Wikipedia:WikiProject Norway/NBL/No d.o.b

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
name born died known for gender written by url
Åsa Haraldsdatter dronning F Claus Krag nbl
Åke geistlig ; kongelig tjenestemann M Knut Helle nbl
Åskjell Jonsson geistlig ; kongelig rådgiver M Knut Helle nbl
Åsta Gudbrandsdatter kongsmor F Claus Krag nbl
Øystein Øysteinsson Møyla birkebeinhøvding ; tronkrevar M Bente Opheim Brathetland nbl
Øystein 1 Magnusson 1123-08-29 norsk konge M Claus Krag nbl
Øystein 2 Haraldsson konge M Knut Peter Lyche Arstad nbl
Øystein Aslaksson katolsk biskop M Erik Opsahl nbl
Øystein Erlendsson 1188-01-26 erkebiskop M Audun Dybdahl nbl
Øyvind Finnsson Skaldespiller skald M Else Mundal nbl
Þormóðr Bersason Kolbrúnarskáld Tormod Berseson Kolbrunarskald 1030-07-29 islandsk skald M Else Mundal nbl
“Lille Jon” Jon Thomessøn skredder ; kjøpmann ; rådmann ; borgermester M Knut Helle nbl
Absalon Pederssøn Beyer 1575-04-09 prest ; lærer ; forfatter ; historiker M Anders Bjarne Fossen nbl
Christian Gartner 1716-12-16 gartner ; hagebruksforfatter M Gudmund Balvoll nbl
Christian Hansen Ernst 1694-08-17 postmester ; veier ; måler M Ulf Hamran nbl
Christian Lofthuus 1797-06-13 bondeleder M Gustav Sætra nbl
Christian Stub 1736-12-18 embetsmann ; rettshistoriker M Anders Bjarne Fossen nbl
Christian Stockfleth 1704-03-31 embetsmann ; diplomat M Øystein Rian nbl
Christian Von Geren sekretær ved det hanseatiske kontor i bergen M Knut Helle nbl
Christoffer Huitfeldt 1559-11-08 riksråd ; lensmann M Anders Bjarne Fossen nbl
Christoffer Hjort geistlig ; kryptokatolikk M Terje Bratberg nbl
Christoffer Trondsson Rustung sjøkrigsmann M Audun Dybdahl nbl
Christopher Meidel prest M Arne Bugge Amundsen. nbl
Christopher Ridder bilthugger M Sigmund Christensen nbl
Cille Gad lærd kvinne F Elisabeth Aasen nbl
Claus Andersen embetsmann ; kjøpmann ; skipsreder ; godseier M Øystein Rian nbl
Claus Bille 1558-01-04 ridder ; dansk riksråd ; norsk riksråd ; høvedsmann M Halvard Bjørkvik nbl
Dagfinn Bonde syslemann ; lagmann ; stallare ; kongelig rådgiver M Knut Helle nbl
Agmund Berdorsson Bolt ridder ; riksråd ; høvedsmann M Halvard Bjørkvik nbl
Daniel Larsen Schevig 1833-10-06 underoffiser ; eidsvollsmann M Terje Bratberg nbl
David Arnesen M Redaksjonen nbl
Diderik Brinch 1685-07-10 inspektør for fiskehandelen i nord-Norge ; bokhandler ; forfatter M Jon Haarberg nbl
Didrik Muus 1706-02-07 prest ; kunstner M Vibeke Roggen nbl
Didrich Jansen Fasmer 1770-07-10 kjøpmann ; proprietær ; manufaktureier M Anders Bjarne Fossen nbl
Dorothea Av Brandenburg 1495-11-10 dansk-norsk-svensk dronning F Redaksjonen nbl
Dyveke Ottikesdatter 1517-09-21 elskerinne F Ole Jørgen Benedictow nbl
Agnes Håkonsdatter kongsdatter F Knut Helle nbl
eg. Gilchrist Harald 4 Gille 1136-12-14 norsk konge M Knut Peter Lyche Arstad nbl
Eggert Munch 1764-09-02 maler M Øivind Storm Bjerke nbl
Eiliv Arnesson Korte 1332-11-02 erkebiskop M Magnus Stefansson nbl
Eiliv Gudrunsson skald M Else Mundal nbl
Einar Eindridesson Tambarskjelve høvding M Claus Krag nbl
Einar Gunnarsson Smjorbak erkebiskop M Magnus Stefansson nbl
Einar Helgason Skålaglam islandsk skald M Else Mundal nbl
Einar Kongsmåg syslemann  ; sveithøvding M Narve Bjørgo nbl
Einar Sigurdsson Vrangmunn orknøyjarl M Narve Bjørgo nbl
Einar Skulason islandsk skald M Else Mundal nbl
Eirik 1 Haraldsson Blodøks konge M Claus Krag nbl
Eindride Simonsson ridder ; lagmann i bergen M Knut Helle nbl
Eindride Erlendsson ridder ; riksråd ; syslemann ; høvedsmann ; fehirde M Halvard Bjørkvik nbl
Eirik Håkonsson jarl M Claus Krag nbl
Eirik 2 Magnusson 1299-07-13 konge M Narve Bjørgo nbl
Eirik Ivarsson 1213-05-03 erkebiskop M Magnus Stefansson nbl
Eirik Oddsson historieskriver M Else Mundal nbl
Eirik Torvaldsson Raude landnåmsman M Vera Henriksen nbl
Eistein Guttormsson Kjørrn treskjerer M Arnfinn Engen nbl
Elias Fiigenschoug maler M Sigmund Christensen nbl
Elise Eskildsdatter ridderfrue F Terje Bratberg nbl
Ellisiv dronning F Claus Krag nbl
Embrik Bæra 1876-05-07 rosemaler M Nils Ellingsgard nbl
Enno Brandrøk leiesoldat ; eventyrer ; forbryter M Rolf Danielsen nbl
Erengisl Sunesson 1392-12-26 ridder ; riksråd ; orknøyjarl M Narve Bjørgo nbl
Erik Andersson jemtsk landsprost M Magne Njåstad nbl
Erik Bredal 1672-05-18 biskop M Trygve Lysaker nbl
Erik Av Pommern konge av Norge ; danmark ; sverige M Eldbjørg Haug nbl
Erik Magnusson hertug av södermanland M Terje Bratberg nbl
Erik Munk dansk adelsmann ; lensherre i Norge M Magne Njåstad nbl
Erik Rosenkrantz Til Arreskov 1575-11-18 dansk riksråd ; lensmann i Norge M Anders Bjarne Fossen nbl
Erik Sæmundsson ridder ; riksråd M Per-Øivind Sandberg nbl
Erik Schønnebøl danskfødt fogd ; topografisk forfatter M Nils Magne Knutsen nbl
Erik Valkendorf 1522-11-22 erkebiskop M Audun Dybdahl nbl
Erlend Eindridsson ridder ; riksråd ; syslemann ; lensherre M Halvard Bjørkvik nbl
Erlend Filippusson væpner ; riksråd ; syslemann ; fehirde M Halvard Bjørkvik nbl
Erlend Haraldsson jarl over orknøyane M Narve Bjørgo nbl
Erlend Torfinnsson jarl over orknøyane M Narve Bjørgo nbl
Erling Ormsson Skakke 1179-06-19 lendmann ; jarl ; norsk riksstyrer M Knut Helle nbl
Erling Steinvegg baglerkonge M Knut Helle nbl
Erling Skjalgsson 1027-12-21 høvding på sørvestlandet M Claus Krag nbl
