Yilan line

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Yilan Line
TRA Yilan Line.svg
Overview
Native name宜蘭線
TypePassenger/freight rail
TerminiBadu
Su'ao
Stations27
Operation
Opened1924-11-30
OwnerTaiwan Railways Administration
Operator(s)Taiwan Railways Administration
Technical
Line length93.6 km (58.2 mi)
Number of tracks2
Track gauge3 ft 6 in (1,067 mm)
Electrification25 kV/60 Hz Catenary
Operating speed150 km/h (93 mph)
Route map

The Yilan Line (Chinese: 宜蘭線; pinyin: Yilán Xiàn; Pe̍h-ōe-jī: Gî-lân Soàⁿ) is the northern section of the Eastern Line of the Taiwan Railway Administration in Taiwan. It has a length of 95 km.[1]

History[edit]

This railroad was completed in 1924. It was expanded to two tracks in the early 1980s. In 2000, it was electrified between Badu and Luodong. The remaining part was completed in 2003.

Stations[edit]

Train passing through the rural Sandiaoling Station
Name Chinese Taiwanese Hakka Transfers and Notes Location
Badu 八堵 Peh-tó͘ Pat-tú Taiwan Railways Administration West Coast line Nuannuan Keelung
Nuannuan 暖暖 Loán-loán Nôn-nôn
Sijiaoting 四腳亭 Sì-kha-têng Si-kiok-thìn Ruifang New Taipei
Ruifang 瑞芳 Sūi-hong Lui-fông Taiwan Railways Administration Shen'ao line
Houtong 猴硐 Kâu-tông Heù-thung
Sandiaoling 三貂嶺 Sam-tiau-niá Sâm-tiau-liâng Taiwan Railways Administration Pingxi line
Mudan 牡丹 Bó͘-tan Meú-Tân Shuangxi
Shuangxi 雙溪 Siang-khe Sûng-hâi
Gongliao 貢寮 Kòng-liâu Kung-liàu Gongliao
Fulong 福隆 Hok-liông Fuk-lùng
Shihcheng 石城 Chio̍h-siâⁿ Sa̍k-sàng Toucheng Yilan
County
Dali 大里 Tāi-lí Thai-lî
Daxi 大溪 Tāi-khe Thai-hâi
Guishan 龜山 Ku-soaⁿ Kûi-sân
Wai'ao 外澳 Goā-ò Ngoi-o
Toucheng 頭城 Thâu-siâⁿ Theù-sàng
Dingpu 頂埔 Téng-po͘ Táng-phû
Jiaoxi 礁溪 Ta-khe Chiau-hâi Jiaoxi
Sicheng 四城 Sì-siâⁿ Si-sàng
Yilan 宜蘭 Gî-lân Ngì-làn Yilan
Erjie 二結 Jī-kiat Ngi-kiet Wujie
Zhongli 中里 Tiong-lí Chûng-lî
Luodong 羅東 Lô-tong Lò-tûng Luodong
Dongshan 冬山 Tang-soaⁿ Tûng-sân Dongshan
Xinma 新馬 Sin-má Sîn-mâ Su'ao
Su'aoxin 蘇澳新 So͘-ò Sin Sû-o Sîn Taiwan Railways Administration North-link line
Su'ao 蘇澳 So͘-ò Sû-o
  • The Shen'ao Line runs for both freight and passenger service.

See also[edit]

References[edit]

External links[edit]