User talk:Jaqeli

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Giorgi Kadagidze[edit]

ჯაყელი სალამი, ქადაგიძის გვერდზე მინდა გითხრა. ისე მოხდა, რომ მომხმარებელ Kakha123-ზე სულ შემთხვევით კონტაქტზე გავედი. ეგ ადამიანი ერივნული ბანკის თანამშრომელია და იქიდან აკეთებს ამ ცვლილებებს. ერთი რამე რაც შეიძლება არ მოგეწონოს ადამიანს სტატიის სტილია, ვიკიპედიურში მთლად ვერ ჯდება, მაგრამ შეგიძლია უბრალოდ გაუქმების ნაცვლად, რომ დახვეწო ან განხილვის გვერდზე მაინც მისწერო რატომ და რის გამო ცვლი? ძალიან გაწბილდნენ ამ საკითხით. ახლა Kakha123-ის გვერდზე შენი ძველი მინაწერი ვნახე, მე მართლა არ ვიცი ამ დავის ყველა დეტალი თუ რამეა შენი პოზიცია მითხარი და ვეცდები ავუხსნა. --g. balaxaZe 14:51, 7 November 2015 (UTC)
@Giorgi Balakhadze: ის არღვევს საავტორო უფლებებს, ასევე ავსებს თემას ნაყარნუყარა უაზრო ლინკებით. მსგავსი არაენციკლოპედიური აბდაუბდა ნაგავი მიუღებელია ვიკიპედიაში. აი ეს აუხსენი. Jaqeli 16:05, 8 November 2015 (UTC)
მოკლედ, ახლა კიდევ ველაპარაკე არ აქვთ რაიმე კატეგორიული პოზიცია და მზად არიან დახმარებისთვის, ყველაფერს ისე გავაკეთებთ როგორც ვიკიპედიას სჭირდებაო. ახლა უბრალოდ დახმარება და ახსნა სჭირდებათ რა და როგორ, შენ დაეხმარები? მთავარი ხომ მონაცემის ქონაა მარტო წაშლას ნამდვილად ჯობია ერთად მუშაობა და სტატიის დახვეწა.--g. balaxaZe 07:31, 9 November 2015 (UTC)
@Giorgi Balakhadze: მაქსიმუმ 1-2 წინადადება დაემატოს. დანარჩენი სხვა არის აბსოლუტურად უაზრო და უსარგებლო ტრივია. ვიკიპედია არ არის CV სად როდის მუშაობდა და მსგავსი აბსურდის ადგილი აქ არ არის. მსგავსი ტიპის თემებს ყოველდღიურად ათასობით შლიან ასე რომ ისე არ ქნას ესეც მიაშალონ. ამ თემას რა "განვრცობა" ან "დახვეწა" უნდა? ერთი ჩვეულებრივი სახელმწიფო ჩინოვნიკის უმნიშვნელო თემაა. მოგვიანებით გადავხედავ მე კიდევ თუ არის რაიმე ღირებული დასამატებელი და ჩავამატებ. თუმცა ამჟამინდელი ვარიანტისგან დიდად განსხვავებული ალბათ ვერ იქნება. Jaqeli 08:55, 9 November 2015 (UTC)

DYK for Darejan Dadiani[edit]

Cas Liber (talk · contribs) 12:01, 9 November 2015 (UTC)

Georgia-related articles[edit]

Hello Jaqeli. I mentioned you in my discussion page. Cheers --Renato de carvalho ferreira (talk) 13:06, 21 November 2015 (UTC)

ზამთრის კურორტები[edit]

გამარჯობა,

გუდაური,ბაკურიანი - შემდგომში კიდევ სხვების შეცვლას და დახვეწას ვაპირებ! ყველა კომერციული ბმულის ამოღებას მათ შორის! გუშინ განვახორციელე ცვლილებები, თქვენ კიდევ უკან დააბრუნეთ ძველი ვერსიები. რატომ? — Preceding unsigned comment added by DanielDoinitsin (talkcontribs) 17:22, 23 November 2015 (UTC)

WP:EL. Jaqeli 19:57, 23 November 2015 (UTC)

ArbCom elections are now open![edit]

Hi,
You appear to be eligible to vote in the current Arbitration Committee election. The Arbitration Committee is the panel of editors responsible for conducting the Wikipedia arbitration process. It has the authority to enact binding solutions for disputes between editors, primarily related to serious behavioural issues that the community has been unable to resolve. This includes the ability to impose site bans, topic bans, editing restrictions, and other measures needed to maintain our editing environment. The arbitration policy describes the Committee's roles and responsibilities in greater detail. If you wish to participate, you are welcome to review the candidates' statements and submit your choices on the voting page. For the Election committee, MediaWiki message delivery (talk) 16:52, 24 November 2015 (UTC)

