User:Sarbantovics/My ERP Page

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

ERP sistēma (angļu Enterprise Resource Planning System), tulkojumā "Uzņēmuma resursu vadības sistēma" ir uzņēmumu informācijas sistēma , kas apvieno dažāda veida uzņēmuma biznesa procesus un ar tiem saistītos datus vienā kopējā sistēmā. Lielākā daļa ERP sistēmu iekļauj datu bāzi datu glabāšanai, kas nepieciešami uzņēmuma biznesa procesu vadīšanai. Parasti ERP sistēmas tiek būvētas pēc modulāra principa, proti, ir vairāki moduļi, no kuriem katrs atbild par atsevišķu uzņēmuma darbības apgabalu.

File:ERP funkcijas.png
ERP sistēmu funkcionālie apgabali [1]

Vispārējs raksturojums[edit]

File:ERP arhitektura.png
ERP sistēmu uzbūve

Galvenais ERP sistēmu mērķis ir integrēt visus uzņēmuma biznesa procesus vienā kopigā sistēmā.
ERP sistēmas parasti sastāv no sekojošiem moduļiem:

 • Pārdošana un izplatīšana
 • Ražošana un uzkrājumu vadība
 • Grāmatvedība un finanses
 • Cilvēku resursi

Galvenās industrijas nozares, kurās ERP sistēmas tiek visplašāk pielietotas:

 • Telekomunikācijas
 • Ražošana
 • Enerģētika
 • Sabiedriskie pakalpojumi / serviss

Arhitektūra[edit]

Nedaudz par ERP sistēmu tehnoloģisko uzbūvi. Iespējas izmantot ārēju datu bāzi un iekļautu datu bāzi...

Vēsture un attīstība[edit]

60-os gados tika izveidota materiālu uzskaites sistēma (angļu Material Requirements Planning MRP), kas bija paredzēta materiālu uzskaitei un kontrolei. Pēc kāda laika tikai izveidota MRPII sistēma, kas iekļāva arī citu uzņēmuma resursu plānošanas iespēju. Attīstot jaunus moduļus tika izveidota pilnīgi integrēta sistēma, kuru var saukt par uzņēmuma resursu plānošanas sistēmu un 90-os gados arī parādījās termins ERP (Gartner Group).

Priekšrocības[edit]

Tiek apskatītas galvenās priekšrocības, kuras varētu sniegt ERP sistēmas

 • Uzņēmuma procesu integrācija, apvienošana
 • Darba apjoma samazināšana
 • Procesu darba paātrināšana
 • Klientu servisa uzlabošana
 • Uzņēmuma izmaksu samazināšana...

Trūkumi[edit]

Lai arī tiek uzskatīts, ka ERP sistēma optimizē uzņēmuma darbību, tās ieviešana ne vienmēr nes peļņu.

 • Milzīgās sākotnējās izmaksas
 • Pielāgošanas problēmas, ierobežotas izmaiņas
 • Sarežģītība un lietošanas ērtums (lietotājiem nesaprotama saskarne utml.)
 • Integrācija ar citām sistēmām
 • Apslēptās izmaksas!!

ERP sistēmas iegāde[edit]

Iegādājoties ERP sistēmu ir rūpīgi jāizvērtē tās iespējamā lietderība uzņēmuma vajadzībām vērtējot vairākus kritērijus:

 • Stabilitāte un kvalitāte (piegādātājam laba reputācija)
 • Pielāgošanas iespējas - ja pielāgošana specifiskām vajadzībām ir dārga, var rasties problēmas turpmākā uzņēmuma attīstībā
 • Plašs produktu izplatīšanas kanāls - ir iespēja izvēlēties konsultantu no vairākām alternatīvām
 • Nepieciešamao funkcionālo moduļu klāsts
 • Laba veiktspēja (ātrdarbība)
 • Lietošanas vienkāršība
 • Datu drošība

Spriedelējums par to, kādos uzņēmumos kādas ERP sistēmas sistēmas labāk izmantot. Mazākos uzņēmumos nav nepieciešamas milzīgas ERP sistēmas.

Ieviešana[edit]

Ieviešana ir viens no svarīgākajiem jautājumiem attiecībā uz ERP sistēmām. Bieži vien ieviešanas process ERP sistēmu pircējiem / uzņēmumiem sagādā lielas grūtības un ir viens no kritiskākajiem punktiem ERP sistēmas dzīves ciklā.

ERP sistēmu ieviešanas konsultanti[edit]

Parasti ar ERP sistēmas ieviešanu nodarbojās ERP sistēmu konsultanti, kas ir ERP piegādātāja sertificēti speciālisti.

