Wikipedia:WikiProject Intertranswiki/Danish/Missing articles/35

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Contents

da:Kategori:Påbegyndte skuespillerbiografier[edit]

Sune Christoffer Abel (da) • Ulver Skuli Abildgaard (da) • Svend Aggerholm (da) • Rasmus Albeck (da) • Anne Katrine Andersen (da) • Bo Andersen (skuespiller) (da) • Lotte Merete Andersen (da) • Niels Andersen (skuespiller) (da) • Andreas Nicolet (da) • Ann Eleonora Jørgensen (da) • Annevig Schelde Ebbe (da) • Philip Antonakakis (da) • Nastja Arcel (da) • Artiom Bogucharskij (da) • Marie Askehave (da) • Clara Bahamondes (da) • Meike Bahnsen (da) • Barbara Topsøe-Rothenborg (da) • Beate Bille (skuespiller) (da) • Camilla Bendix (da) • Vicki Berlin (da) • Anders W. Berthelsen (da) • Stine Bierlich (da) • Karl Bille (da) • Birgit Conradi (da) • Mikael Birkkjær (da) • Birthe Backhausen (da) • Svend Bjerre (da) • Stine Bjerregaard (da) • Michelle Bjørn-Andersen (da) • Sarah Boberg (da) • Jeanne Boel (da) • Kristian Boland (da) • Charlotte Sachs Bostrup (da) • Ludvig Brandstrup (skuespiller) (da) • Adam Brix (da) • Mogens Brix-Pedersen (da) • Laura Bro (da) • Martin Brygmann (da) • Lene Brøndum (da) • Susse Budde (da) • Claus Bue (da) • Laura Buhl (da) • Søren Byder (da) • Sten Byriel (da) • Jakob Cedergren (da) • Charlotte Ernst (da) • Karen Christensen (da) • Lene Maria Christensen (da) • Søren Christensen (skuespiller) (da) • Christian Mosbæk (da) • Christiane Bjørg Nielsen (da) • Claes Bang (da) • Bent Conradi (da) • Lisbet Dahl (da) • David Seedorf (da) • Det Hvide Snit (da) • Dina Birte Al-Erhayem (da) • Ditte Hansen (da) • Donald Andersen (da) • Vibeke Dueholm (da) • Elin Reimer (da) • Ellen Aggerholm (da) • Ernst Bruun Olsen (da) • Eyvind Skjær (da) • Eli Fahnøe (da) • Michael Falch (da) • Farshad Kholghi (da) • Helle Fastrup (da) • Jannie Faurschou (da) • Ellen Feldmann (da) • Ellen Ferslev (da) • Mathilde Arcel Fock (da) • Ib Frendø (da) • Louise Fribo (da) • Else Frölich (da) • Trine Gadeberg (da) • Karen Gardelli (da) • Daimi Gentle (da) • Judith Gibbins (da) • Bob Goldenbaum (da) • Jens Gotthelf (da) • Sarah Gottlieb (da) • Mette Gregersen (da) • Grethe Mogensen (da) • Sofie Gråbøl (da) • Jan Gustavsen (da) • Sara Langebæk Gaarmann (da) • Bill Hader (da) • Hanne Windfeld (da) • Hans Henrik Voetmann (da) • Martin Hansen (skuespiller) (da) • Robert Hansen (da) • Helle Dolleris (da) • Sara Hjort (da) • Katja Holm (da) • Vibeke Houlberg (da) • Anders Hove (da) • Stella Hudgens (da) • Else Hvidhøj (da) • Paul Hüttel (da) • Dorte Højsted (da) • Ina-Miriam Rosenbaum (da) • Yvonne Ingdal (da) • Isam Subeihi (da) • Jamie Morton (da) • Lilly Jansen (da) • Jens Arentzen (da) • Jens Jørn Spottag (da) • Flemming Jensen (da) • Gerda Jensen (da) • Adam Gilbert Jespersen (da) • Henry Jessen (da) • Joy-Maria Frederiksen (da) • Jonathan Werner Juel (da) • Jytte Kvinesdal (da) • Nina Kalckar (da) • Katrine Jensenius (da) • Ali Kazim (da) • Sonja Kehler (da) • Kasper Kesje (da) • Kirsten Walther (da) • Benjamin Kitter (da) • Kjeld Jacobsen (da) • Stella Kjerulf (da) • Marianne Kjærulff-Schmidt (da) • Jesper Klein (da) • Joachim Knop (da) • Knud Almar (da) • Lars Knutsson (da) • Line Knutzon (da) • Eik Koch (da) • Tomas Ambt Kofod (da) • Dagmar Kofoed (da) • Mikkel Hesseldahl Konyher (da) • Carsten Kressner (da) • Line Kruse (da) • Jonathan Kvium (da) • Lars Kaalund (da) • Jeppe Kaas (da) • Peter Lambert (da) • Peter Gren Larsen (da) • Lasse Lunderskov (da) • Sofie Lassen-Kahlke (da) • Kirsten Lehfeldt (da) • Stephanie Leon (da) • Lane Lind (da) • Jan Linnebjerg (da) • Lis Smed (da) • Jesper Lohmann (da) • Steen Stig Lommer (da) • Ebba Lorentzen (da) • Morten Lorentzen (da) • Lotte Arnsbjerg (da) • Lotte Hermann (da) • Lukas Thorsteinsson (da) • Lisbet Lundquist (da) • Linda Lust (da) • Brian Lykke (da) • Elsa Lystad (da) • Lærke Winther Andersen (da) • Christopher Læssø (da) • Gyrd Løfqvist (da) • Kai Løvring (da) • Marianne Søndergaard Madsen (da) • Maibritt Saerens (da) • Lene Maimu (da) • Ellen Malberg (da) • Martin Skaug (da) • Masja Dessau (da) • Timm Mehrens (da) • Cyron Melville (da) • Sidse Mickelborg (da) • Mille Hoffmeyer Lehfeldt (da) • Morten Hauch-Fausbøll (da) • Tina Gylling Mortensen (da) • Lene Møller (Bro) (da) • Troels Møller (da) • Nicolaj Kopernikus (da) • Klaus Scharling Nielsen (da) • Oscar Nielsen (da) • Claus Nissen (da) • Ellen Nyman (da) • Elisabeth Nørager (da) • Mads Nørby (da) • Jan Ohlsson (da) • Ole Ishøy (da) • Ole Stephensen (da) • Rebekka Owe (da) • Sofie Pallesen (da) • Pauline Rehné (da) • Andreas Bo Pedersen (da) • Pernille Vallentin (da) • Peter Jorde (da) • Leif Sylvester Petersen (da) • Pia Rosenbaum (da) • Mette Munk Plum (da) • Christian Potalivo (da) • Lene Poulsen (da) • Henrik Prip (da) • Stig Ramsing (da) • Benjamin Boe Rasmussen (da) • Rolf Rasmussen (da) • Steen Rasmussen (da) • Janus Dissing Rathke (da) • Kurt Ravn (da) • Anne-Grethe Bjarup Riis (da) • Rikke Louise Andersson (da) • Martin Rode (da) • Morten Rose (da) • Cecilie Bøcker Rosling (da) • Maria Rossing (da) • Rudi Hansen (da) • Neel Rønholt (da) • Karin Rørbech (da) • Dar Salim (da) • Nonny Sand (da) • Christiane Schaumburg-Müller (da) • Lykke Scheuer (da) • Peter Schrøder (da) • Patricia Schumann (da) • Nathalie Schydlowsky (da) • Charlotte Sieling (da) • Christine Skou (da) • Henning Sprogøe (da) • Lise Stegger (da) • Aksel Stevnsborg (da) • Stig Lommer (da) • Vera Stricker (da) • Anette Støvelbæk (da) • Susanne Juhasz (da) • Søren Lenander (da) • Birgitte Hjort Sørensen (da) • Jørgen Teytaud (da) • Bent Thalmay (da) • Lars Thiesgaard (da) • Torben Jensen (da) • Torbjørn Hummel (da) • Trine Pallesen (da) • Troels II Munk (da) • Jens Jacob Tychsen (da) • Poul Tyron (da) • Povl Møller Tåsinge (da) • Dianna Vangsaa (da) • Signe Vaupel (da) • Kim Veisgaard (da) • Viggo Brodthagen (da) • Niels Vigild (da) • Walt Rosenberg (da) • Jonas Wandschneider (da) • Erik Wedersøe (da) • Henrik Weel (da) • Sarah Juel Werner (da) • Charlotte Wiehe (da) • Carlo Wieth (da) • Michael Wikke (da) • Lilje Windbirk (da) • Hanne Winther-Jørgensen (da) • Iben Wurbs (da) • Rikke Wölck (da) • Yasmine Garbi (da) • Julie Ølgaard (da) • Tammi Øst (da)

