Võros

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Võros/Võro
võrokõsõq
võrukesed
võrolaiset
Võro lipp.png
Võro flag
Total population
50,000 to 70,000 (74,499[1])
Regions with significant populations
 Estonia
Languages
Võro, Standard Estonian
Religion
Eastern Orthodox, Evangelical Lutheran
Related ethnic groups
Estonians  · Setos
Pulga, a native Võro speaker.

Võros (Võro: võrokõsõq, pronounced [vɤrokɤsəʔ], Estonian: võrukesed, Finnish: võrolaiset) are inhabitants of historical Võromaa (Vana Võromaa), a region in Southeastern Estonia (Võru and Põlva Counties with parts extending into Valga and Tartu Counties). The term is particularly used by proponents of a regional identity.

About 70,000 people live in historical Võromaa and many more identify as Võros although they live outside the territory, mostly in Tartu and Tallinn.

See also[edit]

External links[edit]

References[edit]

  • Ehala, Martin & Niglas, Katrin (2007): Empirical evaluation of a mathematical model of ethnolinguistic vitality: the case of Võro. Journal of Multilingual and Multicultural Development.
  • Eichenbaum, K.; Pajusalu, K. (2001): Setode ja võrokeste keelehoiakutest ja identiteedist. - Keel ja Kirjandus nr 7, lk. 483-489.
  • Eller, K. (1999): Võro-Seto language. Võro Instituut'. Võro.
  • Valk, A. (2000). Võrokeste identiteedist. K. Koreinik, J. Rahman (toim.) A kiilt rahvas kynõlõs.. Võrokeste keelest, kommetest, identiteedist (lk. 39-56). Võro Instituut, Võro.