User:Victorleezhiyu

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

About Victor Zhiyu Lee[edit]

Southeast asia.jpg This user is a member of
WikiProject Southeast Asia.
Supply and Demand This user is a member of
WikiProject Economics
LU This user attends or attended
Lehigh University.
Flag of Malaysia.svg This user is a Malaysian.
en-ms-4 can speak Manglish .
en-4 This user can contribute with a near-native level of English.
ms-4 Pengguna ini boleh menyumbang dengan taraf semacam bahasa ibunda dalam Bahasa Melayu.
zh-4 該用戶能以地道中文進行交流。
该用户能以地道中文进行交流。
nan-4 Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Bân-lâm-oē ē lêng-le̍k sī chiap-kīn bó-gú.
此個用者讀寫閩南話的能力是接近母語
Victorleezhiyu