da:Kategori:Børneskuespillere[edit]

Lucas Munk Billing (da) • Luise Charlotte Helmuth (da) • Otto Leonardo Steen Rieks (da)

da:Kategori:Skuespillere uddannet på Statens Teaterskole[edit]

Kenneth Carmohn (da) • Lene Maria Christensen (da) • Jarl Forsman (da) • Paw Henriksen (da) • Jesper Hyldegaard (da) • Kristian Ibler (da) • Kurt Ravn (da) • Anne-Grethe Bjarup Riis (da)

da:Kategori:Stemmeskuespillere[edit]

Judith Gibbins (da)

da:Kategori:Teaterskuespillere[edit]

John Schelde (da)

da:Kategori:Betting[edit]

Live betting (da) • Spreadbetting (da)

da:Kategori:Brætspil[edit]

Brik (da) • Derby (brætspil) (da) • EGO (brætspil) (da) • Goa (spil) (da) • Kend Din Viden (da)

da:Kategori:Hasard[edit]

Klasselotteriet (da) • Landbrugslotteriet (da) • Tænkeboks (terningspil) (da) • Væddemål (da)

da:Kategori:Kortspil[edit]

500 (kortspil) (da) • Bet (da) • Beyond (da) • Bilkort (da) • Brede Mette (da) • Brus (da) • Dame (kort) (da) • Davoserjazz (da) • Esmakker (da) • Flangen Spillet (da) • Kortspilsudtryk (da) • Kvadrille (kortspil) (da) • Mousel (da) • Nolo (da) • Olsen (kortspil) (da) • Pas (kortmelding) (da) • Sjavs (da) • Skrub (da) • Skærvindsel (da) • Styrvolt (da) • Wenzel (da)

da:Kategori:Puslespil[edit]

Kubologisk Sportsforening (da)

da:Kategori:Rollespil[edit]

Akastin (da) • Barda (rollespilsverden) (da) • Claus Raasted (da) • Dragons Lair (da) • Fantask (da) • Faraos Cigarer (da) • Fasta (da) • Fusion (rollespil) (da) • Goblin Gate (da) • Krystallandet (da) • Ripen (da) • Shadowstone (da) • Viking-Con (da)

da:Kategori:Terningspil[edit]

