User talk:Lotje

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search


Minor Barnstar Hires.png The Minor barnstar
Thank you for your cleanup of references in the North Carolina Agricultural and Technical State University Article. Danke Sehr! Educatedblkman1914 (talk) 23:27, 25 March 2014 (UTC)

Dag Lotje, hartelijk dank voor de verwittiging want ik was me nergens van bewust - ik kom niet elke dag op wikipedia. Ik heb inmiddels een antwoord geformuleerd ivm die foto's en zou persoonlijk zelfs liefst de foto's zien verdwijnen van wikipedia omdat ze er niet thuis horen. Misschien moet men ooit eens een familiewebsite maken of zo, maar wikipedia is echt meer iets voor dingen met encyclopedische waarde. Hopelijk wordt mijn mening me niet kwalijk genomen door hen die het anders willen... vriendelijke groeten, Nico Declercq — Preceding unsigned comment added by Prof-Declercq (talkcontribs) 13:54, 23 December 2014 (UTC)

Wikipedia: Image use policy --> displayed image size


Ey Lotje - wie ben jij dat je over Kunmings metrosysteem schrijft. Woon je er? bluppfisk (talk) 15:34, 13 February 2014 (UTC)

Dag bluppfisk, neen. Lotje (talk) 15:54, 13 February 2014 (UTC)

Warning icon Please stop your disruptive editing. If you continue to vandalize Wikipedia, as you did at [[:Thought suppression]], you may be blocked from editing. — Preceding unsigned comment added by DeanGuenth (talkcontribs) 04:15, 1 August 2016 (UTC)