Zheng He Xia Xiyang (TV series)

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Zheng He Xia Xiyang
Zheng He Xia Xiyang.jpg
Promotional poster
Also known as 1. Da Hanghai
2. The Great Navigator: Zheng He
Genre Historical drama
Written by Zhu Sujin
Directed by Ma Xiao
Liu Haitao
Starring Gallen Lo
Tang Guoqiang
Yu Xiaohui
Du Yulu
Country of origin China
Original language(s) Mandarin
No. of episodes 59
Production
Producer(s) Li Zhuoyu
Location(s) China
Running time 45 minutes per episode
Production company(s) CCTV
Release
Original channel CCTV-8 (China)
MediaCorp Channel 8 (Singapore)
First shown in 2009 (China)
1 January – 21 May 2011 (Singapore)
Zheng He Xia Xiyang
Traditional Chinese 鄭和下西洋
Simplified Chinese 郑和下西洋
Literal meaning Zheng He Sails the Western Ocean
Alternative Chinese name
Chinese 大航海
Literal meaning The Great Voyage

Zheng He Xia Xiyang is a 2009 Chinese television series based on the voyages of Zheng He, the explorer who led seven expeditions to Southeast Asia, South Asia and East Africa in the 15th century.

Cast[edit]

 • Gallen Lo as Zheng He
 • Tang Guoqiang as Zhu Di (Yongle Emperor)
 • Yu Xiaohui as Empress Xu
 • Du Yulu as Yao Guangxiao
 • Theresa Lee as Shana'er
 • Yu Xiaoxue as Song Lianxin
 • Sun Qiang as Wu Xuan
 • Yan Hongzhi as Zhang Yu
 • Li Daguang as Wang Jinghong
 • Bai Yujuan as Xu Miaojin
 • Dong Ziwu as Nan Xuangong
 • Jiang Changyi as Xie Jin
 • Hou Xiangling as Chen Zuyi
 • Zhang Jie as Zhu Gaochi
 • Xie Zhenwei as Zhu Zhanji
 • Li Qi as Zhu Quan
 • Zhang Hao as Xia Yuanji
 • Yang Fan as Zhu Gaoxu
 • Qian Xueming as Fang Xiaoru
 • Lü Yiding as Shi Jinqing
 • Ma Jun as Tie Ping
 • Zhang Yushan as Qi Tai
 • Liu Haitao as Zhu Neng
 • Lan Danuo as Zhu Yunwen (Jianwen Emperor)
 • Jia Wei as Qiu Fu
 • Dong Danjun as Qiu Guangde
 • Gang Limin as Hu Cheng
 • Lin Jian as Song Tian
 • Ma Tingjun as Liu Ruming
 • Chen Weirong as Yaliekunai'er
 • Du Jian as Prince Mana

Production[edit]

The series was specially produced to mark the 600th anniversary of Zheng He's voyages. Shooting for the series started on 30 September 2005 in Hengdian World Studios, Zhejiang.

External links[edit]