User talk:Qasinka

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Welcome!

Hello Qasinka, and welcome to Wikipedia! Thank you for your contributions. I hope you like the place and decide to stay. Here are a few good links for newcomers:

I hope you enjoy editing here and being a Wikipedian! Please sign your name on talk pages using four tildes (~~~~); this will automatically produce your name and the date. If you have any questions, check out Wikipedia:Where to ask a question or ask me on my talk page. Again, welcome!  -- KHM03 20:16, 26 December 2005 (UTC)

Thanks for help here[edit]

Thanks for the help here, it is always nice to find more people get working on Czech topics. Pavel Vozenilek 14:31, 19 February 2006 (UTC)

Regions[edit]

Perhaps you could write a short article on currently used subdivisions of the Czech Republic. AFAIK no such information is available here. Pavel Vozenilek 19:50, 21 February 2006 (UTC)

Wikics template[edit]

Hi Quasinka! I've just created a new template to indicate English Wikipedia user who also contribute to the Czech Wikipedia.

Template:User wikics

Feel free to add it to your userboxes if you like it. Happy Easter. Daniel Šebesta (talkcontribs) 23:32, 13 April 2006 (UTC)

Zaolzie[edit]

Cześć. Nimiałabyś zajem kapke przidać jaksich informacji do artykułów o miastach apod. na Zaolziu? Wiym żeś je z Trzyńca, także se w lokalnej historii wyznosz. - Darwinek 15:40, 9 October 2006 (UTC)

SCEAV[edit]

Hello. Bishop Piętak is not surely Czech and bishop Volný/Wolny? Well, my family knows him personally, he also baptised me :) and I can tell he and his son also, both are ethnic Poles, although they both very probably declare Czech nationality when we think of their behaviour in Bludovice... :) - Darwinek 09:18, 10 February 2007 (UTC)

Also from what I know, vast majority of followers in ČR are Polish, both self-declared and ethnic. E.g. average citizen Cienciala or Byrtus praying in Czech can be self-declared Czech but ethnically is Polish, and you know that :). Read some books by Siwek about ethnicity in this region. Take Český Těšín for example, where Czech lutherans attend church of Česká církev evangelická augsburského vyznání at Rozvoj. - Darwinek 09:24, 10 February 2007 (UTC)

No tak, nasz region zawsze był czarująco specyficzny. :) Trudno jednoznacznie określić wiele rzeczy, sami często jesteśmy pogubieni, nie mowiąc o obcokrajowcach albo ludzi "ni tustela" :). Ja jestem konfirmowany Na Niwach, czyli mam fajne doświadczenia z lat nie tyle odległej przeszłości. :) Oceniając twój polski dochodzę do wniosku, że także ukończyłeś polską szkołę :). Kiedyś planowaliśmy razem z DTG i Augiaszem jakieś małe spotkanko ludzi tustela-wikipedystów, ale w końcu musiałem zrezygnować i pojechać gdzieś ze swoją rodziną. DTG nie jest nadal aktywny, Augiasz też bardzo mało. Może zorganizujemy jakieś spotkanie? Z tego co wiem, jesteś z Trzyńca, więc nie będzie raczej żadnego problemu z odległością. - Darwinek 13:44, 12 February 2007 (UTC)

Sęk w tym, że z tego co wiem, tylko my dwa jesteśmy nadal aktywni. Na pewno będzie fajnie spotkać się kiedyś, tylko trzeba może więcej użytkowników. Wiesz może o kimś dalszym ? - Darwinek 08:52, 13 February 2007 (UTC)

Did you know that Darwinek is also a self-declared Czech ([1])? And he is not pushing POV, no, no. :) --Xixaxu 13:03, 27 May 2007 (UTC)


Welcome to WikiProject Czech Republic!
Coat of arms of the Czech Republic.svg
Hi, and welcome to the Czech Republic WikiProject!
  • We are the project collecting, improving and maintaining articles related to the Czech Republic, Czechoslovakia, medieval Bohemia, Moravia and Silesia and Samo's Empire
  • Please feel free to add membership userbox on your page {{User WikiProject Czech Republic}}
  • If you spot any article within the scope of our project please add our tag {{WikiProject Czech Republic}} on its talk page
  • In case of any questions use talk page of our project
  • We wish you happy editing !
  • ≈Tulkolahten≈≈talk≈ 14:03, 27 April 2007 (UTC)

