User talk:Paul_012

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Contents

Jessadabodindra[edit]

บทความนี้ผมได้ทำการเปลี่ยนชื่อกลับไปใช้ชื่อเดิมครับ เพราะว่าหัวชื่อบทความกษัตริย์ไทยในหน้าภาษาอังกฤษใช้ชื่อตัวครับ ไม่ใช่ใช้ชื่อเมื่อครองราชย์แล้ว รวมถึงการเปลี่ยนชื่อบทความมีผลทำให้แม่แบบเสียไป

ให้สังเกตุว่ารัชการอื่นๆก็ใช้ชื่อส่วนตัวหมดครับ ยกเว้นรัชการที่หนึ่งกับสองเพราะมีชื่อเดียวจึงกลับไปใช้ชื่อเจษฎาราชเจ้าเหมือนเดิม

--โจ : แฟนท่าเรือ : เกรียนที่หน้าตาไม่ดีแห่งไร้สาระนุกรม : พูดคุยกับควายตัวนี้ได้ที่นี่ 05:51, 15 August 2012 (UTC)

ประเด็นนี้เคยมีการหารือกันก่อนหน้านี้ที่ Talk:Jessadabodindra นะครับ เหตุที่เห็นว่าบทความควรใช้ชื่อ Nangklao มากกว่าเพราะ (1) แหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ส่วนใหญ่ในภาษาอังกฤษต่างใช้ชื่อ Nangklao (หรือ Rama III) เกือบทั้งสิ้น (2) การใช้พระนามเรียกชื่อพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีในภาษาอังกฤษ เพิ่งเริ่มใช้กันแพร่หลายตั้งแต่รัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา (3) เจษฎาบดินทร์ เป็นราชทินนาม (ทรงกรมเป็น กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์) ไม่ใช่พระนาม (ที่ถูกต้องคือ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายทับ) จึงไม่สามารถใช้ได้ตามการให้เหตุผลข้างต้นครับ --Paul_012 (talk) 17:36, 15 August 2012 (UTC)

Disambiguation link notification for August 26[edit]

Hi. Thank you for your recent edits. Wikipedia appreciates your help. We noticed though that when you edited Suea khrui, you added a link pointing to the disambiguation page Topknot (check to confirm | fix with Dab solver). Such links are almost always unintended, since a disambiguation page is merely a list of "Did you mean..." article titles. Read the FAQ • Join us at the DPL WikiProject.

It's OK to remove this message. Also, to stop receiving these messages, follow these opt-out instructions. Thanks, DPL bot (talk) 11:28, 26 August 2012 (UTC)

Porn vs Phon[edit]

You are right that porn is common within English language usage, especially before RGTS. But Thai intellectuals (teachers, artists and writers) that I know feel strongly about the use of the term porn in Latin script because of its demeaning connotations in English, especially when connected with young women, religion and culture, the theme of the Nariphon article. The reason is that it could lead to misinterpretations, this is why I had kept "porn" deliberately out and stuck to RTGS. (Xufanc (talk) 11:40, 9 September 2012 (UTC))

I'm not sure if Wikipedia policy supports making such editorial judgements. The redirect's there, though, so it shouldn't matter much. I won't dispute if you want to change it back. --Paul_012 (talk) 15:24, 12 September 2012 (UTC)

File:Krungthep Mahanakhon sample.ogg[edit]

I don't see anything in Wikipedia:NFCC that restricts use of a non-free samples to just articles about the work that has been sampled. I believe that it meets the criteria #8: :"Contextual significance. Non-free content is used only if its presence would significantly increase readers' understanding of the topic, and its omission would be detrimental to that understanding." Contextual significance means that the sample makes a contribution in the context in which it is being used. The Bangkok article has an entire section devoted to explain how unusual the full name of the city of Bankok is, and the song is very relevant and helps the reader understand the subject better. If not unique, it is very, very unusual for a songs lyric to consist IN ITS ENTIRETY of just the name of a place. That is all that the songs lyric contains, repeated over and over and over, and it is the song that is responsible for most of the occupants being able to remember the name of their city. So the name of the city, the name of the song, and the song itself are all connected, and best discussed where it is.

It seems as though you would not object to the sample being in an article about the song. I don't know if there is really any need to write an article just about the song. There is not much more to say about it than has been said in the article about Bangkok. If in the future, it was to have its own article, then the use of the sample could be moved there and the song could be linked from the Bangkok article. I don't think it should matter either way. I find both uses acceptable and don't understand how it would be acceptable in one use and not in the other.

I don't claim to be an expert on fair use, and I tend to be liberal in my interpretation of Wikipedia guidelines, so I willing to discuss this further and perhaps see how my interpretation is in error. If there is some relevant guideline or discussion that explains your objections in more detail, I'd like to see it. But for now, I think the tag should be removed. -- SamuelWantman 07:01, 13 September 2012 (UTC)

Your arguments are reasonable, but I'm still not sure how policy should be interpreted in this case. I've copied the discussion and submitted a non-free content review. Thanks for sharing your opinions. --Paul_012 (talk) 14:51, 13 September 2012 (UTC)

Disambiguation link notification for September 16[edit]

Hi. Thank you for your recent edits. Wikipedia appreciates your help. We noticed though that when you edited Bangkok, you added a link pointing to the disambiguation page Supreme Court of Thailand (check to confirm | fix with Dab solver). Such links are almost always unintended, since a disambiguation page is merely a list of "Did you mean..." article titles. Read the FAQ • Join us at the DPL WikiProject.

It's OK to remove this message. Also, to stop receiving these messages, follow these opt-out instructions. Thanks, DPL bot (talk) 09:41, 16 September 2012 (UTC)

Disambiguation link notification for September 23[edit]

Hi. Thank you for your recent edits. Wikipedia appreciates your help. We noticed though that when you edited Bangkok, you added a link pointing to the disambiguation page Backpacker (check to confirm | fix with Dab solver). Such links are almost always unintended, since a disambiguation page is merely a list of "Did you mean..." article titles. Read the FAQ • Join us at the DPL WikiProject.

It's OK to remove this message. Also, to stop receiving these messages, follow these opt-out instructions. Thanks, DPL bot (talk) 14:55, 23 September 2012 (UTC)

Template[edit]

The effect you want with code like {{[[Template:See also|see also]]}} is more easily achieved with {{tlx|see also}}. — SMcCandlish   Talk⇒ ɖ∘¿¤þ   Contrib. 02:51, 24 September 2012 (UTC)

Thanks for the tip. Actually, I already use {{tl}}; I just have a habit of subst:ing these templates. --Paul_012 (talk) 13:15, 24 September 2012 (UTC)

Bangkok[edit]

Sorry, I failed this straight off. Article needs a major improvement if it is to pass. Feel free to ask me for some pointers on how to get it up to GA.♦ Dr. Blofeld 20:02, 27 September 2012 (UTC)

Replied on talk page of Bangkok, cheers.♦ Dr. Blofeld 12:41, 28 September 2012 (UTC)

Talkback (Ks0stm)[edit]

Nuvola apps edu languages.svg
Hello, Paul 012. You have new messages at Wikipedia:Featured picture candidates/Hook echo 2.
Message added 22:04, 27 September 2012 (UTC). You can remove this notice at any time by removing the {{Talkback}} or {{Tb}} template.