Erling Vidkunnsson ridder ; syslemann ; riksråd ; drottsete M Knut Helle nbl
Eske Bille 1552-02-11 dansk ridder ; rikshovmester ; norsk riksråd ; høvedsmann M Halvard Bjørkvik nbl
Eskill 1428-03-11 erkebiskop M Eldbjørg Haug nbl
Eufemia 1312-05-01 dronning F Narve Bjørgo nbl
Eystein Åsgrimsson islandsk augustinarmunk ; kirkemann ; skald M Else Mundal nbl
Filippus Simonsson baglerkonge M Narve Bjørgo nbl
Finn Arnesson norsk høvding ; lendmann ; dansk jarl M Claus Krag nbl
Finn Haldorsson prost ; kapellmagister M Sverre Bagge nbl
Finn Ogmundsson Til Hestbø 1343-03-18 ridder ; riksråd ; syslemann M Halvard Bjørkvik nbl
Frants Berg biskop/superintendent M Bernt Oftestad nbl
Frederik Gabel dansk-norsk embetsmann M Steinar Supphellen nbl
Fredrik Hammond 1758-12-07 industrigründer ; falskmyntner M Anne-Hilde Nagel nbl
Fredrikke Tønder-Olsen 1931-12-30 forretningskvinne ; bladutgiver ; legatstifter F Astrid Tåvær nbl
Friedrich Barthel sirkusdirektør ; gjøgler ; tivolieier M Jørn-Kr. Jørgensen nbl
Gørvel Fadersdatter 1605-04-20 adelskvinne F Per-Øivind Sandberg nbl
Gabriel Hofgaard 1805-11-06 trelasthandler ; sagbrukseier ; skipsreder M Geir Helgen nbl
Gabriel Marselis D.Y. 1673-04-15 kjøpmann ; storkapitalist M Anne-Hilde Nagel nbl
Gaute Eiriksson 1412-03-01 fehirde ; syslemann ; ridder ; riksråd M Erik Opsahl nbl
Gaut Jonsson På Mel lendmann ; syslemann ; kongeleg rådgivar M Narve Bjørgo nbl
Gaute Ivarsson erkebiskop ; riksrådsleder M Halvard Bjørkvik nbl
Gaute Taraldsson 1557-02-28 lensherre ; kongelig utsending M Erik Opsahl nbl
Georg Reichwein 1667-05-05 offiser M Ole H. Gjeruldsen nbl
George Sinclair 1612-08-26 skotsk offiser M Arnfinn Engen nbl
Gerlof Nettelhorst adelsmann M Terje Bratberg nbl
Gerhard Treschow 1719-05-23 forretningsmann M Terje Bratberg nbl
Gissur Torvaldsson islandsk høvding ; syslemann M Randi Wærdahl nbl
Gjeble Pederssøn 1557-03-09 biskop (superintendent) M Anders Bjarne Fossen nbl
Gjest Baardsen 1849-05-13 stortyv M Bodil Chr. Erichsen nbl
Gottfried Heinrich Gloger orgelbygger ; organist M Stein Johannes Kolnes nbl
Gottfried Hendtzschel maler M Tine Frøysaker nbl
Gregers Granavollen bygdelensmann ; gjestgiver M Knut Sprauten nbl
Gregorius Dagsson 1161-01-07 lendmann M Narve Bjørgo nbl
Grimkjell biskop M Claus Krag nbl
Gudolv Av Blakstad baglerhøvding ; ribbunghøvding M Knut Peter Lyche Arstad nbl
Gudrød Veidekonge sagnkonge M Claus Krag nbl
Gudrød Olavsson 1187-11-10 konge over sudrøyane ; man M Narve Bjørgo nbl
Gudrun “Køijukona” husfrue ; næringsdrivende F Knut Helle nbl
Gunde Lange 1647-04-10 lensherre ; godseier M Øystein Rian nbl
Gunnar Grjonbak frostatingslagmann M Narve Bjørgo nbl
Gunnar Tjostulvsson Holk kansler ; biskop ; riksråd M Halvard Bjørkvik nbl
Gunvor Olavsdatter proventsøker F Gunnar I. Pettersen nbl
Guttorm Kolbjørnsson lagmann ; ridder ; kongelig rådgiver M Knut Helle nbl
Guttorm Sigurdsson 1204-08-11 norsk konge M Knut Helle nbl
Guttorm 1224-02-06 erkebiskop M Narve Bjørgo nbl
Guttorm Sindre skald M Else Mundal nbl
Håkon 1 Adalsteinsfostre norsk konge M Claus Krag nbl
Håkon 2 Sigurdsson Herdebrei 1162-07-07 konge M Bente Opheim Brathetland nbl
Håkon 6 Magnusson svensk konge M Halvard Bjørkvik nbl
Håkon 3 Sverresson 1204-01-01 konge M Narve Bjørgo nbl
Håkon 5 Magnusson 1319-05-08 konge M Knut Helle nbl
Håkon 4 Håkonsson 1263-12-16 konge M Knut Helle nbl
Håkon Eiriksson ladejarl M Claus Krag nbl
Håkon Erlingsson biskop M Anna Elisa Tryti nbl
Håkon Galen jarl M Knut Peter Lyche Arstad nbl
Håkon Grjotgardsson jarl i trøndelag M Jørn Sandnes nbl
Håkon Magnusson Toresfostre konge M Claus Krag nbl
Håkon Pålsson orknøyjarl M Nils Petter Thuesen nbl
Håkon Sigurdsson ladejarl M Jørn Sandnes nbl
Håkon 1267-08-18 biskop ; erkebiskop M Audun Dybdahl nbl
Hårek Øyvindsson På Tjøtta høvding ; bonde M Alf Ragnar Nielssen nbl
Hallfred Ottarsson Vandrådeskald islandsk skald M Else Mundal nbl
Hallkjell Jonsson lendmann M Bente Opheim Brathetland nbl
Hallkjell Ogmundsson Krøkedans baron ; høvedsmann M Narve Bjørgo nbl
Hallvard Den Hellige helgen M Vera Henriksen nbl
Hallvard Den Hellige helgen M Vera Henriksen nbl
Hallvard Gråtopp opprørsleder M Halvard Bjørkvik nbl
Hallvard Gullsko hirdmann ; sendemann M Magnus Stefansson nbl
Hallvard Gunnarssøn skolemann ; forfatter M Vibeke Roggen nbl
Halsten Knudsen 1855-09-07 arbeideragitator M Tore Pryser nbl
Halvdan Svarte østnorsk småkonge M Claus Krag nbl
Alv Erlingsson lendmann/baron ; jarl M Knut Helle nbl
Alv Torgardsson kapellmagister ; riksråd ; biskop M Halvard Bjørkvik nbl
Alv Knutsson ridder ; godseier ; riksråd ; høvedsmann M Halvard Bjørkvik nbl
Hannibal Sehested 1666-09-13 statsmann ; greve M Øystein Rian nbl
Hans Aasen bonde ; jeger M Ole H. Gjeruldsen nbl
Hans Allum 1848-05-24 lærer ; forfatter M Henry Notaker nbl
Hans Colbjørnsen trelasthandler ; offiser M Frank Kiel Jacobsen nbl
Hans Friis 1762-11-12 prest ; dikter ; topografisk forfatter M Andreas Aarflot nbl
Hans Gaas 1578-09-17 biskop M Trygve Lysaker nbl
Hans Glaser bergmann M Bjørn Ivar Berg nbl
Hans Hansen Lilienskiold 1703-01-12 lagmann ; amtmann M Rune Hagen nbl
Hans Knudssøn geistlig ; høvedsmann M Knut Helle nbl
Hans Krukow 1453-10-08 ridder ; riksråd M Erik Opsahl nbl
Hans Martin Heintz murmester ; byggmester M Trond Indahl nbl