10.000 (spil) (da) • Balut (spil) (da) • Tænkeboks (terningspil) (da)

da:Kategori:Dramatikere[edit]

Niels Krog Bredal (da) • Line Knutzon (da) • Thomas Levin (da) • Nikoline Werdelin (da)

da:Kategori:Teaterledere[edit]

Niels Andersen (teaterleder) (da) • Henrik Hartmann (da) • René Montaigu (da) • Julius Henrik von Qvoten (da) • Salomon von Qvoten (da) • Moqi Simon Trolin (da)

da:Kategori:Operaer[edit]

Nerone (da) • Rodrigo (da)

da:Kategori:Skuespil[edit]

Bucuresti (da) • Efterladenskaber (da) • Hovmod står for fald (skuespil) (da) • Hymner til natten (da) • Jeppe på Bjerget (da) • Julehaderen (da) • Nærvær og næsten (da) • Næstved Amatørscene (da) • Ode til sodavandsautomat (da) • Pernilles korte Frøkenstand (da) • Propaganda (teaterstykke) (da) • Sandhedens hævn - En marionetkomedie (da) • Svend, Knud og Valdemar (da) • Så ligger man der (da)

da:Kategori:Spillesteder i Århus[edit]

Fatter Eskil (da) • Musikhuset Aarhus (da) • Train (da) • VoxHall (da)

da:Kategori:Teatre i Århus[edit]

Entré Scenen (da) • Filuren (da) • Gruppe 38 (da) • Kasino-Teatret (da) • Svalegangen (da) • Teater Katapult (da) • Teater Refleksion (da)

da:Kategori:Autonome grupper og tilholdssteder i Danmark[edit]

Autonomi Kollektivet (da) • Børnemagt (da) • Café Zekés (da) • Fynske Antifascister (da)

da:Kategori:Danske politiske partiers ungdomsorganisationer[edit]

Borgerligt Centrum Ungdom (da) • DSU-afdelinger (da) • Danmarks Kommunistiske Ungdomforbund (da) • Konservative Studenter (da) • Liberal Alliances Ungdom (da) • Liberalisternes Ungdom (da) • Socialistisk Ungdoms Forum (da)

da:Kategori:Elev- og studenterbevægelsen[edit]

Elev- og studenterbevægelsen (da) • Avalak (da) • Pelle Dam (da) • Danmarks Elev Organisation (da) • Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse (da) • Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (da) • Danske Skoleelever (da) • Danske Studerendes Fællesråd (da) • Elevbevægelsens Hus (da) • Folkeskoleelevernes Landsorganisation (da) • Gymnasieelevernes Landsorganisation (da) • Landsorganisationen af Elever (da) • Landssammenslutningen af Handelsskoleelever (da) • Uffe Lembo (da) • Rosa Lund (da) • Lærerstuderendes Landskreds (da) • Nordiskt Ordförande Möte (da) • Thor Møger Pedersen (da) • Gry Möger Poulsen (da) • Sammenslutningen af danske socialrådgiverstuderende (da)

da:Kategori:Spejder[edit]

Spejderbevægelsen i Danmark (da) • Bålbande (da) • Spejdercenter (da) • Division (spejder) (da) • Fabjerg Hytten (da) • Fjeldgruppen (da) • Spejderhytte (da) • Spejderkorps (da) • Spejderlejr (da) • Metodistkirkens spejdere i Danmark (da) • Røddinglundcentret (da) • Scout Academy (da) • Sct. Georgs Gilderne (da) • Spirit flame (da) • Søhuset (da) • Tyrsbjerg Spejdercenter (da)

da:Kategori:Spejderkorps fra Danmark[edit]

Spejderkorps (da) • Danske Baptisters Spejderkorps (da) • De Gule Spejdere i Danmark (da) • Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF (da) • Fælleskorpsligt Centerudvalg (da) • KFUM-Spejderne i Danmark (da)

da:Kategori:Studenterorganisationer[edit]

Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse (da) • Foreningen af Danske Lægestuderende (da) • Foreningen af Sydslesvigs studerende (da) • Studenterforeningen (da) • Studenterkredsen (da)

da:Kategori:Udvekslingsorganisationer[edit]

Dansk ICYE (da)

da:Kategori:Artefakter i nordisk mytologi[edit]

Angurvadel (da) • Boden (da) • Drome (da) • Ellida (da) • Faldende fare (da) • Gelgia (da) • Gridarvol (da) • Hunger (da) • Løding (da) • Mandshoved (da) • Rate-bor (da) • Skjaldemjød (da) • Skrymers handske (da) • Skrymers snore (da) • Son (da) • Sult (nordisk mytologi) (da) • Valgrind (nordisk mytologi) (da)

da:Kategori:Oldsager fra Bronzealderen[edit]

Lurerne fra Brudevælte (da) • Lurerne fra Ulvkær (da) • Veksøhjelmene (da)

da:Kategori:Oldsager fra Jernalderen[edit]

Hobyfundet (da)

da:Kategori:Oldsager fra Vikingetiden[edit]

Cammin-skrinet (da) • Imme Gram (da) • Solsten (da)

da:Kategori:Identifikation[edit]

Diplomatpas (da) • Erhvervsmæssig personbefordring (da) • Sygesikringskort (da)

da:Kategori:Lister over regenter[edit]

