153. Mieczysław Jan Ptaszycki 1883 - 1971 geobotanik; geograf; pedagog; działacz społeczny
 154. Stanisław Ludwik Ptaszycki 1853 - 1933 filolog; historyk; archiwista
 155. Tadeusz Ptaszycki 1908 - 1980 inżynier architekt i urbanista
 156. Edward Ptaszyński 1887 - 1942 ksiądz; kapelan hubalczyków
 157. Jan Ptaszyński (ur. 1847) członek pierwszego Komitetu Robotniczego partii Proletariatu
 158. Józef Tadeusz Ptaszyński 1915 - 1944 harcmistrz; zastępca komendant
 159. Józef Ptaś 1864 - 1942 prawnik; działacz Narodowej Demokracji; poseł
 160. Jan Ptaśnik 1876 - 1930 historyk; profesor UJ i Uniwersytetu Lwowskiego
 161. Józef Puacz 1863 - 1927 malarz
 162. Józef Puccitelli Virgillio 1599 - 1654 sekretarz królewski; autor librett
 163. Dominik Pucek 1723 - 1789 mieszczanin krakowski; mistrz murarski; geometra
 164. Wojciech Pucek d. "ok. 1759" mieszczanin krakowski; mistrz murarski
 165. Marian Stanisław Puchalik 1904 - 1978 biofizyk; profesor Śląskiej AM
 166. Edward Cyprian Puchalski 1874 - 1942 reżyser filmowy i teatralny; scenarzysta
 167. Feliks Bronisław Puchalski 1863 - 1929 kanonik; pisarz z zakresu prawa kanonicznego i teologii
 168. Józef Grzegorz Puchalski 1766 - 1833 chirurg; inspektor generalny szpitali wojskowych
 169. Konrad Aleksander Puchalski 1888 - 1944 cukiernik warszawski
 170. Stanisław Puchalski 1867 - 1931 generał dywizji
 171. Tadeusz Puchalski 1908 - 1979 statystyk; profesor Wyższej Szkoły Rolniczej
 172. Tadeusz Józef Puchalski 1901 - 1979 leśnik; docent hodowli lasu
 173. Włodzimierz Puchalski 1848 - 1933 pianista; dyrygent; kompozytor
 174. Włodzimierz Puchalski 1908 - 1979 przyrodnik; fotograf; pisarz
 175. Dobiesław Puchała d. 1435 starosta gniewkowski i bydgoski; husyta
 176. Tomasz Puchała 1890 - 1946 organizator polskiej prowincji i pierwszy prowincjał Księży Werbistów
 177. Walenty Puchała 1874 - 1944 ksiądz; katecheta; działacz społeczny; senator
 178. Jan Puchałka 1882 - 1934 działacz chrześcijańskich związków zawodowych; poseł; publicysta
 179. Kazimierz Puchewicz 1858 - 1884 prawnik twórca Partii Robotniczej Solidarność
 180. Władysław Puchewicz 1849 - 1899 matematyk; pedagog
 181. Józef Puchniewski 1848 - 1926 aktor; śpiewak; dyrektor teatru
 182. Bronisław Puchowski 1896 - 1974 profesor medycyny sądowej
 183. Kazimierz Antoni Puciata 1893 - 1967 inżynier dróg i mostów; organizator przemysłu chemicznego
 184. Leon Puciata 1884 - 1943 ksiądz; profesor teologii dogmatycznej; działacz oświatowy
 185. Mateusz Kazimierz Puciata 1858 - 1927 inżynier dróg lądowych i wodnych
 186. Paweł Mateusz Puciata 1902 - 1980 harcmistrz; nauczyciel historii
 187. Wandalin Puciata 1888 - 1944 inżynier elektryk; pracownik budownictwa wojskowego; działacz społeczny
 188. Antoni Puciłowski (XVIII w.) wytwórca pasów kontuszowych; mieszczanin krakowski
 189. Andrzej Puczyński 1731 - 1785 pijar; historyk
 190. Kazimierz Pudelewicz 1889 - 1941 inżynier elektryk; przedsiębiorca
 191. Jan Pudełko d. "1501/2" biskup łucki
 192. Tadeusz Puder 1908 - 1945 ksiądz
 193. Franciszek Pudlarz 1883 - 1943 majster tkacki; działacz socjalistyczny; poseł
 194. Melchior Pudłowski d. 1588 sekretarz królewski; poeta
 195. Stanisław Pudłowski 1579 - 1645 matematyk; fizyk; astronom; profesor prawa; rektor i podkanclerzy UJ
 196. Emma Puffke 1818 - 1890 pedagog; pisarka; tłumaczka
 197. Eugeniusz Puffke d. 1902 publicysta; dziennikarz
 198. Kazimierz Bruno Puffke 1854 - 1921 publicysta; redaktor
 199. Waleria Puffke 1852 - 1915 teoretyk wychowania przedszkolnego
 200. Jan Franciszek Puget 1871 - 1921 introligator artystyczny; właściciel zakładu introligatorskiego
 201. Tadeusz Marek Puget 1900 - 1977 poligraf; właściciel zakładów introligatorsko-poligraficznych
 202. Stefan Puka 1892 - 1958 rolnik; działacz PSL-Piast; poseł
 203. Franciszek Konstanty Pukacki 1916 - 1980 cichociemny; oficer AK
 204. Józef Alojzy Pukalski 1798 - 1885 biskup tarnowski
 205. Tadeusz Pukas 1909 - 1974 profesor chemii nieorganicznej
 206. Leonard Pukianiec 1903 - 1968 ksiądz; profesor Seminarium Duchownego w Wilnie i Kownie
 207. Feliks Pukło 1885 - 1959 major; burmistrz Skawiny
 208. Józef Pukowiec 1904 - 1942 nauczyciel; harcmistrz; członek komendy Związku Walki Zbrojnej
 209. Klawsgiełowicz Samuel Pukszta d. "po 1646" marszałek wołkowyski
 210. Julian Michał Pulikowski 1879 - 1956 skrzypek; altowiolista; pedagog
 211. Szymon Pullman d. 1942 skrzypek; dyrygent; pedagog
 212. Fryderyk Puls 1828 - 1905 przemysłowiec
 213. Antoni Pułaski 1747 - 1813 konfederat barski; poseł; marszałek-zastępca konfederacji targowickiej
 214. Antoni Felicjan Pułaski 1800 - 1838 pijar; działacz polityczny powstania 1830/31
 215. Franciszek Jan Pułaski 1875 - 1956 historyk; historyk literatury; polityk i dyplomata
 216. Franciszek Ksawery Pułaski 1743 - 1769 starosta augustowski; konfederat barski
 217. Józef Pułaski 1704 - 1769 palestrant; starosta warecki; poseł; marszałek konfederacji barskiej
 218. Kazimierz Pułaski 1746 - 1779 dowódca w konfederacji barskiej; bojownik o niepodległość Stanów Zjednoczonych
 219. Kazimierz Ferdynand Pułaski 1846 - 1926 ziemianin; historyk; genealog
 220. Ludomił Pułaski 1871 - 1953 ziemianin; senator
 221. Szymon Franciszek Pułaski d. 1738 podczaszy podlaski; pisarz wojskowy
 222. Arkadiusz Antoni Puławski 1856 - 1932 internista i neurolog; działacz społeczny i oświatowy
 223. Arkadiusz Antoni Puławski Ignacy (ur. 1886) działacz samorządowy i gospodarczy; poseł i senator
 224. Stanisław Puławski 1926 - 1977 dyrektor przedsiębiorstw przemysłu chemicznego
 225. Zygmunt Rafał Puławski 1901 - 1931 inżynier mechanik; konstruktor lotniczy
 226. Antoni Pułjanowski d. "po 1920" prawnik-skarbowiec; publicysta; dziennikarz
 227. Andrzej Pułtorak d. "po 1562" złotnik; mieszczanin warszawski
 228. Edward Leopold Puntner 1793 - 1840 żołnierz armii napoleońskiej; powstaniec 1830; emigrant
 229. Bernard Purkop 1808 - 1882 ksiądz; działacz społeczny
 230. Leon Purman 1892 - 1933 działacz ruchu robotniczego
 231. Antoni Purtal 1895 - 1943 działacz socjalistyczny; stolarz; urzędnik
 232. Jan Teodor Purwin 1879 - 1912 ekonomista; publicysta; działacz polityczny
 233. Kazimierz Teofil Purwin 1890 - 1952 dziennikarz; działacz społeczny
 234. Georg Gottlieb Pusch 1790 - 1846 geolog
 235. Tytus Adam Pusłowski 1803 - 1854 naczelnik powstania pińskiego 1831; emigrant
 236. Franciszek Ksawery Pusłowski 1806 - 1874 kolekcjoner dzieł sztuki; działacz filantropijny
 237. Franciszek Ksawery Pusłowski 1875 - 1968 poeta; amator sztuki i ogrodnictwa; lektor języków obcych
 238. Władysław Pusłowski 1871 - 1964 ziemianin; działacz społeczny
 239. Wojciech Pusłowski 1762 - 1833 poseł; marszałek szlachty powstania słomińskiego; działacz gospodarczy
 240. Zygmunt Pusłowski 1848 - 1913 właściciel dóbr i zakładów przemysłowych; mecenas sztuki
 241. Wilhelm Pustelnik 1911 - 1980 inżynier mechanik; działacz gospodarczy i społeczny
 242. Kazimierz Pustoła 1895 - 1971 inżynier elektryk; przemysłowiec; konstruktor maszyn
 243. Anna Henryka Pustowojtow 1838 - 1881 uczestniczka kampanii Langiewicza 1863
 244. Tadeusz Puszczyński 1895 - 1939 działacz niepodległościowy
 245. Antoni Kajetan Puszet 1782 - 1831 oficer wojsk napoleońskich; powstaniec 1830
 246. Franciszek Ksawery Puszet 1746 - 1812 starosta zawichojski; poseł
 247. Jacek Jakub Puszet 1904 - 1977 rzeźbiarz; profesor
 248. Jakub Puszet 1680 - 1732 rezydent polski w Rzymie
 249. Jan Kacper Puszet 1780 - 1843 oficer wojsk Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego
 250. Józef Puszet d. 1819 kustosz wiślicki; kanonik sandomierski; pisarz polityczny
 251. Ludwik Puszet 1877 - 1942 rzeźbiarz; pisarz; historyk sztuki
 252. Wojciech Stanisław Puszet 1841 - 1907 ksiądz; kanonik honorowy; katecheta gimnazjalny
