User talk:Dimboukas

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Φίλε μου γεια σου απο Κύπρο[edit]

Ήθελα να σε ρωτήσω πως μπορείς να κάνεις μια φωτογραφία collage?? Ποια είναι η ιστοσελίδα που πρεπει να χρησιμοποιήσεις? Γιατί θελω να κάνω ενα για την Λευκωσία. — Preceding unsigned comment added by Findblogging (talkcontribs) 10:55, 22 January 2012 (UTC)

Omonoia station[edit]

Information.svg Welcome, and thank you for experimenting with the page Omonoia station on Wikipedia. Your test worked, and it has been reverted or removed. Please take a look at the welcome page to learn more about contributing to our encyclopedia. If you would like to experiment, please use the sandbox. Thank you. J Milburn 19:09, 27 June 2007 (UTC)

Help us make the project of Ancient Greek Wikipedia[edit]

We are the promoters of the Wikipedia in Ancient Greek. we need your help, specially for write NEW ARTICLES and the TRANSLATION OF THE MEDIAWIKI INTERFACE FOR ANCIENT GREEK, for demonstrating, to the language subcommittee, the value of our project.

Thanks a lot for your help. Ἡ Οὐικιπαιδεία needs you! —Preceding unsigned comment added by 190.40.197.5 (talk) 19:55, 30 May 2008 (UTC)

"Unicode" vs. "Polytonic" tags[edit]

Hi, can you explainwhy you are changing {{polytonic}} to {{unicode}} for Greek display? I'm not sure it's a good idea; in IE the font choices for "polytonic" may be more suitably tailored to the display of Greek text, and in my Firefox display the polytonic comes out as a nicer font too. Also, I think "polytonic" adds a Greek language tag to the html output, which may be useful for some purposes. Fut.Perf. 09:49, 12 December 2007 (UTC)

Not sure what you mean. In general, IE does not automatically select fonts suitable to display uncommon Unicode characters, it has to be explicitly told what font to use. Other browsers will automatically try to find some font that supports a given character. The {{Polytonic}} and {{Unicode}} tags were designed to address this display problem specifically for IE. However, "Polytonic" was recently changed in such a way that it now seems to be affecting other browsers' display choices too; in my case with a positive effect (I use the Mozilla Firefox)
I know a lot of work has gone into tweaking the Polytonic template so as to make it optimally helpful for users, so I guess unless you know exactly what you are doing...
Have you got display problems in your browser setup?
Fut.Perf. 10:03, 12 December 2007 (UTC)

==Fall of the Roman Empire=='I think you agree with me when I change the date of the Fall of Rome from 1453 to 476. Many say that the de jure end of Roman Empire was not until the fall of Constantinople by the Turks. But it's not only the "official end" but the whole change of the mentality and of the general view: another language, other civilisation, other people with whom the Byzantines got in touch. After the fall of Rome the kings were not again Romans and the next "Roman Empire" was the "holy" one ruled by Germans. After all I please you to support me when I change the date of the end. Also many historitians say that the Roman Empire ended then. Dimboukas (talk) 16:27, 6 February 2008 (UTC)

Dimboukas, I believe you are right that is the best historiography to apply. As mentioned, if the article was going to claim to cover the full history of the Roman state from the reign of Augustus then it should give equal coverage to that full history. I think, though, that is too much for one article so the 27 - 476 is appropriate, especially given that this is the commonly used methodology.

As yet I have not seen anybody trying to undo your change. If you discuss on the article's talk page I'll chime in. --Mcorazao (talk) 04:09, 9 February 2008 (UTC)

References[edit]

Please reinsert the Greek in the Macedon article before the kingdom and put these references in it.Insert footnote text here</ref>.You probably know how.
  • The New Penguin Atlas of Ancient History: Revised Edition by Colin McEvedy,ISBN-10: 0140513485,2003 ,Page 62,"... demon strate that not even the forces of nature could thwart the advance of the Great King. The most northerly Greek state, the Kingdom of Macedon, had already submitted to Xerxes' envoys: Thessaly did not resist either. ..."
  • The Art of War in Western World by Archer Jones,ISBN-10: 0252069668,2000, Page 21,"... King Philip of the northern Greek kingdom of Macedon perfected this system,and his son, Alexander the Great, used it to conquer Greece and the Persian Empire. ..."