Danske statsministre (før 1848) (da) • Tidslinje over nogle europæiske regenter i det 17. århundrede (da) • Tidslinje over nogle europæiske regenter i det 18. århundrede (da) • Tidslinje over nogle europæiske regenter i det 19. århundrede (da) • Østrigs regenter (da)

da:Kategori:Domkirker i Danmark[edit]

Danske domkirker (da) • Haderslev Domkirke (da) • Sankt Olai Kirke (Helsingør) (da)

da:Kategori:Kirker i Bornholms Amt[edit]

Kirker i Bornholms Amt (da) • Allinge Kirke (da) • Christiansø Kirke (da) • Gudhjem Kirke (da) • Hasle Kirke (Bornholm) (da) • Klemens Kirke (da) • Nexø Kirke (da) • Ny Kirke (da) • Nylars Kirke (da) • Ruts Kirke (da) • Rø Kirke (da) • Sankt Ibs Kirke (da) • Sankt Nicolai Kirke (Bornholms Regionskommune) (da) • Svaneke Kirke (da) • Aa Kirke (da) • Østerlars Kirke (da)

da:Kategori:Kirker i Frederiksborg Amt[edit]

Kirker i Frederiksborg Amt (da) • Alsønderup Kirke (da) • Annisse Kirke (da) • Asminderød Kirke (da) • Birkerød Kirke (da) • Bistrup Kirke (Rudersdal Kommune) (da) • Blistrup Kirke (da) • Blovstrød Kirke (da) • Esbønderup Kirke (da) • Farum Kirke (da) • Fredensborg Slotskirke (da) • Frederiksborg Slotskirke (da) • Frederiksværk Kirke (da) • Gadevang Kirke (da) • Gerlev Kirke (Frederikssund Kommune) (da) • Gilleleje Kirke (da) • Græsted Kirke (da) • Grønnevang Kirke (da) • Gørløse Kirke (da) • Helsinge Kirke (da) • Hillerød Kirke (da) • Hørsholm Kirke (da) • Høsterkøb Kirke (da) • Jørlunde Kirke (da) • Kregme Kirke (da) • Kronborg Slotskirke (da) • Lillerød Kirke (da) • Lynge Kirke (Allerød Kommune) (da) • Lynæs Kirke (da) • Melby Kirke (Frederiksværk Kommune) (da) • Mårum Kirke (da) • Nivå Kirke (da) • Nødebo Kirke (da) • Oppe Sundby Kirke (da) • Præstevang Kirke (da) • Ramløse Kirke (da) • Sankt Olai Kirke (Helsingør) (da) • Selsø Kirke (da) • Skibby Kirke (da) • Skuldelev Kirke (da) • Skævinge Kirke (da) • Slangerup Kirke (da) • Smidstrup Strandkirke (da) • Stavnsholt Kirke (da) • Strø Kirke (da) • Søborg Kirke (Gribskov Kommune) (da) • Tibirke Kirke (da) • Torup Kirke (Hundested Kommune) (da) • Uggeløse Kirke (da) • Valby Kirke (da) • Vejby Kirke (Gribskov Kommune) (da) • Vestervang Kirke (Helsingør Kommune) (da) • Villingerød Kirke (da) • Vinderød Kirke (da) • Ølsted Kirke (Halsnæs Kommune) (da)

da:Kategori:Kirker i Fyens Stift[edit]