Hans Michelsen 1859-06-20 billedhugger M Håkon A. Andersen nbl
Hans Mortenssøn Rygh 1651-12-06 katolsk prest M Else-Britt Nilsen nbl
Amund Sigurdsson Bolt opprørsleder M Magne Njåstad nbl
Hans Mule 1524-09-24 dansk slottsherre ; biskop M Anne-Marit Hamre nbl
Hans Nobel 1732-08-26 embetsmann ; godseier M Terje Bratberg nbl
Hans Paus prest ; bygdemålsdikter M Kjell Venås nbl
Hans Rev biskop/superintendent M Magne Njåstad nbl
Hans Stockfleth 1664-02-19 embetsmann ; forretningsmann M Øystein Rian nbl
Hans Skramstad 1839-06-15 pianist ; komponist M Nils Grinde nbl
Hans Thøger Winther 1851-02-10 bokhandler ; boktrykker ; fotografipioner M Egil Tveterås nbl
Hans Van Steenwinckel D.E. 1601-05-10 byggmester ; billedhugger M Einar Sørensen nbl
Harald 2 Eiriksson Gråfell norsk konge M Claus Krag nbl
Harald 3 Hardråde 1066-09-25 norsk konge M Claus Krag nbl
Harald 1 Hårfagre norsk konge M Claus Krag nbl
Harald 3 Hardråde 1066-09-25 norsk konge M Claus Krag nbl
Harald Grenske småkonge i vestfold M Claus Krag nbl
Harald Maddadsson orknøyjarl M Nils Petter Thuesen nbl
Anders Bentssøn Dall 1607-04-18 dansk-norsk geistlig M Arne Bugge Amundsen. nbl
Hartvig Jentoft 1739-12-01 grønlandskjøpmann ; skipper ; gjestgiver M Anne-Hilde Nagel nbl
Hartvig Krummedike riksråd ; rikshovmester M Ole Jørgen Benedictow nbl
Hauk Erlendsson 1334-06-03 ridder ; lagmann M Nils Voje Johansen nbl
Havtore Jonsson 1319-04-20 ridder ; syslemann ; kongeleg rådgiver ; stor godseier M Halvard Bjørkvik nbl
Heinrich Blat 1705-10-11 politimester ; apoteker M Jørn-Kr. Jørgensen nbl
Heinrich Christian Friedrich Hosenfelder fajansemaler ; portrettmaler M Lauritz Opstad nbl
Heinrich Gottlieb Köhler glassgravør M Randi Gaustad nbl
Heinrich Schlanbusch 1705-01-16 tysk-norsk bergverksleder M Bjørn Ivar Berg nbl
Anders Foss 1607-01-25 biskop ; historiker M Anders Bjarne Fossen nbl
Henning Stockfleth 1664-02-05 geistlig M Øystein Rian nbl
Henrik Bech treskjærer ; rokokkokunstner M Elisabeth Elster nbl
Henrik Høyer lege ; historiker M Anders Bjarne Fossen nbl
Anders Green 1614-04-28 Norges kansler M Steinar Supphellen nbl
Henrik Kårsson biskop M Nils Petter Thuesen nbl
Henrik Kalteisen 1464-10-02 erkebiskop M Audun Dybdahl nbl
Henrik Krummedike 1530-04-01 riksråd ; høvedsmann M Ole Jørgen Benedictow nbl
Herbrand Embrikson Sata 1830-05-14 rosemaler ; omgangsskolelærer M Nils Ellingsgard nbl
Herdis Torvaldsdatter jordeier F Ingvild Øye nbl
Herlaug Huvudfat opprørsleder M Magne Njåstad nbl
Herluf Lauritssøn danskfødt fogd ; kjøpmann M Anders Bjarne Fossen nbl
Hermann Hanssøn prest ; sorenskriver ; prokurator M Øystein Rian nbl
Hilchen Sommerschild 1831-11-06 lærer F Rolf Grankvist nbl
Anders Johanssøn 1881-11-29 los M Per Thoresen nbl
hinn staðfasti Jon Raude 1282-12-21 erkebiskop M Halvard Bjørkvik nbl
Holger Arctander humanistisk forfatter M Inger Ekrem nbl
Hoskold Hoskoldsson biskop ; riksråd M Halvard Bjørkvik nbl
Anders Mus biskop ; riksråd ; høvedsmann M Steinar Supphellen nbl
Ingólfr Arnarson Bjǫrnólfsson Ingolv Ørnsson landnåmsmann M Jon Gunnar Jørgensen nbl
Inga Fra Varteig kongsmor F Knut Helle nbl
Inge 1 Haraldsson Krokrygg 1161-02-04 konge M Bente Opheim Brathetland nbl
Anders Lysgaard 1827-05-24 eidsvollsmann ; bonde ; lensmann M Arnfinn Engen nbl
Inge 2 Bårdsson 1217-04-23 konge M Knut Helle nbl
Inge Magnusson baglerkonge M Knut Peter Lyche Arstad nbl
Ingebjørg Guttormsdatter dronning F Terje Bratberg nbl
Ingebjørg Håkonsdatter 1361-06-17 hertuginne F Erik Opsahl nbl
Ingeborg Eriksdatter dronning F Nils Petter Thuesen nbl
Ingeborg Eriksdatter dronning F Nils Petter Thuesen nbl
Ingeborg Jørgensdatter “Bruse” trolldomsdømt fiskerkone F Rune Hagen nbl
Ingeborg Olsdatter 1650-05-21 trolldomsdømt tiggerske F Rune Hagen nbl
Anders Olsen 1786-12-11 kjøpmann ; oppdagelsesreisende M Finn Erhard Johannessen nbl
Ingebrikt Størkersson trolldomsdømt omstreifer M Rune Hagen nbl
Ingerd Erlendsdotter godseier F Halvard Bjørkvik nbl
Ingerd Ottesdotter godseier ; lensleder F Halvard Bjørkvik nbl
Ingerid Svendsdatter dronning F Terje Bratberg nbl
Anders Paulsen 1692-02-11 samisk sjaman M Einar Niemi nbl
Ingerid Ragnvaldsdatter dronning F Nils Petter Thuesen nbl
Anders Porsanger 1780-10-10 prest ; språkforsker M Rolf Grankvist nbl
Isaac Olsen lærer ; misjonsarbeider ; kartograf M Roald E. Kristiansen nbl
Isaac Van Geelkerck nederlandsk festningsingeniør ; kartograf ; generalpostmester M Christopher John Harris nbl
Isabella Bruce dronning F Randi Wærdahl nbl
Isak Lauritssøn Falck 1669-03-09 trelasthandler M Øystein Rian nbl
Isak Botnen felemaker ; fiolinbygger M Bjørn Aksdal nbl
Ivar Bårdsson geistlig M Magnus Stefansson nbl
Ivar Bodde hirdgeistlig ; rådgivar M Narve Bjørgo nbl
Ivar Gudrødsson konge i dublin M Nils Petter Thuesen nbl
Ivar Gunnarsson Øvstrud 1775-12-01 treskjerer ; snekker ; dekorasjonsmaler M Even Tråen nbl
Ivar Ogmundsson Rova drottsete ; ridder ; riksråd M Erik Opsahl nbl
Ivar Olavsson kannik ; kansler ; kongelig rådgiver/riksråd M Knut Helle nbl
Ivar Vikingsson 1490-05-03 kansler M Erik Opsahl nbl
Anders Smith biletskjerar ; maler M Kjartan Fløgstad nbl
Iver Jenssøn 1570-03-07 lensherre ; godseier ; sagbrukseier M Øystein Rian nbl
Iver Pederssøn Adolph 1665-03-31 prest M Redaksjonen nbl
J F L Dreier 1833-12-16 maler M Knut Ormhaug nbl