Mind checking it for a sec? :)[edit]

Hey Jaqeli,

I recently created a (start/C class) article about the period of Caucasian Iberia when it became a province/direct vassalage of the Sasanids (Sasanian Iberia). Would you mind checking it for a sec to see if it has any "major" fallacies? Are the dates correct? I was thinking that it perhaps should start earlier, from 502, but I'm not sure. That's when it became a vassal namely. Also, do you perhaps know who were the Sasanid marzpans of Iberia? I would like to add them to the article. If this all ain't too much of an issue/work for you. Bests and thanks! :-) - LouisAragon (talk) 02:51, 29 November 2015 (UTC)

Hey @LouisAragon: I think it's better if you address this question to @Kober: really. He's more into that dates and etc. Jaqeli 15:56, 29 November 2015 (UTC)
Will do! Thanks for the reply. Bests - LouisAragon (talk) 16:01, 29 November 2015 (UTC)
@LouisAragon: By chance do you have any info about my question at the Talk:Abbas I of Persia about Tinatin? Jaqeli 16:53, 29 November 2015 (UTC)
Not atm, but I will take a thorough look when I get back working on the PC, and will definitely let you know anything useful that I happen to find about her. Bests and take care. - LouisAragon (talk) 17:44, 29 November 2015 (UTC)
Btw, @Jaqeli:, what should we do with the lede of the Chosroids after all? We have several top sources saying they were a branch of the Iranian Mihranids, while 1 (or 2?) other state a Georgian origin. To make it more fuzzy, the info box states that they were ethnically Georgian. We should come to a conclusion soon, I believe, whenever we have the time. Bests - LouisAragon (talk) 02:11, 30 November 2015 (UTC)
@LouisAragon: I think it's better now. Origins section has it all, though can be expanded if needed be. Jaqeli 20:18, 30 November 2015 (UTC)
Back to Tinatin, ideally it would be to have some Persian sources (I think you mentioned that yourself long ago as well). Unfortunately, I can't read nor write Farsi (only speaking/understanding). If you want, I can ask some people to find some of those Persian sources for me, and translate them. No probs.
In the meantime I found some English sources, but I'm quite sure you probably found out about them yourself already.[1]-[2]. Bests - LouisAragon (talk) 00:39, 1 December 2015 (UTC)
Just added Safi I's, and Abbas II's wifes. There's another Tinatin amongst Safi's wifes, btw. - LouisAragon (talk) 00:58, 1 December 2015 (UTC)
@LouisAragon: Yeah, original Persian sources would be way better I'd say. Jaqeli 17:47, 1 December 2015 (UTC)
I will keep you updated about it. Bests - LouisAragon (talk) 10:01, 4 December 2015 (UTC)
Do you think this was correct? [3] - LouisAragon (talk) 02:03, 5 December 2015 (UTC)
What exactly? Jaqeli 16:06, 5 December 2015 (UTC)
Regarding the addition of those extra states by the user. - LouisAragon (talk) 07:28, 6 December 2015 (UTC)
It even lacks 4 more major late medieval kingdoms like Kartli, Kakheti, Imereti and Kartli-Kakheti. Jaqeli 12:32, 6 December 2015 (UTC)

@Jaqeli:, feel free to leave a comment here. Its regarding this mass disruption. - LouisAragon (talk) 17:44, 12 December 2015 (UTC)

@LouisAragon: Unfortunately I couldn't comment over the issue of his behavior. I believed his motives were somehow balanced but right now his editing behavior is rather conflicting and disruptive which he continues so far what should be addressed. Jaqeli 21:08, 29 December 2015 (UTC)

Yeah, there are atm users in the double digits that are severely dissatisfied with the editorial pattern of this "new user". He's clearly not WP:HERE to contribute conform the standards of this place. Here for not more than 2 weeks (as his account claims), he's only been notably violating 3RR, accusing everyone who disagrees with him, pov-pushing, making wrong edits, and being at obvious agenda-loaded pains regarding several specific chapters of Georgian history. His little editorial conduct confirms this (you should take a further look at it whenever you have time). He has a few good edits too, but they outnumber the disruptive ones by far, unfortunately. Be sure to ping me whenever any new talk page section is opened, and I'lll surely try at least to drop my own opinion (once again, as the previous ANI section I opened about him was left eventually without any admin action) about him as was involved with his conduct from the start as well. Bests - LouisAragon (talk) 22:08, 29 December 2015 (UTC)
@LouisAragon: I don't even think he is Georgian. I wrote him in Georgian but he ignored it so interestingly I doubt he is Georgian or from Georgia. Having a look at his work ethic and discussion type he doesn't really seems to be a "new user" here. Seems like a sock of someone but hitting this time Georgian topics. Jaqeli 22:16, 29 December 2015 (UTC)
Yeah mate, my very first thought was as well from almost the start that he's most likely a sock. Quite 100% clear that he's not a new user. Anyway, sooner or later, it'll always show. - LouisAragon (talk) 22:23, 29 December 2015 (UTC)

