User talk:Včelka Mája 2

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Zase něgdo nevi co je to Google a nedokáže v něm hledat. Psát sem něco je ztráta času, gdyž enwiki vládnou lidi, kery ani nedovedou vyhledávat v Googlu a vůbec logicki myslet. Znám už několik Wikiprojektů, ale nigde sem nepotkal lidi s tak nízkou inteligencí jako tady. Nepochopim jak se tadle Wikipedie mohla tak rozrůst, gdyž ji střežej dute hlavy pro kery neni nic dostatečně dobry.

Začněte konečně myslet nebo to opravdu vy Anglani duty nemate mozek.

Debilita zdejšich uživatelu opravdu nema hranic.[1]

English translate[edit]

Again, somebody does not know how search in Google and unable Search in it. Write something here is a waste of time when enwiki dominate people who are unable search in Google and unable think logically. I've known several Wikiprojects, but nowhere I met people with such low intelligence like this. Understand how this could Wikipedia and grow when it is guarded by hollow head for anything that is not good enough.

Finally Begin to think, or is it really you limey duty has no brain.

Debility of local user really has no boundaries.[2]

Refrences[edit]