Jöns Nilsson Svarte Skåning 1440-04-17 ridder ; riksråd ; høvedsmann M Erik Opsahl nbl
Jørgen Erikssøn 1604-06-05 biskop M Øystein Rian nbl
Jørgen Friis dansk lensherre ; stattholder i Norge M Terje Bratberg nbl
Jørgen Garnaas 1798-11-27 billedskjærer ; postrider M Astrid Oxaal nbl
Jørgen Hanssøn 1543-03-27 dansk høvedsmann på bergenhus M Halvard Bjørkvik nbl
Jørgen Qvall 1749-08-30 industrigründer M Trond Smith-Meyer nbl
Jørgen Thormøhlen 1708-12-25 kjøpmann M Anders Bjarne Fossen nbl
Jørn Nilsson Hilme 1854-02-25 hardingfelespiller M Bjørn Aksdal nbl
Jørund 1309-04-11 erkebiskop M Audun Dybdahl nbl
Jacob Juel 1800-04-21 embetsmann ; forretningsmann M Øystein Rian nbl
Jacob Meyer 1856-02-14 forretningsmann M Else Boye nbl
Jacob Maschius 1678-08-12 geistlig ; dikter ; kobberstikker M Vibeke Roggen nbl
Jacob Nordmand kongelig rustmester ; kunstdreier M Åshild Paulsen nbl
Jacob Tax tysk-norsk bergembetsmann M Arne Dag Østigaard nbl
Jakob Friis 1956-12-12 historiker ; politiker M Harald Berntsen nbl
Jakob Jensson 1409-08-19 biskop M Eldbjørg Haug nbl
Jakob Knutsson 1420-04-14 biskop M Eldbjørg Haug nbl
Jakob Klukstad treskjærer M Kåre Hosar nbl
Jakob Sæterdalen 1821-03-22 snekker ; treskjærer M Kåre Hosar nbl
Jappe Ippes klippfiskeksportør M Randi Holden Hoff nbl
Jarand Åsmundsson Rønjom byggmester ; kunsthåndverker M Sigurd Telnes nbl
Jatgeir Torveson islandsk skald M Else Mundal nbl
Jens Bjelke Norges rikes kansler M Terje Bratberg nbl
Jens Jakobsson biskop ; riksråd ; kansler M Magne Njåstad nbl
Jens Juel dansk adelsmann ; stattholder i Norge M Øystein Rian nbl
Jens Lund Andersen M Redaksjonen nbl
Jens Olavssøn Bratt 1548-06-12 kannik M Trygve Lysaker nbl
Jens Nilssøn geistlig ; forfatter M Vibeke Roggen nbl
Jens Pederssøn Skielderup geistlig M Vibeke Roggen nbl
Jens Schanche 1787-12-02 postmester ; postkontrollør M Finn Erhard Johannessen nbl
Jens Tillufssøn Bjelke godseier ; lensherre M Redaksjonen nbl
Jo Gjende skytter ; fjellmann M Arnfinn Engen nbl
Joachim Andreas Stukenbrock 1756-09-26 bergverksembetsmann M Bjørn Ivar Berg nbl
Joen Jacobsen 1768-01-12 byggmester M Arnt Fredheim nbl
Johan Caspar De Cicignon 1696-12-12 offiser M Rolf Grankvist nbl
Johan Garmann embetsmann ; kjøpmann M Øystein Rian nbl
Johan Georg Müller 1822-03-28 maler M Ann Falahat nbl
Johan Hanssøn Contrafeyer maler M Håkon A. Andersen nbl
Johan Heitmann 1740-07-06 skipper ; kartograf ; andaktsbokforfatter ; naturforsker M Atle Thowsen nbl
Johan Henrik Freithoff 1767-06-24 musiker ; komponist M Bjarne Kortsen nbl
Johan Joachim Reichborn 1783-06-18 tysk-norsk arkitekt M Trond Indahl nbl
Johan Michaelsen maler ; interiørkunstner M Håkon A. Andersen nbl
Johan Nicolai Scavenius maler M Øystein Ekroll nbl
Johann Heinrich Von Schört offiser ; bergverksmann M Finn Erhard Johannessen nbl
Johann Gottfried Erichsen 1768-11-04 lege M Anders Bjarne Fossen nbl
Johannes Flintoe 1870-01-27 maler M Ingeborg Ydstie nbl
Johannes Skraastad treskjerer ; snekker M Arnfinn Engen nbl
John Crowe 1877-01-10 britisk forretningsmann ; konsul M Roald Berg nbl
John Cunningham 1651-12-09 sjøoffiser ; lensherre M Rune Hagen nbl
John Haugvaldstad 1850-12-31 forretningsmann ; legpredikant M Vidar L. Haanes nbl
John Ramsay 1787-08-22 klippfiskprodusent M Knut Bryn nbl
John Trenery 1864-08-14 ingeniør ; industripioner M Svein Henrik Pedersen nbl
Jon Birgersson 1157-02-24 erkebiskop M Audun Dybdahl nbl
Jon Drotning sveithøvding ; syslemann M Knut Helle nbl
Jon Halldorsson 1339-02-02 norskfødt biskop i skálholt M Magnus Stefansson nbl
Jon Guttormssøn 1576-10-10 superintendent M Hallgeir Elstad nbl
Jon Havtoresson 1395-07-19 riksråd M Erik Opsahl nbl
Jon Kuvlung flokkskonge M Knut Helle nbl
Jon Mogenssøn Skanke prest M Vibeke Roggen nbl
Jon Svalesson Smør ridder ; riksråd M Erik Opsahl nbl
Jonas De Svanenhielm 1801-12-27 handelsmann på grønland M Terje Bratberg nbl
Jorunn Norrønt Jórunn Skáldmær skald F Else Mundal nbl
Andulfinus Audfinn Sigurdsson biskop M Anna Elisa Tryti nbl
Køla-Pålsen M Redaksjonen nbl
Anfin Breder 1677-05-15 prest ; bygdemålsdikter M Redaksjonen nbl
Kalv Arnesson høvding M Claus Krag nbl
Karen Mowat arving ; godseierhustru F Anders Bjarne Fossen nbl
Karen Toller 1742-08-13 skipsreder ; godseier F Knut Sprauten nbl
Kark træl M Idar Lind nbl
Karl Jónsson islandsk sagaskriver ; abbed M Magnus Stefansson nbl
Karl Jensson biskop ; riksråd M Magne Njåstad nbl
Karl Sigurdsson biskop ; riksråd ; høvedsmann M Per-Øivind Sandberg nbl
Katarina Karlsdotter 1450-09-07 svensk-norsk dronning F Terje Bratberg nbl
Kittil Rygg bonde ; rosemaler M Nils Ellingsgard nbl
Anna Colbjørnsdatter Ramus 1736-07-23 prestekone F Geir Helgen nbl
Knut Alvsson 1502-08-18 ridder ; høvedsmann M Magne Njåstad nbl
Knud Sevaldsøn, Bang prest ; kobberstikker ; skribent M Vibeke Roggen nbl
Knut Håkonsson svensk-norsk opprørskonge ; jarl M Knut Peter Lyche Arstad nbl
Knut Luraas 1843-10-20 hardingfelespiller ; bygdekunstner M Bjørn Aksdal nbl
Kolbjørn Gerst 1466-02-07 riksråd ; ridder M Erik Opsahl nbl
Kristen Listad 1802-07-10 treskjærer M Tord Buggeland nbl
Kristin Håkonsdatter prinsesse F Audun Dybdahl nbl
Kristin Sigurdsdatter kongsdatter F Knut Helle nbl
Kristin Knutsdatter dansk hertugdatter ; norsk dronning F Knut Helle nbl
Kristin Sverresdatter kongsdatter ; kongehustru F Knut Helle nbl
