Mycielski family (Dołęga coat of arms)

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Dołęga Coat of Arms

Mycielski (singular masculine), Mycielska (singular feminine), Mycielscy (plural) are from a Polish noble family. The Hrabia (Count) Dołęga-Mycielscy were originally from the clan Dołęga in the Mazowieckie region of Poland.

Family[edit]

Sources[edit]

  • Ruvigny, Marquis of, The Titled Nobility of Europe, 1914, p. 1065.
  • Staszewski Janusz: Gen. Michał Mycielski i udział rodziny Mycielskich w powstaniu listopadowem, Poznań 1930;
  • Stańczyk: Szlachectwo zobowiązuje (3) w: Wiadomości Wrzesińskie z 5.09.2008
  • Stanisław Karwowski: Wolsztyn i jego dziedzice, Poznań 1911, s. 62;
  • Magdalena Bajer: Mycielscy: Osiągnięcia naukowe i kariery akademickie nie były dla nich powodem rozstania się z tradycjami światłej części warstwy ziemiańskiej w: Rody uczone (56), Forum Akademickie-Portal środowiska akademickiego i naukowego