Title[edit]

Hey Jaqeli, I was talking with Kober some time ago about it as well, as we're still searching for a fitting title for the period of Iranian domination of eastern Georgia, until the Russian conquests. It's kinda hard to find a fitting one as Irano-Georgian relations were quite complex. Do you perhaps have an idea about a good title? Let me know your opinion please in any case. :-) Bests and take care - LouisAragon (talk) 13:18, 23 December 2015 (UTC)

@LouisAragon: "Relations of Persian and Georgian monarchies" or anything like that would make a good title. There is simply no fitting title to describe this nature of relations in 2 words. Jaqeli 21:11, 29 December 2015 (UTC)
Yeah, something in that trend, I agree. ) - LouisAragon (talk) 22:14, 29 December 2015 (UTC)

Happy New Year[edit]

@Jaqeli:; a happy new year in advance man (or maybe it already started in your country of residence). Hope you'll have a great year. ) - LouisAragon (talk) 20:53, 31 December 2015 (UTC)

@LouisAragon: Thanks. Happy new year to you too. Jaqeli 23:09, 4 January 2016 (UTC)

Prince Alexander of Imereti (1674–1711)[edit]

My apologies, I didn't see your edit and I accidentally re-inserted the image code.--Damianmx (talk) 21:09, 6 January 2016 (UTC)

Jaqeli: A Question for Chichua[edit]

Would you kindly give me the permission to develop the page like Chichua but called House of Chichua and add some additional interesting information in it, and I promise to not disturb your page or copy any of the Chichua's material.

Disambiguation link notification for January 20[edit]

Hi. Thank you for your recent edits. Wikipedia appreciates your help. We noticed though that when you edited 1832 Georgian plot, you added links pointing to the disambiguation pages Royalty and Statehood (check to confirm | fix with Dab solver). Such links are almost always unintended, since a disambiguation page is merely a list of "Did you mean..." article titles. Read the FAQ • Join us at the DPL WikiProject.

It's OK to remove this message. Also, to stop receiving these messages, follow these opt-out instructions. Thanks, DPL bot (talk) 10:18, 20 January 2016 (UTC)

Rename category[edit]

Please see my proposal to speedily rename Category:Georgian calligraphers to Category:Calligraphers from Georgia (country) Hugo999 (talk) 23:03, 24 January 2016 (UTC)

Reported[edit]

Here. Étienne Dolet (talk) 04:21, 2 February 2016 (UTC)

Notice that you are now subject to an arbitration enforcement sanction[edit]

Commons-emblem-hand.svg The following sanction now applies to you:

Banned from everything related to both Armenia and Georgia

You have been sanctioned for continued partisan editing, as explained at the AE complaint

This sanction is imposed in my capacity as an uninvolved administrator under the authority of the Arbitration Committee's decision at Wikipedia:Requests for arbitration/Armenia-Azerbaijan 2#Final decision and, if applicable, the procedure described at Wikipedia:Arbitration Committee/Discretionary sanctions. This sanction has been recorded in the log of sanctions. If the sanction includes a ban, please read the banning policy to ensure you understand what this means. If you do not comply with this sanction, you may be blocked for an extended period, by way of enforcement of this sanction—and you may also be made subject to further sanctions.

You may appeal this sanction using the process described here. I recommend that you use the arbitration enforcement appeals template if you wish to submit an appeal to the arbitration enforcement noticeboard. You may also appeal directly to me (on my talk page), before or instead of appealing to the noticeboard. Even if you appeal this sanction, you remain bound by it until you are notified by an uninvolved administrator that the appeal has been successful. You are also free to contact me on my talk page if anything of the above is unclear to you. EdJohnston (talk) 20:15, 6 February 2016 (UTC)
@EdJohnston:, I seek your advice on Jaqeli's pending GANs. He nominated several articles (actually, those are quite good). If my understanding is correct he cannot edit the same articles any more, because they are about Georgian royals. How can this stalemate be solved? Borsoka (talk) 04:54, 8 February 2016 (UTC)
User:Jaqeli has not edited since 24 January. When he returns we can discuss this. Thanks, EdJohnston (talk) 17:38, 8 February 2016 (UTC)

Solomon II of Imereti[edit]

