Wanzai

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Wanzai may refer to the following places:

  • Wanzai County, Yichun, Jiangxi
  • Mandarin pinyin spelling for Wan Chai, an area of Hong Kong
  • Mandarin pinyin spelling for Wan Tsai, a peninsula of Hong Kong
  • Chinese name for Lapa, an island in Zhuhai, Guangdong