Agedrup Kirke (da) • Allerup Kirke (da) • Allested Kirke (da) • Allesø Kirke (da) • Ansgars Kirke (Odense Kommune) (da) • Baptistkirken i Odense (da) • Bederslev Kirke (da) • Bellinge Kirke (da) • Birkende Kirke (da) • Bolbro Kirke (da) • Bregninge Kirke (Svendborg Kommune) (da) • Bregninge Kirke (Ærø) (da) • Broholm Kirke (da) • Brændekilde Kirke (da) • Bågø Kirke (da) • Bøstrup Kirke (da) • Dalby Kirke (Kerteminde Kommune) (da) • Dalum Kirke (da) • Davinde Kirke (da) • Drigstrup Kirke (da) • Dyrup Kirke (da) • Ellested Kirke (da) • Fangel Kirke (da) • Fraugde Kirke (da) • Fredens Kirke (Odense Kommune) (da) • Frørup Kirke (Nyborg Kommune) (da) • Gamtofte Kirke (da) • Gestelev Kirke (da) • Gislev Kirke (da) • Glamsbjerg Kirke (da) • Grindløse Kirke (da) • Graabrødre Klosterkirke (da) • Hans Tausens Kirke (Odense Kommune) (da) • Hasmark Kirke (da) • Hellerup Kirke (Faaborg-Midtfyn Kommune) (da) • Helligåndskirken (Faaborg-Midtfyn Kommune) (da) • Helnæs Kirke (da) • Herrested Kirke (da) • Hesselager Kirke (da) • Hjallese Kirke (da) • Humble Kirke (da) • Haarby Kirke (da) • Højby Kirke (Odense Kommune) (da) • Jordløse Kirke (da) • Klinte Kirke (da) • Krogsbølle Kirke (da) • Kærum Kirke (da) • Kølstrup Kirke (da) • Longelse Kirke (da) • Lumby Kirke (da) • Lundeborg Kirke (da) • Lyø Kirke (da) • Magleby Kirke (Langeland Kommune) (da) • Marslev Kirke (da) • Marstal Kirke (da) • Mesinge Kirke (da) • Munkebjerg Kirke (da) • Munkebo Kirke (da) • Nazarethkirken (da) • Norup Kirke (da) • Næsby Kirke (Odense Kommune) (da) • Næsbyhoved-Broby Kirke (da) • Nørre Højrup Kirke (da) • Nørre Lyndelse Kirke (da) • Nørre Næraa Kirke (da) • Nørre Sandager Kirke (da) • Nørre Søby Kirke (da) • Otterup Kirke (da) • Paarup Kirke (da) • Revninge Kirke (da) • Ringe Kirke (da) • Rolfsted Kirke (da) • Rynkeby Kirke (da) • Ryslinge Kirke (da) • Rønninge Kirke (da) • Sandager Kirke (da) • Sanderum Kirke (da) • Sankt Hans Kirke (Odense Kommune) (da) • Sankt Jørgens Kirke (Landet Sogn, Tåsinge) (da) • Sankt Laurenti Kirke (da) • Sankt Mikaels Kirke (da) • Sankt Nicolai Kirke (Middelfart Kommune) (da) • Sankt Nicolaj Kirke (Bogense) (da) • Seden Kirke (da) • Simmerbølle Kirke (da) • Skamby Kirke (da) • Skrøbelev Kirke (da) • Snøde Kirke (da) • Stenløse Kirke (Odense Kommune) (da) • Stubberup Kirke (da) • Svanninge Kirke (da) • Søby Kirke (Ærø Kommune) (da) • Søllinge Kirke (da) • Sønderby Kirke (da) • Thomas Kingos Kirke (da) • Tornbjerg Kirke (da) • Tranekær Kirke (da) • Tullebølle Kirke (da) • Taarup Kirke (da) • Uggerslev Kirke (da) • Ullerslev Kirke (da) • Vantinge Kirke (da) • Vedtofte Kirke (da) • Vejle Kirke (da) • Vejstrup Kirke (Svendborg Kommune) (da) • Vejstrup Valgmenighedskirke (da) • Vester Hæsinge Kirke (da) • Vester Skerninge Kirke (da) • Viby Kirke (Kerteminde Kommune) (da) • Vissenbjerg Kirke (da) • Vollsmose Kirke (da) • Vor Frelsers Kirke (Odense Kommune) (da) • Vor Frue Kirke (Assens Kommune) (da) • Vor Frue Kirke (Flødstrup) (da) • Vor Frue Kirke (Odense) (da) • Årup Kirke (da) • Åsum Kirke (da) • Ærøskøbing Kirke (da) • Øksendrup Kirke (da) • Ørbæk Kirke (da) • Østrup Kirke (da)

da:Kategori:Kirker i Haderslev Amt[edit]

Kirker i Haderslev Amt (da) • Haderslev Domkirke (da) • Hertug Hans Hospitalskirke (da) • Hjerting Kirke (Vejen Kommune) (da) • Jegerup Kirke (da) • Klakring Kirke (da) • Sankt Severin Kirke (da) • Stepping Kirke (da) • Tyrstrup Kirke (da) • Øsby Kirke (da)

da:Kategori:Kirker i Haderslev Stift[edit]

Bramdrup Kirke (da) • Brejning Kirke (Vejle Kommune) (da) • Broager Kirke (da) • Brændkjærkirken (da) • Christianskirken (Fredericia) (da) • Christianskirken (Sønderborg Kommune) (da) • Daugård Kirke (da) • Grejsdal Kirke (da) • Gårslev Kirke (da) • Haderslev Domkirke (da) • Harte Kirke (da) • Havnbjerg Kirke (da) • Hedensted Kirke (da) • Herslev Kirke (Fredericia Kommune) (da) • Hertug Hans Hospitalskirke (da) • Hjarnø Kirke (da) • Hjerting Kirke (Vejen Kommune) (da) • Hvirring Kirke (da) • Hørup Kirke (Als) (da) • Jegerup Kirke (da) • Jelling Kirke (da) • Juelsminde Kirke (da) • Klakring Kirke (da) • Kristkirken (Kolding Kommune) (da) • Linnerup Kirke (da) • Lyng Kirke (da) • Lysabild Kirke (da) • Sankt Johannes Kirke (Sydals Kommune) (da) • Sankt Michaelis Kirke (da) • Sankt Nicolai Kirke (Aabenraa Kommune) (da) • Sankt Nikolai Kirke (Kolding Kommune) (da) • Sankt Severin Kirke (da) • Seest Kirke (da) • Skibet Kirke (da) • Sottrup Kirke (da) • Stepping Kirke (da) • Sønder Bjert Kirke (da) • Tandslet Kirke (da) • Trinitatis Kirke (Fredericia Kommune) (da) • Tyrstrup Kirke (da) • Tørring Kirke (Tørring-Uldum Kommune) (da) • Ullerup Kirke (da) • Vonsild Kirke (da) • Vor Frelsers Kirke (Vejle Kommune) (da) • Ølsted Kirke (Hedensted Kommune) (da) • Ørum Kirke (Hedensted Kommune) (da) • Øsby Kirke (da)

da:Kategori:Kirker i Helsingør Stift[edit]