Megistias (talk) 22:15, 27 February 2008 (UTC)

Please contribute here[edit]

Please contribute here Prehistoric BalkansMegistias (talk) 22:09, 29 February 2008 (UTC)

Re: Infobox Former Country[edit]

Ok, I've updated the code, and the documentation. Here's the additional code you'll need to stick in:

|image_map2 = Example.jpg
|image_map2_caption = Heeere's Johnny!

It should work without blowing anything else up, I've already checked it in my sandbox and in an article that's not using a double map. Enjoy. :-) Hersfold (t/a/c) 20:54, 12 March 2008 (UTC)

Byzantine empire[edit]

You changed the article unilaterally and without dialogue. So, you owe explanations.--Yannismarou (talk) 12:47, 16 March 2008 (UTC)

I have blocked you for a short while (12h) for revert-warring over the Byzantine Empire article. Even though your latest four reverts seem to have been spread over slightly more than 24h, they were in a series of protracted revert-warring over several days (at least tree more reverts in the days before), and you were clearly editing against consensus, as well as failing to engage in talkpage discussion as Yannis noticed. I hope you'll return to a more constructive attitude when you come back from the block. Fut.Perf. 12:50, 16 March 2008 (UTC)

Hello, please don't edit under anon IPs elsewhere while you are blocked. You can use this talk page under your own account. If you wish to edit elsewhere to conduct a constructive discussion, I can unblock you if you promise to keep away from those reverts. Fut.Perf. 13:22, 16 March 2008 (UTC)
I promise. Unblock me please. But I do want to discuss.85.73.63.242 (talk) 13:25, 16 March 2008 (UTC)
Okay. I hope you can get this worked out with Yannis and the rest. Fut.Perf. 13:38, 16 March 2008 (UTC)

I don't see a reason for having two maps in the infobox. I understand the way you think, but I support the current infobox as it is. After all, the article is already burdened with too many maps. I'd prefer to remove some of them, and not add more. And historians disagree about many things. Some them say BE starts with Constantine, others with Heraclius, others with Justinian. Does this mean that we should have 3 or 4 maps in the infobox about its peak?! In any case, you can present your case in the article's talk page and seek consensus. You will find that some editors with whom you are now edit-warring may be very co-operative, and ready to have a sincere scientific dialogue with you.--Yannismarou (talk) 13:37, 16 March 2008 (UTC)

What I believe may seem extraordinary for many other wikipedians but in the lesson of History I learnt that the empire reached its Zenith not with Justinian but with Basil. And it is not only the geographical expansion but also the cultural which is usually a result of economical flourishing which was achieved by Basil. I would also support that the map if the infobox may be that of 1025.85.73.63.242 (talk) 13:48, 16 March 2008 (UTC)

I myself was thought that it reached it`s peak during the reign of Justinian and in the history Atlas i wound the main map of the BE being the one under Justinain.But the bottom line is that we all consider that the map under Justinian is much more important, as his age was a reference point for all that followed to the throne of Constantinopol(/Nicea)....that`s why his statue was in front of Haghia Sophia!As for the date, time and again we said, and I pretty much think that we can prove that 330 is probably the best knowned year for the "birth" of the Empire(although I still say that 476 is equally mentioned and a good reference). AdrianCo (talk) 16:56, 16 March 2008 (UTC)

You mean thet we should change the date from 330 to 476? But I continue to insist that we have to use the other map. Also the area which was reconquested by Justinian was soon lost again. Dimboukas (talk) 19:12, 16 March 2008 (UTC)

History of Greek art template[edit]

It always causes problems when art templates are vertical; art articles should always have an image at the top, and generally space for images is always very limited. It would be greatly preferable if the template was redone horizontally. See also the Visual arts Manual of Style. Johnbod (talk) 22:06, 8 April 2008 (UTC)