 253. Julia Puszetowa 1877 - 1951 działaczka społeczno-polityczna; malarka
 254. Zofia Franciszka Puszetowa 1898 - 1982 rzeźbiarka
 255. Jan Puszka d. "ok. 1449" profesor UJ; kanonik
 256. Martyn Puszkar d. 1658 kozacki pułkownik połtawski; przywódca powstania
 257. Paweł Piotr Puszkarski 1895 - 1977 bazylianin
 258. Rzeszkowicz Andrzej Puszkarz d. "ok. 1483" zaciężny polski w wojnie 30-letniej; starosta chojnicki
 259. Józef Alojzy Putanowicz 1737 - 1788 profesor filozofii i teologii UJ
 260. Józef Aleksy Putek 1892 - 1974 działacz ruchu ludowego; adwokat; redaktor; pisarz historyczny; minister
 261. Kazimierz Putek 1891 - 1947 pułkownik dyplomowany; oficer AK
 262. Jakub Puterman 1857 - 1933 lekarz; wiceprezes Towarzystwa Lekarskiego
 263. Józef Puternicki 1790 - 1875 lekarz wojskowy; wynalazca
 264. Antoni Putiatycki 1787 - 1862 ksiądz; misjonarz; autor prac religijnych
 265. Jacek Antoni Puttkamer (XVIII w.) sędzia ziemski rosieński; konfederat barski; targowicki; pamiętnikarz
 266. Jerzy Puttkamer d. "po 1806" pułkownik wielki litewski; konfederat barski; sędzia grodzki żmudzki
 267. Wawrzyniec Puttkamer 1859 - 1923 ziemianin; polityk
 268. Wawrzyniec Stanisław Puttkamer 1794 - 1850 marszałek powiatu lidzkiego; działacz kalwiński
 269. Józef Puttkamer-kleszczyński d. "po 1868?" konspirator; powstaniec 1846
 270. Marianna Ewa Puttkamerowa 1799 - 1863 młodzieńcza miłość Adama Mickiewicza
 271. Henryk Puziewicz 1908 - 1944 działacz młodzieżowy; kapitan AK
 272. Jan Puzio 1913 - 1975 ksiądz; psycholog
 273. Aleksander Puzyna d. 1650 archimandryta żydyczyński; biskup prawosławny łucki i ostrogski
 274. Hieronim Puzyna d. 1657 marszałek upicki; działacz kalwiński
 275. Jan Duklan Puzyna 1842 - 1911 biskup krakowski; kardynał
 276. Józef Puzyna d. 1752 biskup inflancki
 277. Józef Puzyna 1856 - 1919 matematyk; profesor i rektor Uniwersytetu Lwowskiego; ziemianin
 278. Józef Edward Puzyna 1878 - 1949 historyk; poeta
 279. Józef Wincenty Puzyna 1793 - 1862 oficer wojsk Księstwa Warszawskiego; powstaniec 1830
 280. Krzysztof Dominik Puzyna d. 1731 starosta upicki; kasztelan i wojewoda mścisławski
 281. Michał Puzyna d. 1723 pisarz wielki litewski
 282. Piotr Puzyna 1664 - 1717 jezuita; poeta; tłumacz; teolog
 283. Stanisław Puzyna 1883 - 1955 inżynier budownictwa lądowego; profesor
 284. Stefan Michał Puzyna 1667 - 1738 jezuita; geograf; tłumacz; założyciel drukarni
 285. Stefan Michał Puzynianka Irena 1881 - 1933 przewodnicząca Narodowej Organizacji Kobiet; posłanka
 286. Albina Gabriela Puzynina 1815 - 1869 pisarka
 287. Elżbieta Magdalena Puzynina d. 1767 kasztelanowa mścisławska
 288. Kazimierz Pużak 1883 - 1950 działacz socjalistyczny; poseł; sekretarz generalny PPS
 289. Jan Pyka 1872 - 1924 górnik; działacz robotniczy i narodowy; powstaniec śląski
 290. Melchior Pyrnesius 1526 - 1589 lekarz miejski
 291. Ludwik Pyrowicz 1859 - 1910 rzeźbiarz
 292. Stanisław Pyrowicz 1846 - 1916 adwokat; autor prac prawniczych; publicysta; dziennikarz
 293. DE VARILLE Cesar Felicite Pyrrhys d. "ok. 1800" pisarz polityczny i pedagogiczny
 294. Michał Pyrz (1 poł. XVII w.) wójt i dowódca obrony wsi Nowosielce
 295. Andrzej Pysz 1898 - 1944 działacz socjalistyczny
 296. Józef Pysz 1793 - 1850 magisterfilozofii; nauczyciel; twórca systemu stenografii
 297. Wacław Pyszkowski 1893 - 1950 ksiądz; pułkownik; Generalny Dziekan WP
 298. Władysław Pytlasiński 1863 - 1933 atleta; zapaśnik; działacz sportu zapaśniczego
 299. Jan Pytlik (1873-1953) górnik; działacz socjalistyczny i ruchu zawodowego
 300. Stanisław Henryk Pytliński 1865 - 1923 literat; prawnik
 301. Kazimierz Pyzik (ur. 1892) działacz komunistyczny
 302. Józef Pyznar 1865 - 1951 franciszkanin; działacz polonijny
 303. Jan Baptysta Quadro d. "1590/1" murator
 304. Jan Ludwik Quattrini 1822 - 1893 dyrygent; pedagog; dyrektor Opery Warszawskiej
 305. Walenty Queck 1641 - 1725 jezuita; prowincjał prowincji polskiej; asystent generała zakonu
 306. Robert Quest 1874 - 1942 pediatra
 307. Fryderyk Quetscher d. 1726 snycerz
 308. DE SAALBRUCK Eugeniusz Quirini 1891 - 1978 podpułkownik dyplomowany
 309. Eugeniusz Telesfor Raabe 1874 - 1944 inżynier technolog; autor prac z dziedziny kolei liniowych i dźwignic
 310. Henryk Wacław Raabe 1882 - 1951 zoolog; działacz socjalistyczny i oświatowy; rektor; ambasador
 311. Leszek Raabe 1913 - 1943 młodzieżowy działacz socjalistyczny publicysta
 312. Zdzisław Raabe 1909 - 1972 zoolog; profesor uniwersytecki
 313. Jan Zachariasz Rabanowski 1907 - 1958 inżynier elektryk; minister; organizator elektryfikacji kolei
 314. Justus Rabb 1543 - 1612 jezuita; teolog; pisarz polemiczny
 315. Jerzy Antoni Rabcewicz 1864 - 1930 inżynier; tytularny generał brygady
 316. Władysław Rabcewicz d. "ok. 1880" spiskowiec; sybirak
 317. Zofia Maria Rabcewiczowa 1870 - 1947 pianistka; profesor konserwatorium
 318. Włodzimierz Dionizy Rabczewski 1882 - 1942 inżynier górniczy; dyrektor wodociągów i kanalizacji; działacz społeczny
 319. Włodzimierz Dionizy Rabczuk Ignacy 1904 - 1980 geodeta; docent Akademii Rolniczej w Krakowie
 320. Maciej Rabe d. 1510 kasztelan elbląski; wojewoda malborski
 321. Tadeusz Ignacy Rabek 1904 - 1965 chemik-organik; profesor technologii tworzyw sztucznych
 322. Władysław Daniel Rabęcki 1899 - 1969 radiotechnik; współtwórca radiofonii i telewizji
 323. Józef Miron Rabiej 1911 - 1974 inżynier elektryk; profesor i rektor Politechniki Szczecińskiej
 324. Ferdynand Karol Rabowski 1884 - 1940 geolog
 325. Zuzanna Aleksandra Rabska 1882 - 1960 nowelistka; powieściopisarka; poetka; pisarka dla młodzieży; bibliofil
 326. Janusz Rabski 1900 - 1941 działacz akademicki i Narodowej Demokracji; adwokat
 327. Władysław Rabski 1865 - 1925 publicysta; redaktor; krytyk teatralny; dramaturg; nowelista
 328. Jerzy Karol Rabsztyn 1907 - 1972 profesor górnictwa Politechniki Śląskiej
 329. Andrzej Rabsztyński d. 1509 kanonik krakowski; starosta płocki
 330. Jan Rabsztyński d. "1498/9" kasztelan zawichojski; wiślicki; starosta rabsztyński i sandomierski
 331. Jan Rabsztyński d. 1505 marszałek dworu królewskiego; starosta rabsztyński; sandomierski i płocki
 332. Rachelin (XI w.) biskup krakowski
 333. Stanisław Rachfał 1887 - 1971 inżynier naftowiec
 334. Włodzimierz Rachmistruk 1879 - 1959 generał
 335. Klementyna Stanisława Rachoń 1895 - 1973 lekarz chorób wewnętrznych i zakaźnych; docent
 336. Stanisław Józef Rachwał 1884 - 1956 historyk; bibliotekarz; muzeolog
 337. Racibor d. "ok. 1155" książę zachodniopomorski
 338. Racibor d. 1183 syn księcia zachodniopomorskiego
 339. Racibor d. "ok. 1275" książę pomorski na Białogardzie
 340. Racibor (ok. poł. XIII w.) kanonik kapituły wrocławskiej
 341. Racibor d. 1309 opat klasztoru benedyktynów na Łysej Górze
 342. Racibor I (2 poł. XII .) princeps sławieński
 343. Racibor II d. "ok. 1230" książę sławieński
 344. Racibor z Golejewa / Racibor of Golejewa d. 1481 kanclerz księstwa płockiego
 345. Pius Raciborowski d. "po 1822" szambelan królewski; członek Centralizacji Lwowskiej
 346. Adam Raciborki 1809 - 1871 lekarz; autor prac medycznych; emigrant
 347. Aleksander Raciborki 1845 - 1920 filozof; profesor; ziemianin
 348. Hipolit Raciborki (ok. 1818 po 1857) spiskowiec; sybirak
 349. Jakub Raciborki 1882 - 1936 poeta ludowy
 350. Jan Raciborki d. "1641?" dziekan warszawski; twórca fundacji stypendialnych; dobrodziej UJ
 351. Józef Raciborki 1879 - 1935 konserwator zabytków; archiwista
 352. Józef Kazimierz Raciborki 1766 - 1840 ksiądz; dziekan czernihowski; kanonik kolegiaty
 353. Marian Raciborki 1863 - 1917 botanik; profesor uniwersytecki
 354. Maria Racięcka 1886 - 1954 zoolog-entomolog; docent
 355. Zygmunt Racięcki 1896 - 1973 inżynier architekt; specjalista budownictwa wiejskiego
 356. Bronisław Raciniewski 1908 - 1975 inżynier; współorganizator przemysłu okrętowego