Hi Jaqeli, I'm needing help to complete the traslantion in the article Solomon II of Imereti, I'm Gustavo 200.000.0 the creator of the article in the portuguese language and i use english to translate articles to my native language, please can you translate the whole article in georgian to english, so i translate the english article to portuguese, i don't Know georgian and according to informations that i have, you know it very well, if you do it you will be rewarded and you contribution shall and will be remebered. aswer that message in your portuguese talk page, you don't need to translate your message to portuguese, but put it in english.
P.S-please accept it i don't have anyone else to appeal. — Preceding unsigned comment added by Gustavo 200.000.0 (talkcontribs) 22:22, 12 February 2016 (UTC)

Mariam Dadiani[edit]

Hi, I was thinking of reviewing this article, and was wondering whether you are still around? FunkMonk (talk) 16:32, 29 February 2016 (UTC)

You there? I've begun the review. FunkMonk (talk) 19:15, 3 March 2016 (UTC)

Article move question re Lado Papava[edit]

I see that you moved Vladimer Papava to Lado Papava.

The subject has written to Wikimedia expressing a preference for the formal name rather than the nickname.

I am about to write back to Vladimer Papava and point him to our policy Wikipedia:Article titles which supports common names over formal names.

Can you tell me what steps you took to confirm that Lado Papava was preferable to Vladimer Papava in case he asks?--S Philbrick(Talk) 15:28, 29 May 2016 (UTC)

Russo-Turkish War (1787-92)[edit]

I am currently looking to expand and improve this article, in no small part to removing Baddeley, a journalist and not a reliable source.

I found this book, which gives the impression that Sheikh Mansur's rebellion was in and of itself a separate conflict from the Russo-Turkish War (1787-92). In this book page22, states the Russian High Command had made no plans for the Caucasus during the 1787 war. In your opinion, of what you know and/or can find, should Mansur's rebellion and the Russian response(s) be separate from the 1787 war or included?


This book page 99 states operations in the Caucasus front was ruled out. --Kansas Bear (talk) 20:18, 5 June 2016 (UTC)

Regarding Abbas I's proficiency in Georgian[edit]

Hi Jaqeli,

Quite some time ago, you asked whether there is a source that confirms that Abbas I spoke Georgian. Well, I found one;

"Figueroa [the Spanish ambassador] heard Abbas speak Georgian, which he no doubt acquired from his Georgian ghulams and concubines." -- David Blow. (2009) Shah Abbas: The Ruthless King Who Became an Iranian Legend. I.B.Tauris. ISBN 978-1845119898 p 166

Already added it to the article. - LouisAragon (talk) 03:09, 2 August 2016 (UTC)

ArbCom Elections 2016: Voting now open![edit]

Scale of justice 2.svg Hello, Jaqeli. Voting in the 2016 Arbitration Committee elections is open from Monday, 00:00, 21 November through Sunday, 23:59, 4 December to all unblocked users who have registered an account before Wednesday, 00:00, 28 October 2016 and have made at least 150 mainspace edits before Sunday, 00:00, 1 November 2016.

The Arbitration Committee is the panel of editors responsible for conducting the Wikipedia arbitration process. It has the authority to impose binding solutions to disputes between editors, primarily for serious conduct disputes the community has been unable to resolve. This includes the authority to impose site bans, topic bans, editing restrictions, and other measures needed to maintain our editing environment. The arbitration policy describes the Committee's roles and responsibilities in greater detail.

If you wish to participate in the 2016 election, please review the candidates' statements and submit your choices on the voting page. MediaWiki message delivery (talk) 22:08, 21 November 2016 (UTC)

რუსული ენა listed at Redirects for discussion[edit]

Information.svg

An editor has asked for a discussion to address the redirect რუსული ენა. Since you had some involvement with the რუსული ენა redirect, you might want to participate in the redirect discussion if you have not already done so. - CHAMPION (talk) (contributions) (logs) 01:23, 6 December 2016 (UTC)

Nomination of Georgians in Canada for deletion[edit]

A discussion is taking place as to whether the article Georgians in Canada is suitable for inclusion in Wikipedia according to Wikipedia's policies and guidelines or whether it should be deleted.

The article will be discussed at Wikipedia:Articles for deletion/Georgians in Canada until a consensus is reached, and anyone is welcome to contribute to the discussion. The nomination will explain the policies and guidelines which are of concern. The discussion focuses on high-quality evidence and our policies and guidelines.

Users may edit the article during the discussion, including to improve the article to address concerns raised in the discussion. However, do not remove the article-for-deletion notice from the top of the article. Cordless Larry (talk) 09:26, 5 July 2017 (UTC)