Kristoffer Grindalen 1876-02-25 tyv ; drapsmann M Erling Sandmo nbl
Anne Christensdotter 1632-06-19 trolldomsdømt kjøpmannskone F Rune Hagen nbl
Lars Borg billedskjærer M Katharina Lange nbl
Lars Geilane 1845-11-13 kvekarleder ; emigrasjonspioner M Arnfinn Engen nbl
Lars Olsen Hoem sjømann ; musikkinstrumentmaker M Knut Bryn nbl
Lars Storhoff gruvearbeider M Bjørn Ivar Berg nbl
Lasse Skjold 1497-11-29 fogd M Magne Njåstad nbl
Laurentius Nicolai Norvegus 1622-05-05 romersk-katolsk geistlig M Lars Roar Langslet nbl
Laurents Hanssøn sagaoversetter M Jon Gunnar Jørgensen nbl
Laurids Lindenov 1690-10-10 embetsmann M Terje Bratberg nbl
Laurits Andersen Undall 1704-05-17 lagmann ; trelasthandler M Terje Bratberg nbl
Laurids Clausen Scavenius 1626-12-01 geistlig ; kartograf M Vibeke Roggen nbl
Lauritz Halvardssøn Sthen geistlig M Terje Bratberg nbl
Anne Margrethe Ingebrigtsdatter pietistisk forkynner F Per Øverland nbl
Lisbet Nypan trolldomsdømt bondekone F Rune Hagen nbl
Lodin Lepp merkesmann ; rådgivar ; diplomat M Narve Bjørgo nbl
Lorentz Lossius bergverksmann M Bjørn Ivar Berg nbl
Anne Pedersdotter trolldomsdømt ; prestekone F Rune Hagen nbl
Louis Fehr litograf ; portrettmaler M John Gunnar Johnsen nbl
Lucas Andersen Steen gullsmed M Trond Indahl nbl
Anne Mogensdatter Løset trolldomsdømt tigger F Rune Hagen nbl
Anne Sæther 1851-04-25 “klok kone” F Per Holck nbl
Ludvig Munk 1602-04-08 dansk adelsmann M Magne Njåstad nbl
Ludvig Paus prest M Roald E. Kristiansen nbl
Magnus 1 Olavsson Den Gode konge M Claus Krag nbl
Magnhild Oddsdatter husfrue F Per-Øivind Sandberg nbl
Magnus 2 Haraldsson 1069-04-28 konge M Claus Krag nbl
Magnus 4 Sigurdsson Blinde 1139-11-12 konge M Nils Petter Thuesen nbl
Magnus 3 Olavsson Berrføtt 1103-08-24 konge M Claus Krag nbl
Magnus 5 Erlingsson 1184-06-15 konge M Knut Helle nbl
Magnus 7 Eriksson 1374-12-01 svensk konge M Erik Opsahl nbl
Magnus 6 Håkonsson Lagabøte 1280-05-09 konge M Knut Helle nbl
Magnus Bladstakk opprørskonge M Knut Peter Lyche Arstad nbl
Magnus Christian Hetting forretningsmann M Geir Helgen nbl
Magnus Erlendsson Den Hellige 1115-04-16 orknøyjarl ; helgen M Jan Erik Ringstad nbl
Malmfrid dronning F Claus Krag nbl
Marcellus 1460-02-27 tyskfødt geistlig M Audun Dybdahl nbl
Maren Elisabeth Bang 1884-07-03 kokebokforfatter F Henry Notaker nbl
Margareta M Redaksjonen nbl
Margreta Petersdatter arving F Knut Helle nbl
Margrete Eriksdotter dronning F Narve Bjørgo nbl
Margrete Skulesdatter dronning F Knut Helle nbl
Margrete Ingesdatter “Fredkolla” 1130-11-04 dronning F Claus Krag nbl
Margrete Valdemarsdatter 1412-10-28 norsk dronning ; dansk dronning ; svensk dronning F Halvard Bjørkvik nbl
Maria Nubsen jordmor F Else Boye nbl
Marit Rasmusdatter Bjørdal trolldomsdømt leilendingskone F Rune Hagen nbl
Martein geistlig M Nils Petter Thuesen nbl
Anthony Coucheron 1689-03-14 ingeniøroffiser M Odd G. Engdal nbl
Mathias Hansen Stub 1768-06-24 jurist ; embetsmann M Knut Sprauten nbl
Mathias Jochumsen arktisk ekspedisjonsleder ; kjøpmann M Frode Ernst Haverkamp nbl
Mats De Tonsberg embetsmann ; forretningsmann M Terje Bratberg nbl
Mattis Størssøn 1569-05-28 lagmann ; sagaoversetter M Jon Gunnar Jørgensen nbl
Mensen Ernst 1843-01-22 distanseløper M Trond Olav Svendsen nbl
Melchior Falch 1791-09-14 sorenskrivar ; godseier ; næringsøkonomisk skribent ; pioner innen landbruk M Atle Døssland nbl
Michael Heiberg bygdemålsdikter M Idar Stegane nbl
Michael Hofnagel skolemester ; forfatter M Anders Bjarne Fossen nbl
Michael Sørensen Leigh 1710-03-20 teologisk forfatter M Arne Bugge Amundsen. nbl
Michel Thomessøn dansk-norsk boktrykker M Egil Tveterås nbl
Mikkel Pederssøn Escholt prest ; naturforsker M Inge Bryhni nbl
Mikkel Røg medaljør ; stempelskjærer ; kobberstikker M Kolbjørn Skaare nbl
Mikkel Mogenssøn prest ; dikter M Vibeke Roggen nbl
Mogens Gyldenstierne 1569-10-09 dansk lensherre i Norge M Karen Arup Seip nbl
Mogens Heinessøn 1589-01-18 sjøfarer ; kjøpmann ; fribytter M Halvor Kjellberg nbl
Mogens Svale befalingsmann M Per-Øivind Sandberg nbl
Munån Biskopsson lendmann M Knut Peter Lyche Arstad nbl
Narve 1304-10-16 biskop ; kongelig rådgiver M Knut Helle nbl
Nicolaus De Freund kjøpmann ; apoteker M Anders Bjarne Fossen nbl
Nicolaus, Brekespear 1159-09-01 kardinal ; pave M Knut Helle nbl
Nicolaus, Brekespear 1159-09-01 kardinal ; pave M Knut Helle nbl
Nicolay Drejer 1808-04-29 offiser M Terje Bratberg nbl
Niels Egede 1782-08-31 grønlandskjøpmann ; misjonær M Torstein Jørgensen nbl
Niels Hanssøn Meng borgermester ; trelasthandler M Frank Kiel Jacobsen nbl
Niels Lykke 1535-12-24 ridder fra 1520 M Terje Bratberg nbl
Niels Ravaldsson høvedsmann ; opprørsleder M Per-Øivind Sandberg nbl
Niels Senning biskop M Terje Bratberg nbl
Niels Svendssøn, Chronich teolog M Arne Bugge Amundsen. nbl
Niels Thaaning 1779-01-05 maler M Kristin Halaas nbl
Niels Toller D.E. 1642-01-08 forretningsmann ; borgermester M Knut Sprauten nbl
Niklas Paulssøn embetsmann ; verkseier M Terje Bratberg nbl
Nikolas Arnesson 1225-11-07 biskop M Sverre Bagge nbl
Nikolas Pålsson Kuvung lendmann M Knut Peter Lyche Arstad nbl
Nikolas Jacobsson Finkenow erkebiskop M Audun Dybdahl nbl
Nikolas Skjaldvorsson 1176-09-08 lendmann ; gjaldker M Knut Peter Lyche Arstad nbl
Nils Bæra rosemaler M Nils Ellingsgard nbl