 357. Jan Racki d. 1682 profesor; historyk; kanonik katedralny krakowski
 358. Paweł Racław d. "ok. 1540" kupiec; wójt i burmistrz płocki
 359. Ludwik Raczek 1857 - 1914 rolnik; poseł; współzałożyciel Banku Ludowego w Raciborzu
 360. Władysław Raczkiewicz 1885 - 1947 prawnik; polityk; prezydent RP
 361. Karol Raczkowski 1869 - 1959 chemik; działacz Narodowej Demokracji
 362. Teofil Raczkowski d. 1863 dominikanin; kapelan powstańczy
 363. Wincenty Raczkowski 1821 - 1911 dowódca powstańczy 1863
 364. Władysław Raczkowski 1902 - 1944 adwokat
 365. Władysław Piotr Raczkowski 1893 - 1959 dyrygent; pedagog; kompozytor
 366. Róża Raczyńska 1849 - 1937 działaczka społeczno-kulturalna
 367. Aleksander Raczyński 1822 - 1889 malarz; rysownik
 368. Aleksander Raczyński 1872 - 1941 prawnik; ekonomista; adwokat; minister
 369. Atanazy Raczyński 1788 - 1874 ordynat obrzycki; dyplomata; historyk sztuki; kolekcjoner
 370. Bolesław Zygmunt Raczyński 1879 - 1937 muzyk; pedagog; publicysta muzyczny
 371. Edward Raczyński 1786 - 1845 polityk konserwatywny; mecenas sztuk i nauk; wydawca
 372. Edward Aleksander Raczyński 1847 - 1926 latyfundysta; kolekcjoner; mecenas sztuki
 373. Filip Raczyński 1747 - 1804 starosta mieściski; generał-major wojsk koronnych; poseł
 374. Franciszek Karol Raczyński 1874 - 1941 ksiądz; działacz społeczny
 375. Franciszek Karol Raczyński Ignacy 1741 - 1823 biskup poznański; arcybiskup gnieźnieński
 376. Jan Raczyński 1899 - 1972 chirurg; profesor AM w Warszawie
 377. Jan Rudolf Raczyński 1865 - 1918 profesor pediatrii Uniwersytetu Lwowskiego
 378. Jerzy Raczyński 1892 - 1930 architekt; historyk architektury
 379. Józef Raczyński 1874 - 1931 prawnik; działacz organizacji rolniczych; minister
 380. Karol Roger Raczyński 1878 - 1946 ziemianin; pionier automobilizmu
 381. Kazimierz Raczyński 1739 - 1824 marszałek nadworny koronny
 382. Klemens Raczyński d. 1886 adwokat; poseł
 383. Leon Raczyński d. 1755 generał; kasztelan sanocki
 384. Leopold Raczyński 1806 - 1879 oficer powstania 1830/31; emigrant
 385. Marian Raczyński 1864 - 1942 dyrektor Zakładu Wód Mineralnych
 386. Michał Kazimierz Raczyński 1650 - 1737 wojewoda kaliski i poznański
 387. Roger Adam Raczyński 1889 - 1945 wojewoda poznański; wiceminister; dyplomata
 388. Roger Maurycy Raczyński 1820 - 1864 działacz polityczny; publicysta
 389. Ryszard Raczyński 1840 - 1917 powstaniec 1863; emigrant
 390. Stefan Raczyński 1892 - 1979 chemik-technolog
 391. Wiktor Raczyński 1864 - 1928 oficer armii austriackiej; generał WP
 392. Wyszek Raczyński d. 1437 rycerz; dowódca husycki
 393. Michał Radau d. 1687 jezuita; teoretyk wymowy; pedagog
 394. Andrzej Radawiecki d. 1634 dominikanin; prowincjał; kaznodzieja
 395. Mateusz Radecke 1540 - 1612 sekretarz gdańskiej Rady Miejskiej; pisarz ariański
 396. Walenty Radecke d. 1632 superintendent Kościołów unitariańskich
 397. Jan Radecki d. "po 1582" rotmistrz jazdy
 398. Jan Kazimierz Radecki 1813 - 1864 poeta; towiańczyk
 399. Kazimierz Radecki 1740 - 1812 pijar; pedagog; kaznodzieja
 400. Mikołaj Stefan Radecki (2 poł. XVII w.) chorąży horodelski; rotmistrz chorągwi husarskiej
 401. Wacław Radecki 1887 - 1953 lekarz; psycholog; działacz polonijny
 402. Witold Marian Radecki 1891 - 1979 pułkownik dyplomowany
 403. Karol Radek 1885 - 1939 publicysta; działacz ruchu robotniczego; dyplomata
 404. Stanisław Andrzej Radek d. "1944?" działacz socjalistyczny; publicysta; literat
 405. Stanisław Antoni Radgowski 1823 - 1895 urzędnik sądowy
 406. Andrzej Radkiewicz 1772 - 1845 oficer
 407. Arseniusz Radkiewicz 1754 - 1821 bazylianin; profesor teologii Uniwersytetu Lwowskiego
 408. Stanisław Radkiewicz d. 1875 powstaniec; działacz społeczny i polityczny
 409. Stanisław Radlicki Ignacy 1892 - 1967 adwokat; działacz polityczny i społeczny; poseł
 410. Jan Radlicz 1906 - 1970 radiotechnik; reżyser dźwięku
 411. Helena Radlińska 1879 - 1954 działaczka oświatowa i niepodległościowa; historyk oświaty
 412. Adam Radliński d. "po 1684" łowczy łukowski; rotmistrz chorągwi kozackiej
 413. Gotard Radliński d. 1486 zaciężny w wojnie 30-letniej; starosta rogoziński
 414. Gotard Radliński Ignacy 1751 - 1825 bernardyn; pisarz filozoficzno-teologiczny
 415. Gotard Radliński Ignacy 1843 - 1920 religioznawca; filolog; popularyzator wiedzy
 416. Jakub Paweł Radliński d. 1762 generał zakonu bożogrobowców; pisarz religijny
 417. Tadeusz Radliński 1875 - 1952 geograf; nauczyciel; autor podręczników
 418. Zygmunt Radliński 1874 - 1941 profesor; twórca szkoły chirurgicznej
 419. Zygmunt Radnicki 1894 - 1969 malarz; profesor; rektor
 420. Marcin Radocki d. 1651 nauczyciel; uczestnik powstania Kostki Napierskiego
 421. Jan Radogoski d. 1571 kanonik; sekretarz królewski; kustosz płocki
 422. Andrzej Radoliński d. 1681 pisarz grodzki kaliski; kasztelan krzywiński
 423. Hugo Juliusz Radoliński 1841 - 1917 dyplomata
 424. Andrzej Aleksander Radomicki d. 1726 wojewoda poznański
 425. Hieronim Radomicki 1596 - 1652 poseł; kasztelan krzywiński; wojewoda inowrocławski
 426. Jan Antoni Radomicki d. 1728 wojewoda inowrocławski; starosta generalny wielkopolski
 427. Maciej Radomicki d. 1728 wojewoda inowrocławski; starosta generalny wielkopolski; wojewoda poznański
 428. Władysław Radomicki d. "ok. 1737" kasztelan; wojewoda poznański
 429. Jan Radomiński 1687 - 1756 jezuita; spowiednik królowych
 430. Jan Alojzy Radomiński 1789 - 1864 matematyk; nauczyciel; referendarz stanu
 431. Józef Radomiński 1818 - 1890 powstaniec 1863
 432. Radomir d. 1385 kanonik krakowski i wiślicki; kustosz kolegiaty
 433. Bolesław Józef Radomski 1904 - 1956 ksiądz; profesor teologii fundamentalnej KUL
 434. Jan Kazimierz Radomski 1898 - 1977 botanik; profesor
 435. Jerzy Włodzimierz Radomski 1892 - 1943 działacz socjalistyczny
 436. Mikołaj Radomski (XIV/XV w.) kompozytor
 437. Józef Radomyski 1698 - 1771 pijar; pedagog; teolog
 438. Teofila Katarzyna Radońska d. "ok. 1913" publicystka
 439. Anastazy Radoński 1812 - 1881 ziemianin; powstaniec 1830; więzień polityczny poseł
 440. Andrzej Radoński d. "po 1676" poseł; kasztelan żarnowski
 441. Karol Mieczysław Radoński 1883 - 1951 biskup włocławski
 442. Kazimierz Radoński 1733 - 1795 generał-major
 443. Onufry Adalmar Radoński 1790 - 1830 oficer; działacz wolnomularstwa; emigrant
 444. Tadeusz Radoński 1804 - 1873 ziemianin; powstaniec 1830
 445. Radosław d. "po 1198" komes
 446. Radost d. 1142 biskup krakowski
 447. Bogusław Radoszewski d. 1638 biskup kijowski; łucki obrządku łacińskiego
 448. Jerzy Radoszewski d. 1614 poseł; podkomorzy wieluński
 449. Józef Radoszewski 1791 - 1831 radca stanu
 450. Marek Radoszewski d. 1641 dworzanin królewski; poseł; kasztelan wieluński
 451. Wojciech Radoszewski 1721 - 1796 biskup; sufragan sandomierski
 452. Oktawiusz Wincenty Radoszkowski 1820 - 1895 generał; entomolog
 453. Świętosław Radowicki d. 1734 chorąży chełmiński
 454. Radsław (1 poł. XIII w.) sędzia opolski
 455. Radsław d. "po 1304" magister medycyny; kanonik krakowski
 456. Radsław d. "ok. 1325" kustosz kolegiaty; kapelan; notariusz książęcy
 457. Drzemlik Radsław d. "po 1288" kasztelan Ryczyna
 458. Radsław ze Strzelina / Radsław of Strzelina d. "po 1247" kasztelan wrocławski
 459. Radsława d. "1260/63" żona Klemensa; kasztelana krakowskiego
 460. Jan Radtke 1872 - 1958 pierwszy polski wójt Gdyni
 461. Radulf d. 1237 magister; archidiakon sandomierski; kantor krakowski
 462. Wacław Radulski 1904 - 1983 reżyser teatralny i radiowy; pedagog
 463. Edmund Raduński 1889 - 1939 historyk; regionalista kociewski
 464. Radwan (XII w.) biskup poznański
 465. Radwan (XIII w.) zasadźca; wójt i podstoli legnicki
 466. August Radwan 1788 - 1831 generał brygady
 467. Jan Radwan (2 poł. XVI w.) poeta
