Vietnamese Golden Ball

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Vietnamese Golden Ball (Vietnamese: Quả bóng vàng Việt Nam) also referred to as Vietnamese Footballer of the Year, is an annual association football award for the best performances of Vietnamese footballer over the previous year. Presented since 1995 by Sài Gòn Giải Phóng Newspaper. The first winner was striker Le Huynh Duc. Since 2001, It also awards Young Player of the Year, Best Woman Player of the year and Best Foreign Player of the year. The current holder of the award, as selected in 2016, is Hà Nội T&T's midfielder Phạm Thành Lương.

Winners[edit]

  • Men
Year Golden Ball Silver Ball Bronze Ball
Name CLUB Name CLUB Name CLUB
1995 Lê Huỳnh Đức Hồ Chí Minh City Police F.C. Nguyễn Văn Cường Bình Định Nguyễn Hữu Đang Khánh Hòa
1996 Võ Hoàng Bửu Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn Trần Công Minh Đồng Tháp F.C. Nguyễn Hồng Sơn Thể Công F.C.
1997 Lê Huỳnh Đức (2) Hồ Chí Minh City Police F.C. Nguyễn Hữu Thắng P. Sông Lam Nghệ An Trần Công Minh Đồng Tháp F.C.
1998 Nguyễn Hồng Sơn Thể Công F.C. Lê Huỳnh Đức Hồ Chí Minh City Police F.C. Trần Công Minh Đồng Tháp F.C.
1999 Trần Công Minh Đồng Tháp F.C. Lê Huỳnh Đức Hồ Chí Minh City Police F.C. Nguyễn Hồng Sơn Thể Công F.C.
2000 Nguyễn Hồng Sơn (2) Thể Công F.C. Lê Huỳnh Đức Hồ Chí Minh City Police F.C. Đỗ Văn Khải Hải Quan
2001 Võ Văn Hạnh P. Sông Lam Nghệ An Đỗ Văn Khải Hải Quan Lưu Ngọc Mai [1] Woman team District 1, Ho Chi Minh City
2002 Lê Huỳnh Đức (3) Ngân hàng Đông Á F.C. Trần Minh Quang Bình Định Huỳnh Hồng Sơn Cảng Sài Gòn
2003 Phạm Văn Quyến P. Sông Lam Nghệ An Phan Văn Tài Em Đồng Tâm Long An F.C. Nguyễn Hữu Thắng Bình Dương F.C.
2004 Lê Công Vinh P. Sông Lam Nghệ An Thạch Bảo Khanh Thể Công F.C. Phan Văn Tài Em Đồng Tâm Long An F.C.
2005 Phan Văn Tài Em Đồng Tâm Long An F.C. Lê Công Vinh P. Sông Lam Nghệ An Lê Tấn Tài Khatoco Khánh Hòa
2006 Lê Công Vinh (2) P. Sông Lam Nghệ An Nguyễn Minh Phương Đồng Tâm Long An F.C. Lê Tấn Tài Khatoco Khánh Hòa
2007 Lê Công Vinh (3) P. Sông Lam Nghệ An Nguyễn Minh Phương Đồng Tâm Long An F.C. Nguyễn Vũ Phong Bình Dương F.C.
2008 Dương Hồng Sơn T&T Hà Nội Vũ Như Thành Bình Dương F.C. Lê Công Vinh T&T Hà Nội
2009 Phạm Thành Lương Hanoi ACB Nguyễn Vũ Phong Bình Dương F.C. Bùi Tấn Trường Đồng Tháp F.C.

References[edit]

  1. ^ For the only time, a woman receive the award along with the men.

External links[edit]