Cieszyn Silesian dialect[edit]

Hello Qasinka! Please have a look at the above article, including its discussion page. I would be grateful if you could add your comments on the Hannan's book there. Thank you.--Xixaxu 12:52, 27 May 2007 (UTC)

Image tagging for Image:Qasinka.jpeg[edit]

Thanks for uploading Image:Qasinka.jpeg. The image has been identified as not specifying the source and creator of the image, which is required by Wikipedia's policy on images. If you don't indicate the source and creator of the image on the image's description page, it may be deleted some time in the next seven days. If you have uploaded other images, please verify that you have provided source information for them as well.

For more information on using images, see the following pages:

This is an automated notice by OrphanBot. For assistance on the image use policy, see Wikipedia:Media copyright questions. 16:09, 12 July 2007 (UTC)

Guty[edit]

Czesc. Tyn kosciol wlasnie reprezentuje polski spoleczynstwo z tej starej ery sprzed uswiadamiana narodowego narodow. Guciorze sie wtedy brali isto jyny za "tustelaninow", nic to owszem nie miyni na tym, ze byli etnicznie Polokami. Koscioly w Pradze byly tez postawione w starej erze a tez som symbolami Czechow a "češství", jak prawi nasz pan profesor. To, ze tam w Gutach nima polskigo napisu nic nie znaczy. Na kapliczce na Kozubowej tez polskigo nima, widziolech jyny czeski, przitym jom stawiol polski ksiondz. Tyn kosciol tam je wlasnie tymu, ze je zacnom, piynknom przipominkom tych starych czasow. Takich budynkow tu moc nima a Piast (dawniyj Polonia) reprezentuje, jak prawisz, uz raczyj tyn okres napiyntych stosunkow. O symbolicznym znaczyniu kosciolka w Gutach dlo polskigo spoleczynstwa na Zaolziu pieknie pisze Zahradnik na poczontku swoich Korzyni Zaolzia. Je to symbol naszego gorolskigo ludu. - Darwinek 22:24, 20 October 2007 (UTC)

Wesołych Świónt[edit]

Darwinek wishes you a Merry Christmas!

Czau. Wesołych i pożegnanych Świónt Bożego Narodzynia i wszystkigo najlepszego do Nowego Roku życzym. - Darwinek (talk) 11:25, 21 December 2007 (UTC)

Witej ponownie. Nie doszło mi, że ŚKEWA nie operuje w Polsce, artykuł o polski luterański cyrkwi wyglóndo na razie kapke biydnie myślym. Inaczy dziynka za poprawki w Strumiyniu a Drogomyślu. Staróm se zmapować cały ŚC, abych móg wytworzyć szablon, kiery by pokazywoł wszystki miejscowości ŚC. Jesi idzie o te czeski, nikiedy śmiyszne egzonymy (Děhylov :)), zapraszóm na strónke List of Czech exonyms for places in the Polish part of Cieszyn Silesia. Trza to tam uzupełnić. Nimóm żodnego źródła na te czeski nazwy. - Darwinek (talk) 11:58, 30 December 2007 (UTC)

Dziynka. Tobie też wszystkigo nejlepszego w tym nowym roku. :) - Darwinek (talk) 12:59, 30 December 2007 (UTC)

Cześć. Wyglóndo to dość ciekawie, niestety tego nimajóm nigdzi w Cieszynie, ale nima problem, w Ołomuńcu, kaj robiym szkołym to majóm, także jak kiedy bedym mioł wolny czas tak se to isto zajdym pojczać. Dziynka za typ! - Darwinek (talk) 21:10, 5 January 2008 (UTC)

Use of "Teschen" is self-evident in German-speaking populace. Personally I've never heard someone using Teschen now, but several times when people got more drunk in local gospa. Besides source should be provided for such highly controversial statement. Try to add to Gdańsk that it is nowadays called Danzig by some (which is also partially true) and see the storm it will unleash. By the way I think it is quite redundant. Třinec is also called 3nec and Jablunkov Džablo (Dżablo) by many people and we don't state it as unnecessary fact. - Darwinek (talk) 22:15, 23 February 2008 (UTC)

