Joachim Chreptowicz

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Joachim Chreptowicz
Jaŭchim Chraptovič. Яўхім Храптовіч (J. Damiel, XIX).jpg
Coat of arms Odrowąż
Father Marcjan Chreptowicz
Mother Regina Wojnianka
Born 4 january, 1729
Jasieniec near Nowogródek
Died 4 march 1812
Warsaw

Joachim Chreptowicz pseud.: Jeden z współziomków (1729–1812), of Odrowąż Coat of Arms, was a Polish-Lithuanian noble, poet, Grand Secretary of Lithuania, marshal of the Lithuanian Tribunal, Deputy and later last Grand Chancellor of Lithuania. Member of the Permanent Council, activist of the Commission of National Education, physiocrat, supporter of Targowica Confederation.

Works[edit]

 • Réponse de la part du Roi aux Députés de la Délégation prononcée par... le 16 févier 1774
 • "Zdanie JW. JP. ... na projekt pod tytułem: Powinności i władza departamentów w Radzie, na sesji sejmowej w r. 1776 d. 23 września dane", brak miejsca i roku wydania; także Warszawa 1776 (tu nieco inaczej sformułowano końcową część tytułu: ... na sesji sejmowej dnia 23 września 1776 miane)
 • Poezja, wyd. w: I. Krasicki "Zbiór potrzebniejszych wiadomości", Warszawa 1781 i wyd. następne, (artykuł)
 • Odpowiedź tegoż, powst. 1787, wyd. w: F. Karpiński Dzieła wierszem i prozą, t. 1, Warszawa 1806, s. 348-350; odpowiedź na list poetycki F. Karpińskiego pt. "List do J. L. C. P. W. Ks. L. (Joachima Litawora Chreptowicza Pisarza Wielkiego Księstwa Litewskiego) z Krasnegostawu; Karpiński napisał w 1787 roku 2 kolejne listy poetyckie do Chreptowicza, ogł. w: Dzieła..., s. 346-348, 350-354
 • Głos JW. Jmci Pana... na sesji sejmowej dnia 18 grudnia r. 1789
 • Odezwa do publiczności, brak miejsca wydania (1794)
 • Reprodukcja coroczna krajowa, powst. około roku 1801, wyd. w książce: J. Turgot O składaniu się i podzielaniu majątków w społeczności, tłum. S. Kłokocki, Warszawa 1802
 • O prawie natury, pismo oryginalne jednego z współziomków, wyd. S. K. (Kłokocki), Warszawa 1814
 • Na obraz Rafaela. Wiersz łaciński (informacja G. Korbuta)
 • Magazyn Warszawski (tu: "List do edytora" 1785, t. 1, cz. 1; "Wiadomość względem użytecznego i trwałego poprawiania łąk" 1785, t. 1, cz. 2), Pamiętnik Warszawski (1809-1810).

Bibliography[edit]

 • Historia Dyplomacji Polskiej – tom II 1572-1795, PWN, Warszawa 1981, s. 525
 • Krzysztof Tracki, Problem reformy miejskiej w ideach i działalności politycznej podkanclerzego litewskiego Joachima Chreptowicza (w okresie Sejmu Czteroletniego)
 • G. Ryżewski, Ród Chreptowiczów herbu Odrowąż, Kraków 2006
 • T. 4: Oświecenie. W: Bibliografia Literatury Polskiej – Nowy Korbut. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966, s. 354-357.