 468. Józef Wiktor Radwan 1858 - 1936 prawnik; drukarz; wydawca; działacz społeczno-kulturalny
 469. Józef Zygmunt Radwan 1887 - 1977 wiceprezes Głównej Komisji ziemskiej; minister; sędzia
 470. Mieczysław Wincenty Radwan 1889 - 1968 mechanik; hutnik; historyk hutnictwa żelaza
 471. Stanisław Michał Radwan 1885 - 1967 lekarz; działacz społeczny
 472. Wacław Radwan 1870 - 1922 malarz
 473. Wacław Teofil Radwan 1887 - 1962 grafik; malarz
 474. Władysław Radwan 1884 - 1963 pedagog; działacz oświatowy
 475. Andrzej Radwański 1711 - 1762 malarz
 476. Andrzej Radwański 1800 - 1862 fizyk; chemik
 477. Feliks Radwański 1756 - 1826 architekt; profesor; senator
 478. Feliks Radwański 1789 - 1861 architekt; malarz; profesor UJ
 479. Gustaw Marian Radwański 1913 - 1961 psycholog; harcmistrz; kapitan pilot RAF; pedagog
 480. Henryk Radwański 1903 - 1970 inżynier mechanik; profesor
 481. Jan Bartłomiej Radwański 1819 - 1873 lekarz; literat; historyk
 482. Józef Radwański 1892 - 1965 działacz ruchu zawodowego
 483. Ludwik Maciej Radwański 1846 - 1901 inżynier lądowo-wodny
 484. Mieczysław Radwański 1881 - 1944 nauczyciel; przyrodnik; dyrektor gimnazjum
 485. Paweł Radwański 1854 - 1929 adwokat; działacz polityczny; poseł
 486. Ryszard Radwański 1873 - 1948 malarz
 487. Tadeusz Antoni Radwański 1884 - 1960 działacz ruchu robotniczego; publicysta; poeta
 488. Marcin Radymiński 1602 - 1664 profesor i historiograf UJ
 489. Franciszek Radzewski d. 1748 poseł; starosta wschowski; podkomorzy poznański; pisarz polityczny
 490. Antoni Radzicki d. 1748 sędzia ziemski zakroczymski; poseł
 491. Józef Radzicki d. 1793 podkomorzy zakroczymski; poseł; członek Rady Nieustającej
 492. Ludwika Radziejewska 1843 - 1912 działaczka społeczna; oświatowa i narodowa
 493. Jan Radziejewski 1844 - 1904 ksiądz; działacz polonijny
 494. Stanisław Radziejewski 1839 - 1923 ksiądz; dziennikarz; działacz społeczny i narodowy
 495. Zygmunt Zygfryd Radziejewski 1841 - 1874 lekarz biochemik; farmakolog
 496. Elżbieta Radziejowska d. 1671 marszałkowa nadworna koronna; podkanclerzyna koronna
 497. Andrzej Radziejowski d. "1455/60" podkomorzy sochaczewski; protoplasta Radziejowskich
 498. Andrzej Radziejowski d. 1517 kasztelan sochaczewski; wojewoda płocki
 499. Michał Augustyn Radziejowski 1645 - 1705 biskup warmiński; podkanclerzy koronny kardynał arcybiskup gnieźnieński; prymas
 500. Hieronim Radziejowski 1612 - 1667 podkanclerz koronny; przeciwnik Jana Kazimierza
 501. Hieronim Radziejowski Ignacy d. 1864 powstaniec 1863; naczelnik Łodzi
 502. Jan Radziejowski d. 1504 dominikanin; profesor teologii; biskup sufragan gnieźnieński
 503. Leon Radziejowski 1881 - 1943 dziennikarz; literat
 504. Mikołaj Radziejowski d. 1567 kasztelan gostyniński
 505. Mikołaj Kazimierz Radziejowski d. "ok. 1657" poseł; kasztelan łęczycki
 506. Stanisław Radziejowski d. 1637 kasztelan; wojewoda rawski
 507. Stanisław Radziejowski 1643 - 1670 starosta kamionacki; solecki i warecki
 508. Stanisław Radziejowski 1863 - 1950 malarz
 509. Józef Radzikowski 1888 - 1974 lutnik
 510. Mikołaj Radzikowski d. 1520 kasztelan dobrzyński
 511. Adam Jan Radzimiński d. "po 1820" szambelan; historyk-amator
 512. Adrian Radzimiński 1557 - 1615 jezuita; kaznodzieja
 513. Aleksander Władysław Radzimiński 1910 - 1972 profesor otolaryngologii
 514. Antoni Radzimiński d. 1728 kasztelan ciechanowski
 515. Antoni Jan Radzimiński d. "1831 lub po 31" generał major w powstaniu 1794; marszałek pospolitego ruszenia 1812/13
 516. Filip Radzimiński (ur. ok. 1745) komendant twierdzy Jasnogórskiej; starosta terleszyński; cześnik wołyński
 517. Jan Radzimiński d. "1498/99" kasztelan warszawski
 518. Jan Radzimiński d. 1621 oboźny koronny
 519. Józef Radzimiński d. 1820 sędzia ziemski gnieźnieński; senator
 520. Karol Radzimiński 1805 - 1858 powstaniec 1830; inżynier; oficer
 521. Marcin Radzimiński d. 1750 pisarz ziemski bracławski
 522. Michał Ignacy Radzimiński (2 poł. XVIII w.) poseł
 523. Stanisław Radzimiński d. "1591?" starosta liwski; kasztelan zakroczymski; poseł; wojewoda podlaski
 524. Stanisław Radzimiński d. "po 1775" starosta Janowski; agent królewicza Ksawerego
 525. Stefan Radzimiński 1912 - 1977 kapitan; major AK; docent
 526. Wincenty Radzimiński 1784 - 1854 podpułkownik; ziemianin
 527. Wojciech Radzimiński d. 1607 kasztelan zakroczymski; czerski; starosta liwski
 528. Zygmunt Feliks Radzimiński 1843 - 1928 ziemianin; archeolog; historyk; genealog; heraldyk
 529. Stanisław Radzimski d. 1622 jezuita; pedagog
 530. Andrzej Radziszewski 1886 - 1934 działacz ruchu robotniczego; ekonomista; krytyk literacki
 531. Bartłomiej Ludwik Radziszewski 1805 - 1859 budowniczy; mierniczy
 532. Franciszek Radziszewski 1798 - 1869 szef Wydziału w Komisji Rządowej Sprawiedliwości
 533. Franciszek Radziszewski 1817 - 1885 bibliograf; bibliotekarz; nauczyciel
 534. Henryk Aleksander Radziszewski 1873 - 1923 działacz Narodowej Demokracji; publicysta
 535. Henryk Aleksander Radziszewski Idzi 1871 - 1922 ksiądz; filozof; rektor KUL
 536. Henryk Aleksander Radziszewski Ignacy 1869 - 1944 inżynier technolog; rektor Politechniki Warszawskiej
 537. Leonard Bronisław Radziszewski 1838 - 1914 komisarz; pełnomocnik Rządu Narodowego; chemik
 538. Michał Radziszewski d. "po 1812" marszałek dworu; poseł; chorąży starodubowski
 539. Mieczysław Bronisław Radziszewski 1872 - 1900 dziennikarz; redaktor; publicysta; działacz polonijny
 540. Paweł Radziszewski 1890 - 1931 geolog; profesor mineralogii i petrografii
 541. Stanisław Radziszewski 1788 - 1844 oficer napoleoński; powstaniec 1830; emigrant
 542. Maciej Józef Radziukinas 1870 - 1937 inżynier; generał tytularny
 543. Albrycht Radziwiłł 1558 - 1592 książę na Ołyce i Nieświeżu; marszałek nadworny; wielki litewski; pierwszy ordynat kielecki
 544. Albrycht Radziwiłł d. "po 1790" starosta rzeczycki; konfederat barski
 545. Albrycht Stanisław Radziwiłł 1593 - 1656 kanclerz litewski; historyk; ordynat ołycki
 546. Albrycht Władysław Radziwiłł 1589 - 1636 kasztelan trocki; wileński; ordynat nieświecki
 547. Aleksander Ludwik Radziwiłł 1594 - 1654 wojewoda brzeski litewski; marszałek wielki litewski
 548. Albrecht Antoni Radziwiłł 1885 - 1935 ordynat nieświeski i kiecki
 549. Antoni Henryk Radziwiłł 1775 - 1833 polityk; kompozytor; wiolonczelista; mecenas sztuki
 550. Antoni Mikołaj Radziwiłł 1741 - 1778 referendarz i sekretarz wielki koronny
 551. Antoni Wilhelm Radziwiłł 1833 - 1904 generał pruski; adiutant; ordynat nieświecki; ołycki; kiecki
 552. Bogusław Radziwiłł 1620 - 1669 koniuszy litewski; generalny gubernator Prus Książęcych
 553. Bogusław Fryderyk Radziwiłł 1809 - 1873 generał pruski; ordynat przygodzki
 554. Dominik Hieronim Radziwiłł 1786 - 1813 pułkownik; ordynat nieświecki i ołycki
 555. Dominik Mikołaj Radziwiłł 1653 - 1697 kanclerz wielki litewski; ordynat kiecki
 556. Edmund Ferdynand Radziwiłł 1906 - 1971 ziemianin; działacz gospodarczy i społeczny; porucznik AK
 557. Edmund Fryderyk Radziwiłł 1842 - 1895 ksiądz; benedyktyn; poseł; pisarz religijny
 558. Ferdynand Fryderyk Radziwiłł 1834 - 1926 poseł; ordynat ołycki i przygodzicki
 559. Franciszek Pius Radziwiłł 1878 - 1944 naczelnik Milicji Miejskiej; członek Tymczasowej Rady Stanu
 560. Hieronim Florian Radziwiłł 1715 - 1760 podczaszy litewski; chorąży wielki litewski
 561. Leon Hieronim Radziwiłł 1808 - 1885 ordynat kiecki; fligel-adiutant cesarski; generał
 562. Hieronim Mikołaj Radziwiłł 1885 - 1945 ziemianin
 563. Hieronim Wincenty Radziwiłł 1759 - 1786 podkomorzy litewski; poseł
 564. Jan Radziwiłł d. 1522 starosta słonimski; marszałek ziemski litewski; kasztelan trocki
 565. Jan Radziwiłł d. 1542 podczaszy litewski; starosta żmudzki
 566. Jan Radziwiłł 1516 - 1551 krajczy litewski
 567. Jan Jerzy Radziwiłł 1588 - 1625 kasztelan trocki; ordynat nieświeski