I see what you mean. Sure, it is also used in English-language acedemic works, you are right of course, but that's the case of many larger or more important towns in Poland, i.e. the use of former German names, which became widely used in English also due to their proximity to English language. - Darwinek (talk) 13:07, 24 February 2008 (UTC)


Invite to Lutheranism Wikiproject[edit]

Okay, your imput would be somewhat appreciated, because the discussion for the next project at Collaboration#Next_Collaboration is slow. But if you join, you will be informed when we actually do something!

Luthseal.gif You are invited to participate in Lutheranism WikiProject, a project dedicated to developing and improving articles about Lutheranism. We are currently discussing prospects for the project. Your input would be greatly appreciated!


Epiphyllumlover(talk) 18:09, 22 February 2009 (UTC)


Martin Bucer up for Featured Article Review[edit]

I just wanted to let you know that you can vote for or against Martin Bucer being the featured article at Wikipedia:Featured_article_candidates/Martin_Bucer#Martin_Bucer. Thanks! --Epiphyllumlover (talk) 21:21, 13 April 2009 (UTC)

Třinec and Trzyniec (official_name in infobox)[edit]

Please help us on Talk:Třinec. Díky. --mj41 (talk) 11:55, 1 April 2010 (UTC)

Non-free rationale for File:P. Jan Bula.JPG[edit]

Thanks for uploading or contributing to File:P. Jan Bula.JPG. I notice the file page specifies that the file is being used under non-free content criteria, but there is not a suitable explanation or rationale as to why each specific use in Wikipedia is acceptable. Please go to the file description page, and edit it to include a non-free rationale.

If you have uploaded other non-free media, consider checking that you have specified the non-free rationale on those pages too. You can find a list of 'file' pages you have edited by clicking on the "my contributions" link (it is located at the very top of any Wikipedia page when you are logged in), and then selecting "File" from the dropdown box. Note that any non-free media lacking such an explanation will be deleted one week after they have been tagged, as described on criteria for speedy deletion. If the file is already gone, you can still make a request for undeletion and ask for a chance to fix the problem. If you have any questions, please ask them at the Media copyright questions page. Thank you. J Milburn (talk) 22:39, 15 November 2011 (UTC)

Ichthus: January 2012[edit]

Ichthus dark yellow.png

ICHTHUS

January 2012

Ichthus is the newsletter of Christianity on Wikipedia • It is published by WikiProject Christianity
For submissions contact the Newsroom • To unsubscribe add yourself to the list here

File:Qasinka.jpeg missing description details[edit]

Dear uploader: The media file you uploaded as:

is missing a description and/or other details on its image description page. If possible, please add this information. This will help other editors make better use of the image, and it will be more informative to readers.

If you have any questions, please see Help:Image page. Thank you. Message delivered by Theo's Little Bot (opt-out) 15:51, 22 June 2013 (UTC)

Disambiguation link notification for November 30[edit]

Hi. Thank you for your recent edits. Wikipedia appreciates your help. We noticed though that when you edited Johann von Staupitz, you added a link pointing to the disambiguation page Czech (check to confirm | fix with Dab solver). Such links are almost always unintended, since a disambiguation page is merely a list of "Did you mean..." article titles. Read the FAQ • Join us at the DPL WikiProject.

It's OK to remove this message. Also, to stop receiving these messages, follow these opt-out instructions. Thanks, DPL bot (talk) 09:06, 30 November 2013 (UTC)

Your account will be renamed[edit]

02:33, 20 March 2015 (UTC)

ArbCom elections are now open![edit]

Hi,
You appear to be eligible to vote in the current Arbitration Committee election. The Arbitration Committee is the panel of editors responsible for conducting the Wikipedia arbitration process. It has the authority to enact binding solutions for disputes between editors, primarily related to serious behavioural issues that the community has been unable to resolve. This includes the ability to impose site bans, topic bans, editing restrictions, and other measures needed to maintain our editing environment. The arbitration policy describes the Committee's roles and responsibilities in greater detail. If you wish to participate, you are welcome to review the candidates' statements and submit your choices on the voting page. For the Election committee, MediaWiki message delivery (talk) 13:39, 23 November 2015 (UTC)

Proposed deletion of Bohuslav Kokotek[edit]

Ambox warning yellow.svg

The article Bohuslav Kokotek has been proposed for deletion because it appears to have no references. Under Wikipedia policy, this biography of a living person will be deleted unless it has at least one reference to a reliable source that directly supports material in the article.

