Vân Hà

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Vân Hà
Commune and village
Country  Vietnam
Province Bắc Giang Province
District Việt Yên
Time zone UTC+7 (UTC+7)

Vân Hà is a commune () and village in Việt Yên District, Bắc Giang Province, in northeastern Vietnam.[1]

References[edit]