Alsønderup Kirke (da) • Annisse Kirke (da) • Ansgarkirken (da) • Asminderød Kirke (da) • Avedøre Kirke (da) • Bagsværd Kirke (da) • Ballerup Kirke (da) • Birkerød Kirke (da) • Bistrup Kirke (Rudersdal Kommune) (da) • Blistrup Kirke (da) • Blovstrød Kirke (da) • Brøndby Strand Kirke (da) • Brøndbyvester Kirke (da) • Brøndbyøster Kirke (da) • Buddinge Kirke (da) • Christianskirken (Lyngby-Taarbæk Kommune) (da) • Dyssegårdskirken (da) • Engholmkirken (da) • Esbønderup Kirke (da) • Farum Kirke (da) • Fløng Kirke (da) • Fredensborg Slotskirke (da) • Frederiksborg Slotskirke (da) • Frederiksværk Kirke (da) • Gadevang Kirke (da) • Gammel Holte Kirke (da) • Gentofte Kirke (da) • Gerlev Kirke (Frederikssund Kommune) (da) • Gilleleje Kirke (da) • Glostrup Kirke (da) • Græsted Kirke (da) • Grøndalslund Kirke (da) • Grønnevang Kirke (da) • Gurre Kirke (da) • Gørløse Kirke (da) • Helsinge Kirke (da) • Hendriksholm Kirke (da) • Herlev Kirke (da) • Herstedvester Kirke (da) • Herstedøster Kirke (da) • Hillerød Kirke (da) • Holte Kirke (da) • Hornbæk Kirke (Helsingør Kommune) (da) • Hvidovre Kirke (da) • Høje Tåstrup Kirke (da) • Hørsholm Kirke (da) • Høsterkøb Kirke (da) • Ishøj Kirke (da) • Islev Kirke (da) • Jørlunde Kirke (da) • Kirke Værløse Kirke (da) • Kregme Kirke (da) • Kronborg Slotskirke (da) • Ledøje Kirke (da) • Lillerød Kirke (da) • Lundtofte Kirke (da) • Lyngby Kirke (Lyngby-Taarbæk Kommune) (da) • Lynge Kirke (Allerød Kommune) (da) • Lynæs Kirke (da) • Melby Kirke (Frederiksværk Kommune) (da) • Måløv Kirke (da) • Mårum Kirke (da) • Mørkhøj Kirke (da) • Nivå Kirke (da) • Nygårdskirken (da) • Nødebo Kirke (da) • Nørre Herlev Kirke (da) • Oppe Sundby Kirke (da) • Opstandelseskirken (da) • Præstevang Kirke (da) • Ramløse Kirke (da) • Risbjerg Kirke (da) • Rødovre Kirke (da) • Rønnevang Kirke (da) • Sankt Olai Kirke (Helsingør) (da) • Selsø Kirke (da) • Sengeløse Kirke (da) • Skibby Kirke (da) • Skovlunde Kirke (da) • Skovvejskirken (da) • Skuldelev Kirke (da) • Skævinge Kirke (da) • Slangerup Kirke (da) • Smidstrup Strandkirke (da) • Sorgenfri Kirke (da) • Stavnsholt Kirke (da) • Stengård Kirke (da) • Strandmarkskirken (da) • Strø Kirke (da) • Søborg Kirke (Gribskov Kommune) (da) • Søllerød Kirke (da) • Tibirke Kirke (da) • Torslunde Kirke (Ishøj Kommune) (da) • Torup Kirke (Hundested Kommune) (da) • Taarbæk Kirke (da) • Taastrup Nykirke (da) • Uggeløse Kirke (da) • Valby Kirke (da) • Vallensbæk Kirke (da) • Vangede Kirke (da) • Vejby Kirke (Gribskov Kommune) (da) • Vejleå Kirke (da) • Vestervang Kirke (Helsingør Kommune) (da) • Villingerød Kirke (da) • Vinderød Kirke (da) • Værløse Kirke (da) • Ølsted Kirke (Halsnæs Kommune) (da) • Østervangkirken (da)

da:Kategori:Kirker i Hjørring Amt[edit]

Kirker i Hjørring Amt (da) • Abildgård Kirke (da) • Agersted Kirke (da) • Aggersborg Kirke (da) • Bangsbostrand Kirke (da) • Byrum Kirke (da) • Dronninglund Kirke (da) • Elling Kirke (da) • Frederikshavn Kirke (da) • Horne Kirke (Hjørring Kommune) (da) • Jerup Kirke (da) • Kvissel Kirke (da) • Lønstrup Kirke (da) • Mårup Kirke (da) • Rubjerg Kirke (da) • Råbjerg Kirke (da) • Sankt Catharinæ Kirke (Hjørring) (da) • Sankt Hans Kirke (Hjørring Kommune) (da) • Sankt Olai Kirke (Hjørring) (da) • Sejlstrup Kirke (da) • Serritslev Kirke (da) • Skagen Kirke (da) • Skallerup Kirke (Hjørring Kommune) (da) • Skæve Kirke (da) • Strandby Kirke (Frederikshavn Kommune) (da) • Sæby Kirke (Frederikshavn Kommune) (da) • Sørig Kirke (da) • Den tilsandede kirke (da) • Tolne Kirke (da) • Tversted Kirke (da) • Vennebjerg Kirke (da) • Vrejlev Kirke (da) • Åsted Kirke (Frederikshavn Kommune) (da)

da:Kategori:Kirker i Holbæk Amt[edit]

Kirker i Holbæk Amt (da) • Asnæs Kirke (da) • Butterup Kirke (da) • Egebjerg Kirke (da) • Fårevejle Kirke (da) • Grandløse Kirke (da) • Grevinge Kirke (da) • Hørve Kirke (da) • Kolby Kirke (da) • Nordby Kirke (Samsø Kommune) (da) • Nyvangs Kirke (da) • Odden Kirke (da) • Orø Kirke (da) • Sankt Nikolai Kirke (Holbæk Kommune) (da) • Tveje Merløse Kirke (da) • Udby Kirke (Holbæk Kommune) (da) • Vor Frue Kirke (Kalundborg) (da) • Ågerup Kirke (Holbæk Kommune) (da)

da:Kategori:Katolske kirker i Danmark[edit]

