Mieczysław Żywczyński

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Mieczysław Żywczyński (13 January 1901 in Warsaw – 21 February 1978 in Lublin) was a Polish historian and priest. He was a professor of John Paul II Catholic University of Lublin. The researcher of Church's history and general history.

Notable works[edit]

  • Watykan a sprawa polska w latach 1830-1837 (1935)
  • Papiestwo i papieże średniowiecza (1938)
  • Kościół i rewolucja francuska (1951)
  • Metternich w świetle nowszej historiografii (1961)
  • Historia powszechna 1789–1870 (1964)
  • Włochy nowożytne 1796–1945 (1971)
  • Szkice z dziejów radykalizmu chrześcijańskiego (1976)

References[edit]

Further reading[edit]