Xinxiang Hygiene School

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Xinxiang Hygiene School is a sanitation college in the Chinese city of Xinxiang.