Ks0stm (TCGE) 22:04, 27 September 2012 (UTC)

Default scale in Location maps[edit]

I very much like the idea of autoscaling vertical maps (especially in infoboxes). I just added defaultscale=0.75 to {{Location map USA California}}. Thanks for implementing it!

One comment: shouldn't defaultscale for vertical maps generally be 0.75? This is analogous to the "upright" flag in the image markup. I noticed that you set defaultscale for Thailand to be 0.57. This strikes me as being too small. When the default width of a map is 272 (in an infobox, say), then I think editors would be surprised if the map is scaled to be 272 pixels tall. Infoboxes are generally taller than they are wide, by design, so having a 204 by 359 pixel Thailand map seems just fine to me. —hike395 (talk) 14:00, 12 December 2012 (UTC)

I was under the impression that the 0.75 scale for the upright flag was assuming a 4:3 image ratio, so that the height of upright images (those that are of that proportion) matched the width of others. You do have a point though about infoboxes having more vertical space. I'll consider it; thanks for the suggestion. --Paul_012 (talk) 20:37, 12 December 2012 (UTC)

Template:Infobox map[edit]

I reverted your edits to {{Infobox map}}. Neither {{Superimpose}} or {{Location mark+}} support a default parameter. The behavior of {{Superimpose}} is undefined when width is void. Please discuss changes to this template before committing them.

Thank you for you attempt at improving Wikipedia. –droll [chat] 18:53, 12 December 2012 (UTC)

Sorry. I can see that nothing will be broken. I would still like to have a chance to think this over. Thanks for you patience. –droll [chat] 20:29, 12 December 2012 (UTC)
It's okay, thanks. I'd written up a somewhat detailed explanation before I saw your second message, so I posted it on the template talk page anyway. --Paul_012 (talk) 20:34, 12 December 2012 (UTC)
I left a comment at Template talk:Infobox map. I guess I was being a little paranoid. I had never run across any of you work before. I notice that you created your account about a month and a half before I created mine. –droll [chat] 23:56, 12 December 2012 (UTC)

Orphaned non-free media (File:Recovery operations in Samut Prakan radiation accident.jpg)[edit]

Ambox warning blue.svg Thanks for uploading File:Recovery operations in Samut Prakan radiation accident.jpg. The media description page currently specifies that it is non-free and may only be used on Wikipedia under a claim of fair use. However, it is currently orphaned, meaning that it is not used in any articles on Wikipedia. If the media was previously in an article, please go to the article and see why it was removed. You may add it back if you think that that will be useful. However, please note that media for which a replacement could be created are not acceptable for use on Wikipedia (see our policy for non-free media).

If you have uploaded other unlicensed media, please check whether they're used in any articles or not. You can find a list of 'file' pages you have edited by clicking on the "my contributions" link (it is located at the very top of any Wikipedia page when you are logged in), and then selecting "File" from the dropdown box. Note that all non-free media not used in any articles will be deleted after seven days, as described on criteria for speedy deletion. Thank you. Hazard-Bot (talk) 04:07, 15 December 2012 (UTC)

Category:People in the history of Thailand[edit]

Category:People in the history of Thailand, which you created, has been nominated for possible deletion, merging, or renaming. If you would like to participate in the discussion, you are invited to add your comments at the category's entry on the Categories for discussion page. Thank you. Mike Selinker (talk) 12:14, 15 December 2012 (UTC)

Orphaned non-free media (File:Recovery operations in Samut Prakan radiation accident.jpg)[edit]

Ambox warning blue.svg Thanks for uploading File:Recovery operations in Samut Prakan radiation accident.jpg. The media description page currently specifies that it is non-free and may only be used on Wikipedia under a claim of fair use. However, it is currently orphaned, meaning that it is not used in any articles on Wikipedia. If the media was previously in an article, please go to the article and see why it was removed. You may add it back if you think that that will be useful. However, please note that media for which a replacement could be created are not acceptable for use on Wikipedia (see our policy for non-free media).

If you have uploaded other unlicensed media, please check whether they're used in any articles or not. You can find a list of 'file' pages you have edited by clicking on the "my contributions" link (it is located at the very top of any Wikipedia page when you are logged in), and then selecting "File" from the dropdown box. Note that all non-free media not used in any articles will be deleted after seven days, as described on criteria for speedy deletion. Thank you. Hazard-Bot (talk) 04:08, 16 December 2012 (UTC)

The King and I[edit]

Hi Paul. Check out the talk page there if you have a chance. -- Ssilvers (talk) 19:10, 3 January 2013 (UTC)

DYK nomination of Rama VIII Bridge[edit]

Symbol question.svg Hello! Your submission of Rama VIII Bridge at the Did You Know nominations page has been reviewed, and some issues with it may need to be clarified. Please review the comment(s) underneath your nomination's entry and respond there as soon as possible. Thank you for contributing to Did You Know! PM800 (talk) 21:20, 21 January 2013 (UTC)

DYK for Rama VIII Bridge[edit]

Graeme Bartlett (talk) 00:02, 25 January 2013 (UTC)

Lèse majesté[edit]

Thank you for catching that. In ictu oculi (talk) 15:07, 29 January 2013 (UTC)

Disambiguation link notification for February 1[edit]

Hi. Thank you for your recent edits. Wikipedia appreciates your help. We noticed though that you've added some links pointing to disambiguation pages. Such links are almost always unintended, since a disambiguation page is merely a list of "Did you mean..." article titles. Read the FAQ • Join us at the DPL WikiProject.