 568. Jan Mikołaj Radziwiłł 1681 - 1729 wojewoda nowogródzki; ordynat kiecki
 569. Janusz Radziwiłł 1579 - 1620 podczaszy litewski; kasztelan wileński
 570. Janusz Radziwiłł 1612 - 1655 wojewoda wileński; hetman wielki litewski
 571. Janusz Franciszek Radziwiłł 1880 - 1967 polityk; działacz konserwatywny; poseł; senator
 572. Jerzy Radziwiłł d. 1541 kasztelan wileński; hetman wielki litewski
 573. Jerzy Radziwiłł 1556 - 1600 biskup wileński; gubernator Inflant; kardynał; biskup krakowski
 574. Jerzy Radziwiłł 1578 - 1613 kasztelan trocki
 575. Jerzy Radziwiłł 1721 - 1754 wojewoda nowogródzki
 576. Jerzy Józef Radziwiłł 1668 - 1689 ordynat nieświeski; wojewoda trocki
 577. Józef Mikołaj Radziwiłł 1736 - 1813 poseł; pisarz wielki litewski; ordynat kiecki
 578. Karol Mikołaj Radziwiłł 1886 - 1968 ziemianin; ordynat dawidgródecki
 579. Karol Stanisław Radziwiłł 1669 - 1719 kanclerz wielki litewski; ordynat nieświeski
 580. Karol Stanisław ?Panie Kochanku? Radziwiłł 1734 - 1790 marszałek generalny konfederacji radomskiej
 581. Konstanty Radziwiłł d. "1944/45" ziemianin; polityk konserwatywny
 582. Konstanty Mikołaj Radziwiłł 1902 - 1944 ziemianin; oficer AK
 583. Krzysztof ?Piorun? Radziwiłł 1547 - 1603 wojewoda wileński; hetman wielki litewski
 584. Krzysztof Radziwiłł 1585 - 1640 wojewoda wileński; hetman wielki litewski
 585. Leon Konstanty Radziwiłł 1880 - 1927 major; przyjaciel Prousta
 586. Maciej Radziwiłł 1749 - 1800 kasztelan wileński; dramatopisarz; kompozytor
 587. Maciej Józef Radziwiłł 1842 - 1907 ziemianin
 588. Maciej Mikołaj Radziwiłł 1873 - 1920 ziemianin; działacz gospodarczy i polityczny
 589. Marcin Mikołaj Radziwiłł 1705 - 1782 krajczy litewski; ordynat ołycki
 590. Michał Radziwiłł 1791 - 1846 pułkownik armii Księstwa Warszawskiego
 591. Michał Gedeon Radziwiłł 1778 - 1850 wódz naczelny powstania 1830/31
 592. Michał Hieronim Radziwiłł 1744 - 1831 wojewoda wileński; ordynat kiecki
 593. Michał Karol Radziwiłł d. 1656 podczaszy litewski; ordynat kiecki
 594. Michał Kazimierz Radziwiłł 1635 - 1680 wojewoda wileński; ordynat nieświecki i ołycki
 595. Michał Kazimierz ?Rybeńko? Radziwiłł 1702 - 1762 hetman wielki litewski; wojewoda wileński; ordynat nieświeski i ołycki
 596. Michał Piotr Radziwiłł 1853 - 1903 właściciel Nieborowa; założyciel fabryki majoliki; literat; wydawca
 597. Mikołaj Radziwiłł d. 1509 kasztelan trocki; wojewoda wileński; kanclerz wielki litewski
 598. Mikołaj Radziwiłł d. 1521 wojewoda wileński; kanclerz litewski
 599. Mikołaj Radziwiłł d. "1529/30" biskup żmudzki
 600. Mikołaj ?Rudy? Radziwiłł 1512 - 1584 wojewoda trocki; hetman najwyższy litewski
 601. Mikołaj ?Czarny? Radziwiłł 1515 - 1565 kanclerz litewski; wojewoda wileński
 602. Mikołaj Radziwiłł d. 1589 łowczy litewski; wojewoda nowogródzki
 603. Mikołaj Faustyn Radziwiłł 1688 - 1746 miecznik litewski; wojewoda nowogródzki
 604. Mikołaj Krzysztof ?Sierotka? Radziwiłł 1549 - 1616 marszałek wielki litewski; wojewoda wileński; pamiętnikarz
 605. Stanisław Radziwiłł 1559 - 1599 marszałek wielki litewski; starosta żmudzki
 606. Stanisław Radziwiłł 1722 - 1787 poseł; krajczy; podkomorzy litewski
 607. Stanisław Albrecht Radziwiłł 1914 - 1976 delegat PCK; charge d'affaires Polski przy Lidze Narodów
 608. Stanisław Kazimierz Radziwiłł 1648 - 1690 stolnik; marszałek wielki litewski; ordynat kiecki
 609. Stanisław Wilhelm Radziwiłł 1880 - 1920 ordynat dawidgródecki; adiutant Wodza Naczelnego
 610. Udarlyk Krzysztof Radziwiłł 1712 - 1770 poseł; koniuszy litewski; poeta
 611. Wilhelm Radziwiłł 1797 - 1870 generał; ordynat nieświecki i ołycki; numizmatyk
 612. Wojciech Radziwiłł d. 1519 biskup łucki; wileński
 613. Zygmunt Karol Radziwiłł 1591 - 1642 kawaler maltański; wojewoda nowogródzki
 614. Zygmunt Karol Radziwiłł OŚCIKOWICZ d. 1477 marszałek ziemski litewski; wojewoda trocki; kasztelan wileński
 615. Aleksandra Radziwiłłowa 1796 - 1864 twórczyni rezydencji szpanowskiej; malarka-amatorka
 616. Anna Radziwiłłowa 1567 - 1617 marszałkowa wielka litewska
 617. Anna Katarzyna Radziwiłłowa 1676 - 1746 kanclerzyna wielka litewska
 618. Anna Ludwika Radziwiłłowa 1729 - 1771 hetmanowa wielka litewska; wojewodzina wileńska
 619. Franciszka Urszula Radziwiłłowa 1705 - 1753 dramatopisarka
 620. Helena Radziwiłłowa 1753 - 1821 wojewodzina wileńska; twórczyni Arkadii pod Łowiczem
 621. Katarzyna Radziwiłłowa 1634 - 1694 podkanclerzyna i hetmanowa polna litewska
 622. Katarzyna Radziwiłłowa 1858 - 1941 pamiętnikarka; powieściopisarka; publicystka
 623. Maria Radziwiłłowa d. 1660 wojewodzina wileńska; hetmanowa wielka litewska
 624. Maria Dorota Radziwiłłowa 1840 - 1915 ordynatowa nieświecka; autorka wspomnień
 625. Maria Ewa Radziwiłłowa 1860 - 1930 działaczka filantropijna; fundatorka kościołów
 626. Maria Karolina Radziwiłłowa d. 1795 miecznikowa litewska; dama czynna politycznie; bohaterka romansu Bernardina de Saint-Pierre
 627. Maria Magdalena Radziwiłłowa 1861 - 1945 filantropka; działaczka narodowa
 628. Maria Róża Radziwiłłowa 1863 - 1941 ordynatowa nieświecka
 629. Tekla Anna Radziwiłłowa d. 1637 marszałkowa wielka litewska
 630. Rafał Radziwiłłowicz 1860 - 1929 psychiatra; działacz społeczny i wolnomularski; profesor
 631. Eliza Radziwiłłówna 1803 - 1834 miłość cesarz Wilhelma I
 632. Krystyna Radziwiłłówna 1598 - 1658 ksieni benedyktynek nieświeskich
 633. Jan Klemens Radziwin d. 1621 lekarz; burmistrz Starej Warszawy
 634. Jan Radziwoński 1796 - 1866 lekarz; pionier sztucznego wylęgu ryb; kolekcjoner
 635. Kazimierz Radźwicki 1896 - 1972 inżynier hutnik; docent instytutu
 636. Józef Rafacz 1890 - 1944 historyk prawa polskiego; profesor
 637. Julian Bogumił Rafalski 187 - 1949 leśnik; profesor Uniwersytetu Poznańskiego
 638. Walenty Rafalski d. 1894 bibliograf; księgarz; nakładca; wydawca
 639. Rafał d. "po 1276" kanclerz kujawski; sieradzki
 640. Rafał d. "1350?" opat benedyktynów w Mogilnie
 641. Rafał d. "po 1502" opat klasztoru kanoników regularnych w Czerwińsku
 642. Rafał 1694 - 1741 franciszkanin
 643. Rafał z Jarosławia / Rafał of Jarosławia d. 1441 kasztelan wojnicki; starosta lwowski
 644. Rafał z Michowa / Rafał of Michowa d. "1430/32" kasztelan zawichojski
 645. Rafał z Proszowic / Rafał of Proszowic d. 1534 prowincjał bernardynów
 646. Rafał z Rytra / Rafał of Rytra d. 1482 dworzanin królewski; burgrabia krakowski
 647. Rafał ze Skawiny / Rafał of Skawiny d. 1469 oficjał krakowski; wikariusz in spiritualibus
 648. Andrzej Rafałowicz 1736 - 1823 kupiec; przedsiębiorca; prezydent Warszawy
 649. Jan Rafałowicz (XVIII/XIX w.) kupiec; pułkownik i dowódca w powstaniu 1794
 650. Ruben Rafałowicz d. 1849 księgarz; nakładca; antykwariusz
 651. Stanisław Rafałowicz d. "1 poł. XIX w." kupiec; działacz polityczny; mason
 652. Aleksander Rafałowski 1894 - 1981 malarz; profesor; działacz społeczno-polityczny
 653. Roman Teofil Rafiński 1909 - 1981 lekarz laryngolog i broncholog; docent
 654. Teodor Seweryn Rafiński 1907 - 1978 lekarz pediatra; profesor
 655. Władysław Raginis 1908 - 1939 kapitan WP
 656. Edward Maria Ragú 1904 - 1983 technolog; cukrownik
 657. Benedykt Rahoza 1847 - 1877 działacz emigracyjny; dziennikarz; publicysta
 658. Michał Rahoza d. 1599 prawosławny; następnie unicki metropolita kijowski
 659. Mikołaj Rahoza 1811 - 1901 powstaniec 1830; emigrant; uczestnik obrony Paryża w 1871
 660. Andreas Rainer 1791 - 1862 profesor teologii pastoralnej; rektor
 661. Aleksander Rajchman 1855 - 1915 publicysta; redaktor; literat; dyrektor administracyjny Filharmonii i Opery Warszawskiej
 662. Aleksander Michał Rajchman 1890 - 1940 profesor matematyki; docent
 663. Henryk Janusz Rajchman 1893 - 1951 legionista; major dyplomowany; działacz polityczny minister; poseł
 664. Ludwik Witold Rajchman 1881 - 1965 bakteriolog; przewodniczący Rady Zarządzającej UNICEF
