Oskar Kolberg

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Oskar Kolberg
Volume XXIII "Kaliskie", 1890

Henryk Oskar Kolberg, (February 22, 1814 – June 3, 1890), was a Polish ethnographer, folklorist, and composer.

Life[edit]

He was born in Przysucha, the son of Juliusz Kolberg, a professor at Warsaw University, and Fryderyka Mercoeur. His family's acquaintances included Samuel Linde, Mikołaj Chopin (father of Frédéric Chopin), and Kazimierz Brodziński.

He is best known for his work titled Lud (re-published as Dzieła Wszystkie), a compilation of folk traditions from all the Polish regions. Between 1857–1890 he published 33 volumes and after his death a further 3 volumes were published. The compilation contains 12,000 folk songs, 1250 folk tales, 670 fairy tales, 2700 proverbs, 350 riddles, 15 folk spectacles and many other ethnographic documents.

Kolberg also compiled some ethnographic information on neighboring regions. He died in Kraków.

Works[edit]

 • Pieśni ludu polskiego - vol. 1 (Supplement vol. 70)
 • Sandomierskie - vol. 2 (Supplement vol. 71)
 • Kujawy - vol. 3, 4 (Supplement in vol. 72)
 • Krakowskie – vol. 5 – 8 (Supplement part I in Vol. 73)
 • Poznańskie - vol. 9 – 15 (Supplement vol. 74)
 • Lubelskie - vol. 16, 17 (Supplement vol. 75)
 • Kieleckie – vol. 18, 19 (Supplement vol. 76)
 • Radomskie – vol. 20, 21 (Supplement part I of vol. 77)
 • Łęczyckie - vol. 22 (Supplement vol. 78)
 • Kaliskie - vol. 23 (Supplement vol. 79)
 • Mazowsze – vol. 24–28, 41-42 (Supplement vol. 80)
 • Pokucie – vol. 29–33 (Supplement vol. 81)
 • Chełmskie - part II of vol. 34 (Supplement vol. 82)
 • Przemyskie - vol. 35 (Supplement vol. 83)
 • Wołyń - vol. 36 (Supplement vol. 84)
 • Miscellanea - vol. 37 - 38
 • Pomorze - vol. 39
 • Mazury Pruskie - vol. 40
 • Śląsk - vol. 43
 • Góry i Podgórze - vol. 44, 45
 • Kaliskie i Sieradzkie - vol. 46
 • Podole - vol. 47
 • Tarnowskie-Rzeszowskie - vol. 48
 • Sanockie-Krośnieńskie - vol. 49-51
 • Białoruś-Polesie - vol. 52
 • Litwa - vol. 53
 • Ruś Karpacka - vol. 54, 55
 • Ruś Czerwona - vol. 56, 57
 • Materiały do etnografii Słowian wschodnich - vol. 58
 • Materiały do etnografii Słowian zachodnich i południowych cz.I Łużyce - vol. 59/I
 • Materiały do etnografii Słowian zachodnich i południowych cz.II Czechy, Słowacja - vol. 59/II
 • Materiały do etnografii Słowian zachodnich i południowych cz.III Słowiańszczyzna południowa - vol. 59/III
 • Przysłowia - vol. 60
 • Pisma muzyczne - vol. 61-62
 • Studia, rozprawy i artykuły - vol. 63
 • Korespondencja Oskara Kolberga - vol. 64-66
 • Pieśni i melodie ludowe w opracowaniu fortepianowym - vol. 67
 • Kompozycje wokalno-instrumentalne - vol. 68
 • Kompozycje fortepianowe - vol. 69
 • Biografia Oskara Kolberga - vol. 85
 • Indeksy - vol. 86

See also[edit]

External links[edit]