Voruta (newspaper)

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Voruta is a Lithuanian weekly historical newspaper, founded in 1989 by Juozas Vercinkevičius.[1]

Preparations for publishing Voruta started in 1988 and first trial issue was published in 1989. Edvardas Gudavičius, Regina Žepkaitė, Antanas Tyla, Arūnas Bubnys, Vincas Martinkėnas, Zigmas Zinkevičius, Nastazija Kairiūkštytė, Stasys Buchaveckas, Kęstutis Makariūnas, Antanas Suraučius, Juozas Vaina, Kazimieras Garšva, Evaldas Gečiauskas among other authors published their works in Voruta.[1]

Newspaper is named after Voruta, a mythical capital of the Lithuania established in the time of king Mindaugas in the 13th century.

Criticism[edit]

The newspaper has been noted for leaning towards nationalistic and anti-Polish bias, particularly in the early 1990s,[2] but later its tone changed to a more neutral one.[2]

Its past editors included leader of anti-Polish, nationalistic organization Vilnija, Kazimieras Garšva.[3]

References[edit]

  1. ^ a b (in Lithuanian) Gražina Jurgaitienė and Marius Vaišnys. Mano credo: daugiau autorių, daugiau nuomonių, daugiau įvykių (My Credo: more authors, more views, more events), "Voruta", No. 10 (484), 19 May 2001
  2. ^ a b (in Polish) Algis Kasperavičius, Współcześni historycy litewscy o sprawie Wilna i stosunkach polsko-litewskich w latach 1918-1940 oraz zmiany w potocznej świadomości Litwinów'', in Historycy polscy, litewscy i białoruscy wobec problemów XX wieku Historiografia polska, litewska i białoruska po 1989 roku, Krzysztof Buchowski i Wojciech Śleszyński (ed.), Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku, 2003
  3. ^ (in Polish) Stanisław Tarasiewicz, Litewski historyk oskarża Polskę o rewizjonizm granic, lecz zarazem ubolewa, że Polska nie chce zwrócić Niemcom swoich zachodnich ziem, infpol, 2008-11-07

External links[edit]