 665. Melania Rajchmanowa 1857 - 1913 publicystka; działaczka oświatowa i społeczna
 666. Anna Rajecka d. 1832 malarka; miniaturzystka
 667. Gedeon Rajecki d. 1654 wojewoda miński
 668. Jerzy Zygmunt Rajecki d. 1688 marszałek wiłkomierski
 669. Krzysztof Władysław Rajecki d. "ok. 1708" kasztelan brzeski litewski
 670. Teofil Rajecki d. 1680 marszałek lidzki; poseł; działacz kalwiński
 671. Jan Rajewski 1857 - 1906 matematyk; profesor Uniwersytetu Lwowskiego
 672. Ludwik Rajewski 1900 - 1981 pedagog; działacz społeczny
 673. Stefan Jan Rajewski d. "1943?" działacz ruchu robotniczego; dziennikarz; dyplomata
 674. Zdzisław Adam Rajewski 1907 - 1974 profesor archeologii; muzeolog
 675. Franciszek Rajkowski 1848 - 1908 lekarz; działacz społeczny
 676. Stanisław Konrad Rajkowski 1899 - 1958 farmaceuta; botanik
 677. Witold Rajkowski 1911 - 1957 orientalista; publicysta
 678. Kasper Rajman d. "ok. 1600" introligator krakowski
 679. Józef Rajnfeld 1908 - 1940 rysownik; malarz
 680. Mieczysław Zenon Rajs 1877 - 1960 lekarz; żołnierz; major AK
 681. Achacy Rajski d. 1667 podsędek ziemski oświęcimski i zatorski; działacz sejmikowy
 682. Józef Rajski 1868 - 1936 rzeźnik; poseł; działacz społeczny i polityczny
 683. Leon Rajss 1850 - 1901 franciszkanin; pisarz religijny
 684. Ludwik Edward Rajszel d. 1871 oficer; powstaniec 1830; pisarz; poeta; kolekcjoner
 685. Abraham Rajzen 1876 - 1953 poeta; nowelista; publicysta; redaktor
 686. Załmen Rajzen 1887 - 1941 filolog; historyk literatury; redaktor
 687. Eliasz Rajzman 1904 - 1975 poeta
 688. Albin Walenty Rak 1898 - 1960 oficer
 689. Aleksander Rak 1899 - 1978 grafik; malarz; profesor
 690. Jan Rak 1830 - 1910 rolnik; rzemieślnik; poeta; artysta ludowy
 691. Jan Rak 1891 - 1972 działacz socjalistyczny i zawodowy
 692. Szymon Rak-michajłowski 1885 - 1937 pedagog; działacz polityczny poseł
 693. Wincenty Karol Rakiewicz 1834 - 1899 architekt
 694. Aleksandra Rakiewiczowa 1838 - 1898 aktorka
 695. Daniel Aleksander Rakowicz 1817 - 1876 pedagog; publicysta
 696. Franciszek Tadeusz Rakowicz 1839 - 1878 redaktor; publicysta; działacz społeczny i gospodarczy
 697. Franciszek Tadeusz Rakowiecki Ignacy 1783 - 1839 ekonomista-rolnik; działacz oświatowy slawista; słowianofil; tłumacz; wydawca
 698. Tadeusz Augustyn Rakowiecki 1878 - 1965 lekarz internista; astronom; krytyk literacki
 699. Teodor Rakowiecki (2 poł. XVIII w.) rytownik
 700. Maria Rakowska 1864 - 1940 pisarka; tłumaczka
 701. Bronisław Rakowski 1895 - 1950 generał brygady
 702. Feliks Rakowski 1839 - 1891 działacz gospodarczy i spółdzielczy
 703. Jakub Józef Rakowski (2 poł. XVIII w.) marszałek ziemi wiskiej w konfederacji targowickiej
 704. Jan Rakowski d. "ok. 1580" podstarości wiski; trukczaszy królewski; poseł
 705. Jan Rakowski d. "1606?" podstoli Anny Jagiellonki; podkomorzy; starosta wiski; poseł
 706. Jan Rakowski d. 1629 poseł; podkomorzy wiski
 707. Jan Rakowski 1898 - 1962 wirtuoz altowiolista; kameralista; pedagog
 708. Jan Michał Rakowski 1859 - 1939 dziennikarz; pisarz; działacz społeczny
 709. Jan Wojciech Rakowski d. 1639 dworzanin królewski
 710. Józef Rakowski 1816 - 1846 spiskowiec; urzędnik sądowy
 711. Kazimierz Rakowski 1874 - 1952 redaktor; publicysta; pisarz; działacz polityczny poseł
 712. Konrad Rakowski 1875 - 1916 dziennikarz; krytyk teatralny
 713. Leon Rakowski 1819 - 1881 architekt
 714. Marcin Rakowski (XVIII w.) wojski winnicki; poseł
 715. Mark Rakowski 1890 - 1982 pisarz; tłumacz; wydawca
 716. Mikołaj Rakowski d. 1618 jezuita; profesor; kaznodzieja
 717. Seweryn Apolinary Rakowski 1810 - 1887 powstaniec 1830; emigrant
 718. Stanisław Rakowski d. "po 1648" prałat kilku kapituł; sekretarz królewski
 719. Tadeusz Rakowski 1837 - 1863 lekarz; powstaniec 1863
 720. Wawrzyniec Franciszek Rakowski d. 1729 cześnik wiski; rotmistrz łanowy ziemi wiskiej; pamiętnikarz
 721. Wiesław Józef Rakowski 1903 - 1948 zoolog; paleontolog; dyrektor muzeum i ZOO w Poznaniu
 722. Wojciech Rakowski d. 1617 łożniczy królewski; podkomorzy i ekonom wiski; kasztelan wiski
 723. Edward Ralski d. "po 1939" profesor uprawy roli
 724. Eugeniusz Ralski 1910 - 1981 rolnik; profesor
 725. Jan Andrzej Ram d. "po 1861" neofita-towiańczyk; przemysłowiec
 726. Marie Rambert 1888 - 1982 tancerka; pedagog; dyrektor baletu
 727. Wawrzyniec Rambieski d. 1570 kupiec i rajca krakowski
 728. Franciszek Ramisch 1856 - 1932 przemysłowiec; działacz gospodarczy
 729. Saladyn Wiktor Ramlow 1840 - 1882 powstaniec 1863; emigrant; lekarz
 730. Ramo d. "po 1256" kanclerz; scholastyk głogowski
 731. Antonio Girolamo Ramorino d. 1849 oficer wojsk francuskich; generał WP i armii piemonckiej
 732. Józef Konstanty Ramotowski 1812 - 1888 powstaniec 1830 i 1863; emigrant
 733. Klemens Ramułt d. 1562 bernardyn; kaznodzieja; autor kazań
 734. Ludwik Ramułt 1857 - 1929 architekt; działacz społeczny
 735. Ludwik Ramułt 1895 - 1944 kompozytor; dyrygent; pedagog
 736. Mirosław Ramułt 1890 - 1970 zoolog; profesor tytularny UJ; wykładowca; profesor
 737. Stefan Samuel Ramułt 1859 - 1913 językoznawca; etnograf; publicysta
 738. Edward Ran 1909 - 1969 pięściarz zawodowy
 739. Józef Zdzisław Rancewicz 1906 - 1962 chirurg; stomatolog
 740. Bartel Ranisch d. "po 1709" murator gdański; historyk gdańskiej architektury
 741. Stefan Ranotowicz d. 1694 kanonik regularny laterański; kronikarz
 742. Piotr Rantzenkramer d. "przed 1650" złotnik gdański
 743. Wilhelm Raort 1887 - 1941 literat; dziennikarz; pedagog
 744. Adam Rapacki 1909 - 1970 ekonomista; działacz ruchu robotniczego; minister
 745. Józef Rapacki 1871 - 1929 malarz; litograf
 746. Marian Rapacki 1884 - 1944 działacz i teoretyk spółdzielczości; prezes Społem
 747. Wincenty Rapacki 1840 - 1924 aktor; reżyser; dyrektor teatru; literat
 748. Wincenty Rapacki 1865 - 1943 aktor; śpiewak; literat
 749. Władysław Rapacki (ur. 1829?) dziennikarz; publicysta; redaktor
 750. Stanisław Rapagelan d. 1545 teolog luterański; profesor uniwersytetu w Królewcu
 751. Stanisław Leon Rapalski 1891 - 1979 działacz socjalistyczny
 752. Artur Rapaport 1889 - 1937 filolog klasyczny; pedagog
 753. Jan Antoni Rapczewski 1855 - 1939 docent chorób wewnętrznych; profesor bakteriologii
 754. Feliks Rapf 1891 - 1972 nauczyciel; taternik; działacz turystyczny i społeczny; propagator astronomii
 755. Władysław Rapkiewicz 1919 - 1973 działacz konspiracyjny; ekonomista
 756. Arnold Chaim Rapoport 1840 - 1907 adwokat; poseł
 757. Stanisław Rapp d. 1631 kupiec i rajca krakowski
 758. Emil Stanisław Rappaport 1877 - 1965 adwokat; sędzia; docent Uniwersytetu Lwowskiego
 759. Herman Rappaport 1899 - 1978 historyk; archiwista; działacz komunistyczny i związkowy
 760. Zenon Rappaport 1833 - 1893 dziennikarz; poeta; komediopisarz
 761. Krzysztof Rappe d. "po 1711" generał wojsk koronnych; komendant twierdzy w Soroce
 762. Otton Ernest Rappe d. "ok. 1695" generał-major wojsk koronnych; komendant Białej Cerkwi
 763. Wilhelm Raschke 1803 - 1855 pastor luterański; pisarz i działacz społeczny
 764. Wiesław Wiktor Rasiewicz 1914 - 1979 lekarz dermatolog; profesor
 765. Chaim Rasner d. "1942?" rzemieślnik; działacz społeczny; poseł
 766. Karol Józef Rasp 1837 - 1899 docent weterynarii UJ
 767. Karol Wilhelm Rasp 1805 - 1874 urzędnik magistracki; kustosz archiwum; historyk
 768. Stefan Rassalski 1910 - 1972 grafik; malarz; publicysta; krytyk sztuki
 769. Adam Rassius d. "1627/8" superintendent żmudzki Kościoła kalwińskiego
 770. Edward Rastawiecki 1805 - 1874 kolekcjoner dzieł sztuki; badacz-leksykograf polskiej kultury artystycznej; mecenas
 771. Franciszek Paweł Raszeja 1896 - 1942 ortopeda; chirurg; profesor i kierownik kliniki
 772. Leon Raszeja 1901 - 1939 sędzia sądów grodzkich i okręgowych
 773. Maksymilian Raszeja 1889 - 1939 ksiądz; profesor teologii moralnej