SVG Files[edit]

Θα μπορούσες να μου εξηγήσεις περιληπτικά πώς κατασκεύασες τα αρχεία SVG στο άρθρο Kingdom of Greece και με ποιο πρόγραμμα; Dimboukas (talk) 09:11, 19 April 2008 (UTC)

Hi, Dimboukas. I use Adobe Illustrator CS2. Download any .AI, .EPS or .SVG graphics file to your PC, and Illustrator will allow you to open and modify the graphics/artwork. Personally, I prefer to create the graphics in .AI or .EPS format first and then save them as .SVG (which I then upload into Wikipedia). Hope that helps. Cheers.Dragases (talk) 11:50, 19 April 2008 (UTC)

SVG creation[edit]

If I gave you a drawing depicting a coat of arms, would you be able to draw a SVG file based on it? Dimboukas (talk) 18:02, 30 May 2008 (UTC)

It depends on the complexity of the coat of arms. The coat of arms and flags I've created were put together using existing vector graphics template files. All I've done was use these templates and made simple modifications to them using Adobe Illustrator - I don't have time to spend on drawing them from the beginning (otherwise I'd be creating alot more graphics). To create a vectored image from a standard compressed file (JPG, BMP etc.) is tricky and I'm not sure I'll be able to do this. Send the picture to cdragases@hotmail.com and I'll tell you if I can do it or not. Dragases (talk) 08:32, 3 June 2008 (UTC)

Byzantine Empire[edit]

Why are you removing the map of the Byzantine Empire under Justinian? Clearly that is larger than the empire under Basil. It can be seen here [1] [2]

As seen by those maps it was roughly that size. Please stop putting inaccurate information up. Red4tribe (talk) 15:24, 14 June 2008 (UTC)

If you wish to add that in the article, that is fine. But saying it reached its peak in 1025, during Basil's reign, is very misleading. The greatest extent of the Empire was in 550, during Justinian's reign. It is worth to mention what you are saying the article, but I do not believe that it is best to put on the infobox. Red4tribe (talk) 21:34, 14 June 2008 (UTC)
You are correct in saying that economiclly, culturally, etc... that was it's greatest time. But, for most(I won't say all) empire maps, they show the greatest extent, not the size of the empire when it's economy was the strongest. A godo example of this is Hitler's empire. You look at a map of his empire, it is probably going to say 1942 and not 1940, although in 1940 they were more stable and successful. Red4tribe (talk) 21:53, 14 June 2008 (UTC)
Well, clearly we are at a disagreement, we will have to see what others think.

Red4tribe (talk) 22:10, 14 June 2008 (UTC)

Interesting points made gentlemen, but I want to see what others have to say too so lets move to the talk page of the article. Tourskin (talk) 22:43, 14 June 2008 (UTC)

ER VIII[edit]

Hi, I used Inkscape to make this logo - it's great, the only vector program I've ever used but easy to figure out and free. Gisbwoy (talk) 17:28, 8 July 2008 (UTC)

image filename[edit]

Please suggest a more appropriate name for the following image you once uploaded. File:101 0022.jpg, so that it can be renamed to a more meaningful name. —TheDJ (talkcontribs) 00:32, 2 October 2009 (UTC)

Accusative to follow Nominative[edit]

Why is this a problem? Ελληνικά όρος ή φράση (talk) 23:43, 13 December 2009 (UTC)

