Genghis Khan (ATV TV series)

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Genghis Khan (ATV))
Jump to: navigation, search
For other uses, see Genghis Khan (disambiguation).
Genghis Khan
Genre Historical drama
Written by Tang Wai-lun
Wun Chi-pang
Cheung Tze-san
Cheng Shing-mou
Leung Kim-ho
Directed by Leung Jin-kei
Law Ting
Starring Tony Liu
Sun Xing
Eva Lai
Country of origin Hong Kong
Original language(s) Cantonese
No. of episodes 20
Production
Producer(s) Lee Siu-wah
Location(s) Hong Kong
Inner Mongolia
Editor(s) Leung Kim-ho
Running time 45 minutes per episode
Production company(s) ATV
Release
Original network ATV
First shown in 14 December 1987
Genghis Khan
Chinese 成吉思汗

Genghis Khan is a 1987 Hong Kong television series based on the life of Genghis Khan, the founder of the Mongol Empire in the 13th century. The series was produced by ATV and released three months later than a similarly titled television series produced by ATV's rival TVB.

Cast[edit]

 • Tony Liu as Genghis Khan / Yesügei
 • Sun Xing as Jamukha
 • Eva Lai as Börte
 • Poon Sin-yi as Hoelun
 • Berg Ng as Hasar
 • Cheng Shu-fung as Belgutei
 • Wai Lung as Daicha'er
 • Philip Keung as Bo'orchu
 • Simon Chui as Jelme
 • Kwan Wai-lun as Muqali
 • Chan Leung as Jebe
 • Kwan Tze-biu as Chilaun
 • Chan Sai-wah as Chenbai
 • Yau Dai-pang as Bolewule
 • Tang Tak-kwong as Hubilai
 • Ling Mun-hoi as Menglike
 • Ng Shing-fat as Jochi
 • Fat Lit as Chagatai
 • Cheung Wai as Ögedei
 • Law Sung-wah as Tolui
 • Wing Biu as Huo'erchi
 • Cheng Lui as Taliehutai
 • Choi Kwok-hing as Dexuechan
 • Law Shek-ching as Wang Khan
 • Lee Kong as Sangkun
 • Ngo Lung as Suo'erhanshila
 • Ling Fei-lik as Kuokuochu (witch doctor)
 • Mang Lai-ping as Heda'an
 • Siu San-yan as Sacha
 • Fan Wing-wah as Bulibokuo
 • Mun Lai-mui as Huozhen
 • Ng Yiu-leung as Zha'erchi
 • Cheung Tsang as Wang Jing
 • Lo Chun-shun as Tayan Khan
 • Leung Hon-wai as Fan Jicheng
 • Keung Hon as Xin Qiji
 • Paw Hon-lam as Lu You
 • Keung To as Qiu Chuji
 • Pat Poon as Yelü Chucai
 • Ching Lam as Khulan
 • Chun Wai-mun as Gu'erbiesu
 • Lau Yuk-fung as Chiliedu
 • Choi Man-yip as Suchi
 • Chan Choi-yin as Yesui
 • Tse Kwai-chi as Yesugan
 • Chow Wai-kuen as Heida
 • Yuen Ling-to as Kuokuochu (chariot driver)
 • Law Man-ling as Kuokuochu (adopted son)

External links[edit]