HTMS Sri Ayudhya (check to confirm | fix with Dab solver)
added a link pointing to Ko Chang
Shopping mall (check to confirm | fix with Dab solver)
added a link pointing to Drugstore

It's OK to remove this message. Also, to stop receiving these messages, follow these opt-out instructions. Thanks, DPL bot (talk) 12:04, 1 February 2013 (UTC)

DYK nomination of HTMS Sri Ayudhya[edit]

Symbol question.svg Hello! Your submission of HTMS Sri Ayudhya at the Did You Know nominations page has been reviewed, and some issues with it may need to be clarified. Please review the comment(s) underneath your nomination's entry and respond there as soon as possible. Thank you for contributing to Did You Know! Piotr Konieczny aka Prokonsul Piotrus| reply here 20:27, 1 February 2013 (UTC)

DYK for HTMS Sri Ayudhya[edit]

Lord Roem ~ (talk) 08:03, 8 February 2013 (UTC)

File:A temple bell doi suthep.JPG[edit]

Hi Paul, I've transferred the correct information to Commons. Maxim(talk) 17:11, 9 February 2013 (UTC)

DYK for Matchanu-class submarine[edit]

Casliber (talk · contribs) 20:51, 13 February 2013 (UTC)

POTD notification[edit]

Hi Paul,

Just to let you know that the Featured Picture File:2011 flooding in Ayutthaya Province-EO-1 merged.jpg is due to make an appearance as Picture of the Day on March 20, 2013. If you get a chance, you can check and improve the caption at Template:POTD/2013-03-20. — Crisco 1492 (talk) 23:08, 5 March 2013 (UTC)

Category:Proposed provinces of Thailand[edit]

Category:Proposed provinces of Thailand, which you created, has been nominated for possible deletion, merging, or renaming. If you would like to participate in the discussion, you are invited to add your comments at the category's entry on the Categories for discussion page. Thank you. Green Giant (talk) 01:31, 19 April 2013 (UTC)

Bang-kok's kok, by Edmund Roberts[edit]

Edmund Roberts (diplomat) always hyphenates 'Bang-kok" in his journal, but not in his treaty. He put this footnote referring to a landing at the bottom of page 234 [digital image 241]:

* On the right bank of the river, which is called Bang-kok—the word Bang-kok is derived from ban, a house, and kok, a garden. Most of the fruit used at the old capital, came from this place.

Don't know where he got garden for kok. The on-line Royal Institute Dictionary (RID) for the noun กอก gives มะกอก and adds (มะกอกบ้าน หรือ มะกอกป่า ก็เรียก.) Nor do I know why he says "ban, a house" instead of bang. For bang RID has one definition as water tambon, or district. Note Bang- in central Thai place names always refers to a ban, in the sense of hamlet, on a riverbank or shore. Roberts also wrote:

The spot on which the present capital stands, and the country in its vicinity, on both banks of the river for a considerable distance, were formerly, before the removal of the court to its present situation, called Bang-kok ; but since that time, and for nearly sixty years past, it has been named Sia yuthia, (pronounced See-ah you-tè-ah, and by the natives, Krung, that is, the capital ;) it is called by both names here, but never Bang-kok ; and they always correct foreigners when the latter make this mistake. The villages which occupy the right hand of the river, opposite to the capital, pass under the general name of Bang-kok. [page 281, image 288.]

My wife says the capital was still called Krung when she was a child there, 40 years ago.—Pawyilee (talk) 15:55, 9 June 2013 (UTC)

PS: "Bang" was defined as "haven" in the only use of the word I've ever seen in Isan. It was in an English-language pamplet on the etymology of Mukdahan. It said "Muk" came from "Bang-Muk," a haven for clams on the right bank of the Mekong, across from Savannaket. Our article calls it Muk Creek (Thai: ห้วยมุก) instead.—Pawyilee (talk) 16:38, 9 June 2013 (UTC)
Thanks for the source. I'll try to work some of it into the article some time. --Paul_012 (talk) 02:18, 11 June 2013 (UTC)

Talkback[edit]

Nuvola apps edu languages.svg
Hello, Paul 012. You have new messages at Talk:Thailand.
Message added 08:39, 11 June 2013 (UTC). You can remove this notice at any time by removing the {{Talkback}} or {{Tb}} template.

 Brendon is here 08:39, 11 June 2013 (UTC)

Reply[edit]

I noticed I've done lots of crazy copy-and-paste edits for the last three months, this is because I don't have time to rewrite the pages, which I'm going to do it today, but now it's 3am in Vietnam so I may not done it within tonight.--DKH2010 (talk) 20:16, 17 June 2013 (UTC)

BMT paragraph and inaccuracy[edit]

"to undergo rapid development during 2004–09. The plan was approved by the cabinet on 7 September 2004, and consisted of the following extensions:

However, by 2008 only 41 kilometres (25 mi) of the proposed extensions had been constructed. The OTP accordingly made modifications to the plan in November 2008 to provide for a more suitable framework.[1]"

It is incorrect to say that by "2008 only 41kms of the proposed extensions had been constructed". The sentence refers to the plan adopted on 7 September 2004. By 2008 no extension had opened and only the 2.2km BTS Silom line ext to WWY had been constructed but had as yet not opened (May 2009). No proposed extensions as of the Sept 2004 had been constructed at all by 2008!

The sentence should either read "by 2008 no proposed extensions had been constructed". Or, "by 2008 the 41km of existing lines had not been extended nor no new lines added."

It is completely inaccurate hence why it was changed.

As an added point it should be highlighted that the 10 line plan was taken to the 2005 election and the PM promised to implement all lines by the end of the decade. — Preceding unsigned comment added by Yappofloyd (talkcontribs) 07:39, 18 June 2013 (UTC)

When changing a fact cited to a reference, please also replace the reference, because the new facts are no longer supported by the old ref. That's the inaccuracy I was referring to. --Paul_012 (talk) 07:58, 18 June 2013 (UTC)

HDI[edit]

I can't find Thai provinces HDI on the internet, but I found the similar index called HAI (Human Achievement Index), but the values are different. I did not write the HDI index, but I copied from the Provinces of Thailand article, it is already written.--DKH2010 (talk) 13:49, 18 June 2013 (UTC)

I have reverted all my own copy-and-paste edits to be honest, but I notice a lot of unsourced information, I would like you to help removing unsourced information on the article.--DKH2010 (talk) 13:55, 18 June 2013 (UTC)

I am not sure what you are trying to do now after I've looked through your contributions, you deleted everything I wrote and posted messages to admins. Isn't it ok to use layout from another article? I assume that, as long as the article is accurate, it is ok. I've tried reverting my own edits on many articles now.

As you are from Thailand, I would like you to try your best on editing articles about Thailand.