 774. Stanisława Raszejowa 1892 - 1973 chemik; zastępca profesora AM w Poznaniu
 775. Jan Stefan Raszek 1904 - 1969 profesor pediatrii
 776. Ludwik Wacław Raszek d. 1848 organista; kompozytor
 777. Aleksander Raszewski 1810 - 1884 powstaniec 1830; emigrant; uczestnik wojny secesyjnej
 778. Gustaw Raszewski 1857 - 1931 ziemianin; patron kółek rolniczych
 779. Kazimierz Raszewski 1864 - 1941 generał broni
 780. Jan Raszka 1871 - 1945 rzeźbiarz; medalier; pedagog
 781. Urban Raszkiewicz 1824 - 1909 ksiądz; działacz polonijny
 782. Raszyca (XIII w.) podkomorzy opolski
 783. Jan Raszyk 1890 - 1973 lekarz; działacz społeczny
 784. Maciej Rataj 1884 - 1940 nauczyciel działacz ruchu ludowego; marszałek Sejmu
 785. Antoni Ratajczak 1903 - 1944 robotnik; działacz komunistyczny
 786. Franciszek Ratajczak 1887 - 1918 powstaniec wielkopolski
 787. Józef Ratajczak 1897 - 1942 działacz niepodległościowy; harcmistrz; oficer
 788. Stanisław Ratajczyk 1894 - 1942 prezes Zarządu Związku Robotników i Rzemieślników Zjednoczenia Zawodowego Polskiego
 789. Paweł Ratajewicz 1818 - 1885 dyrektor teatru; aktor; reżyser
 790. Cyryl Ratajski 1875 - 1942 prawnik; działacz polityczny i gospodarczy
 791. Leszek Ratajski 1921 - 1977 geograf i kartograf; profesor UW
 792. Sylwester Rath (XVIII-XIX w.) kupiec; przedsiębiorca górniczy; sędzia pokoju
 793. Karol Rathaus 1895 - 1954 kompozytor; pianista; pedagog
 794. Rudolf Rathaus 1900 - 1968 ekonomista; dyplomata; działacz społeczny
 795. Ratołt z Wiśniewa / Ratołt of Wiśniewa d. "1508/9" stolnik płocki
 796. Aleksander Ratomski 1908 - 1965 weterynarz; mikrobiolog
 797. Kazimierz Józef Ratoń 1942 - 1983 poeta
 798. Eugeniusz Kazimierz Ratuld 1812 - 1895 inżynier; powstaniec 1830/1; emigrant; fundator na rzecz UJ
 799. Władysław Marian Ratuld 1862 - 1912 okulista; działacz socjalistyczny
 800. Piotr Ratusiński 1891 - 1951 franciszkanin-reformat; nauczyciel; działacz oświatowy i konspiracyjny
 801. Józef Ratyński 1820 - 1885 przedsiębiorca górniczy
 802. Kazimierz Ratyński 1874 - 1903 działacz ruchu robotniczego
 803. Wilhelm Ellis Rau 1825 - 1899 przemysłowiec; bankier; fundator ogródków dziecięcych
 804. Zygmunt August Rau 1887 - 1945 inżynier elektryk; dyrektor elektrowni
 805. August Raubal 1862 - 1913 adwokat; pedagog; działacz społeczny
 806. Stanisława Raube 1902 - 1980 pianistka; pedagog
 807. Edmund Rauch 1863 - 1923 poseł
 808. Zdzisław Jan Rauch 1883 - 1964 inżynier elektryk; dyrektor elektrowni
 809. Emil Ignacy Rauer 1870 - 1943 przemysłowiec; działacz społeczny i niepodległościowy
 810. Jan Roch Raum 1854 - 1918 lekarz chirurg
 811. Zdzisław Erazm Rauszer 1877 - 1952 inżynier; technolog; metrolog; założyciel i dyrektor Głównego Urzędu Miar
 812. Józef Rautenstrauch 1773 - 1842 generał; prezes dyrekcji teatrów
 813. Łucja Rautenstrauchowa 1798 - 1886 pisarka
 814. Ferdynand Ravene 1792 - 1865 żołnierz napoleoński; oficer armii Królestwa Polski; powstaniec 1830; emigrant
 815. Aleksander Jan Rawicz 1800 - 1865 bankier; ziemianin
 816. Jerzy Rawicz 1914 - 1980 dziennikarz; pisarz
 817. Józef Rawicz 1829 - 1901 bankier
 818. Mejłach Rawicz 1893 - 1976 poeta; pisarz; publicysta
 819. Władysław Rawicz 1832 - 1863 naczelnik cywilny
 820. Władysław Rawski Izydor d. "po 1881" powstaniec 1830 i 1848; agent Hotelu Lambert
 821. Józef Rawski 1895 - 1944 farmaceuta; publicysta
 822. Paweł Rawski 1863 - 1911 ksiądz; profesor Instytutu Teologicznego; pisarz religijny
 823. Wincenty Witold Rawski 1893 - 1962 architekt; konserwator zabytków
 824. Jan Nepomucen Rayski 1831 - 1911 ziemianin; powstaniec 1848 i 1863; emigrant; przemysłowiec; pisarz; publicysta
 825. Ludomił Antoni Rayski 1892 - 1977 generał brygady; pilot; inżynier
 826. Tomasz Jan Rayski 1811 - 1885 adwokat; spiskowiec; radny Lwowa; poseł
 827. Konstanty Rayski-kietlicz 1868 - 1924 malarz; działacz kulturalny; etnograf
 828. Marek Stanisław Rayzacher 1871 - 1943 działacz niepodległościowy organizator przemysłu maszynowego
 829. Józef Razumiejczyk 1862 - 1886 działacz Wielkiego Proletariatu
 830. Józef Leon Rażniewski 1883 - 1942 inżynier górnik; działacz społeczny
 831. Stanisław Razniewski 1885 - 1951 inżynier górnik
 832. Stanisław Ignacy Rączka 1893 - 1971 muzyk; dyrektor chórów; kompozytor; pedagog
 833. Jan Rączkowski 1861 - 1947 technik naftowy; współodkrywca Borysławia
 834. Józef Rączkowski 1885 - 1951 dziennikarz; działacz ruchu ludowego; poseł
 835. Konstanty Piotr Rdułtowski 1880 - 1953 ziemianin; starosta baranowicki i stołpecki; poseł; senator
 836. Władysław Rebczyński 1836 - 1911 powstaniec 1863; dyrektor muzeum
 837. Michał Rec 1873 - 1958 ksiądz; profesor teologii moralnej; działacz społeczny
 838. Witolda Klara Rechniewska 1862 - 1917 lekarka; działaczka socjalistyczna
 839. Juliusz Rechniewski 1824 - 1887 prawnik; pisarz; działacz społeczny
 840. Kazimierz Stanisław Rechniewski 1846 - 1922 inżynier; budowniczy kolejowy działacz polonijny
 841. Stanisław Rechniewski 1863 - 1940 inżynier komunikacji; projektant; wynalazca
 842. Stanisław Kazimierz Rechniewski 1833 - 1885 generał-lejtnant; wykładowca carskiej Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu
 843. Tadeusz Wincenty Rechniewski 1862 - 1916 prawnik; działacz socjalistyczny i oświatowy; publicysta
 844. Witold Rechniewski (XIX/XX w.) konstruktor maszyn elektrycznych; wynalazca
 845. Marian Józef Rechowicz 1910 - 1983 profesor; rektor KUL; biskup administrator apostolski archidiecezji
 846. Stanisław Michał Rechowicz 1781 - 1864 pułkownik WP
 847. Eugeniusz Reczek 1916 - 1971 jezuita; historyk; twórca Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie
 848. Czesław Stefan Reczyński 1878 - 1936 profesor fizyki; wynalazca lampy kwarcowej
 849. Jan Reda 1904 - 1981 architekt
 850. Paweł Redecki 1764 - 1847 pijar; pedagog; pisarz
 851. Jakub Antoni Redel 1769 - 1845 generał brygady WP
 852. Daniel Reder d. "1671/2" superintendent kalwińskiego dystryktu nowogródzkiego
 853. Daniel Reder Ignacy 1881 - 1941 telegrafista kolejowy; działacz Narodowej Partii Robotniczej; poseł
 854. Jan Redlarski 1901 - 1959 nauczyciel; działacz oświatowy i polonijny
 855. Bolesław Redlich 1904 - 1976 nauczyciel; dowódca oddziału partyzanckiego; dyrektor gimnazjum
 856. Franciszek Fryderyk Redlich 1896 - 1964 pediatra; profesor
 857. Henryk Redlich d. 1884 sztycharz; malarz
 858. Włodzimierz Redlich d. "1939/45" adwokat; działacz niepodległościowy
 859. Leon Redner 1828 - 1898 biskup chełmiński
 860. Józef Stanisław Redo 1872 - 1941 śpiewak; aktor; reżyser
 861. Constantin Regamey 1907 - 1982 orientalista; językoznawca; kompozytor i krytyk muzyczny; działacz konspiracyjny
 862. Regelinda d. 1014 córka Bolesław Chrobrego; żona margrabiego Miśni
 863. Tadeusz Reger 1872 - 1938 działacz ruchu robotniczego i niepodległościowego; poseł; publicysta
 864. Witold Wacław Reger 1876 - 1904 działacz socjalistyczny; dziennikarz
 865. Tomasz Reginek 1887 - 1974 ksiądz; działacz społeczno-polityczny
 866. Jan Regius d. 1605 pedagog; pisarz luterański
 867. Mikołaj Regnier 1746 - 1800 chirurg położnik; profesor Akademii Wileńskiej
 868. Aleksander Tadeusz Regulski 1839 - 1884 rytownik
 869. Bronisław Regulski 1886 - 1961 generał dywizji WP
 870. Jan Regulski d. 1807 gliptyk; medalista; kolekcjoner duet sztuki
 871. Janusz Regulski 1887 - 1983 działacz gospodarczy i społeczny; komendant główny Straży Obywatelskiej
 872. Józef Franciszek Regulski 1773 - 1851 pułkownik WP
 873. Stanisław Regulski 1791 - 1831 poeta; tłumacz
 874. Tadeusz Gustaw Regulski 1896 - 1971 ekonomista; działacz gospodarczy i społeczny; współorganizator EKD
 875. Wojciech Regulus d. 1652 notariusz konsystorski; właściciel drukarni; wydawca; panegirysta
 876. Romuald Reguła 1894 - 1981 malarz