Nils Danielsen Trosner matros M Sølvi Sogner nbl
Nils Engelhart prest M Bjørn Jonson Dale nbl
Nils Henriksson ridder ; riksråd M Erik Opsahl nbl
Nils Hvithoved 1747-06-01 bondefører M Gustav Sætra nbl
Nils Lauritssøn trelasthandler ; borgermester M Knut Sprauten nbl
Nils Simonssøn Glostrup 1639-06-01 biskop M Steinar Supphellen nbl
Nils Stub 1580-02-11 lagmann M Øystein Rian nbl
Antonius tysk-norsk luthersk predikant M Steinar Supphellen nbl
Odd Alvsson ridder ; høvedsmann M Per-Øivind Sandberg nbl
Odd Snorresson islandsk munk ; historieskriver M Jon Gunnar Jørgensen nbl
Ogmund Finnsson Til Hesby 1388-04-14 ridder ; riksråd ; drottsete M Erik Opsahl nbl
Ogmund Sigurdsson Til Hesby 1311-01-12 ridder M Erik Opsahl nbl
Olaf Glosimodt 1901-12-12 treskjærer ; billedhugger M Elisabeth Elster nbl
Olav 2 Haraldsson Den Hellige 1030-07-29 konge M Claus Krag nbl
Olav 1 Tryggvason konge M Claus Krag nbl
Olav 3 Haraldsson Kyrre 1093-09-22 konge M Claus Krag nbl
Olav 4 Håkonsson 1387-08-03 konge M Halvard Bjørkvik nbl
Olav Galle ridder ; riksråd ; høvedsmann M Magne Njåstad nbl
Olav Engelbrektsson 1538-02-07 erkebiskop M Øystein Rian nbl
Olav Geirstadalv konge av ynglingeætten M Claus Krag nbl
Olav Hansson dekormaler M Helge Braathen nbl
Olav Harniktsson biskop M Halvard Bjørkvik nbl
Olav Hvite norsk konge i dublin M Nils Petter Thuesen nbl
Olav Knutsson Tveiten 1837-10-05 bonde ; lensmann ; eidsvollsmann M Gustav Sætra nbl
Olav Kolbeinsson Lang kjøpmann ; skipper ; rådmann M Knut Helle nbl
Arnbjørn Jonsson baglerhøvding ; birkebeinerhøvding ; syslemann ; lendmann M Narve Bjørgo nbl
Olav Magnusson 1115-12-22 konge M Knut Peter Lyche Arstad nbl
Olav Nilsson 1455-09-02 ridder M Erik Opsahl nbl
Olav Olavsson Langerud rosemaler M Janike Sverdrup Ugelstad nbl
Olav Sigtryggsson Kvaran norrøn konge i dublin M Nils Petter Thuesen nbl
Olav Torkellsson 1535-05-30 romersk-katolsk geistlig M Terje Bratberg nbl
Olav 1370-08-14 erkebiskop M Audun Dybdahl nbl
Olav Trondsson 1474-11-25 erkebiskop M Audun Dybdahl nbl
Ole F Bergan forretningsmann ; oppfinner M Jon Gunnar Arntzen nbl
Ole Høiland 1848-12-20 forbryter M Erling Sandmo nbl
Arne Aslaksson kansler M Redaksjonen nbl
Oluf Lauritzsøn prest ; forfatter ; oversetter M Vibeke Roggen nbl
Orm Øysteinsson drottsete ; ridder ; riksråd M Erik Opsahl nbl
Orm Ivarsson Kongsbror 1184-06-15 høvding M Bente Opheim Brathetland nbl
Ottar Birting lendmann M Bente Opheim Brathetland nbl
Ottar Svarte islandsk skald M Else Mundal nbl
Ottar Gladtvet filmregissør ; filmfotograf M Gunnar Iversen nbl
Otte Matsson Rømer 1512-04-25 ridder ; riksråd M Erik Opsahl nbl
Ottar høvding M Håvard Dahl Bratrein nbl
Otte Rømer 1409-08-14 ridder ; riksråd M Erik Opsahl nbl
Ove Gjerløw Meyer 1790-11-04 forfatter ; embetsmann M Harald Noreng nbl
Ove Schjelderup embetsmann M Terje Bratberg nbl
Pål Bårdsson 1346-02-01 kansler ; erkebiskop M Audun Dybdahl nbl
Pål Eiriksson 1344-03-17 ridder ; merkesmann M Erik Opsahl nbl
Pål Torfinnsson orknøyjarl M Nils Petter Thuesen nbl
Pål Vågaskalm lendmann M Narve Bjørgo nbl
Palle Rosenkrantz dansk adelsmann ; lensbefalingsmann i Norge M Terje Bratberg nbl
Pascal Paoli 1847-05-07 falskmyntner M Odd Arvid Storsveen nbl
Peder Alfssøn 1663-05-03 lagmann ; lege M Terje Bratberg nbl
Arne Einarsson Vade 1349-10-17 geistlig M Audun Dybdahl nbl
Peder Andersen Nordmand 1694-05-18 figurmaler M Tarald Andresen nbl
Peder Hanssøn Litle 1551-09-15 danskfødt adelsmann ; høvedsmann ; lensherre M Per-Øivind Sandberg nbl
Peder Hjort 1789-08-01 bergverksdirektør M Bjørn Ivar Berg nbl
Peder Ivarssøn Borch filolog ; lektor i teologi M Dag Thorkildsen nbl
Peder Leuch 1693-03-15 kjøpmann ; godseier M Øystein Rian nbl
Peder Nøttestad 1763-07-01 urmaker M Heidi Solvang nbl
Peder Nordmand 1676-11-01 kjøpmann ; offiser M Ole H. Gjeruldsen nbl
Peder Paulsen politimester M Jørn-Kr. Jørgensen nbl
Arne Gasse leilending ; rydningsmann M Knut Helle nbl
Peter Andersen Lillie 1711-06-12 maler M Ingeborg Reitan nbl
Peter Batta maler M Tarald Andresen nbl
Peter Brynjulfsson Av Husastad 1226-10-09 erkebiskop M Terje Bratberg nbl
Peter Drejer 1703-05-12 lagmann M Terje Bratberg nbl
Peter Eiriksson 1370-01-24 kansler M Erik Opsahl nbl
Peter Hoffnagel industrigründer M Anne-Hilde Nagel nbl
Peter Hount 1815-07-17 prest ; politiker M Arne Bugge Amundsen. nbl
Peter Reimers tyskfødt håndverksmaler M Kåre Hosar nbl
Peter Wessel Tordenskiold sjøoffiser M Steinar Sandvold nbl
Petter Dass prest ; jekteskipper ; proprietær ; forfatter M Hanne Lauvstad nbl
Poul Egede 1789-06-03 misjonær ; filolog M Torstein Jørgensen nbl
Povel Huitfeldt 1592-09-21 stattholder M Øystein Rian nbl
Povel Juel 1723-03-08 embetsmann ; forfatter M Finn Erhard Johannessen nbl
Quiwe Baarsen trolldomsdømt same M Rune Hagen nbl
Rørek Dagsson småkonge M Claus Krag nbl
Ragna Nikolasdatter dronning F Terje Bratberg nbl
Ragnhild Abelset handelsborger ; bygdelensmann ; kirkeverge F Bjørn Jonson Dale nbl
Ragnhild Hærem søndagsskolelærer ; indremisjonspioner F Kristin Norseth nbl
Ragnhild Eriksdatter dronning F Claus Krag nbl
Ragnhild Skoftesdotter høvdinghustru F Bente Opheim Brathetland nbl
Ragnhild Tregagås trolldomsdømt kvinne F Rune Hagen nbl
Ragnvald Øysteinsson Mørejarl jarl M Claus Krag nbl
Ragnvald Kale Kolsson 1158-08-25 orknøyjarl M Nils Petter Thuesen nbl
