Volleyball Vietnam League

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Volleyball Vietnam League
Current season, competition or edition:
Current sports event 2019 Volleyball Vietnam League
SportVolleyball
Founded2004
No. of teamsM: 10
W: 10
CountryVietnam
ConfederationAVC
Most recent
champion(s)
M: TP. HCM (2nd title)
W: VTV Bình Điền Long An (4th title)
Most titlesM: Thể Công (4th titles)
W: Thông tin LVPB (9th titles)
TV partner(s)VTV, VTC
Level on pyramid1
International cup(s)AVC Championship
Official websiteOfficial website

The Volleyball Vietnam League (Vietnamese: Giải vô địch bóng chuyền Việt Nam) is the top-level volleyball league for both men and women in Vietnam. It is organized by the Volleyball Federation of Vietnam.

The champion team qualifies for the AVC Club Volleyball Championship.

Men[edit]

Current clubs 2019[edit]

  • TP. HCM
  • Biên Phòng
  • Sanest Khánh Hòa
  • Hà Tĩnh
  • SXKT Vĩnh Long
  • Thể Công
  • Tràng An Ninh Bình
  • Long An
  • Bến Tre
  • VLXD Bình Dương

Titles By Season[edit]

Season Champions Runners-Up Third Place
2019
2018 TP. HCM Thể Công Tràng An Ninh Bình
2017 Sanest Khánh Hòa Thể Công Tràng An Ninh Bình
2016 Thể Công Sanest Khánh Hòa Biên Phòng
2015 Maseco TP. HCM Sanest Khánh Hòa XSKT Vĩnh Long
2014 Thể Công Đức Long Gia Lai Sanest Khánh Hòa
2013 Đức Long Gia Lai Thể Công Maseco TP. HCM
2012 Tràng An Ninh Bình Đức Long Gia Lai Thể Công
2011 Biên Phòng Sanest Khánh Hòa Thể Công
2010 Tràng An Ninh Bình Long An Biên Phòng
2009 Biên Phòng Tràng An Ninh Bình Long An
2008 Sanest Khánh Hòa Thể Công Long An
2007 Thể Công Long An Tràng An Ninh Bình
2006 Tràng An Ninh Bình Thể Công Công An Vĩnh Phúc
2005 Thể Công Bưu Điện Hà Nội Becamex ARMY 4
2004 Bưu Điện Hà Nội Thể Công Công An TP. HCM

Titles By Club[edit]

Club Champions Runners-Up Third Place
Thể Công
4
6
2
Tràng An Ninh Bình
3
1
3
Sanest Khánh Hòa
2
3
1
Biên Phòng
2
0
2
TP. HCM
2
0
1
Đức Long Gia Lai
1
2
0
Bưu Điện Hà Nội
1
1
0
Long An
0
2
2
XSKT Vĩnh Long
0
0
1
Công An TP. HCM
0
0
1
Công An Vĩnh Phúc
0
0
1
Becamex ARMY 4
0
0
1

Woman[edit]

Current clubs 2019[edit]

Titles By Season[edit]

Season Champions Runners-up Third place
2019
2018 VTV Bình Điền Long An Thông tin LVPB Vietinbank VC
2017 VTV Bình Điền Long An Thông tin LVPB Vietinbank VC
2016 Vietinbank VC Thông tin LVPB VTV Bình Điền Long An
2015 Thông tin LVPB Vietinbank VC VTV Bình Điền Long An
2014 Thông tin LVPB VTV Bình Điền Long An Vietinbank VC
2013 Thông tin LVPB Vietinbank VC Vietsov Petro
2012 Thông tin LVPB Vietinbank VC VTV Bình Điền Long An
2011 VTV Bình Điền Long An Thông tin LVPB Vietinbank VC
2010 Thông tin LVPB Vietsov Petro VTV Bình Điền Long An
2009 VTV Bình Điền Long An Thông tin LVPB PV Oil Thái Bình
2008 Thông tin LVPB Vital Thái Bình VTV Bình Điền Long An
2007 Vital Thái Bình VTV Bình Điền Long An Vietinbank VC
2006 Thông tin LVPB Vital Thái Bình Vietinbank VC
2005 Thông tin LVPB Kingphar Quảng Ninh VTV Bình Điền Long An
2004 Thông tin LVPB Vital Thái Bình Bưu Điện Hà Nội

Titles By Club[edit]

Club Champions Runners-Up Third Place
Thông tin LVPB
9
5
0
VTV Bình Điền Long An
4
2
6
Vietinbank VC
1
3
6
Mikado Thái Bình
1
3
1
Vietsov Petro
0
1
1
Kingphar Quảng Ninh
0
1
0
Hóa Chất Đức Giang Hà Nội
0
0
1

External links[edit]