Immaculatakirken (da) • Sakramentskirken (da) • Sankt Albani Kirke (indviet 1908) (da) • Sankt Andreas Kirke (katolsk) (da) • Sankt Annæ Kirke (da) • Sankt Ansgar Kirke (Københavns Kommune) (da) • Sankt Augustins Kirke (da) • Sankt Knud Lavard Kirke (da) • Sankt Mikaels Kirke (Pindstrup) (da) • Sankt Nikolaj Kirke (Esbjerg) (da) • Sankt Nikolaj Kirke (Hvidovre) (da) • Sankt Pauls Kirke (Taastrup) (da) • Sankt Therese Kirke (da) • Sct. Michaels Kirke, Kolding (da) • Vor Frelsers Kirke (Assens Kommune) (da) • Vor Frue Kirke (Slagelse) (da) • Vor Frue Kirke, Århus (katolsk) (da)

da:Kategori:Kirker i Københavns Amt[edit]

Kirker i Københavns Amt (før 1970) (da) • Absalons Kirke (da) • Adventskirken (da) • Alexander Nevsky Kirke (da) • Allehelgens Kirke (da) • Anna Kirke (da) • Ansgar Kirke (Københavns Kommune) (da) • Ansgarkirken (da) • Apostelkirken (da) • Avedøre Kirke (da) • Bagsværd Kirke (da) • Ballerup Kirke (da) • Bavnehøj Kirke (da) • Bellahøj Kirke (da) • Bethlehemskirken (da) • Blågårds Kirke (da) • Brorsons Kirke (da) • Brøndby Strand Kirke (da) • Brøndbyvester Kirke (da) • Brøndbyøster Kirke (da) • Brønshøj Kirke (da) • Buddinge Kirke (da) • Christiansborg Slotskirke (da) • Christianskirken (Lyngby-Taarbæk Kommune) (da) • Davidskirken (da) • Dragør Kirke (da) • Dyssegårdskirken (da) • De Døves Kirke (da) • Eliaskirken (da) • Emdrup Kirke (da) • Emmauskirken (da) • Enghave Kirke (da) • Esajas Kirke (da) • Filips Kirke (da) • Flintholm Kirke (da) • Fredens Kirke (Københavns Kommune) (da) • Frederiksberg Kirke (da) • Frederiksberg Slotskirke (da) • Frederiksholm Kirke (da) • Frihavnskirken (da) • De Gamles Bys Kirke (da) • Gammel Holte Kirke (da) • Garnisons Kirke (da) • Gentofte Kirke (da) • Gethsemane Kirke (da) • Glostrup Kirke (da) • Godthaabskirken (da) • Grøndalskirken (da) • Grøndalslund Kirke (da) • Hans Egedes Kirke (Københavns Kommune) (da) • Hans Tausens Kirke (Københavns Kommune) (da) • Hellig Kors Kirke (da) • Helligåndskirken (Københavns Kommune) (da) • Hendriksholm Kirke (da) • Herlev Kirke (da) • Herstedvester Kirke (da) • Herstedøster Kirke (da) • Holte Kirke (da) • Husum Kirke (da) • Husumvold Kirke (da) • Hvidovre Kirke (da) • Hyltebjerg Kirke (da) • Højdevangskirken (da) • Høje Tåstrup Kirke (da) • Immanuelskirken (Frederiksberg Kommune) (da) • Ishøj Kirke (da) • Islev Kirke (da) • Johannes Døbers Kirke (da) • Kapernaumskirken (da) • Kastelskirken (da) • Kastrup Kirke (Tårnby Kommune) (da) • Kildevældskirken (da) • Kingos Kirke (da) • Kirke Værløse Kirke (da) • Korsvejskirken (da) • Kristkirken (Københavns Kommune) (da) • Ledøje Kirke (da) • Lindevang Kirke (da) • Lundehus Kirke (da) • Lundtofte Kirke (da) • Luther Kirken (da) • Lyngby Kirke (Lyngby-Taarbæk Kommune) (da) • Margrethekirken (Københavns Kommune) (da) • Mariakirken (da) • Mariendals Kirke (da) • Måløv Kirke (da) • Mørkhøj Kirke (da) • Nathanaels Kirke (da) • Nazaret Kirke (da) • Nygårdskirken (da) • Opstandelseskirken (da) • Regenskirken (da) • Rigshospitalets Kirke (da) • Risbjerg Kirke (da) • Rødovre Kirke (da) • Rønnevang Kirke (da) • Samuels Kirke (da) • Sankt Andreas Kirke (Københavns Kommune) (da) • Sankt Anna Rotunda (da) • Sankt Jakobs Kirke (da) • Sankt Johannes Kirke (Københavns Kommune) (da) • Sankt Lukas Kirke (Frederiksberg Kommune) (da) • Sankt Markus Kirke (Frederiksberg Kommune) (da) • Sankt Matthæus Kirke (da) • Sankt Pauls Kirke (Københavns Kommune) (da) • Sankt Peders Kirke (Bornholms Regionskommune) (da) • Sankt Petri Kirke (da) • Sankt Stefans Kirke (da) • Sankt Thomas Kirke (da) • Sengeløse Kirke (da) • Simeons Kirke (da) • Simon Peters Kirke (Københavns Kommune) (da) • Sions Kirke (da) • Sjælør Kirke (da) • Skelgårdskirken (da) • Skovlunde Kirke (da) • Skovvejskirken (da) • Solbjerg Kirke (Frederiksberg Kommune) (da) • Solvang Kirke (da) • Sorgenfri Kirke (da) • St. Alban's English Church (da) • Stengård Kirke (da) • Store Magleby Kirke (da) • Strandmarkskirken (da) • Sundby Kirke (Københavns Kommune) (da) • Sundkirken (Københavns Kommune) (da) • Søllerød Kirke (da) • Tagensbo Kirke (da) • Taksigelseskirken (da) • Timotheus Kirke (da) • Tingbjerg Kirke (da) • Trinitatis Kirke (Københavns Kommune) (da) • Taarbæk Kirke (da) • Tårnby Kirke (Tårnby Kommune) (da) • Taastrup Nykirke (da) • Utterslev Kirke (Københavns Kommune) (da) • Vallensbæk Kirke (da) • Vangede Kirke (da) • Vanløse Kirke (da) • Vejleå Kirke (da) • Vigerslev Kirke (Københavns Kommune) (da) • Værløse Kirke (da) • Aalholm Kirke (da) • Ølsemagle Kirke (da) • Østervangkirken (da)