Ragnvald Kolsson 1158-08-25 orknøyjarl M Nils Petter Thuesen nbl
Randi Solem 1859-02-27 haugianer F Andreas Aarflot nbl
Rangdid Knutsdatter adelskvinne F Gunnar I. Pettersen nbl
Rasmus Hjort 1604-04-17 prest M Vibeke Roggen nbl
Rasmus Kieldsøn embetsmann M Einar Niemi nbl
Reidar Sendemann norsk baglarhøvding M Bente Opheim Brathetland nbl
Reinald 1135-01-18 geistlig M Jan Henrik Schumacher nbl
Rikitsa Birgersdatter dronning F Terje Bratberg nbl
Rita Tori ballettdanser ; koreograf ; pedagog F Valdemar Hansteen nbl
Roar Kongsfrende birkebeinerhøvding M Bente Opheim Brathetland nbl
Arne Sigurdsson biskop M Anna Elisa Tryti nbl
Rollo Gange-Rolv Ragnvaldsson vestnorsk vikinghøvding M Claus Krag nbl
Såda-Gyrd Bårdsson høvding ; lendmann M Bente Opheim Brathetland nbl
Sæmund Sigfusson Frode 1133-05-22 islandsk lærd M Magnus Stefansson nbl
Søren Bølle sektstifter M Arne Bugge Amundsen. nbl
Søren Schjelderup 1736-06-14 offiser ; koloniadministrator M Anne-Hilde Nagel nbl
Salomon Toraldsson romersk-katolsk geistlig M Magne Njåstad nbl
Sørle Sǫrli 1254-05-01 erkebiskop M Audun Dybdahl nbl
Samson Isberg 1873-05-25 skarpretter M Jørn-Kr. Jørgensen nbl
Samuel Conrad Schwach boktrykker ; bokhandler ; avisutgiver M Egil Tveterås nbl
Sara Hammond godseier ; forretningskvinne F Ida Bull nbl
Samuel Halvorsen Fanden treskjærer ; musiker M Kåre Hosar nbl
Sara Oust 1822-10-15 haugianerpredikant F Arne Dag Østigaard nbl
Severin Worm-Petersen fotograf M Roger Erlandsen nbl
Sigbrit Willems nederlandsk småhandler ; kongeleg rådgiver F Halvard Bjørkvik nbl
Sigfrid Hennekinsson biskop ; riksråd F Magne Njåstad nbl
Sigfrid engelsk romersk-katolsk geistlig F Claus Krag nbl
Sigtrygg Olavsson Silkeskjegg norsk konge i dublin M Alf R. Bjercke nbl
Sigurd 2 Haraldsson Munn 1155-06-10 konge M Knut Helle nbl
Sigurd 1 Magnusson Jorsalfare 1130-03-26 konge M Claus Krag nbl
Sigurd Brynjolvsson På Aga ridder ; lagmann M Erik Opsahl nbl
Sigurd Eindridesson Tafse 1252-03-06 erkebiskop M Audun Dybdahl nbl
Sigurd Erlingsson Ribbung opprørskonge M Knut Peter Lyche Arstad nbl
Sigurd Erlingsson Jarlsson øyskjegghøvding ; baglerhøvding M Knut Peter Lyche Arstad nbl
Sigurd Håkonsson ladejarl M Terje Bratberg nbl
Sigurd Halvdansson Syr småkonge M Claus Krag nbl
Sigurd Havtoresson godseier ; lagmann ; syslemann ; høvedsmann ; riksråd M Halvard Bjørkvik nbl
Sigurd Hallvardsson På Røyr 1163-02-20 norsk jarl ; flokkhøvding M Bente Opheim Brathetland nbl
Sigurd Jonsson 1452-12-12 ridder ; riksråd ; drottsete M Erik Opsahl nbl
Sigurd Lodvesson Digre 1014-04-23 jarl over orknøyane M Narve Bjørgo nbl
Sigurd Magnusson 1194-04-03 opprørskonge M Knut Peter Lyche Arstad nbl
Sigurd Ranesson lendmann M Claus Krag nbl
Sigurd Sigurdsson Markusfostre 1163-09-29 opprørskonge M Bente Opheim Brathetland nbl
Sigurd Slembe 1139-11-12 kongsemne M Knut Peter Lyche Arstad nbl
Sigurd Sverresson Lavard kongsson ; birkebeinerhøvding M Narve Bjørgo nbl
Sigurd Ullstreng lendmann ; klosterstifter M Merete Røskaft nbl
Sigurd 1419-09-21 biskop ; riksråd M Per-Øivind Sandberg nbl
Sigvat Tordsson islandsk skald M Jon Gunnar Jørgensen nbl
Simen Fougner bonde ; forfatter M Arnfinn Engen nbl
Skofte Ogmundsson lendmann M Claus Krag nbl
Skule Bårdsson 1240-05-24 jarl ; seinare hertug ; opprørskonge M Narve Bjørgo nbl
Snorre Sturlason 1241-09-23 islandsk høvding ; skald ; sagaforfatter M Randi Wærdahl nbl
Sophus Larpent 1911-03-03 kunstsamler ; mesén M Bodil Sørensen nbl
Stein Steinarsson geistlig M Eldbjørg Haug nbl
Stor-Johan M Redaksjonen nbl
Sunniva Den Hellige helgen ; legendeskikkelse F Audun Dybdahl nbl
Svein Alfivason konge M Claus Krag nbl
Svein Eriksson romersk-katolsk geistlig ; riksråd M Terje Bratberg nbl
Svein Håkonsson ladejarl ; riksstyrer M Claus Krag nbl
Svein Haraldsson opprører ; kongsemne M Knut Peter Lyche Arstad nbl
Sveinung Svalastoga rosemaler M Dag Aanderaa nbl
Svend Aspaas byggmester M Kåre Hosar nbl
Sverre Sigurdsson konge M Knut Helle nbl
Synnøve Johansdatter trolldomsdømt fiskerkone F Rune Hagen nbl
Talleiv Huvestad 1847-07-13 bonde ; eidsvollsmann M Narve Fulsås nbl
Tangbrand misjonsprest M Jan Henrik Schumacher nbl
Theodoricus Monachus norsk geistlig ; krønikeskriver M Merete Røskaft nbl
Thomas Blix maler ; billedhugger M Nils Ellingsgard nbl
Thomas Hammond kjøpmann M Ida Bull nbl
Thomas Luraas 1886-06-06 rosemaler M Arnfinn Engen nbl
Tjodolv Arnorsson islandsk skald M Jon Gunnar Jørgensen nbl
Tjodolv Fra Kvine skald M Jon Gunnar Jørgensen nbl
Tjostulv Ålesson stormann M Knut Peter Lyche Arstad nbl
Tora På Rimol husfrue F Merete Røskaft nbl
Tora Torbergsdatter kongelig medhustru F Merete Røskaft nbl
Torarin Lovtunge islandsk skald M Jon Gunnar Jørgensen nbl
Torberg Arnesson stormann av arnmødlingætten M Claus Krag nbl
Torbern Torbernssøn Skaktavl D.Y. 1635-06-26 godseier ; lagmann M Per-Øivind Sandberg nbl
Torbjørg Utne 1903-06-22 hotellvertinne F Sverre Thon nbl
Torbjørn Hornklove skald M Jon Gunnar Jørgensen nbl
Torbjørn Olavssøn Bratt superintendent M Redaksjonen nbl
Tord Roed dansk høvedsmann i Norge M Anders Bjarne Fossen nbl
Tord Sigvatsson Kakale 1256-10-11 islandsk høvding M Magnus Stefansson nbl
Tore Den Trøndske 1230-04-07 erkebiskop M Audun Dybdahl nbl
Arvid Ingjeldsson 1434-05-11 rådmann i bergen M Knut Helle nbl