 877. Tadeusz Reguła 1896 - 1973 inżynier; generalny dyrektor górniczy
 878. Tadeusz Von REHBINDER (1 poł. XVIII w.) oficer; komendant Puszczy Zielonej
 879. Antoni Rehman 1840 - 1917 botanik; podróżnik; profesor geografii
 880. Stanisław Rehman 1838 - 1899 mistrz kominiarski; właściciel kawiarń i założyciel Parku Krakowskiego
 881. Feliks Reich d. 1539 kanonik warmiński; humanista
 882. Leon Reich 1879 - 1929 działacz syjonistyczny; adwokat; poseł
 883. Jan Jakub Reichel d. 1801 medalier; rytownik stempli
 884. Eleonora Reicher 1884 - 1973 reumatolog; twórczyni reumatologii polskiej
 885. Gustaw Reicher 1900 - 1938 działacz komunistyczny
 886. Michał Reicher 1888 - 1973 anatom; antropolog; profesor anatomii
 887. Karol Reifenkugel 1846 - 1903 bibliotekarz
 888. Karol Reifer Ignacy 1909 - 1971 biochemik; profesor SGGW i UJ
 889. Adolf Reiff 1832 - 1902 drukarz; nakładca; wydawca; powstaniec 1863; działacz emigracyjny
 890. Brunon Reimann 1914 - 1976 gleboznawca; profesor
 891. Reinbern d. "ok. 1015" pierwszy biskup pomorski
 892. Reinbold d. 1322 kanonik krakowski; prepozyt wiślicki; archidiakon sandomierski i krakowski
 893. Samuel Karol Reinhard 1800 - 1853 lekarz
 894. Joachim Henryk Reinhold 1883 - 1942 romanista; pedagog
 895. Szymon Reiniger d. "ok. 1662" drukarz
 896. Szymon Reiniger d. 1712 drukarz
 897. Franciszek Reinstein 1856 - 1925 dziennikarz; literat
 898. Franciszek Ignacy Reinstein 1792 - 1853 architekt; grafik
 899. Wiktor Feliks Reis 1875 - 1943 profesor okulistyki Uniwersytetu Lwowskiego
 900. Zygmunt Reis d. "1939/45" pedagog; literat; tłumacz
 901. Antoni Reisch 1870 - 1923 franciszkanin; historyk zakonu
 902. Artur Reiski 1857 - 1928 prawnik; genealog; heraldyk
 903. Piotr Reismoller (1 poł. XVI w.) księgarz
 904. Jan Reisner 1655 - 1713 malarz; architekt; geometra; geograf
 905. Karolina Reisowa d. 1943 zoolog
 906. Józef Władysław Reiss 1879 - 1956 muzykolog; profesor UJ; pedagog; publicysta muzyczny
 907. Władysław Reiss 1866 - 1916 profesor dermatologii UJ
 908. Marian Reiter 1874 - 1943 pedagog; historyk literatury
 909. DE LUGANO Giovanni Reitino d. "ok. 1620" murator; rzeźbiarz; mieszczanin
 910. Józef Alojzy Reitzenheim 1809 - 1883 urzędnik; powstaniec 1830 i 1863; emigrant; pamiętnikarz; publicysta
 911. Henryk Reizes (ur. 1878) przemysłowiec; poseł
 912. Alojzy Rejchan 1807 - 1860 malarz; miniaturzysta; litograf
 913. Józef Rejchan 1762 - 1817 malarz
 914. Stanisław Józef Rejchan 1858 - 1919 rysownik; malarz; pedagog
 915. Bronisław Rejchman 1848 - 1936 przyrodnik; popularyzator; publicysta; taternik; podróżnik; przemysłowiec
 916. Mikołaj Rejchman 1851 - 1918 lekarz; twórca warszawskiej szkoły gastronomicznej
 917. Leon Rejewski 1920 - 1977 dziennikarz; publicysta motoryzacyjny
 918. Marian Adam Rejewski 1905 - 1980 matematyk; kryptolog; autor rozwiązania szyfru Enigma
 919. Jan Rejman 1856 - 1927 przeor klasztoru na Jasnej Górze; infułat; generał zakonu paulinów
 920. Jan Rejment-gochowska Irena 1911 - 1979 botanik; briolog; profesor UW
 921. Jakub Rejnekier d. 1701 lekarz; rajca krakowski
 922. Jakub Rejner d. 1866 powstaniec 1863 i powstania polskiego nad Bajkałem
 923. Stanisław Józef Rejowicz 1880 - 1951 inżynier elektryk; profesor
 924. Tadeusz Rek 1906 - 1968 adwokat; działacz ruchu ludowego; dziennikarz; poseł; wiceminister
 925. Marcelin Wincenty Reklewski 1786 - 1812 poeta; podpułkownik
 926. Jan Rekowski 1874 - 1942 gospodarz w Płotowie; działacz narodowy; więzień obozów koncentracyjnych
 927. Józef Rekowski 1902 - 1969 ksiądz; działacz narodowy; więzień obozów koncentracyjnych
 928. Franciszek Rekucki 1895 - 1972 pułkownik kawalerii; oficer AK
 929. Michał Maksymilian Rekucki 1884 - 1971 malarz; rzeźbiarz
 930. Jerzy Rekuć d. 1721 minister; działacz kalwiński
 931. Józef Relidzyński 1886 - 1964 literat; działacz społeczny
 932. Antoni Ludwik Religioni 1866 - 1939 lekarz wojskowy; generał brygady
 933. Robert Remak 1815 - 1865 histolog; embriolog; elektroterapeuta; profesor fizjologii
 934. Stanisław Edmund Rembek 1901 - 1985 pisarz
 935. Mieczysław Stanisław Rembiasz 1933 - 1978 inżynier mechanik; docent
 936. Aleksander Rembieliński d. "ok. 1830" kompozytor; pianista
 937. Jan Rembieliński 1897 - 1948 publicysta; działacz polityczny
 938. Rajmund Hiacynt Rembieliński 1774 - 1841 poseł; marszałek sejmu; działacz gospodarczy
 939. Robert Leonard Rembieliński 1894 - 1975 aptekarz; profesor farmacji
 940. Stanisław Rembieliński d. 1784 starosta tosicki; autor i wydawca diariuszy
 941. Wiktor Tomasz Rembieliński 1783 - 1847 senator; minister sprawiedliwości w powstaniu 1830/31
 942. Adrian Rembowski d. 1601 sekretarz królewski; dyplomata
 943. Aleksander Antoni Rembowski 1847 - 1906 historyk; publicysta; kierownik biblioteki
 944. Jan Rembowski 1879 - 1923 malarz; grafik; rzeźbiarz
 945. Jan Nepomucen Rembowski 1821 - 1889 towiańczyk; poeta
 946. Leonard Rembowski d. 1590 opat cystersów w Pelplinie
 947. Leonard Rembowski 1585 - 1649 opat pelpliński; komisarz generalny cystersów
 948. Marian Rembowski 1878 - 1961 inżynier mechanik; wojewoda łódzki i białostocki
 949. Jerzy Ludwik Remer 1888 - 1979 historyk sztuki; konserwator zabytków; muzeolog; działacz społeczny
 950. Tadeusz Remer 1894 - 1971 bibliotekarz; nauczyciel
 951. Antoni Remiszewski 1883 - 1948 nauczyciel; działacz samorządowy; wojewoda lubelski
 952. Walerian Remiszewski d. 1863 major; dowódca oddziału powstańczego Dzieci Warszawskie
 953. Andreas Maria Renard 1795 - 1874 właściciel dóbr; przemysłowiec śląski
 954. Benedykt Renard d. "1725/27" architekt; grafik; dyplomata
 955. Jan Baptysta Renard d. 1746 dowódca gwardii koronnej; generał saski
 956. Roman Rencki 1867 - 1941 lekarz; profesor Uniwersytetu Lwowskiego
 957. Anicety Renier 1804 - 1877 lekarz; bibliotekarz
 958. Józef Renik 1896 - 1969 dziennikarz; działacz ruchu związkowego
 959. Piotr von der Rennen 1607 - 1671 złotnik gdański
 960. Salomon von der Rennen d. "po 1662" złotnik gdański
 961. Jan Nepomucen Renner 1785 - 1832 pianista-wirtuoz; mistrz gry na organach; kompozytor; pedagog
 962. Antoni Repeczko 1900 - 1983 ekonomista; dyrektor Banku Handlowego; prezes Cepelia
 963. Stanisław Alojzy Repeta 1906 - 1971 rzeźbiarz; medalier
 964. Beniamin Repphan d. 1831 fabrykant kaliski; kupiec; finansista
 965. Emil Karol Repphan 1848 - 1931 fabrykant kaliski; ziemianin; działacz społeczny; filantrop
 966. Fryderyk August Repphan 1807 - 1888 fabrykant kaliski
 967. Andrzej Reptowski 1744 - 1804 ksiądz; scholastyk kapituły warszawskiej; członek TPN
 968. Franciszek Rerutkiewicz 1886 - 1920 malarz
 969. Jan Respądek 1817 - 1901 ksiądz; poseł
 970. Jan Ressig Ignacy 1803 - 1876 protomedyk Galicji
 971. Aleksander Stanisław Reszczyński 1892 - 1943 podinspektor; komendant Policji Polskiej
 972. Wojciech Reszczyński 1731 - 1809 pijar; profesor
 973. Jan Reszka d. 1549 mieszczanin i burmistrz poznański
 974. Stanisław Reszka 1544 - 1600 ksiądz; dyplomata; opat jędrzejowski; pisarz
 975. Walenty Reszka d. 1557 lekarz; burmistrz poznański
 976. Walenty Reszka d. 1579 lekarz; burmistrz poznański
 977. Bogumił Reszke 1877 - 1944 muzyk; pedagog; wydawca
 978. Edward August (1853-1917) śpiewak operowy (de) Reszke d. 1917 RESZKE Edward August (1853-1917) śpiewak operowy
 979. Jan Mieczysław (1850-1925) śpiewak operowy (de) Reszke d. 1925 RESZKE Jan Mieczysław (1850-1925) śpiewak operowy
 980. Józefina Reszke 1855 - 1891 śpiewaczka
 981. Alfred Reszkiewicz 1920 - 1973 anglista; profesor UW
 982. Michał Retell d. 1576 nauczyciel wymowy i poezji; poeta
 983. Józef Hieronim Retinger 1888 - 1960 polityk; pisarz polityczny
 984. Józef Stanisław Retinger 1848 - 1897 adwokat
 985. Witold Retinger 1918 - 1982 major; pilot
 986. Andrzej Retke 1851 - 1907 ksiądz; profesor; archidiakon łowicki