If I may interject here, the Nom-Acc-Gen-Dat order favoured by Notpietru makes some good sense linguistically (Nom and Acc are the two most basic structural cases, and usually most similar to each other), and is occasionally used in modern linguistic literature. Nom-Gen-Dat-Acc, on the other hand, is the traditional order inherited from ancient grammar writers, without any factual motivation beyond that. Both orders are acceptable and "correct"; however, since most other articles including the Ancient Greek nouns article currently seem to be using the traditional Nom-Gen-Dat-Acc, I would personally recommend leaving it at that and not changing an isolated instance in the main article only. – That said, could you both please avoid making blanket reverts with no edit summary or "vandalism" edit summaries in such matters? Thanks, – Fut.Perf. 08:09, 14 December 2009 (UTC)
Well, I hadn't realised it was appearing as "vandalism"...it just seemed the most efficient way to revert information. Apologies for any distress this may have caused - I'll consider manual reverts. Ελληνικά όρος ή φράση (talk) 09:12, 14 December 2009 (UTC)

File:Athens montage.jpg[edit]

Just came across this new image. Nice collage, but could you please add source declarations? Collages need source and license information for each component picture. A small list with wikilinks to the original uploads and preferably a note about the author and license of each would be good. Thanks, – Fut.Perf. 08:09, 14 December 2009 (UTC)

Thanks for adding the links. Since those three other photographs are new, would you perhaps be willing to also upload those separately? They look really nice, especially the evening shot of Lykabettos. Great work! BTW, I didn't remember the Schliemann villa having those gilded ironwork railings. Was it recently overhauled?
I haven't really got much of an opinion about what best to place in the infobox. Feel free to experiment!
Μ'αρέσουν πολύ αυτές οι φωτογραφίες σου από την Αθήνα, είναι πολύ χαρακτηριστικές. Πάντα μου θυμίζουν κάτι διακοπές και επισκέψεις οικογενειακές που έκανα. Μήπως ζεις κάπου εκεί πέρα κοντά στην Πατισίων; :-) Fut.Perf. 14:11, 14 December 2009 (UTC)
Στην Κυψέλη μένω, δίπλα στην Πατησίων!

grave of architect Ernst Ziller on the First Cemetery of Athens[edit]

First Cemetery of Athens

dear Dimboukas, during the last week I enhanced the article of the saxon-greek architect de:Ernst Ziller by the factor of six. I found many pictures to illustrate my text but one problem exists: there is no foto on commons (or elsewhere) of his grave on the First Cemetery of Athens. at least ten years ago it was there in a bad shape. I don't how it is today. I have seen that you made a nice landscape picture of the cemetary. Do you have an idea how I could get a foto for my Ziller article? thx in advances for any help --de:Jbergner --95.157.18.206 (talk) 21:47, 10 August 2011 (UTC)

Dear Jbergner, although I took the picture of Schliemann's tomb at the First Cemetery of Athens which is designed by Ziller, I really don't know where Ziller's tomb is. I am not sure if you can find any picture of Ziller's tomb with the suitable permission in the Internet. You probably have to wait until someone uploads his own picture. Dimboukas (talk) 00:41, 11 August 2011 (UTC)

Ohi vs Ochi Day[edit]

Please stop moving this page. As you can see on the talk page there was a discussion which came to the consensus that the page should be named "Ohi Day" as opposed to "Ochi Day". Since there was a discussion and an agreement, you cannot move it without starting another discussion. Grk1011 (talk) 14:02, 7 December 2011 (UTC)

Theo Angelopoulos[edit]

Hi Dimboukas, hope you are fine.
I’ve readded {{Expand section}} and {{Expand lead}} to Theodoros Angelopoulos' article because I really think they (both Angelopoulos and the article) deserve more and better. The template {{Expand lead}} is being considered for deletion, but, in my humble opinion, it is very important and very useful because it is the part that will be (eventually) featured (published and printed) on the offline version of Wikipedia (paper/CD/DVD: please see the chapter: "Provide an accessible overview" off the Lead section's guideline of the English Wikipedia's Manual of Style, and Wikipedia:Version 1.0 Editorial Team and Wikipedia:Wikipedia CD Selection.)
It is about the same for the Bio section; three, and very short, paragraphs are not enough for him. (I've added a quote by Martin Scorses about Angelopoulos taken from the back cover of The Films of Theo Angelopoulos: A Cinema of Contemplation by Andrew Horton, and I hope to do more in the future.)
I really hope those templates will push some readers to add more infortmation and contribute to Angelopoulos' article, and this is the reason why I placed them on that page.
If you disagree... feel free to remove those templates from the page.
Please, contact me with any questions and I will be happy to help if I can.
All the best and happy editing. –pjoef (talkcontribs) 11:47, 2 February 2012 (UTC)