For the Thai license plates, I saw the IPs reverted back again while the negotiation has been finished, it should be done now. I don't want that either. I'm not saying you cannot edit.--DKH2010 (talk) 04:30, 19 June 2013 (UTC)

It's okay to copy from another article, but attribution has to be given as noted in WP:Copying within Wikipedia. Copying the layout is fine, but your copying content and replacing country names resulted in obviously wrong information. For example, when you created Thai national ID card, you mostly replaced "Malaysia" with "Thailand", which resulted in inaccuracies such as a link to MSC Thailand, which doesn't exist, and the claim that "Thailand became the first country in the world to use...", which of course is incorrect. Likewise, when you tried to create the Time in Cambodia article, you replaced Thaksin Shinawatra's name with Hun Sen's, resulting which also is plain wrong. The articles' content should have been written from scratch. --Paul_012 (talk) 21:50, 19 June 2013 (UTC)
I just want to change layout Malaysia -> Thailand -> Cambodia, lol. I don't know much info, or if I know i would change it. Actually we are going to edit soon, like what you did, remove false info. Example at List of Thai loanwords, it's not my job to correct, it's yours since you speak Thai.--DKH2010 (talk) 03:38, 20 June 2013 (UTC)
Oh and what's the "attribute"? How can I put it? Anyway I'm leaving Wikipedia soon.--DKH2010 (talk) 03:40, 20 June 2013 (UTC)

CNNgo as a ref[edit]

I would normally not use just any CNNGo article as a reference but in the case of "World's 50 best foods" for the Thai cuisine article, the poll was organised by the staff, and not a random CNNGo blogger. As such it seemed newsworthy enough to include into the article. Regards, - Takeaway (talk) 15:44, 19 June 2013 (UTC)

Provinces[edit]

I have removed the HDI information on Nonthaburi Province article, the rest should be the same, only the formatting. I want it to be done with every province. The current infobox looks unprofessional. All informations should be the same.--DKH2010 (talk) 17:53, 19 June 2013 (UTC)

Proposed deletion of Time in Cambodia[edit]

Ambox warning yellow.svg

The article Time in Cambodia has been proposed for deletion because of the following concern:

Wikipedia is an encyclopedia, not a time server

While all constructive contributions to Wikipedia are appreciated, content or articles may be deleted for any of several reasons.

You may prevent the proposed deletion by removing the {{proposed deletion/dated}} notice, but please explain why in your edit summary or on the article's talk page.

Please consider improving the article to address the issues raised. Removing {{proposed deletion/dated}} will stop the proposed deletion process, but other deletion processes exist. In particular, the speedy deletion process can result in deletion without discussion, and articles for deletion allows discussion to reach consensus for deletion. --Allen3 talk 11:35, 18 August 2013 (UTC)

Bangkok City Scape[edit]

I am wondering why you removed the photo of the Silom area. The photo that it replaced is sub standard, low res and is for the most part the sky?

The photo that I used is High res, is representative of the "city scape" and far more reasonable of a photo then the one you restored. I see in your history that you do a lot of edits of Thailand and am wondering if you feel that night photo of the Silom area (Financial district) is NOT representative of the true cityscape of Bangkok, and readers would be better served looking at the clouds in the sky over Bangkok?? talk--WPPilot 10:16, 30 August 2013 (UTC)

Replied at Talk:Bangkok#Bangkok City Scape. --Paul_012 (talk) 10:35, 30 August 2013 (UTC)

Thailand[edit]

Hi Paul. I was just wondering if you were aware that I have been trying for over a year to awake interest in a Thai user group with an evebtual view to founding a local chapter. Do you live in Thailand? Perhaps we should meet. Regards, Kudpung กุดผึ้ง (talk)

I wasn't aware of that. I'm in Bangkok, but I haven't had much time for Wikipedia as of late. I believe there is (or was) a substantial community on the Thai Wikipedia, but few users seem to edit both here and there. (I don't.) --Paul_012 (talk) 10:57, 30 August 2013 (UTC)
e last meetup I called was well published on the Thai Wiki, but only one person turned up. Kudpung กุดผึ้ง (talk) 11:33, 30 August 2013 (UTC)

Edit Wars[edit]

You sir are taking on a edit war over photos that have NO TRUE VALUE to the WP readers, please stop and remember that you do not own these pages. Your impression of what is of value with regard to photographs seems to have no true professional history, please stop. I will bring this to the attention of Admins and request that other people provide perspective, you sir do not OWN the Bangkok pages, so please stop stalking my edits and contributions. Thank you: talk --WPPilot 13:49, 30 August 2013 (UTC)

Please read WP:Edit war, thanks. Your attitude isn't really helping here. --Paul_012 (talk) 15:18, 30 August 2013 (UTC)

Stalking edits[edit]

Don't you have anything better to do then stalk my edits here? Most people on Wikipedia communicate, while I may have miss named the file, (it was hot today and I was tired) I am tired of you following my edits. I will dis continue contributing to your pages about Thailand if you continue to stalk me. Use MY talk page if you have something to comment on, and please allow me to correct things that might be incorrect about the photos. I have a talk page that I read and it would be far less disruptive if you were able to communicate like a normal Wiki editor.--WPPilot 16:34, 31 August 2013 (UTC)

Sorry; I was merely trying to help. I'll keep in mind that you prefer to be told before such changes. --Paul_012 (talk) 17:06, 31 August 2013 (UTC)
Thank you, perhaps we got off to a bad start, forgive me if I was a bit outspoken on our efforts here. I have been doing professional photography for many years and my objective is to "always improve" everything that I edit. I am here for a week and plan to reshoot a number of pages. You are clearly an expert on this area and I am not opposed to suggestions, if you have any Paul. As you have seen I have been doing photos of Thailand for many years. I do have most of my equipment with me and would be happy to do anything (photographically) that I can to improve these Thai pages. Cheers.--WPPilot 20:41, 31 August 2013 (UTC)
I'm glad to hear that. I mightn't have been communicating as well as I should have either, so my apologies for that too. --Paul_012 (talk) 02:55, 1 September 2013 (UTC)

Thanks[edit]

Thanks for helping with the Thai sources at the DRV! Hobit (talk) 13:01, 18 September 2013 (UTC)

Flickr image[edit]

Hello Paul,

would you mind if this picture of Wat Phra Dhammakaya complex that you uploaded on flickr (I assume that you are identic with this flickr account owner) would be uploaded to Wikimedia Commons? It would be great for illustrating the magnitude of the temple structures. You have already released it under Creative Commons licence, but I thought that it would be more friendly to ask you beforehand. Kind regards --RJFF (talk) 20:17, 28 October 2013 (UTC)

No problem. I've uploaded it to File:Wat Phra Dhammakaya aerial view May 2010.jpg. --Paul_012 (talk) 11:22, 29 October 2013 (UTC)
Thanks a lot! --RJFF (talk) 19:04, 29 October 2013 (UTC)

Preah Vihear at ITN[edit]

Could you possibly review the revised blurb for this item proposed at ITN/Candidates and see whether you think it is now accurate (apart from the obvious spelling mistake). It doesn't seem to me to answer the entirety of your concerns at main-page errors. Thanks, Espresso Addict (talk) 05:56, 13 November 2013 (UTC)

November 2013[edit]

Hello, I'm BracketBot. I have automatically detected that your edit to Thai Sour Pork may have broken the syntax by modifying 1 "()"s. If you have, don't worry: just edit the page again to fix it. If I misunderstood what happened, or if you have any questions, you can leave a message on my operator's talk page.