Uzņēmuma procesu izpēte[edit]

Ieviešanas veidi[edit]

Lielā sprādziena rezultātā sistēma tiek ieviesta pēc iespējas īsākā laikā uzreiz ieviešot visus sistēmas moduļus.
Priekšrocības:
ātrāka ieviešana;
nav pagaidu risinājumu;
ieinteresētība projektā;
Trūkumi:
lielāks risks;
lieli finansiālie izdevumi īsā periodā;
nav starprezultātu;

 • Pakāpeniska ieviešana

Sistēma tiek ieviesta laikā līdz pat 2 gadiem. Sistēmas moduļi tiek ieviesti pakāpeniski.
Priekšrocības:
starprezultāti;
mazāks neveiksmes risks;
sabalansēti finansiālie izdevumi;
Trūkumi:
ilgs ieviešanas process;
lielākas izmaksas;
veco sistēmu modificēšana (pāreja);
zema darbinieku motivācija;

Ieviešanas metodika[edit]

Ieviešanas metodiku pārsvarā veido ERP sistēmu piegādātāji un tā apraksta ERP sistēmas ieviešanas labās prakses scenārijus. Šādās metodikās ir aprakstīti ieviešanas scenāriji ņemot vērā iepriekšēju ERP sistēmu ieviešanas pieredzi un problēmas. Galvenie ERP sistēmu ieviešanas soļi, kas tiek aprakstīti metodikās ir [2]:

 • Projekta definēšana un prasību izpēte
 • Funkcionālais projektējums
 • Tehniskais projektējums
 • Pirms ieviešanas fāze
 • Ieviešana
 • Pēc ieviešanas fāze

Populārākās ieviešanas metodikas:

 • ASAP - ASAP ceļa karte (road map), rīki...
 • MS Dynamics Sure Step

Pirmsieviešanas sagatavošanās[edit]

 • Lietotāju apmācība
 • Sistēmas vadības sistēma
 • Veiktspējas testi

Iestatījumu konfigurēšana[edit]

Neveiksmes ERP sistēmu ieviešanā[edit]

Neveiksmīga ERP sistēmas ieviešana var novest līdz katastrofai uzņēmuma līmenī, tāpēc nedaudz par lielākajām ERP sistēmu ieviešanas neveiksmēm:

 • Hershey Foods - peļņas samazināšanās par 19% pēc ERP sistēmas ieviešanas
 • Whirpool - ieviešanas procesā izvesta no ierindas uzņēmuma piegādes sistēma, kas klientiem liedza saņemt preces laikā (līdz pat 8 nedēļu aizkave)
 • Volkswagen - būtiskas detaļu piegādes aiztures noveda pie lieliem finansiāliem zaudējumiem

Neveiksmīga ERP sistēmu ieviešana visbiežāk ir saistīta ar cilvēcisko faktoru (personāla nekompetenci, apmācības trūkumu)[3].

Piegādātāji[edit]

File:ERP Market Share.PNG
ERP tirgus sadalījums (2007. g.) [4]

Neliels apraksts par galvenajiem ERP sistēmu piegādātājiem un par kopējo tirgus sadalījumu.Uzturēšana[edit]

Lai ERP sistēma turpinātu veiksmīgi darboties arī pēc ieviešanas ir svarīgi, lai tā tiktu uzturēta. Uzturēšana saistīta ar:

 • atjaunojumu uzstādīšanu
 • kļūdu labošanu
 • konfigurācijas izmaiņām
 • darbinieku apmācību
 • veiktspējas analīzi

Izmaksas[edit]

Vai ERP sistēmu milzīgās ieviešanas un uzstādīšanas izmaksas ir pamatotas? Vai ERP sistēmas spēj sevi līdz galam atpelnīt (cik ilgā laikā)? Vai tā neierobežo uzņēmuma attīstības un inovatīvu ideju ieviešanas iespējas, lai sekmīgi konkurētu tirgū? (Apslēptās izmaksas)

ERP sistēmas E-komercijā[edit]

ERP sistēmu integrācija ar WEB lietojumiem biznesa partneriem (B2B) kā arī klientiem (B2C). ERP un e-komercijas lietojumu interfeisa problēmas, risinājumi. Problēmas ar procesu nepārtrauktību starp WEB lietojumiem un ERP sistēmu.

Atsauces[edit]

 1. ^ Saatvi's Weblog
 2. ^ ERP System Implementation Overview
 3. ^ Manager's Guide to Enterprise Resource Planning (ERP) Systems
 4. ^ Accounting Software Review

Papildus avoti[edit]