Dear Pjoef, I absolutely agree that Angelopoulos' article deserves more. However, I am not sure if those templates really push editors to make more edits. I thought they make the article look rough, not neat. I have no problem leaving those templates!.Dimboukas (talk) 12:11, 2 February 2012 (UTC)
Update (2012-03-21)

I have just added the introducory section to Theodoros Angelopoulos' article hopefully by summarizing its most important aspects. Please take a look at the article and see if it is okay. Much more work remains to be done, but I hope this is a small step forward. All the best. –pjoef (talkcontribs) 13:20, 21 March 2012 (UTC)

In my opinion this is very good and with references. Write whatever you think with nice style and citations. After all, it seems I am no senior in Wikipedia than you! Dimboukas (talk) 13:28, 21 March 2012 (UTC)

Thank you[edit]

For this. Terrific catch of my inattentiveness. — [dave] cardiff | chestnut — 02:48, 13 June 2012 (UTC)

Glad to hear it! Dimboukas (talk) 02:51, 13 June 2012 (UTC)

ArbCom elections are now open![edit]

Hi,
You appear to be eligible to vote in the current Arbitration Committee election. The Arbitration Committee is the panel of editors responsible for conducting the Wikipedia arbitration process. It has the authority to enact binding solutions for disputes between editors, primarily related to serious behavioural issues that the community has been unable to resolve. This includes the ability to impose site bans, topic bans, editing restrictions, and other measures needed to maintain our editing environment. The arbitration policy describes the Committee's roles and responsibilities in greater detail. If you wish to participate, you are welcome to review the candidates' statements and submit your choices on the voting page. For the Election committee, MediaWiki message delivery (talk) 17:33, 23 November 2015 (UTC)

Speedy deletion nomination of File:Main building of AlphaBank.jpg[edit]

A tag has been placed on File:Main building of AlphaBank.jpg requesting that it be speedily deleted from Wikipedia. This has been done for the following reason:

The building and its 2D reproductions are protected by Greece law regarding Freedom of panorama: c:Commons:Freedom of panorama#Greece

Under the criteria for speedy deletion, pages that meet certain criteria may be deleted at any time.

If you think this page should not be deleted for this reason, you may contest the nomination by visiting the page and clicking the button labelled "Contest this speedy deletion". This will give you the opportunity to explain why you believe the page should not be deleted. However, be aware that once a page is tagged for speedy deletion, it may be removed without delay. Please do not remove the speedy deletion tag from the page yourself, but do not hesitate to add information in line with Wikipedia's policies and guidelines. If the page is deleted, and you wish to retrieve the deleted material for future reference or improvement, then please contact the deleting administrator, or if you have already done so, you can place a request here. Gikü (talk) 16:58, 3 November 2016 (UTC)

ArbCom Elections 2016: Voting now open![edit]

Scale of justice 2.svg Hello, Dimboukas. Voting in the 2016 Arbitration Committee elections is open from Monday, 00:00, 21 November through Sunday, 23:59, 4 December to all unblocked users who have registered an account before Wednesday, 00:00, 28 October 2016 and have made at least 150 mainspace edits before Sunday, 00:00, 1 November 2016.

The Arbitration Committee is the panel of editors responsible for conducting the Wikipedia arbitration process. It has the authority to impose binding solutions to disputes between editors, primarily for serious conduct disputes the community has been unable to resolve. This includes the authority to impose site bans, topic bans, editing restrictions, and other measures needed to maintain our editing environment. The arbitration policy describes the Committee's roles and responsibilities in greater detail.

If you wish to participate in the 2016 election, please review the candidates' statements and submit your choices on the voting page. MediaWiki message delivery (talk) 22:08, 21 November 2016 (UTC)