If you created the article, please don't be offended. Instead, consider improving the article. For help on inserting references, see Referencing for beginners, or ask at the help desk. Once you have provided at least one reliable source, you may remove the {{prod blp/dated}} tag. Please do not remove the tag unless the article is sourced. If you cannot provide such a source within seven days, the article may be deleted, but you can request that it be undeleted when you are ready to add one. Arbor Fici (talk) 15:12, 26 July 2016 (UTC)

Disambiguation link notification for August 18[edit]

Hi. Thank you for your recent edits. Wikipedia appreciates your help. We noticed though that when you edited Jakub Kunvaldský, you added a link pointing to the disambiguation page Czech (check to confirm | fix with Dab solver). Such links are almost always unintended, since a disambiguation page is merely a list of "Did you mean..." article titles. Read the FAQ • Join us at the DPL WikiProject.

It's OK to remove this message. Also, to stop receiving these messages, follow these opt-out instructions. Thanks, DPL bot (talk) 09:27, 18 August 2016 (UTC)

Disambiguation link notification for September 2[edit]

Hi. Thank you for your recent edits. Wikipedia appreciates your help. We noticed though that when you edited How Great Thou Art, you added a link pointing to the disambiguation page Czech (check to confirm | fix with Dab solver). Such links are almost always unintended, since a disambiguation page is merely a list of "Did you mean..." article titles. Read the FAQ • Join us at the DPL WikiProject.

It's OK to remove this message. Also, to stop receiving these messages, follow these opt-out instructions. Thanks, DPL bot (talk) 10:06, 2 September 2016 (UTC)

Europe 10,000 Challenge invite[edit]

Hi. The Wikipedia:WikiProject Europe/The 10,000 Challenge has recently started, based on the UK/Ireland Wikipedia:The 10,000 Challenge. The idea is not to record every minor edit, but to create a momentum to motivate editors to produce good content improvements and creations and inspire people to work on more countries than they might otherwise work on. There's also the possibility of establishing smaller country or regional challenges for places like Germany, Italy, the Benelux countries, Iberian Peninsula, Romania, Slovenia etc, much like Wikipedia:The 1000 Challenge (Nordic). For this to really work we need diversity and exciting content and editors from a broad range of countries regularly contributing. If you would like to see masses of articles being improved for Europe and your specialist country like Wikipedia:WikiProject Africa/The Africa Destubathon, sign up today and once the challenge starts a contest can be organized. This is a way we can target every country of Europe, and steadily vastly improve the encyclopedia. We need numbers to make this work so consider signing up as a participant and also sign under any country sub challenge on the page that you might contribute to! Thank you. --MediaWiki message delivery (talk) 21:09, 7 November 2016 (UTC)

ArbCom Elections 2016: Voting now open![edit]

Scale of justice 2.svg Hello, Qasinka. Voting in the 2016 Arbitration Committee elections is open from Monday, 00:00, 21 November through Sunday, 23:59, 4 December to all unblocked users who have registered an account before Wednesday, 00:00, 28 October 2016 and have made at least 150 mainspace edits before Sunday, 00:00, 1 November 2016.

The Arbitration Committee is the panel of editors responsible for conducting the Wikipedia arbitration process. It has the authority to impose binding solutions to disputes between editors, primarily for serious conduct disputes the community has been unable to resolve. This includes the authority to impose site bans, topic bans, editing restrictions, and other measures needed to maintain our editing environment. The arbitration policy describes the Committee's roles and responsibilities in greater detail.

If you wish to participate in the 2016 election, please review the candidates' statements and submit your choices on the voting page. MediaWiki message delivery (talk) 22:08, 21 November 2016 (UTC)