List of unpaired brackets remaining on the page:
  • Thai '''sour pork''' or ''naem'' ({{lang-th|แหนม}} is a fermented food developed as a way to preserve food. Different regions have

Thanks, BracketBot (talk) 15:12, 20 November 2013 (UTC)

Disambiguation link notification for November 21[edit]

Hi. Thank you for your recent edits. Wikipedia appreciates your help. We noticed though that when you edited Doi Ang Khang, you added a link pointing to the disambiguation page Rai (check to confirm | fix with Dab solver). Such links are almost always unintended, since a disambiguation page is merely a list of "Did you mean..." article titles. Read the FAQ • Join us at the DPL WikiProject.

It's OK to remove this message. Also, to stop receiving these messages, follow these opt-out instructions. Thanks, DPL bot (talk) 09:18, 21 November 2013 (UTC)

Redlinked categories[edit]

I already do create the desired category sometimes, specifically if and when I am able to be sure that all of the following conditions are true:

  1. the category is genuinely warranted and appropriate (which is not always true, as people frequently add categories that are entirely nonsensical, badly named or far too narrow to ever be anything but an WP:OC#SMALL violation);
  2. it doesn't already exist at another name (which, again, is not always true); and
  3. I know enough about the topic to know what its correct category parentage is.

For example, just in the batch of "uncategorized articles" that I processed today, I personally created at least one new category and fixed the spelling on about a dozen redlinks where the only problem was that somebody had miscapitalized or misspelled some of the words. But if I can't answer yes to all three of those conditions, then I'm not going to directly create the new category as I can't necessarily be sure that I'm not creating unintended new problems in the process. Bearcat (talk) 07:02, 1 December 2013 (UTC)

A Barnstar for You![edit]

Current Events Barnstar.png The Current Events Barnstar
For creating the page on the 2013 Thai protests. Your Friendly Neigborhood Wikipedian (talk) 10:30, 2 December 2013 (UTC)

December 2013[edit]

Hello, I'm BracketBot. I have automatically detected that your edit to Baci may have broken the syntax by modifying 1 "()"s. If you have, don't worry: just edit the page again to fix it. If I misunderstood what happened, or if you have any questions, you can leave a message on my operator's talk page.

List of unpaired brackets remaining on the page:
  • '''''Baci''''' ({{lang-lo|ບາ­ສີ}}, {{lang-th|บายศรี}} ({{RTGS|''bai si''}}) and '''''su kwan''''' (Lao: {{lang|lo|ສູ
  • baci-ceremony.htm|title= Marriage and the Baci Ceremony|accessdate=2010-09-15|publisher=Muangla.com>}}</ref>

Thanks, BracketBot (talk) 22:16, 8 December 2013 (UTC)

"Sala kan parian" or "sala kan prian"?[edit]

I'm not sure why this was changed from "prian" to "parian". Shouldn't it be "prian" per RTGS? - Takeaway (talk) 09:03, 9 December 2013 (UTC)

Hi Paul[edit]

Just wanted to say thanks for your feedback and help. Singora (talk) 08:57, 3 January 2014 (UTC)

Talkback[edit]

Nuvola apps edu languages.svg
Hello, Paul 012. You have new messages at Malik Shabazz's talk page.
Message added 15:55, 17 February 2014 (UTC). You can remove this notice at any time by removing the {{Talkback}} or {{Tb}} template.

File:BangkokMRTMasterPlan-LatestOnJAN2014.jpg[edit]

File:BangkokMRTMasterPlan-LatestOnJAN2014.jpg is many stations name different from http://www.flickr.com/photos/viriyincy/12473114103/, you can check this! — Preceding unsigned comment added by Sirasith (talkcontribs) 17:17, 18 February 2014 (UTC)

File:BigCextraLadprao.jpg[edit]

http://thairetail.blogspot.com/2011/05/big-c-tesco.html was use my article and photo from Prachachat newspaper. — Preceding unsigned comment added by Sirasith (talkcontribs) 17:20, 18 February 2014 (UTC)

Files listed for deletion - Wikipedia:Files for deletion/2014 February 16[edit]

Many People use my photos from my posts in Thailand SSC group, secret group in Facebook (https://www.facebook.com/groups/SSCthailand/). — Preceding unsigned comment added by Sirasith (talkcontribs) 17:25, 18 February 2014 (UTC)

Bueng Kan[edit]

The wiki-link you re-added was wrong as it went to the Bueng Kan Township and not Province. Sentence grammar, and link have been corrected.

Jackfork (talk) 01:52, 3 March 2014 (UTC)

Thanks for catching that. --Paul_012 (talk) 07:01, 3 March 2014 (UTC)

Ram Khamhaeng‎[edit]

I'm highly interested in why you just now up-graded this article to high importance, though my sense of what's currently going on in Thailand, does indeed make it so. I'm making suggestion on its Talk page. —Pawyilee (talk) 13:56, 5 June 2014 (UTC)

I actually downgraded it from Top-importance. I didn't think that reading about King Ram Khamhaeng as an individual was utterly essential to a reader's understanding of Thailand. --Paul_012 (talk) 16:19, 5 June 2014 (UTC)

Thailand coup article assessment[edit]

You have recently changed my assessment to "This article is fairly important to this project, as it covers a general area of knowledge." I think the article and the events are of top importance to Thailand and hence it's project on the Wikipedia. What is your opinion please? I think to say that coup and living under military rule is merely "fairly important" might be an understatement. Dmatteng (talk) 14:18, 5 June 2014 (UTC)

My line of thinking was that as this is somewhere between the 12th and 18th coup in Thailand (depending on how you count), and the second in less than a decade, in the grand scheme of things articles about individual coups like this one may not turn out to be as important to the reader's understanding of Thailand as, say, the summary article History of Thailand and its sub-articles. It's likely that by next year there won't be nearly as much interest in the topic any more. However, I hadn't considered that it may be appropriate to adjust an article's importance assessment as events progress and change. I won't oppose if you want to change it back to Top-importance for now. --Paul_012 (talk) 16:19, 5 June 2014 (UTC)
I agree with your line of reasoning. So I'll change it back to Top-importance for now, and we will reassess it if it will become "just another coup". One issue however, I have watched the Coup leader's speech in which he outlined his plan, and he insists that the reforms will be introduced under military rule, and he intends to step down in one-two years time (if I remember right). This period of time under military rule seems to be significant, and though I don't know the history of other coups this one seems to be different in this important aspect. Dmatteng (talk) 16:04, 10 June 2014 (UTC)

Disambiguation link notification for June 10[edit]

Hi. Thank you for your recent edits. Wikipedia appreciates your help. We noticed though that when you edited List of international schools in Thailand, you added links pointing to the disambiguation pages International Community School and Saint John's International School (check to confirm | fix with Dab solver). Such links are almost always unintended, since a disambiguation page is merely a list of "Did you mean..." article titles. Read the FAQ • Join us at the DPL WikiProject.