da:Kategori:Kirker i Københavns Stift[edit]

Absalons Kirke (da) • Adventskirken (da) • Allehelgens Kirke (da) • Allinge Kirke (da) • Anna Kirke (da) • Ansgar Kirke (Københavns Kommune) (da) • Apostelkirken (da) • Bavnehøj Kirke (da) • Bellahøj Kirke (da) • Bethlehemskirken (da) • Blågårds Kirke (da) • Brorsons Kirke (da) • Brønshøj Kirke (da) • Christiansborg Slotskirke (da) • Christiansø Kirke (da) • Davidskirken (da) • Dragør Kirke (da) • De Døves Kirke (da) • Eliaskirken (da) • Emdrup Kirke (da) • Emmauskirken (da) • Enghave Kirke (da) • Esajas Kirke (da) • Filips Kirke (da) • Flintholm Kirke (da) • Fredens Kirke (Københavns Kommune) (da) • Frederiksberg Kirke (da) • Frederiksberg Slotskirke (da) • Frederiksholm Kirke (da) • Frihavnskirken (da) • De Gamles Bys Kirke (da) • Garnisons Kirke (da) • Gethsemane Kirke (da) • Godthaabskirken (da) • Grøndalskirken (da) • Gudhjem Kirke (da) • Hans Egedes Kirke (Københavns Kommune) (da) • Hans Tausens Kirke (Københavns Kommune) (da) • Hasle Kirke (Bornholm) (da) • Hellig Kors Kirke (da) • Helligåndskirken (Københavns Kommune) (da) • Husum Kirke (da) • Husumvold Kirke (da) • Hyltebjerg Kirke (da) • Højdevangskirken (da) • Immanuelskirken (Frederiksberg Kommune) (da) • Johannes Døbers Kirke (da) • Kapernaumskirken (da) • Kastelskirken (da) • Kastrup Kirke (Tårnby Kommune) (da) • Kildevældskirken (da) • Kingos Kirke (da) • Klemens Kirke (da) • Korsvejskirken (da) • Kristkirken (Københavns Kommune) (da) • Lindevang Kirke (da) • Lundehus Kirke (da) • Luther Kirken (da) • Margrethekirken (Københavns Kommune) (da) • Mariakirken (da) • Mariendals Kirke (da) • Nathanaels Kirke (da) • Nazaret Kirke (da) • Nexø Kirke (da) • Ny Kirke (da) • Nylars Kirke (da) • Regenskirken (da) • Rigshospitalets Kirke (da) • Ruts Kirke (da) • Rø Kirke (da) • Samuels Kirke (da) • Sankt Andreas Kirke (Københavns Kommune) (da) • Sankt Anna Rotunda (da) • Sankt Ibs Kirke (da) • Sankt Jakobs Kirke (da) • Sankt Johannes Kirke (Københavns Kommune) (da) • Sankt Lukas Kirke (Frederiksberg Kommune) (da) • Sankt Markus Kirke (Frederiksberg Kommune) (da) • Sankt Matthæus Kirke (da) • Sankt Nicolai Kirke (Bornholms Regionskommune) (da) • Sankt Ols Kirke (da) • Sankt Pauls Kirke (Københavns Kommune) (da) • Sankt Peders Kirke (Bornholms Regionskommune) (da) • Sankt Petri Kirke (da) • Sankt Stefans Kirke (da) • Sankt Thomas Kirke (da) • Simeons Kirke (da) • Simon Peters Kirke (Københavns Kommune) (da) • Sions Kirke (da) • Sjælør Kirke (da) • Skelgårdskirken (da) • Solbjerg Kirke (Frederiksberg Kommune) (da) • Solvang Kirke (da) • St. Alban's English Church (da) • Store Magleby Kirke (da) • Sundby Kirke (Københavns Kommune) (da) • Sundkirken (Københavns Kommune) (da) • Svaneke Kirke (da) • Søborg Kirke (Gladsaxe Kommune) (da) • Tagensbo Kirke (da) • Taksigelseskirken (da) • Timotheus Kirke (da) • Tingbjerg Kirke (da) • Trinitatis Kirke (Københavns Kommune) (da) • Tårnby Kirke (Tårnby Kommune) (da) • Utterslev Kirke (Københavns Kommune) (da) • Vanløse Kirke (da) • Vigerslev Kirke (Københavns Kommune) (da) • Aa Kirke (da) • Aalholm Kirke (da) • Østerlars Kirke (da)