User talk:Khoand1289

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

vaytinchap365 là một trang web tài chính độc lập tập trung vào việc giải quyết vấn đề tài chính của khách hàng tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An (Việt Nam). Trang web này cho phép khách hàng có thể tìm hiểu các sản phẩm vay tín chấp, vay tiêu dùng ,vay thế chấp của các ngân hàng và tổ chức tài chính trong khu vực để so sánh, tính toán lãi suất, thông tin về thủ tục hồ sơ... qua đó có một sự chuẩn bị tốt nhất cho quá trình làm hồ sơ vay vốn của mình.

Trong một thế giới mà người tiêu dùng đang phải đối mặt với tình trạng quá tải thông tin, vaytinchap365 đóng vai trò như một hướng dẫn viên độc lập, với nội dung rõ ràng, phong phú, trang web hướng đến lợi ích cao nhất của người tiêu dùng và cũng nhằm cải thiện tính minh bạch của thị trường.

Nhiệm vụ của vaytinchap365[edit]

vaytinchap365 mục tiêu trở thành điểm đến đầu tiên cho bất kỳ khách hàng nào có nhu cầu vay muốn tìm kiếm lời khuyên của các chuyên gia hoặc tìm hiểu về chương trình hỗ trợ tài chính cá nhân thích hợp nhất cho mình.

Lịch sử[edit]

vaytinchap365 được thành lập vào đầu năm 2013 tại Tp. Hồ Chí Minh (Việt Nam)

Link liên kết[edit]

Category:Economics websites Khoand1289 (talk) 12:29, 8 September 2013 (UTC)