It's OK to remove this message. Also, to stop receiving these messages, follow these opt-out instructions. Thanks, DPL bot (talk) 08:54, 10 June 2014 (UTC)

A cookie for you![edit]

Choco chip cookie.png Thanks for your offer of help on a replacement for Dispenser's transcludedchanges tool! The eample you did for Thailand looks great! I have two projects in mind: Wikiproject Globalization and Wikiproject Sociology. Please let me know if you have any questions or if I can somehow contribute some assistance! Regards, Meclee (talk) 14:32, 4 July 2014 (UTC)

A Barnstar for you![edit]

Special Barnstar Hires.png The Special Barnstar
Thank you for compiling the Watchlists for WikiProject Globalization and Wikiproject Sociology! Your work is very much appreciated! You are truly special!

Regards, Meclee (talk) 17:20, 4 July 2014 (UTC)

Scallop diagram improvement[edit]

Hi, Paul, I am contacting you regarding your very helpful comment on my Wikipedia:Featured picture candidates/Neural map of a giant scallop which is up for consideration as a featured picture. I have now added a "sub-diagram" to the diagram that shows the neural system suspended between the two valves of the scallop's body— I am hoping that having done this will encourage you to consider changing your Comment vote to a Support vote! The diagram only has about four more hours left for consideration, and it does not yet have enough Support votes to pass candidacy. Sp if you are willing to consider supporting my revised diagram, please don't wait even a minute, or the chance will be gone! THANK YOU AGAIN! KDS4444Talk 14:44, 9 August 2014 (UTC)

DYK nomination of Hormones the Series[edit]

Symbol question.svg Hello! Your submission of Hormones the Series at the Did You Know nominations page has been reviewed, and some issues with it may need to be clarified. Please review the comment(s) underneath your nomination's entry and respond there as soon as possible. Thank you for contributing to Did You Know! Yoninah (talk) 19:59, 16 August 2014 (UTC)

DYK for Hormones: The Series[edit]

HJ Mitchell | Penny for your thoughts? 22:39, 27 August 2014 (UTC) 12:03, 28 August 2014 (UTC)

Pakorn Lum[edit]

Thanks for pointing out the Thai page-I usually look for the alternate languages but since the writing of that was small I seemed to have missed it and was thinking that this guy has nothing for him. So yeah thanks! Wgolf (talk) 01:04, 30 August 2014 (UTC)

Dr. Pavithran[edit]

Aww okay thanks for the clarification-I was not sure at first but then it seemed like they could of been the same person! Wgolf (talk) 14:16, 2 October 2014 (UTC)

Season's greetings[edit]

Yi peng sky lantern festival San Sai Thailand.jpg

Wishing you a happy Loi Krathong and Yi Peng! - Takeaway (talk) 09:43, 6 November 2014 (UTC)

Thanks. Happy Loi Krathong to you too. --Paul_012 (talk) 09:56, 6 November 2014 (UTC)

Wrong name of category[edit]

Note that in the future, if you make a category page with the wrong name, you can move it to the right name rather than creating a whole new page and tagging the old one for deletion. Jackmcbarn (talk) 15:23, 7 November 2014 (UTC)

Thanks for the tip. As a non-admin, though, that would still leave a redirect, wouldn't it? --Paul_012 (talk) 15:28, 7 November 2014 (UTC)

Requirements Office[edit]

Hello,

In my attempt to help the categorizers, I apparently erred in assigning categories to the above. Rather than cause difficulties, I will cease posting categories to my new articles, and leave that to the experts. I apologize for any difficulties my mistake may have caused you.

Georgejdorner (talk) 15:19, 11 November 2014 (UTC)

Disambiguation link notification for November 15[edit]

Hi. Thank you for your recent edits. Wikipedia appreciates your help. We noticed though that when you edited ASA Architectural Conservation Award, you added a link pointing to the disambiguation page Government House. Such links are almost always unintended, since a disambiguation page is merely a list of "Did you mean..." article titles. Read the FAQ • Join us at the DPL WikiProject.

It's OK to remove this message. Also, to stop receiving these messages, follow these opt-out instructions. Thanks, DPL bot (talk) 10:56, 15 November 2014 (UTC)

Yuan Phai[edit]

Hi, Paul. Thanks. I looked this up before posting the map. As far as I read it, Google actively encourages you to use Google Earth images on the net and elsewhere, but insists (quite reasonably) that the image includes their logo and their copyright claim. See http://www.google.com/permissions/geoguidelines.html. I adjusted the map I made to make sure it conformed to those conditions. So what's the problem?

Thanks for the Historical Park shot. I'd found that and planned to link it in later. Chrispasuk (talk) 01:09, 17 November 2014 (UTC) 1:07, 17 November 2014 (UTC)

Laotian Rebellion (1826-1828) Title[edit]

Hi Paul, I've added some discussion on the title of the Laotian Rebellion (1826-1828) page, also I'll be posting additional references soon. Thanks for your help and interest, if there are any sections that need to be built out I'd appreciate your input- Thanks StampyElephant (talk) 03:16, 2 December 2014 (UTC)

List of butterflies of Indochina[edit]

Hi Paul I wondered about that myself. I put a note on the talk page and on [1]. Best regards and thanks Notafly (talk) 16:59, 8 December 2014 (UTC)

Paul Thanks to your initial interest this article is greatly improved I hope.I am finding Myanmar a problem but one wich may be soon resolved.Best regards Robert aka Notafly (talk) 19:25, 13 December 2014 (UTC)

Orphaned non-free image File:Logo of the Faculty of Medicine, Chulalongkorn University.jpg[edit]

⚠

Thanks for uploading File:Logo of the Faculty of Medicine, Chulalongkorn University.jpg. The image description page currently specifies that the image is non-free and may only be used on Wikipedia under a claim of fair use. However, the image is currently not used in any articles on Wikipedia. If the image was previously in an article, please go to the article and see why it was removed. You may add it back if you think that that will be useful. However, please note that images for which a replacement could be created are not acceptable for use on Wikipedia (see our policy for non-free media).