Tore Gudmundsson Den Vikværske 1214-08-08 erkebiskop M Audun Dybdahl nbl
Tore Håkonsson Biskopsson kansler ; lendmann/baron ; syslemann ; diplomat M Narve Bjørgo nbl
Tore Hund nordnorsk høvding M Claus Krag nbl
Tore Tordsson stormann M Halvard Bjørkvik nbl
Torfinn Sigurdsson Rike orknøyjarl M Narve Bjørgo nbl
Torfinn 1285-01-08 romersk-katolsk geistlig M Per-Øivind Sandberg nbl
Torgrim Av Ljones syslemann ; hærfører M Bente Opheim Brathetland nbl
Torgils Bodvarsson Skarde 1258-01-22 islandsk høvding M Magnus Stefansson nbl
Torleiv Breiskjegg flokkhøvding M Knut Peter Lyche Arstad nbl
Torleiv Olavsson 1455-09-02 biskop ; riksråd M Magne Njåstad nbl
Torolv Kveldulvsson hirdmann ; lendmann M Jon Gunnar Jørgensen nbl
Torsten Ottersen Hoff billedhugger M Katharina Lange nbl
Torv-Einar M Redaksjonen nbl
Torv-Einar Einar Ragnvaldsson orknøyjarl M Narve Bjørgo nbl
Torvald Toresson ridder ; syslemann M Knut Helle nbl
Torvard Torarinsson 1296-03-31 islandsk høvding M Magnus Stefansson nbl
Trond Benkestokk 1558-02-14 væpner ; lensherre ; godseier M Halvard Bjørkvik nbl
Trond Gardarsson 1381-08-22 erkebiskop M Audun Dybdahl nbl
Trugels Nielssøn 1669-02-20 prest ; skolemann ; dikter M Vibeke Roggen nbl
Truid Gregersen Ulfstand 1545-11-16 dansk adelsmann ; riksråd ; godseier M Harald Nissen d.e. nbl
Tryggve Olavsson østnorsk småkonge M Claus Krag nbl
Tyge Nielssøn boktrykker M Egil Tveterås nbl
Tyra Haraldsdatter dronning F Claus Krag nbl
Ulrik Frederik De Cicignon 1772-03-08 offiser ; embetsmann M Harald Nissen d.e. nbl
Ulrik Frederik Gyldenløve 1704-04-17 stattholder ; kommanderende general i Norge M Øystein Rian nbl
Ulv Fra Lauvnes sveithøvding ; lendmann M Knut Helle nbl
Ulv Uspaksson stallare ; lendmann M Claus Krag nbl
Ulv Saksesson 1349-06-18 ridder ; riksråd M Erik Opsahl nbl
Ulvhild Olavsdatter 1071-05-24 kongsdatter F Terje Bratberg nbl
Ulvljot islandsk lovsigemann M Jon Gunnar Jørgensen nbl
Vidkunn Erlingsson 1302-05-01 ridder M Erik Opsahl nbl
Vidkunn Jonsson lendmann M Narve Bjørgo nbl
Vigleik Audunsson Prosteson stallare ; lendmann/baron M Narve Bjørgo nbl
Villas Hansen Vinter glasskunstner M Christopher Hals Gylseth nbl
Vinald Henriksson kapellgeistlig ; erkebiskop M Audun Dybdahl nbl
Vincens Lunge 1536-01-03 lensherre ; dansk riksråd ; norsk riksråd M Øystein Rian nbl
Werner Olsen byggmester M Kåre Hosar nbl
Asbjørn Sigurdsson Selsbane nordnorsk stormann M Claus Krag nbl
Willem Coucheron 1689-06-20 ingeniøroffiser M Odd G. Engdal nbl
William Gordon 1755-05-16 klippfiskpioner ; godseier M Knut Bryn nbl
Askatin hirdgeistlig ; diplomat ; kansler ; biskop M Narve Bjørgo nbl
Aslak Hætta 1854-10-14 reindriftssame ; opprører M Bjørn Aarseth nbl
Aslak Nestestog 1830-01-20 figurmaler ; rosemaler M Dag Aanderaa nbl
Aslak Harniktsson Bolt erkebiskop M Audun Dybdahl nbl
Astrid Olavsdatter dronning F Claus Krag nbl
Audun Eivindsson 1445-11-03 biskop ; riksråd M Steinar Supphellen nbl
Audun Hugleiksson “Hestakorn” 1302-12-02 stallare ; lendmann/baron ; fehirde M Knut Helle nbl
Audun Torbergsson Raude 1322-01-28 biskop M Magnus Stefansson nbl
Axel Gyldenstierne 1603-07-13 stattholder ; lensherre M Øystein Rian nbl
Axel Gyntersberg slottsbefalingsmann ; lensherre M Terje Bratberg nbl
Axel Mowat Til Hovland 1661-01-27 admiral ; godseier M Anders Bjarne Fossen nbl
Bård Guttormsson På Rein birkebeinhøvding ; lendmann M Narve Bjørgo nbl
Barthold Von Landsberg 1740-02-18 offiser M Frank Kiel Jacobsen nbl
Bendix De Fine 1746-06-02 embetsmann ; topografisk forfatter M Arnvid Lillehammer nbl
Bergljot Håkonsdatter jarledatter ; lendmannshustru F Claus Krag nbl
Berit Skjefte langeleikspiller F Bjørn Aksdal nbl
Bernhard Hansen 1903-05-27 arbeiderpioner M Lill-Ann Jensen nbl
Birgit Bårdsdatter husfrue F Knut Helle nbl
Bjørn Frøysåk storbonde M Torill Thømt nbl
Bjørn Stallare 1030-07-29 stallare (hirdleder) M Claus Krag nbl
Bjarne Audunsson fehirde ; kongelig seglbevarer M Knut Helle nbl
Bjarne Erlingsson 1313-07-07 lendmann/baron M Knut Helle nbl
Bjarne Kolbeinsson 1223-09-15 orknøysk skald ; biskop M Else Mundal nbl
Bjarne Lodinsson kansler ; diplomat ; baron M Narve Bjørgo nbl
Blanca Av Namur svensk dronning F Steinar Imsen nbl
Brage Boddason Den Gamle skald M Else Mundal nbl
Brigida Haraldsdatter norsk kongsdatter F Knut Helle nbl
Britte Veiteberg trolldomsdømt tjenestejente F Rune Hagen nbl
Carl Deichman 1780-04-21 jernverkseier ; boksamler M Gunnar Christie Wasberg nbl
Carl M Olsen vognmann M Else Boye nbl
Caspar Christopher Brockenhuus 1713-04-10 offiser ; godseier M Øystein Rian nbl
Catharina Lysholm 1815-12-09 forretningskvinne F Terje Bratberg nbl
Cecilia Sigurdsdatter kongsdatter ; kongsmor F Knut Helle nbl
Christen Jenssøn 1653-06-24 prest ; ordbokforfatter M Vibeke Roggen nbl
Christen Munk 1579-07-05 lensherre M Øystein Rian nbl
Christen Staphensøn Bang prest ; teologisk forfatter M Tarald Rasmussen nbl
Christian 1 1481-05-21 dansk-norsk-svensk unionskonge M Esben Albrectsen nbl
Gunnhild – 1 kongsmor F Knut Helle snl
Jens Holmboe – 1 1804-12-04 embetsmann M Tove Bull snl
Mads Wiel – 1 1716-04-28 dansk-norsk trelasthandler ; skipsreder M Terje Bratberg snl
Gunnhild – 2 dronning F Claus Krag snl
Kristofer Hjeltnes – 2 1804-04-04 bonde Aslak T. Helleve snl
Sofie – 2 1568-05-13 dansk-norsk dronning F Redaksjonen snl