Note that any non-free images not used in any articles will be deleted after seven days, as described in the criteria for speedy deletion. Thank you. Stefan2 (talk) 00:42, 19 March 2015 (UTC)

Chakhe/krapeu[edit]

Hello Paul,

I would like to invite you to participate in this discussion: Talk:Krapeu#Same instrument? about the question whether or not Thai Chakhe and Cambodian Krapeu may be considered the same instrument and the two articles should be merged. Thanks and kind regards, --RJFF (talk) 11:33, 26 March 2015 (UTC)

Sorry, I have just seen that you have already answered at Talk:Chakhe. My bad. Thanks again. --RJFF (talk) 11:36, 26 March 2015 (UTC)

DYK for Sathorn Unique Tower[edit]

PanydThe muffin is not subtle 07:49, 5 May 2015 (UTC)

Krisda Arunvongse na Ayudhya[edit]

Hi. I saw that you added the fact that Bangkok Governor Krisda Arunvongse na Ayudhya was the same individual as the sport shooter who competed in the 1960 and 1964 Summer Olympics. The Sports Reference link, however, does not mention that he later became Governor and none of the Governor's obituary mention his Olympic participation, which seems like a significant oversight, even if his political career was far more notable. Do you happen to have a source that explicitly connects the two individuals? Canadian Paul 17:51, 29 July 2015 (UTC)

This obituary from the MIT does, and so does the profile on his firm's website. --Paul_012 (talk) 19:10, 29 July 2015 (UTC)
Great, thanks so much! Canadian Paul 17:10, 31 July 2015 (UTC)

Category:Order of the Netherlands Lion and subcategories relisted[edit]

Hello. You participated in either the CFD discussion to delete the above category and its subcategories or the DRV discussion regarding those categories (or both). The result of the DRV was to relist the categories for discussion. This is a notification that they have now been relisted for discussion here. Good Ol’factory (talk) 23:38, 14 October 2015 (UTC)

Thai Union Group[edit]

So far, the COI editors on the Thai Union Group article have been doing quite a nice job of improving the article, and, after the warning, even re-instating the critical refs that initially had been removed from the article. How about waiting a bit to see what else they're going to do? I've re-instated the COI tag, and the article can always be cleaned up later to more fully conform with WP:NPOV. - Takeaway (talk) 12:29, 21 October 2015 (UTC)

Okay, sounds reasonable. --Paul_012 (talk) 13:15, 21 October 2015 (UTC)

Wikipedia:Featured picture candidates/The Sisiters On Exibit[edit]

Always annoying to come back to FPC. Always seems to be at least one image which I can clearly show shouldn't be supported - with links, no less - and yet has five supports. Thanks for at least putting out the arguments. Adam Cuerden (talk) 02:01, 6 November 2015 (UTC)

ArbCom elections are now open![edit]

Hi,
You appear to be eligible to vote in the current Arbitration Committee election. The Arbitration Committee is the panel of editors responsible for conducting the Wikipedia arbitration process. It has the authority to enact binding solutions for disputes between editors, primarily related to serious behavioural issues that the community has been unable to resolve. This includes the ability to impose site bans, topic bans, editing restrictions, and other measures needed to maintain our editing environment. The arbitration policy describes the Committee's roles and responsibilities in greater detail. If you wish to participate, you are welcome to review the candidates' statements and submit your choices on the voting page. For the Election committee, MediaWiki message delivery (talk) 13:40, 23 November 2015 (UTC)

Khanom khai[edit]

I noticed you split the article Khanom khai nok kratha into two: Khanom khai nok kratha and Khanom khai. I recently tagged both for merger due to the fact that they appear to be the same food, as "khanom khai" on its own literally means "dessert egg". I am not familiar with Thai cuisine, however, and you seem to know more than I would on the subject. MB298 (talk) 05:54, 2 January 2016 (UTC) (Please notify me with a talkback template if a reply is posted to this message).

Replied on article talk page. --Paul_012 (talk) 08:01, 3 January 2016 (UTC)

WP:RM[edit]

Hi. Please read WP:RM#CM ("Use this process if there is any reason to believe a move would be contested") I'm contesting it, so this process must be used. Continuing to move a page without discussion can be viewed as disruptive. On another note, if you add dates of deaths of any individual they must be sourced, per WP:BLP, which covers living people and recently deceased people too. Thanks. Lugnuts Dick Laurent is dead 12:57, 3 January 2016 (UTC)

Thanks. I don't feel like spending any more time on the issue right now, though. Now I know you're a very busy contributor and Wikipedia has standards to maintain and all that, but I wonder if you'd considered adopting a less confrontational (and more WP:AGF) approach. It might make other editors more willing to help contribute to the articles you create. Just a thought. --Paul_012 (talk) 13:10, 3 January 2016 (UTC)

Non-free rationale for File:Pin Malakul with Everlasting Calendar, 1958.jpg[edit]

Thanks for uploading or contributing to File:Pin Malakul with Everlasting Calendar, 1958.jpg. I notice the file page specifies that the file is being used under non-free content criteria, but there is not a suitable explanation or rationale as to why each specific use in Wikipedia is acceptable. Please go to the file description page, and edit it to include a non-free rationale.

If you have uploaded other non-free media, consider checking that you have specified the non-free rationale on those pages too. You can find a list of 'file' pages you have edited by clicking on the "my contributions" link (it is located at the very top of any Wikipedia page when you are logged in), and then selecting "File" from the dropdown box. Note that any non-free media lacking such an explanation will be deleted one week after they have been tagged, as described on criteria for speedy deletion. If the file is already gone, you can still make a request for undeletion and ask for a chance to fix the problem. If you have any questions, please ask them at the Media copyright questions page. Thank you. Sfan00 IMG (talk) 15:54, 16 May 2016 (UTC)

Category:State agencies of Thailand has been nominated for discussion[edit]

Category:State agencies of Thailand, which you created, has been nominated for possible deletion, merging, or renaming. A discussion is taking place to see if it abides with the categorization guidelines. If you would like to participate in the discussion, you are invited to add your comments at the category's entry on the categories for discussion page. Thank you. Rathfelder (talk) 20:31, 21 May 2016 (UTC)

Speedy deletion nomination of GDH 559[edit]

If this is the first article that you have created, you may want to read the guide to writing your first article.

You may want to consider using the Article Wizard to help you create articles.

A tag has been placed on GDH 559 requesting that it be speedily deleted from Wikipedia. This has been done under section A7 of the criteria for speedy deletion, because the article appears to be about an organization or company, but it does not credibly indicate how or why the subject is important or significant: that is, why an article about that subject should be included in an encyclopedia. Under the criteria for speedy deletion, such articles may be deleted at any time. Please read more about what is generally accepted as notable.

If you think this page should not be deleted for this reason, you may contest the nomination by visiting the page and clicking the button labelled "Contest this speedy deletion". This will give you the opportunity to explain why you believe the page should not be deleted. However, be aware that once a page is tagged for speedy deletion, it may be removed without delay. Please do not remove the speedy deletion tag from the page yourself, but do not hesitate to add information in line with Wikipedia's policies and guidelines. If the page is deleted, and you wish to retrieve the deleted material for future reference or improvement, then please contact the deleting administrator. WWGB (talk) 10:28, 24 May 2016 (UTC)

Doi Inthanon National Park observatory image revert[edit]

Doi Inthanon Park - Telescope.jpg

Hi Paul. :) Re this, so what does it show? Best, Anna Frodesiak (talk) 23:32, 24 May 2016 (UTC)

It's a small test telescope that was set up prior to the establishment of the observatory. --Paul_012 (talk) 04:36, 25 May 2016 (UTC)
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, I see. Okay. I didn't notice that. Many thanks! :) Anna Frodesiak (talk) 04:39, 25 May 2016 (UTC)

Your submission at Articles for creation: GDH 559 (May 26)[edit]

AFC-Logo Decline.svg
Your recent article submission to Articles for Creation has been reviewed! Unfortunately, it has not been accepted at this time. The reason left by APerson was: Please check the submission for any additional comments left by the reviewer. You are encouraged to edit the submission to address the issues raised and resubmit when they have been resolved.
APerson (talk!) 00:20, 26 May 2016 (UTC)


Teahouse logo
Hello! Paul 012, I noticed your article was declined at Articles for Creation, and that can be disappointing. If you are wondering why your article submission was declined, please post a question at the Articles for creation help desk. If you have any other questions about your editing experience, we'd love to help you at the Teahouse, a friendly space on Wikipedia where experienced editors lend a hand to help new editors like yourself! See you there! APerson (talk!) 00:20, 26 May 2016 (UTC)

Orphaned non-free image File:GDH 559 logo.png[edit]

⚠

Thanks for uploading File:GDH 559 logo.png. The image description page currently specifies that the image is non-free and may only be used on Wikipedia under a claim of fair use. However, the image is currently not used in any articles on Wikipedia. If the image was previously in an article, please go to the article and see why it was removed. You may add it back if you think that that will be useful. However, please note that images for which a replacement could be created are not acceptable for use on Wikipedia (see our policy for non-free media).

Note that any non-free images not used in any articles will be deleted after seven days, as described in the criteria for speedy deletion. Thank you. --B-bot (talk) 17:38, 1 June 2016 (UTC)

2016 Wikimedia Foundation Executive Director Search Community Survey[edit]

The Board of Trustees of the Wikimedia Foundation has appointed a committee to lead the search for the foundation’s next Executive Director. One of our first tasks is to write the job description of the executive director position, and we are asking for input from the Wikimedia community. Please take a few minutes and complete this survey to help us better understand community and staff expectations for the Wikimedia Foundation Executive Director.

  • Survey, (hosted by Qualtrics)

Thank you, The Wikimedia Foundation Executive Director Search Steering Committee via MediaWiki message delivery (talk) 21:48, 1 June 2016 (UTC)

Your submission at Articles for creation: History of Thailand since 2001 (June 13)[edit]

AFC-Logo Decline.svg
Your recent article submission to Articles for Creation has been reviewed! Unfortunately, it has not been accepted at this time. The reason left by KylieTastic was: Please check the submission for any additional comments left by the reviewer. You are encouraged to edit the submission to address the issues raised and resubmit when they have been resolved.
KylieTastic (talk) 21:44, 13 June 2016 (UTC)
Thanks, but that draft was still very much a work in progress and never intended for submission. The user who placed the submission template seems to have misunderstood my intentions. --Paul_012 (talk) 08:56, 15 June 2016 (UTC)

Orphaned non-free image File:Thai money.jpg[edit]

⚠

Thanks for uploading File:Thai money.jpg. The image description page currently specifies that the image is non-free and may only be used on Wikipedia under a claim of fair use. However, the image is currently not used in any articles on Wikipedia. If the image was previously in an article, please go to the article and see why it was removed. You may add it back if you think that that will be useful. However, please note that images for which a replacement could be created are not acceptable for use on Wikipedia (see our policy for non-free media).

Note that any non-free images not used in any articles will be deleted after seven days, as described in the criteria for speedy deletion. Thank you. --B-bot (talk) 18:22, 15 June 2016 (UTC)

File:Windsor Palace (Thailand).jpg listed for discussion[edit]

Information.svg

A file that you uploaded or altered, File:Windsor Palace (Thailand).jpg, has been listed at Wikipedia:Files for discussion. Please see the discussion to see why it has been listed (you may have to search for the title of the image to find its entry). Feel free to add your opinion on the matter below the nomination. Thank you. Magog the Ogre (t c) 17:05, 19 June 2016 (UTC)

Recent history of Thailand listed at Redirects for discussion[edit]

Information.svg

An editor has asked for a discussion to address the redirect Recent history of Thailand. Since you had some involvement with the Recent history of Thailand redirect, you might want to participate in the redirect discussion if you have not already done so. Steel1943 (talk) 04:31, 21 June 2016 (UTC)

Your submission at Articles for creation: GDH 559 (June 27)[edit]

AFC-Logo Decline.svg
Your recent article submission to Articles for Creation has been reviewed! Unfortunately, it has not been accepted at this time. The reason left by Omni Flames was: Please check the submission for any additional comments left by the reviewer. You are encouraged to edit the submission to address the issues raised and resubmit when they have been resolved.
Omni Flames (talk) 10:55, 27 June 2016 (UTC)

@Omni Flames:, I'd like some explanation. Thanks. --Paul_012 (talk) 11:16, 27 June 2016 (UTC)

Your submission at Articles for creation: GDH 559 has been accepted[edit]

AFC-Logo.svg
GDH 559, which you submitted to Articles for creation, has been created.
The article has been assessed as Stub-Class, which is recorded on the article's talk page. You may like to take a look at the grading scheme to see how you can improve the article.

You are more than welcome to continue making quality contributions to Wikipedia. Note that because you are a logged-in user, you can create articles yourself, and don't have to post a request. However, you may continue submitting work to Articles for Creation if you prefer.

Thank you for helping improve Wikipedia!

Omni Flames (talk) 09:37, 29 June 2016 (UTC)

Category:Public organizations of Thailand has been nominated for discussion[edit]

Category:Public organizations of Thailand, which you created, has been nominated for possible deletion, merging, or renaming. A discussion is taking place to see if it abides with the categorization guidelines. If you would like to participate in the discussion, you are invited to add your comments at the category's entry on the categories for discussion page. Thank you. Rathfelder (talk) 19:03, 26 July 2016 (UTC)